Projectomschrijving

FairCare: brengt vraag en aanbod in zorg en welzijn bij elkaar

Het huidige zorgstelsel lijdt onder een steeds beperktere beschikbaarheid van middelen, terwijl de vraag juist toeneemt. Er is behoefte aan oplossingen voor meer samenwerking binnen de zorg, ook tussen professionele zorg en vrijwilligers of mantelzorgers. Door online vraag en aanbod beter aan elkaar te koppelen, zijn veel problemen goed op te lossen.

Hoe het werkt

FairCare ontwikkelt een digitaal platform voor zorg en welzijn. De klant formuleert een vraag, eventueel met hulp van mantelzorger en/of casemanager. Vervolgens vindt een digitale matching plaats tussen deze vraag en het beschikbare aanbod. Dat gebeurt in een digitale omgeving. Het systeem zorgt voor gunning van de opdracht aan vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, marktpartijen, professionele organisaties, en geeft informatie aan gemeenten en zorgverzekeraar. Ook zorgt FairCare voor de betaling, verantwoording en controle.

Wat het oplevert

Via het platform kunnen mantelzorgers, maatschappelijke organisaties, professionele zorg en commerciële dienstverleners samen beter inspelen op de vraag van de klanten. Het platform is laagdrempelig in gebruik. Het maakt het voor de klant direct duidelijk wat er mogelijk is, en ook wie er betaalt. Met Faircare krijgen zorgvragers sneller toegang tot de benodigde en gewenste ondersteuning. Hiermee wordt hun kwaliteit van leven verhoogt, terwijl het platform tegelijkertijd tot minder verspilling leidt.

Voor wie

Voor zelfstandig wonende ouderen, mantelzorgers en aanbieders van diensten in zorg en welzijn.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website