Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het Helicopter project is het ondersteunen van de eindgebruikers ("fit elderly") en hun (formeel en informele) zorgverleners met feedback, advies en motivatie door het analyseren van de gezondheid van de eindgebruikers. Dit wordt gedaan via het monitoren van de dagelijkse leefstijl, gedragingen en de medische status op een onopvallende en eenvoudige manier door middel van sensoren in de leefomgeving (ambient intelligence). Het project richt zich op ouderen vanaf 65 jarige leeftijd.

 

Het Helicopter systeem kan door middel van het integreren van klinische gegevens, omgevingsgegevens en persoonlijke gegevens een persoonlijk profiel aanmaken.

Helicopter biedt gebruikers zo op een motiverende manier duidelijke en simpele informatie en begeleidt ze stap voor stap bij ingewikkelde taken. Mantelzorgers zullen tijdens abnormale situaties door Helicopter gewaarschuwd worden en kunnen ook bij fysieke afwezigheid informatie over de zorgbehoevende opvragen. Verder ondersteunt Helicopter eerstelijns zorgdiensten door te alarmeren wanneer er abnormale fysiologische en/of gedragsprofielen gedetecteerd worden. Door het bieden van ondersteuning, motivatie en sturing daar waar nodig, kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen wat zal bijdragen aan een verhoogde kwaliteit van leven.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op dit moment hebben wij verschillende co-creatie sessies met de doelgroepen georganiseerd en gehost om het project service concept te herdefiniëren. Deze sessies zijn zeer nuttig geweest en hebben geleid tot wijzigingen aan het ontwerp van de service concepten.

 

Verder zijn we bezig met de voorbereiding van de uitvoer van de grote pilot voor Q3 en Q4 2015. De pilot waar wij verantwoordelijk voor zijn in Eindhoven willen we op een innovatieve manier organiseren om cijfers te kunnen vergaren die bijdragen aan de business case en opschaling. Om dit te doen hebben we een kleinschalige pre-pilot georganiseerd (n=10) om ervoor te zorgen dat de grote pilot soepeler zal draaien.

 

Om deze reden zijn we een samenwerking met gestart met Summa College, middelbaar beroepsonderwijs die lesgeven aan niveau 2 verpleging en verzorgingsstudenten. Omdat de banen van dit soort studenten zal verdwijnen moeten ze opnieuw worden geschoold om waardevol te blijven binnen het werkveld. Vandaar dat ze willen verkennen of ze deze studenten kunnen opleiden in het begeleiden van ouderen met betrekking tot het bekendmaken en tot het begeleiden in het gebruik van nieuwe gezondheid innovaties en technologieën. In de pre-pilot zijn we momenteel het model aan het testen waarbij deze studenten de deelnemende ouderen werven en hen begeleiden gedurende de Helicopter pilot: van de introductie van het project en de technologie, tot de ondersteuning tijdens de pilot en evaluatie.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het HELICOPTER Project

Healthy Life support through Comprehensive Tracking of individual and Environmental behaviours (HELICOPTER) is een voorstel ingediend na aanleiding van het Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL-JP) call 5. HELICOPTER zal bijdragen aan de door AAL-JP opgestelde doelstelling om ontwikkelingen van op ICT gebaseerde oplossingen mogelijk te maken voor het in stand blijven houden van het in eigen huis uitvoeren van dagelijkse activiteiten voor ouderen en ter ondersteuning van hun mantelzorgers . HELICOPTER heeft als doel het gebruiken van ambient-assisted living technieken om ouderen en hun mantelzorgers te voorzien van ondersteuning, motivatie en sturing in het nastreven van een gezonde en veilige levensstijl.

 

Het HELICOPTER systeem kan door middel van het integreren van klinische gegevens, omgevingsgegevens en persoonlijke gegevens een persoonlijk profiel aanmaken. Om dit te bereiken zal het systeem gebruik maken van klinische sensoren voor het meten en monitoren van gezondheidsparameters als bloeddruk en glucoseniveau. Omgevingssensoren in huis geven door middel van bijvoorbeeld aanwezigheidssensoren en stroomverbruikmeters informatie die (indirect) correleert met levensstijl en gezondheidscondities. Persoonlijk draagbare sensoren dragen bij aan het identificeren van individuen en verstrekken informatie met betrekking tot beweging en valdetectie. Alle data zal gecombineerd en geanalyseerd worden in een gemeenschappelijke database, wat uiteindelijk zorgt voor een gebruiker zijn of haar gezondheidsprofiel.

 

HELICOPTER biedt gebruikers op een motiverende manier duidelijke en simpele informatie en begeleidt ze stap voor stap bij ingewikkelde taken. Mantelzorgers zullen tijdens abnormale situaties door HELICOPTER gewaarschuwd worden en kunnen ook bij fysieke afwezigheid informatie over de zorgbehoevende opvragen. Verder ondersteunt HELICOPTER eerstelijns zorgdiensten door te alarmeren wanneer er abnormale fysiologische en/of gedragsprofielen gedetecteerd worden. Door het bieden van ondersteuning, motivatie en sturing daar waar nodig, kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen en zal bijdragen aan een verhoogde kwaliteit van leven.

 

 

Doelstellingen en doelgroep

Het doel van het project is het toepassen van ambient-assisted living technieken voor de doelgroep ouderen en hun mantelzorgers om inzicht te verkrijgen in de (on)mogelijkheden, kansen en de wijze waarop eventuele belemmeringen met betrekking tot het implementeren overbrugd kunnen worden. Het project heeft als doelgroep ouderen (65+) die niet lijden aan ernstige chronische zieketen of een ernstige handicap, maar mogelijk problemen hebben met hun metabolisme of bloedsomloop of lijden aan milde cognitieve stoornissen zoals groot deel van de vergrijzende populatie. De doelgroep heeft een voldoende niveau van autonomie om (eventueel ondersteund) zelfstandig te kunnen leven. Dit wordt gedaan met behulp van ambient-assisted living technieken die zorgen voor een integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Voor ouderen dragen deze technieken bij aan een gevoel van veiligheid, zelfredzaamheid en het tegengaan van eenzaamheid. Vergaande deelname van eindgebruikers zal nodig zijn om de doelgroep al in een vroeg stadium te kunnen betrekken bij het ontwerp en de implementatie. Voor de Nederlandse deelname aan het internationale project zal hierbij gebruikt worden gemaakt van het Living Lab Eindhoven.

 

 

 

Toegevoegde waarde voor de samenleving

De inzet van ICT-gebaseerde diensten ter ondersteuning van een onafhankelijk en gezonde levensstijl voor ouderen maakt het mogelijk om dagelijkse activiteiten langer zelfstandig te kunnen blijven uitvoeren van en minder gebruik te hoeven maken van zorg. Door ouderen in staat te stellen langer thuis te blijven wonen verhoogd dat niet alleen kwaliteit van leven van ouderen, maar wordt er ook grote waarde toegevoegd aan de samenleving. Op de eerste plaats vanwege het feit dat mensen langer deel kunnen uit blijven maken van de leefomgeving die zo belangrijk voor hen is, maar tevens worden daardoor de kosten voor de zorg aanzienlijk teruggebracht. Door de toename van de vergrijzing en de toename in zorgvragen neemt de druk op het vinden van nieuwe, andere oplossingen toe. Elke toepassing op het gebied van ouderen zorg die bijdraagt aan kosten reductie en capaciteitsbenutting in de zorg zijn in potentie economisch perspectiefvol.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website