Projecten

Het PERSPECTIEF-project_ Perspectieven op de doodswens bij voltooid leven: de mens en de cijfers

Lopend (januari 2019 - januari 2020)

Het thema hulp bij zelfdoding in geval van ‘voltooid leven’ is al jaren onderwerp van maatschappelijk debat. Voor een weloverwogen besluit over het te voeren beleid is behoefte aan meer inzicht in de omvang, kenmerken, beweegredenen en omstandigheden van de mensen die het betreft. Dit onderzoek is gericht op het leveren van betrouwbare kennis over: • het aantal mensen (55+) dat geen...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website