Anne

Anne: avatar maakt ouderen minder afhankelijk

Spraaksoftware wordt steeds geavanceerder. Dat maakt het bedienen van ICT-toepassingen een stuk makkelijker. Bijvoorbeeld door ouderen die assistentie nodig hebben bij eenvoudige taken. Praten tegen een gewoon scherm voelt alleen toch wat vreemd. Dan is een avatar een uitkomst. De gebruiker ervaart een levensechte animatie van een mens bijna als een levende persoon.

Wat is het?

Anne is een digitale assistent in de vorm van een avatar. Via een smart-tv, computer of tablet praat de gebruiker met haar. Anne zet daarvoor spraakherkenningssoftware in. Dus geen gebruikshandleiding, ingewikkelde interfaces, afstandsbediening met veel knoppen of vele handelingen; kunnen spreken volstaat. Anne herinnert de gebruiker aan afspraken, helpt bij de medicatiecontrole en laat de oudere beeldbellen met mantelzorgers en vrienden. Een rondje karaoke kan trouwens ook. Via Anne kan de gebruiker desgewenst domotica aansturen en in noodgevallen hulp inroepen.

Wat het oplevert

Mensen kunnen langer thuis wonen. De spraakgestuurde virtuele persoonlijk assistente neemt ongemakken weg een kan op een plezierige en levendige manier ouderen bij een normaal dagritme houden. Met hulp van Anne blijft de gebruiker eenvoudige taken zelf uitvoeren, zoals de gordijnen openen en medicijnen tijdig innemen. Ouderen voelen zich daardoor minder afhankelijk van anderen en zeggen hun waardigheid terug te krijgen. Zorgorganisaties besparen ermee op personeelskosten, bijvoorbeeld omdat de thuiszorg minder vaak langs hoeft te komen voor eenvoudige zorgtaken.

Voor wie

Voor mensen die met enige ondersteuning zelfstandig willen blijven wonen.

Achtergrond

Anne komt voort uit het AAL-project DALIA.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website