Projectomschrijving

ActiveAdvice: helpt bij het kiezen voor ICT-oplossingen voor ouderen

Veel ouderen zien ICT als een bedreiging. Ze verwachten dat het de afstand tussen mensen groter maakt. Er zijn zeker risico’s, maar ICT-oplossingen kunnen ouderen ook helpen zelfstandig te blijven wonen en zelf de regie te houden. Het is dan wel belangrijk om bruikbare oplossingen goed met elkaar te verbinden en toegankelijk te maken.

Hoe het werkt

ActiveAdvice wil een volledig marktoverzicht bieden van regionale, nationale en internationale AAL-producten en -diensten. Zo ontstaat een adviserend en beslissingsondersteunend netwerk in Europa, toegankelijk via het web en mobiele applicaties. Eindgebruikers delen er hun eigen ervaringen, bijvoorbeeld via beoordelingen van technologische oplossingen of mobiele diensten. Zij krijgen zo een actieve adviesrol in het netwerk en denken mee over nieuwe oplossingen. ActiveAdvice biedt een overzicht van wat er beschikbaar is en hoe ouderen met hulp van ICT zelf de regie kunnen houden. Bedrijven met een innovatief idee kunnen via het netwerk inventariseren wat er al op de markt is. 

Wat het oplevert

Websites die technologische oplossingen presenteren, missen goede keuzehulpen. Ouderen en hun mantelzorgers blijven daardoor onzeker over wat het beste bij hen past. En ook zorgverleners en gemeentelijke adviseurs tasten bijvoorbeeld nog vaak in het duister over de best mogelijke oplossingen. Een compleet en actief platform met beschikbare slimme technologie kan aan die onzekerheid een einde maken. Door zorg slimmer te organiseren, met hulp van moderne techniek, kunnen initiatieven ontstaan waarin wijkbewoners, vrijwilligers en professionals samenwerken en elkaar stimuleren technologie positief te gebruiken.

Voor wie

Voor ouderen, mantelzorgers en bijvoorbeeld gemeentelijk adviseurs, op zoek naar technologische oplossingen die passen bij bestaande wensen en behoeften. En voor bedrijven die daarop willen inspelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website