Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De EU ondergaat een grote demografische verandering die wordt gekarakteriseerd door een toename in de levensverwachting en afname van de bevolkingsgroei. Dit heeft als gevolg dat in 2060 de bevolking in de werkzame leeftijd (momenteel 15-65) t.o.v. de totale 65+ EU inwoners zal halveren met directe gevolgen sociale en financiële gevolgen. Europa zal daarom o.a. inzetten in het verlengen van de duur dat de beroepsbevolking aan het werk is. Om dit te bereiken is het belangrijk dat werkgevers een veilige en productieve werkomgeving creëren, die rekening houd met de veranderende behoeften van oudere werknemers. PEARL is gericht op de ontwikkeling en implementatie van ergonomische en motiverende werkplekken voor oudere werknemers: slimme werkomgevingen optimaal geconfigureerd naar de persoonlijke behoeften.

Het PEARL systeem bevat drie organisatorische lagen waartussen de werknemers vrij kunnen wisselen: thuis, het kantoor en diverse werkplekken binnen het bedrijf. Met name in de creatieve en kennis intensieve sectoren is een flexibele en comfortabele werkomgeving van essentieel belang voor succesvolle en tevreden werkervaringen. Om deze reden ontwikkelt PEARL flexibele oplossingen voor zowel werkactiviteiten, ergonomische aanpassingen op de werkplek en trainingsactiviteiten. De verschillende samenwerkende modules van PEARL zijn gebaseerd op al bestaande en zichzelf bewezen technologieën die geschikt wordt gemaakt voor oudere gebruikers en de kantoor omgeving tot ergonomische en motiverende werkomgeving.

Een eerste prototype van het PEARL systeem wordt in de zomer van 2015 geëvalueerd door oudere kantoorwerkers. De bevindingen welke hieruit naar voren komen zullen gedurende het ontwerpproces worden teruggekoppeld naar de technische partners om zo het PEARL platform verder te ontwikkelen voor een tweede serie uitgebreidere labtrials in het begin van 2016 om uiteindelijk volledige fieldtrials in de werkomgeving van kantoorwerkers in Nederland, Zwitserland en Roemenië te worden geëvalueerd in de 2e helft van 2016.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het PEARL project is officieel gestart in juni 2014 en duurt 2,5 jaar. Het project heeft een kleine vertraging opgelopen bij de start door problemen bij het invullen van een van de vacatures. Deze achterstand is momenteel bijna volledig weg gewerkt en zal deze zomer (2015) helemaal zijn ingelopen. Het project heeft een website, wordt op partner websites gepromoot en heeft sociale media kanalen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. En er hebben 3 projectbijeenkomsten plaatsgevonden. Gedurende het eerste jaar hebben de gebruikersorganisaties (in Nederland: Roessingh Research and Development) gewerkt aan het in kaart brengen van de eindgebruikers behoeften en wensen en deze vertaald naar scenario’s en use-cases die op hun beurt in samenwerking met de technische partners zijn omgezet naar functionele eisen en technische specificaties en de definitie van de architectuur specificatie van het PEARL systeem, waaronder de integratie van de taak- en tijdmanagement module, de gezondheid- en welzijnsmodule, de leer-management module, de cognitieve trainingsmodule en de module die de fysieke werkomgeving kan aanpassen.

Voor het verzamelen van de behoeften van eindgebruikers zijn er context interviews gehouden met 6, 5 en 8 eind gebruikers in respectievelijk Nederland, Zwitserland en Roemenië. Daarnaast zijn er interviews gehouden met betrokken stakeholders in alle drie landen, zoals met directies, ergonomie deskundigen, re-integratie deskundigen, teamleiders, jonge collega’s van oudere werkers e.d. om inzicht te krijgen in de mogelijke business cases geschikt voor het PEARL systeem.

Wetenschappelijke output is onder andere op de resultaten van de nieuwe experience sampling methodieken (ESM), toegepast in de gebruikersonderzoeksfase, welke zullen worden gepresenteerd op de International conference on ambulatory monitoring and physical activity measurement (ICAMPAM) in Limerick, Ireland in juni 2015.

Daarnaast worden momenteel de eerste low-fidelity prototypes van het PEARL systeem geëvalueerd met eind-gebruikers in Nederland.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Recente ontwikkelingen in de ICT-technologie bieden nieuwe mogelijkheden voor leeftijdsvriendelijke werkomgevingen, zoals ondersteuning bij de structurering en uitvoering van taken en taakbeheer, een ergonomisch ontwerp van de omgeving alsmede gereedschappen die cognitieve en emotionele steun bieden. Ondanks de toepassing van deze technologieën afzonderlijk, zijn er geen pogingen geweest om deze systematisch te combineren tot leeftijdsvriendelijke werkomgevingen .

Het doel van PEARL is de ontwikkeling en implementatie van een ICT gebaseerde ergonomische en motiverende leeftijdsvriendelijke werkomgeving, op basis van een geoptimaliseerde mix van ICT-technologieën voor slimme werkomgevingen. Daartoe zal PEARL interactief met eindgebruikers, in lab en veldstudies, een programmeerbaar platform ontwikkelen, implementeren en valideren. Het PEARL platform zal onder andere ergonomische surface computing- technologieën omvatten , een automatische identificatie infrastructuur, project en tijd management gereedschappen, instrumenten voor cognitieve en fysieke ondersteuning en coaching, alsmede een e-learning platform. Deze technologieën zullen in eerste instantie worden geoptimaliseerd qua ergonomie en gebruiksgemak voor oudere werknemers. Ze gecombineerd en geïntegreerd hetgeen leidt tot additionele voordelen in vergelijking met de positieve impact van elke afzonderlijk technologie. PEARL zal een first- of-a -kind platform bieden voor de programmeerbare en modulaire configuratie van ICT-enabled leeftijdsvriendelijk werkruimtes. PEARL is dus niet gebaseerd op een « alles-of - niets » waarde propositie. Het zal bedrijven en werknemers de mogelijkheid bieden om de configuratie te kiezen die optimaal aansluit bij hun behoeften.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website