Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ouderen met milde vormen van dementia hebben moeite zich onafhankelijk buitenhuis en binnenhuis te oriënteren met alle gevolgen van dien. Het Confidence project richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe mobiliteit en veiligheid assistent in de vorm van een mobiele telefoon voor mensen met een milde vorm van dementie. Deze assistent is community georiënteerd, dat wil zeggen dat het familie/hulpverleners/vrijwilligers samenwerken om mensen met dementie de ondersteuning over afstand te geven die ze nodig hebben, op verschillende niveau’s, binnen/buiten, al naar gelang de situatie op dat moment en de mate van oriëntatie loss die optreed. In europa gaat dit om 7.3 miljoen mensen tussen de 30 en 95 jaar.

www.confidence4you.eu

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Conclusie is dat een virtuele assistentie service goede hulp biedt aan ouderen met geestelijke instabiliteit zoals beginnende dementie.

Meest prominente verbetering vindt plaats op de volgende gebieden:

Verbeterde veiligheid

Contact met anderen

Vermindering van vergeetachtigheid.

 

Het Confidence project heeft geleid in goede virtuele assistentie modules en verkenning vindt plaats voor de juiste propositie hiervan.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ouderen met milde vormen van dementia hebben moeite zich onafhankelijk buitenhuis en binnenhuis te oriënteren met alle gevolgen van dien.

 

Het Confidence project richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe mobiliteit en veiligheid assistent in de vorm van een mobiele telefoon voor mensen met een milde vorm van dementie.

Deze assistent is community georiënteerd, dat wil zeggen dat het familie/hulpverleners/vrijwilligers samenwerken om mensen met dementie de ondersteuning over afstand te geven die ze nodig hebben, op verschillende niveau’s, binnen/buiten, al naar gelang de situatie op dat moment en de mate van oriëntatie loss die optreed.

 

In europa gaat dit om 7.3 miljoen mensen tussen de 30 en 95 jaar.

 

www.confidence4you.eu

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij de ontwikkeling staat de gebruiker centraal; eerst wordt met hem/haar de wensen in kaart gebracht, aan de hand hiervan worden de systeem eisen gesteld, ontwikkeld en vervolgens getest en geperfectioneerd alles in samenspraak met de gebruiker.

 

Technisch gezien is het een assistent, een klein formaat device, die waarneemt of de gebruiker in cognitieve verwarring is. Wanneer cognitieve problemen optreden dan kan via telepresence meegekeken worden, gecommuniceerd worden en de locatie bepaald worden, zodat hoogwaardige begeleiding, assistentie en emotionele connectiviteit bij milde dementie over afstand mogelijk is.

 

Op dit moment is de eerste functionele prototype ontwikkeld en getest in het veld met gebruikers in drie landen en wordt de verkregen informatie verwerkt in de volgende versie die eind dit jaar getest gaat worden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The CONFIDENCE project aims at providing mobility and safeguarding assistance services to people suffer from mild to moderate forms of dementia. It intends to develop a novel community-enabled mobility safeguarding assistance service that combines “assistive technologies” with “personal help”. To this purpose, a community consisting of family members, staff of home care agencies and/or trusted volunteers will

be built up. They will use advanced ICT to work together in supporting patients with mild to moderate dementia. The mobile CONFIDENCE service is a “virtual companion” providing different levels of assistance that can be adapted, depending on the situational needs of the patient and the degree of orientation loss. To end users, it will offer a virtual voice service (requesting assistance from care persons, who can locate the person in need on an electronic map and give them instructions on where to go), a virtual video service (client can actually see the care person, thus creating a sense of confidence and security), a location tracking service (provided the previous consent of the client, the person can be tracked on an electronic map during all his/her moves), and finally, a mobile community service (allowing care persons to be mobile themselves while giving instructions to persons who have lost orientation).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website