Projectomschrijving

CoME: vermindert belasting van mantelzorg bij dementie

Als een oudere dement wordt, ontstaat er soms stress in de familie. Krijg je de zorg en ondersteuning het met zijn allen wel goed geregeld? Je bent er niet met een paar sensoren die iemand thuis in de gaten houden. Alleen maar technologie helpt niet; concrete steun en communicatie zijn cruciaal.

Hoe het werkt

Met de focus op eigen verantwoordelijkheid neemt de druk op mantelzorgers toe. Zij hebben zelf ook vaak behoefte aan ondersteuning. Hoe kun je bijvoorbeeld omgaan met vergeetachtigheid van je naaste? Het ICT-platform CoME signaleert veranderingen in iemands welbevinden, zodat de omgeving daarop snel kan inspelen. Ook ondersteunt CoME mantelzorgers met informatie en training via ‘augmented reality’, een technologie die virtuele elementen toevoegt aan echte beelden. De mantelzorgers krijgen via het systeem ondersteuning van professionals, bijvoorbeeld door informatie over de veranderende gezondheidsstatus.

Wat het oplevert

CoME verbetert het welbevinden, de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van ouderen met cognitieve beperkingen. Het ontlast zo de mantelzorgers en neemt ongerustheid bij hen weg. De ondersteuning van CoME maakt het voor de mantelzorger mogelijk om te blijven participeren in de maatschappij, terwijl hij of zij toch zorgtaken vervult. Het systeem vermindert ook de maatschappelijke zorgkosten, door via vroegsignalering verergering van beperkingen bij ouderen te voorkomen. Het uitgangspunt van CoME is voortdurende communicatie; zorg verlenen is vooral een sociaal gebeuren.

Voor wie

Voor mantelzorgers van zelfstandig wonende ouderen met milde cognitieve beperkingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website