Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het ASSAM project is een drie jaar durend project waarin 10 partners vanuit drie Europese landen samenwerken. Het project begon op 1 juni 2012. Er zijn twee Nederlandse partners (HKU en Bartiméus) bij het project betrokken. ASSAM richt zich op het ondersteunen van ouderen met afnemende fysieke en cognitieve mogelijkheden door het ontwikkelen van modulaire navigatie ondersteuning voor verscheidene platformen, zoals een rollator, rolstoel en driewieler, met een naadloze overgang tussen binnen- en buitenruimten zoals wooncomplexen en winkelcentra. Tijdens dit ontwikkel traject staat de gebruiker centraal. Langduriger mobiliteit en autonomie worden hierdoor mogelijk.

Doel van het project is het ontwikkelen van modulaire systemen voor alle platformen die het volgende bieden:

• Fysieke ondersteuning in mobiliteit voor cliënten die moeilijker lopen, waarbij fysieke oefening wordt aangemoedigd;

• Cognitieve ondersteuning voor cliënten met afnemende visuele en mentale capaciteiten door het ontwijken van obstakels in combinatie met hulp bij oriëntatie en navigatie;

• Persoonlijke ondersteuning bij navigatie door een directe verbinding met een help-desk medewerker;

• Veiligheid door dezelfde help-desk verbinding in geval van nood.

ASSAM volgt een iteratieve, 'user-centered design' methodologie. De rol van de Nederlandse partners die bij het project betrokken zijn is voornamelijk het coördineren van drie rondes van gebruikers onderzoeken, met eindgebruikers in Nederland, Spanje en Duitsland.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ASSAM begon in juni 2012. In het eerste jaar hebben er 4 algemene bijeenkomsten plaats gevonden, in het tweede jaar vonden er nog eens 3 plaats. Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest om de gebruikersorganisaties te trainen in het gebruik van de evaluatie-app en om de field trials voor te bereiden in Spanje en Nederland.

ASSAM volgt een strikte op users gerichte aanpak (user-centered) en de eerste maanden van het project zijn voornamelijk gewijd aan het definiëren van toepassingen, scenario’s en persona’s en aan het voorbereiden van de field trials. Het tweede jaar is voornamelijk gewijd aan het ontwikkelen van de ASSAM solutions, het in kaart brengen van de locaties waar de evaluaties plaats zullen vinden en het uitvoeren van de eerste baseline field trials.

HKU heeft daarnaast een Quality Evaluation Plan ontwikkelt, dat de structuur van het project beschrijft, als ook het beslissingsproces en het interne review mechanisme voor deliverables. Er zijn 11 persona’s voorbereid, die later zijn samengevoegd tot 5 persona’s. Parallel hieraan zijn er 9 scenario’s uitgewerkt. Op basis van de input van de gebruikersorganisaties zijn er 5 definitieve scenario’s ontwikkelt, die aansluiten op de 5 persona’s. Uit deze scenario’s is een lijst van gebruikerseisen samengesteld.

Om de field trials uit te voeren en informatie te verzamelen betreffende de uitkomsten van deze field trials, heeft HKU een tabletsysteem ontwikkelt om de tester te helpen bij het verzamelen en noteren van informatie. Hiermee wordt ook het analyseren van de uitkomsten vergemakkelijkt. Deze touch-screen testhulp is beschikbaar in 4 talen (EN, NL, DE en ES) en is gepresenteerd aan en getest door de gebruikersorganisaties, en vervolgens verbeterd.

Er zijn trainingen georganiseerd voor het uitvoeren van de field trials en op iedere locatie zijn materialen uitgedeeld aan de partners die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de field trials. Baseline tests hebben plaats gevonden bij iedere gebruikersorganisatie in Spanje, Duitsland en Nederland. De vroege uitkomsten van het project zijn gepresenteerd op verschillende gelegenheden bij evenementen en conferenties in zowel Nederland als daarbuiten.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The ASSAM project aims to compensate for declining physical and cognitive capabilities of elderly persons by user-centred development of modular navigation assistants for various mobility platforms, such as walker, wheelchair, and tricycle, providing sustained everyday mobility and autonomy with seamless transition from indoors to outdoors in environments such as residential complexes or the neighbourhood quarter.

The goal of the project is to develop modular assistance systems for all platforms that provide

- Physical mobility assistance for declining walking capabilities, but encouraging physical exercise;

- Cognitive assistance for declining visual and mental capabilities by obstacle recognition and avoid- ance as well as orientation and navigational aid;

- Human support by asking a call centre for route directions to be presented on the device;

- Security concerning health risks by care centre connection in case of emergency situations.

All assistants are based on the NaviKit core module comprising basic navigation hardware (CPU, GPS and odometry) that shall be the same for cross-platform sharing. For interaction with the user, a touch screen or tablet PC, microphones, speakers, or a Bluetooth® headset are added as required.

A Basic Aid is a standard mobility platform with basic outdoor navigation abilities based on NaviKit. Using additional laser-range sensors, the Navigation Aid enhances the safety of the user by recognising and warning for steps and obstacles. The sensors also enable indoor positioning and navigation.

Whereas these assistants only signal directions and give warnings, the Driving Assistant proactively corrects the driving direction to avoid obstacles by controlling the drive, steering and braking accordingly.

As the most challenging assistant, the Navigation Assistant allows automated driving (without manual steer- ing) to a specified target location in a charted indoor environment. From the bed or sofa, the user can remotely direct the Autonomous Helper to its parking position out of the way, and call it to return on demand.

Addressing the user’s needs, end-users will be involved from the beginning of the project in the design and evaluation of the mobility assistants. The iterative schedule of the work packages implies two refinement phases, where the initial prototypes will be adapted according to the user’s feedback.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website