Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Momenteel wordt Europa geconfronteerd met een bevolking die steeds ouder wordt. Mensen zullen langer moeten gaan werken om de vergrijzing tegen te gaan en ons sociale stelsel betaalbaar te houden. Als gevolg hiervan zal het personeelsbestand van organisaties vergrijzen. De wens om mensen langer te laten werken vereist echter dat medewerkers in een fysieke en psychologische goede conditie blijven. Een leeftijdsvriendelijke werkplek helpt hierbij.

 

Het merendeel van de banen vraagt echter dat oudere volwassenen (50 jaar en ouder) acht uur (of langer) zitten terwijl zij hun taken uitvoeren. In combinatie met niet ergonomisch ontworpen werkplekken en weinig lichaamsbeweging, kunnen daardoor ernstige gezondheidsproblemen ontstaan. Het is dus belangrijk dat de werkplek aansluit bij de behoeften en wensen van oudere medewerkers.

 

Het Europese project Wellbeing ontwikkelt in samenwerking met eindgebruikers een gezondheidssysteem voor de werkplek. Het ICT systeem zal zich richten op ergonomie, fysieke conditie, voeding, en stress management. Doel is om de fysieke en psychische gezondheid van werknemers van 50 en ouder op de werkplek te bevorderen en hun werkomstandigheden te verbeteren. Naast voordelen voor hun eigen welbevinden blijven fysiek en psychisch gezonde werknemers ook langer inzetbaar.

 

Het idee achter het systeem is dat fysieke en psychologische klachten gerelateerd aan de werkplek voorkomen kunnen worden door continue enkele parameters te meten. Het systeem bestaat uit vier modules, te weten: Ergonomie van de werkplek, Fysieke oefeningen, Voeding, en Stress Management. Alle modules zullen gebruik maken van sensoren, geven feedback, en zullen de gebruiker automatisch, maar onopvallend, informeren hoe zij ongezonde situaties kunnen veranderen (bijvoorbeeld lichaamshouding, slechte voeding, niet genoeg vocht drinken etc.). De modules worden gecombineerd in een online service platform. Onderdeel van dit platform is een gepersonaliseerde coach op het gebied van de vier onderwerpen:

 

Ergonomie: Wellbeing zorgt voor gezonde werkomstandigheden en helpt de gebruiker op een interactieve manier om een gezonde lichaamshouding aan te nemen.

 

Fysieke routines: Wellbeing biedt personal coaching, trainingsmotivatie en gepersonaliseerde oefeningen in één pakket. De spierspanning wordt individueel verbeterd of samen met collega’s door middel van bewegingsgames.

 

Voeding: Wellbeing geeft actieve feedback over de voedingsbalans van dagelijkse maaltijden van medewerkers. Een speciale app analyseert het voedsel. Naar aanleiding van deze analyse wordt een individueel voedingsschema aanbevolen en gemonitord.

 

Stress-management: Wellbeing voorkomt werkstress door de persoonlijke, interne capaciteiten (cognitief en fysiek) te vergroten en verhoogt de sociale interactie en communicatie tussen werknemers doordat zij bewegingsgames met elkaar spelen en zodoende een competitie met elkaar aan gaan.

 

Om het systeem zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van medewerkers aan te laten sluiten, is in Oostenrijk, Duitsland, Roemenië en Nederland onder meer dan 1800 medewerkers en leidinggevenden onderzoek naar de behoeften en wensen ten opzichte van de werkplek gedaan. Medewerkers en leidinggevenden is onder andere gevraagd naar thema’s als gezondheid op de werkplek, fysieke en psychische belasting tijdens het werk en de omgang met de verschillende generaties binnen de organisatie. Het onderzoek was online en duurde ongeveer 25 minuten. Eind juni 2015 zal dit onderzoek afgesloten worden.

 

 

Verder wordt momenteel aan de integratie van de verschillende modules gewerkt. Eind augustus 2015 zal de eerste fase van de veldonderzoeken in Roemenië starten. Tijdens deze veldonderzoeken zal het geïntegreerde systeem voor het eerst door eindgebruikers getest worden. Bij vijf tot tien medewerkers van een organisatie in Roemenië zullen door middel van onder andere focusgroepen kwalitatieve data verzameld worden over de ervaringen met het systeem. Op basis van deze eerste pilot fase zal het systeem aangepast worden, indien nodig, voor de tweede pilot fase die medio februari 2016 zal gaan starten en waarbij het systeem gedurende een jaar getest gaat worden door meer dan 50 eindgebruikers.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

• WP 1 - USER ORIENTED REQUIREMENT ANALYSIS

 

Om het systeem zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van medewerkers aan te laten sluiten, is in Oostenrijk, Duitsland, Roemenië en Nederland onder meer dan 1800 medewerkers en leidinggevenden onderzoek naar de behoeften en wensen ten opzichte van de werkplek gedaan. Medewerkers en leidinggevenden is onder andere gevraagd naar thema’s als gezondheid op de werkplek, fysieke en psychische belasting tijdens het werk en de omgang met de verschillende generaties binnen de organisatie. Het onderzoek was online en duurde ongeveer 25 minuten. De resultaten worden momenteel verwerkt voor de deliverable over het onderzoek. De eerste conclusies zijn opvraagbaar bij het consortium.

 

 

• WP2 - SYSTEM DEVELOPMENT

 

Ter ontwikkeling van het systeem zijn er verschillende studies uitgevoerd naar de geschiktheid van verscheidene sensoren (1 Kinect, Kinect 2, Photonic, Leap Motion, Softkinetic). De resultaten zijn gedeeld met het consortium. Daarnaast is een analyse gemaakt van de optimale positie van de beeldsensor. Ook deze resultaten zijn besproken binnen het consortium. Daarnaast is er aandacht geweest voor de ontwikkeling van de verschillende modules van het systeem. Zo zijn met betrekking tot de module fysieke routines de uitvoering van de oefeningen met behulp van een Kinect en de eerste resultaten hiervan beschikbaar. Onderzoek naar de module ergonomie heeft als conclusie dat er geen gemeenschappelijke definitie of standaardisatie van een goede lichaamshouding beschikbaar is. Verder hebben partners zich primair gericht op het vinden van een optimale sensorpositie voor deze module. In relatie tot de stress management module zijn de eerste voorbereidingen gedaan om de module werkbaar te krijgen. Voorlopig ligt de focus op het meten van het variatie in hartslag. Voor de voedingsmodule zijn ontologieën ontwikkeld omtrent de voedingswaarden van elk specifiek type voedsel. Verder wordt gewerkt aan stemherkenning en het gebruik van barcodes om informatie over voedselgebruik te verzamelen. Momenteel wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling en het ontwerp van het integrale platform en de integratie van de verschillende modules binnen het platform. Dit met het oog op de eerste pilot fase die eind augustus 2015 start. Er is een deliverable beschikbaar over de technische ontwikkeling van het systeem.

 

 

• WP4 –DISSEMINATION AND MARKETING

 

Website: www.wellbeing-project.eu

Demonstratievideo: youtu.be/NH_3kaGl1zk

Flyers, posters

Initieel businessplan

Veel aandacht op evenementen

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

A significant amount of jobs requires employees to sit for eight hours (or even longer) while performing their tasks. During younger years, employees are not bothered with physical problems, but while getting older, more and more issues due extensive sitting occur. In combination with unergonomically designed working places, malnutrition (nutrition requirements change during our lifetime) and only little exercising, severe problem can arise, especially for people in the age of 55+. Furthermore, the cognitive capability decreases, whereas (together with many other factors) the stress level increases. This leads to employees feeling not very well, which indicates a reduced quality of life due to physical (e.g. back) and psychological (e.g. stress) problems. The aim of this project, however, is not to counteract on physical and psychological issues, but to prevent them already at an early stage. Hence, the target group for this project already includes “younger elderly” (at the age of 55+) since regular exercising and mental training should be started already at an early stage in order to be effective. Since older adults are working in very diverse fields, the project focuses on the main thing they all have in common in order to reach a broad target group: performing their job in a sitting position for a longer period. Hence, the project aims not to support only one small user group, but supports e.g. secretaries, office clerks, technicians, lawyers at the same level. Moreover, even employees not performing their jobs using a desk (e.g. bus driver) benefit from this approach since the system is flexible enough to be adapted to different needs easily.

 

In order to fulfil these goals, the system developed in wellbeing consists of four different modules, which – in combination – lead to an enhanced quality of life of older adults in their working environment, but also to an increase of the overall wellbeing. The combination of these modules provides an overall training program for physical and psychological exercises and consists of the modules physical training, workplace ergonomics, nutritional balance and stress management optimized for the needs and wishes of older adults. Only by combining physical, ergonomic, nutritional and cognitive aspects, a holistic approach to enhance the wellbeing and quality of life of older adults can be developed. The main goal of the project is not to develop highly specialized modules improving the state-of-the-art in these areas significantly, but on providing a well-balanced und holistic system that is able to meet the end-users needs and offers benefits and an enhanced quality of life for older adults at the workplace. However, the required features are implemented and developed according to the state-of-the-art in these fields while ensuring the highest quality standards.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website