Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het project ‘InnovCare implementeren in Nederland’ beoogt bedrijf Brevidius de InnovCare oplossing op de Nederlandse markt te brengen.

 

De InnovCare oplossing is de succesvolle resultante van een Active & Assisted Living (AAL) project (2016-2019). Het betreft een open platform met verschillende ICT modules ten bate van de ondersteuning en activering van senioren op maat, opdat zij hun autonomie evenals hun fysiek, mentaal en emotioneel welzijn versterken. Te denken valt aan draagbare sensoren voor het monitoren van activiteit, locatie, vitale functies en alarmeringen in een horloge dat ook communicatie en dagelijkse activiteiten ondersteunt via spraak, tekst of beeld. Een belangrijke bevinding van het InnovCare project was dat een dergelijk platform qua functionaliteiten geheel kan inspelen op de behoefte van de senior, maar dat die vaak moeite heeft om die behoefte zelf te onderkennen en open te staan voor een oplossing als InnovCare.

 

Met toestemming van de AAL projectpartners Taniwa en Life on Key zal de InnovCare oplossing worden geïntroduceerd bij twee verschillende Nederlandse gebruikersorganisaties, te weten: Dementie-winkel.nl met toegang tot senioren via mantelzorgers, en ZorgFix met toegang tot senioren via professionele thuiszorg. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan hoe InnovCare aangeboden moet worden om de acceptatie te vergroten.

 

Het implementatieplan behelst onderzoek met primaire, secundaire en tertiaire gebruikers naar de combinatie van componenten van de InnovCare oplossing die het meest kansrijk is om geaccepteerd te worden en hoe InnovCare dus het best kan worden geïmplementeerd (acceptatie, integratie, opschaling) in de dagelijkse praktijk. Hiertoe wordt bij totaal ten minste dertig senioren met een milde cognitieve stoornis, beginnende dementie of Korsakov gedurende 6 maanden onderzocht wat zij accepteren.

 

Integraal onderdeel van het project is het evalueren, aan de hand van gestructureerde interviews door de GezondheidFabriek, van de manier waarop de meerwaarde van de InnovCare oplossing voor de verschillende categorieën gebruikers (i.e. senioren, hun mantelzorgers, zorgprofessionals, zorgaanbieders) en financiers duidelijk gemaakt kan worden, inclusief het maken van de bijbehorende business case. De resultaten en ervaringen zullen worden gedeeld in het netwerk opdat de benodigde cultuuromslag en daarmee de opschaling van eHealth in Nederland verder wordt aangejaagd.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website