Projectomschrijving

EldersUp!: zorgt voor behoud van waardevolle expertise van ouderen

Een steeds grotere groep ouderen zijn al met pensioen of zijn daar binnenkort aan toe. De een wil (deels) blijven werken of nog een eigen zaak starten, de ander wil vooral genieten van de kleinkinderen, hobby’s oppakken of gaan reizen. Hoe kan de samenleving blijven profiteren van de waardevolle kennis en vaardigheden van deze ouderen?

Hoe het werkt

Elders-Up! wil de waardevolle kennis en ervaring van gepensioneerden ontsluiten voor startende en kleine bedrijven, waardoor de expertise van ouderen aan een nieuwe generatie kan worden overgedragen. Het project bouwt aan een ecosysteem waarin de samenwerking tussen het midden- en kleinbedrijf en oudere experts in (inter)nationaal verband een plek krijgt. Een ‘skills matching’-service koppelt startende bedrijven aan senioren op basis van competenties en profielen. De applicatie maakt gebruik van sensoren om informatie over de cognitieve vaardigheden en de mate van betrokkenheid van de gebruiker te meten.

Wat het oplevert

Via Elders-Up! kunnen senioren maatschappelijk actief blijven en het gevoel van zingeving behouden, terwijl startende en kleine bedrijven intussen profiteren van hun kennis, vaardigheden en adviezen. Deze aanpak versterkt de kennisoverdracht tussen de generaties. Ouderen kunnen aanhaken bij start-ups, en via de applicatie optreden als adviseur en ondersteuner voor kleine bedrijven. Met informatie vanuit de monitorfunctie motiveert het systeem de ouderen gericht om actief betrokken te blijven. Een eerste prototype wordt nu ontwikkeld om in de praktijk te worden getoetst.

Voor wie

Voor gepensioneerde senioren, kleine bedrijven en start-ups.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website