Projectomschrijving

Digitale agenda: houdt mensen met dementie actief

Dagopvang biedt mensen met dementie een actieve dagstructuur met regelmaat, gebaseerd op hun persoonlijke beleving. Het resultaat is een tevreden dag en minder behoefte aan intensieve zorg. Thuis vervallen cliënten echter vaak in hun oude, ongeorganiseerde patroon. Mantelzorgers bieden wel structuur, maar nemen vaak teveel uit handen. Dan worden mensen met dementie onnodig inactief.

Hoe het werkt

De digitale agenda uit het AAL-project ALFA is speciaal geschikt voor mensen met dementie. In deze implementatiestudie wordt in een zorgboerderij onderzocht of de agenda effectief is in het ondersteunen van deze groep bij een zinvolle en aaneengesloten daginvulling thuis. Een automatische herinnering helpt de gebruiker om zelf dagelijkse activiteiten te plannen en te controleren. Per cliënt wordt een schema gemaakt, met voor iedereen in het zorgnetwerk een taak. Het systeem waarschuwt een naaste of (professionele) verzorger als iemand iets nog niet heeft gedaan.

Wat het oplevert

Aanbieders van dagactiviteiten (bijvoorbeeld zorgboerderijen) kunnen met de digitale agenda een nieuw product aanbieden voor ondersteuning thuis. Hierdoor stabiliseert de zorgsituatie en wordt escalatie van hulpvraag – en daarmee de vraag naar intensievere hulp of zelfs een opname – langer uitgesteld. Een digitale agenda bevordert de therapietrouw bij medicijngebruik. Ook wordt uitval van mantelzorg voorkomen, een belangrijke oorzaak voor opnames die wellicht te voorkomen waren. De betrokken gemeenten, die opdrachtgever zijn voor dagactiviteiten, zijn enthousiast en willen de dienst bij succesvolle proefimplementatie contracteren.

Voor wie

Voor ouderen met dementie, hun mantelzorgers en aanbieders van dagactiviteiten.

Achtergrond

Digitale Agenda is een zogeheten VIMP-project (Verspreidings- en implementatie Impuls) in vervolg op het project ALFA.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website