Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

A²E2 Project Samenvatting

Het doel van A²E² is de 65-plusser meer te laten bewegen via een virtuele coach die de ouderen motiveert voor, tijdens en na afloop van hun dagelijkse activiteiten. De coach neemt de rol aan van een expert, motivator en mentor. Als expert helpt de coach in het maken van nieuwe plannen. Als motivator helpt de coach hoe deze plannen uit te voeren. Als mentor geeft de coach ondersteuning als plannen mislukken of hij geeft beloning om behaalde successen te bestendigen. Het A²E² systeem ondersteunt in autonomie bij beslissingen over dagelijkse activiteiten. De A²E² coach is verbonden met bio-sensoren die de ouderen gebruiken en waardoor de coach specifieke feedback kan geven. De gebruikers kunnen door de coach geïnterviewd worden op verschillende momenten. Eind gebruikers waren betrokken in alle fasen van de systeem ontwikkeling. Het formele en informele zorg netwerk van de gebruiker is verbonden aan het systeem en kan op afstand monitoring en steun geven. De toekomst plan is A²E² over 2-3 marktklaar te maken via een vervolg traject.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

A²E2 Project Resultaten

Een protype versie van A²E² is ontwikkeld via een iteratief methode die gericht is op het betrekken van de 65-plussers in alle fasen van de systeem ontwikkeling. Het systeem is geïnstalleerd en getest in het ABCC Living Lab. Na de project periode heeft verdere ontwikkeling plaatsgevonden in het Living Lab. Een markt versie moet over 2-3 jaar op de markt komen via vervolg projecten.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit is derde (en een na laatste) voortgangsverslag van a2e2. (Het laatste verslag zal in 2013 worden opgeleverd).

 

Het doel van dit jaar was het a2e2 systeem af te ronden en deze te testen en te evalueren.

 

Dit is niet geheel gelukt. Er zijn een aantal systeem opleveringen geweest door de technici uit Scandinavie. Er is echter nog niet een volledig werkend a2e2 systeem voor deze periode door de technici opgeleverd. De partners hebben aangegeven geen budget meer te hebben om dit af te ronden.

 

Er is een nieuw plan gemaakt in deze periode. Dit plan impliceert dat VUA probeert in de resterende project tijd de doelen van het project zoveel mogelijk alsnog te realiseren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De eerste versie van het a2e2 systeem prototype is door het VUA team getest.

 

Op basis hiervan zijn nieuwe versies gemaakt van het a2e2 systeem door de techn partners.

 

Deze zijn elk zijn door het VUA team getest.

 

Test rapporten zijn door VUA aan de tech partners gestuurd.

 

Er is in deze periode echter geen volledig werkend systeem door de technische partners opgeleverd. De partners hebben aangegeven geen budget meer te hebben om dit af te ronden.

 

Er is een nieuw plan gemaakt in deze periode. Dit plan impliceert dat VUA probeert in de resterende project tijd de doelen van het project zoveel mogelijk alsnog te realiseren. VUA heeft in deze periode de start gemaakt voor de realisatie van dit nieuwe plan.

 

Er zijn verschillende presentaties over het a2e2 systeem gehouden op congressen en in workshops. Er is een nieuwe versie van de a2e2 brochure gemaakt en verschillende updates van de a2e2 homepage.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Imagine a smart environment equipped with ICT technologies that acts upon individual preferences and

needs of its users. Imagine an individually tailored solution that is appreciated by the user and therefore

deliberately used. Imagine this tool prompting and guiding through life style changes that are essential for

the prevention and management of diabetes type II and cardio-vascular diseases in the elderly individual.

Then you imagine A²E².

A²E² combines state-of-the-art psychological knowledge on elderly users' requirements for sustained behaviour

change with modern ICT technology in suggesting an adaptive ambient solution for the prevention

and management of two of the most prevalent chronic diseases in the elderly, and thus, resulting

in a higher quality of life. Specifically, A²E² stimulates beneficial levels of exercising in elderly

individuals who are at risk to come down with diabetes type II and cardio-vascular diseases. Furthermore,

it supports exercise behaviour changes in patients who have already been diagnosed with these

diseases in stabilizing or even reversing their condition. The focus on physical activity was chosen as

exercise is recognized as a crucial element for the prevention, cure, and management of many chronic

illnesses including diabetes type II and cardio-vascular diseases and directly related to physical and mental

health and hereby substantially contributing to well-being and quality of live.

The A²E² approach integrates a variety of management strategies that are tailored towards the elderly individual

by taking relevant personal, social, and environmental factors into consideration. One of the

main problems in common AAL solutions is the acceptance of the systems by the users. To emphasize the

benefit and convenience for the user A²E² introduces a digital 3D coach that mediates person input and

system output and presents itself in a personalized, credible, easy to handle, and enjoyable way. Contrary

to many available ICT solutions which failed to attract a sustained end user acceptance, A²E² applies

advanced motivational models and involves the user in the design process. A²E² thus turns traditional

AAL from head to toe by giving control back to the user and by ascertaining deliberate and enjoyable use

of the technology and interaction between all the actors in the social-health care delivery chain.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website