Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Thuiswonende ouderen hebben bij de uitvoering van hun dagelijkse activiteiten vaak last van verlies aan motivatie in combinatie met een gevoel van hulpeloosheid, vooral na verlies van hun partner. In het project CaMeLi worden in de woning van ouderen tablets geïnstalleerd die een virtuele partner weergeven. Deze kan de oudere ondersteunen bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten.

CaMeLi is een systeem dat de manier stimuleert waarop ouderen gewend zijn te interacteren, samen te werken en te communiceren, of dit juist willen gaan doen. De interactie met de oudere verloopt via een innovatieve avatar die aangesloten is op een netwerk van onderling verbonden tablets met geïntegreerde camera’s. Deze avatar detecteert en analyseert het gedrag en de emotionele toestand van de oudere. Zelfmanagement wordt bevorderd en vroegtijdige afhankelijkheid en afname van de gezondheid worden voorkomen. Daarnaast biedt het systeem een direct communicatiekanaal naar de professionele en informele zorgverleners van de ouderen.

 

Doelgroep

Het project richt zich op de grote groep van gezonde ouderen of ouderen met lichte fysieke en mentale problemen. Zij wonen alleen en worden graag geholpen of gestimuleerd bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten.

 

Gebruikersbetrokkenheid

De ouderen die aan dit project deelnemen worden vóór de start van het ontwerptraject over hun wensen en behoeften geïnterviewd. Hierdoor worden ze actief betrokken bij de keuzes die worden gemaakt met betrekking tot de ontwikkeling van specifieke diensten, en van het volledige systeem. Daarnaast zal het eindproduct door deze ouderen zes maanden lang worden uitgeprobeerd. Er zijn twee groepen ouderen die het product gaan testen, een groep in Nederland en een in Zwitserland. De Nederlandse ouderen wonen in zorgcentrum Hoogstaete, van Orbis Medisch en Zorgconcern, en de aangrenzende appartementencomplexen. Daarnaast nemen zelfstandig wonende ouderen van de Zwitserse VIVA associatie uit de regio van Lancy aan het project deel.

 

Technologie

In de woning van de ouderen worden tablets geïnstalleerd waarop een virtuele partner zichtbaar is die de oudere interactief ondersteunt bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Deze interactie zal verlopen via een innovatieve, adaptieve avatarinterface op een netwerk van onderling verbonden tablets met camera’s. Deze avatar detecteert en analyseert continu het gedrag en de emotionele toestand van de oudere. Het systeem biedt ouderen een aantal services op het vlak van zorg en welzijn en begeleiding bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten. Daarnaast is er een direct communicatiekanaal naar de professionele en informele zorgverleners van de oudere.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gedurende het eerste projectjaar lag de focus voornamelijk op de eindgebruikers en de technische specificaties van de te ontwikkelen prototypes. Verder heeft de eerste pre-trial plaatsgevonden.

 

Om de wensen van de gebruikers in kaart te brengen zijn er literatuur reviews geschreven, focus groep discussies uitgevoerd en vragenlijsten ontwikkeld voor ouderen, informele en formele zorgverleners om ideeën en concepten te verkrijgen. Op deze manier werden de noodzakelijke functionele eisen voor de services van het systeem gevonden en werd het Virtual Partner Model gespecificeerd.

 

Individuele en semigestructureerde focus groep discussies en op literatuur gebaseerde vragenlijsten werden in verschillende groepen afgenomen. Bij VIVA werden deze afgenomen bij oudere mensen die nog thuis wonen (10 ouderen), en formele zorgverleners (3 professionals). Bij Orbis bij ouderen in een verzorgingstehuis (7 ouderen), in aanleun woningen wonende ouderen (4 ouderen), bij formele zorgverleners (4 professionals) en bij informele zorgverleners (5 familieleden).

 

Use cases en de user interface zijn beschreven op basis van de gebruikerseisen in D1.2. De eerste pre-trial vond plaats met formele zorgverleners in maart van 2014 om de gebruikerseisen en testfactoren zoals, robuustheid, gebruiksvriendelijkheid en aanvaardbaarheid te valideren. Ethische, privacy en juridische overwegingen zijn beschreven in D1.3.

 

In WP2 is het gebruik van een diepte camera (Kinect) voor het volgen van personen en objecten geëvalueerd. Daarnaast is ook de gezichtsuitdrukkingherkenning door middel van de FaceReader besproken door de eindgebruikers. De ontwikkeling van de personen-volgcomponent is gebaseerd op de OpenNL bibliotheek die RGB en diepte beelden genereert en de NiTE bibliotheek werd gebruikt voor de generatie van skelet data. De ontwikkeling van een op gezichtsanalyse gebaseerde applicatie, die inkomende beelden kan beoordelen en gezichtsuitdrukkingen terugzendt, is opgestart.

 

De eerste tests met betrekking tot de beelden van mobiele apparaten en de verzending ervan over de ontwikkelde middle-ware oplossing die is gebaseerd op RabbitMQ, het communicatie kader van Noldus (NCF), waren positief.

 

De eerste services die geïmplementeerd zijn, zijn in WP3 (gebaseerd op de gebruikerseisen) geïdentificeerd. Het doel van WP4 is de integratie van het systeem. Als een deel van deze taak was de kern van de architectuur al gedefinieerd. Parallel zijn er initiële lab tests uitgevoerd om de applicatie van verschillende kaders binnen in de architectuur van het systeem te analyseren. Dit onderzoekende werk liet de technische partners toe om de scenario’s, gebaseerd op de verwachtingen van de gebruikers, in lijn te trekken met wat er realistisch gehaald kon worden tijdens de projectduur.

 

In WP5 is er een executie plan voor de pilot study ontwikkeld en de evaluatie ervan is uitgevoerd. Om er zeker van de te zijn dat de privacy en waardigheid van de gebruikers werden bewaard, zijn de privacy beschermingswetten van zowel Zwitserland als Nederland (de landen van de testbedden) geanalyseerd. Interviews, vragenlijsten, toestemmingsverklaringen (voor deelname aan het onderzoek, het filmen en het opnemen) zijn aan de hand daarvan ontwikkeld, vertaald en verspreid. Tijdens de eerste pre-trial, die zowel binnen Orbis als VIVA plaatsvond, vroegen we de ouderen en zorgverleners hoe ze het eerste prototype vonden. Aanvaardbaarheidstesten vonden plaats zoals staat beschreven in D5.4a (aangetoond door 5.3a).

 

In WP6 hebben alle partners deelgenomen aan het verspreiden van het project aan het publiek en de wetenschappelijke gemeenschap. Daarnaast zijn de technische partners begonnen met de ontwikkeling van een Business strategie en potentiële business modellen. De project website is sinds de tweede project maand beschikbaar en wordt continu geüpdate met huidige resultaten, aankomende evenementen, workshops die door projectpartners worden georganiseerd, etc. Een logo en een flyer zijn sinds projectmaand drie beschikbaar en ook het exploitatie en standaardisatie plan is af.

 

Binnen WP7 werden er voortdurend management en administratieve taken uitgevoerd gedurende de periode waarover er gerapporteerd moest worden. Daarnaast werd er een consortium overeenkomst ontwikkeld en werd er een kick-off meeting georganiseerd. Het Project Kwaliteit Handboek werd opgesteld en verspreid over de partners om een goede verstandhouding en samenwerking tussen alle deelnemende organisaties te garanderen. Ten slotte werd het eerste jaarlijkse financiële en voortgangsrapport opgesteld en de externe review en tweede pre-trials gaan binnenkort plaatsvinden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Older adults living at home are often suffering from loss of motivation, associated with the feeling of being helpless to carry out their daily routine, especially after the loss of their partner. It has been proven that daily collaboration and interaction with a human life partner, characterized by behavior and emotional understanding, sharing and guidance of executing daily activities, are main factors of keeping older adults positive in sustaining and managing their daily life activities and style at home, avoiding thus premature dependency and health deterioration.

 

The innovative idea of the proposal is to provide a system that simulates the way the elder was used, or would like, to interact, collaborate and dialogue, with a human life partner assisting him/her in carrying out daily life activities at home. The elder will interact intuitively with the system having the illusion of communicating with a real human who understands his/her behaviour and emotional state and assists him/her appropriately. The system will provide benefits on a practical, psychological and social level enabling the edler to feel self confident to remain longer active and independent at home improving thus his/her wellbeing.

 

The target group is the big group of healthy elderly or with light physical or mental health problems who live alone at home and can find pleasure and relief in getting help or stimulation to carry out their daily activities

 

A coherent user-centric technological solution will be provided based on an innovative practice-oriented Virtual Partner (ViP) care model that considers established behavior communication patterns/ways of an elder with a human partner in carrying out his/her daily activities at home through out life. The ViP model will be combined with state of the art human computer interaction (emotion recognition, intelligent dialogue) and user behavior analysis technologies to allow appropriate elderly daily activities support, in the areas of Care & Wellness and Guidance considering also elder’s behavior changes over the ageing process. In order to increase motivation and positive interest of the end users, CaMeLi is focused on wellness, convenience and comfort, rather than, impairments and limitations. It considers the elder as active collaborative agent able to make personal choices and adapt the system to their lifestyle, personalized needs and capabilities over the ageing process.

 

Specifically, the interaction with the elder will be an innovative adaptive multi-modal Avatar interface integrated and operating on a scalable distributed network of interconnected mobile tablet devices, with integrated video cameras, installed on selected wall locations in the home of the elderly. The avatar will enable seamlessly continuous detection (via video) and analysis of the elderly behavior in the totality of his home, as well as identification of his emotional state, based on voice intonation and facial expressions taking into account the related context of the elder’s daily activity occurrences. In addition, the system provides a direct communication channel to the elder’s care community consisting of formal and informal carers that can assist the elder to carry out his/her daily activities at home,

 

Two well selected use cases (Living Village and independent home environments) where elders can live and manage their daily life activities with the greatest possible independence are considered. Two pilots, in the Netherlands and Switzerland representing the two different use cases, will be carried out. Up to 150 elderly people and their caregivers will use CaMeLi over a six month period. New evaluation approaches will be used during the pilots investigating up to which point the CaMeLi ICT based services improve the self management of daily activities at home, and how the services can leverage economic opportunities.

 

The time duration of CaMeLi will be two years with an estimated resources effort of…MMs The expected CaMeLi time-to-market perspective is estimated to be two years after the project end. An approximate estimation of another 150 MMs (including global marketing effort) will be needed to bring the idea to market after project end.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website