Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Implementatie digitale agenda voor mensen met dementie, ter ondersteuning van de thuissituatie

 

1 Doel en beoogd resultaat

 

Organisaties in de dagopvang en respijtzorg voor mensen met dementie bieden een actieve dagstructuur met regelmaat aan hun cliënten, gebaseerd op hun persoonlijke beleving. Die dagstructuur moet een aaneengesloten karakter hebben. Dan is het resultaat een tevreden dag voor de mens in dementie en een betrekkelijk extensieve zorg voor medewerkers.

 

Thuis vervallen cliënten vaak in hun oude ongeorganiseerde patroon. Mantelzorgers bieden dan structuur aan, maar nemen vaak teveel uit handen. Dan worden cliënten onnodig inactief of onrustig door gebrek aan ondersteuning van een zelfredzame dagbesteding en eigenlijk juist ‘teveel’ (mantel)zorg.

De digitale agenda is ontwikkeld in het AAL project ALFA en is speciaal geschikt voor mensen met dementie. Hij is op afstand te beheren door mantelzorger en zorgaanbieder. De prikkels zijn persoonlijk aan te passen: pictogram, geluid, gesproken bericht of video boodschap zetten de dementerende aan tot het starten van de volgende activiteit.

In deze implementatiestudie wordt onderzocht of de agenda effectief is in het ondersteunen van een zinvolle en aaneengesloten daginvulling in de thuissituatie. Hierdoor kan de zorgsituatie stabiliseren en wordt escalatie van hulpvraag en daarmee de vraag naar intensievere hulp of opname uitgesteld. Het ondersteunt therapietrouw van medicijngebruik. Uitval van mantelzorg, een belangrijke oorzaak van opname in intramurale setting, wordt voorkomen.

De aanbieder van dagactiviteiten biedt hiermee een nieuw product voor ondersteuning thuis. De betrokken gemeenten die opdrachtgever zijn voor deze zorg zijn enthousiast en stellen een contractering van de dienst in het vooruitzicht bij succesvolle implementatie.

 

2 Samenwerking

De uitvoeringspartners zijn:

Zorgboerderij Giersbergen (ZBG), gecertificeerd zorgmethode Böhm, bedenker van het nieuwe ondersteuningsaanbod en trekker van de implementatie.

Zorghoeve Kakelbont (ter controle).

Gemeenten Heusden en Steenbergen die voor het implementatietraject een productieafspraak met de zorgboerderijen hebben gemaakt.

Vilans, als supervisor voor het onderzoek en als kanaal voor kennisverspreiding.

T3LAB, de ontwikkelaar van de agenda en veilige webhoster tijdens de implementatiestudie.

 

ZBG contracteert externe expertise om het proces inhoudelijk en procedureel te begeleiden.

 

Tot slot worden ouderen en hun zorgnetwerk. Zij worden geïnstrueerd en ondersteund in het gebruik van de agenda en worden bij de evaluatie betrokken om de meerwaarde en verbeterpunten ook vanuit hun perspectief te beschrijven.

 

3. Plan van aanpak.

In beide zorgboerderijen wordt patiënten geselecteerd die voor dit nieuwe product in aanmerking komen. Vijftien cliënten en hun zorgnetwerk in Heusden, drie in Steenbergen.

Van de deelnemers in de implementatiestudie is twee-derde ook cliënt bij de dagactiviteiten en één-derde thuiswonend zonder activiteitenbegeleiding. De laatste groep wordt door de gemeenten aangedragen.

 

Activiteiten:

Stappenplan Implementatie

1. Prétest

2. Noodzakelijke aanpassing

3. Selectiecriteria ontwikkelen

4. Deelnemers selecteren

5. Activiteiten-keten beschrijven

6. Agenda vullen

7. Deelnemers instrueren

8. Pilotfase 1

9. Evaluatie/bijstellen

10. Pilotfase 2

11. eindevaluatie/conclusie

12. Businesscase beschreven

13. Eindrapportage

 

Onderzoek

1. Beschrijving methode

2. Meetinstrumenten maken

3. Nulmeting

4. Tussenmeting

5. Tussenrapportage

6. Eindmeting en eindrapportage

 

Techniek

1. Realiseren gewenste aanpassing

2. Test agenda/programmeren/connectiviteit

3. Installatie bij deelnemers

4. Upgrade

5. Support naar deelnemers

 

 

Tijdplanning: Totale projectduur is 12 maanden met daarin twee pilotperioden van drie maanden. Daartussen is tijd om kleine technische aanpassingen te doen.

 

Toelichting:

De looptijd van de proef is maximaal 8 weken per deelnemer. Indien blijkt dat de deelnemer de agenda niet accepteert wordt onderzocht wat de reden daarvan is en wordt de interventie zo mogelijk aangepast. Als blij

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website