Over dit programma

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

Bent u aanbieder van zorg of ondersteuning en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor u.

De stimuleringsregeling is bedoeld voor het realiseren van meer gebruikers, structurele inbedding en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen die ondersteuning of zorg thuis faciliteren. Zo zorgen we samen dat e-health beter en meer wordt gebruikt én ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen.

Extra noodregeling binnen de SET: direct meer digitale zorg thuis (tijdelijk gesloten)

De regeling SET COVID-19 gaat in de week van 6 april weer open. Vanaf dat moment kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend tot het moment dat het subsidieplafond van 23 miljoen bereikt is. Heeft u al een aanvraag ingediend bij RVO? Dan is uw aanvraag in behandeling en krijgt u zo snel mogelijk bericht.

Voor vragen over deze extra noodregeling kunt u rechtstreeks terecht bij www.rvo.nl/set

Vraagt u subsidie aan voor beeldschermzorg? Vanuit het ondersteuningsprogramma SET-up lanceert VitaValley een 'Fasttrack Beeldschermzorg'. Dit is een toolkit voor het snel implementeren van beeldschermzorg door aanbieders van ondersteuning en zorg.

De SET regeling is sinds 1 februari 2020 al vereenvoudingd en verruimd

Lees hier meer over de wijzigingen. Zie ook het bericht in de Staatscourant.

Reguliere SET aanvraag indienen

De SET regeling is per 1 maart 2019 geopend. U kunt uw aanvraag doorlopend indienen via het e-loket op www.rvo.nl/set. Dient u vooral in als u daar gereed voor bent. Wilt u uw plan of projectidee eerst voorleggen aan RVO? Scroll naar aanvragen en maak gebruik van de Quickscan. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Het aanvraagproces bestaat uit een aantal stappen:

 • U dient uw aanvraag in bij RVO (e-loket)
 • RVO toetst de ontvankelijkheid van uw aanvraag en neemt deze, na een formele goedkeuring, in behandeling
 • De commissie vergadert over uw aanvraag tijdens de eerstvolgende vergadering
 • U krijgt een beschikking van RVO met de uitslag

Waarvoor kun je SET subsidie aanvragen en hoe gaat het in zijn werk?

Vergaderdata commissie:

De commissie komt iedere tien weken (met uitzondering van de zomervakantie) bij elkaar om de binnengekomen aanvragen te beoordelen. De data waarop de commissie vergadert in 2020 zijn:

 • Week 6: donderdag 6 februari
 • Week 16: donderdag 16 april
 • Week 26: woensdag 24 juni
 • Week 38: woensdag 16 september
 • Week 48: donderdag 26 november

Alle aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en volledigheid.

Meer informatie

 • Heeft u vragen over de toepassing van de regeling en de voorwaarden? Kijk dan op www.rvo.nl/set  
 • Overweegt u een aanvraag voor de SET in te dienen? Met de QuicksScan (scroll naar aanvragen) kunt u vrijblijvend een projectidee of plan voorleggen aan de RVO.nl
 • Overige vragen aan SET@zonmw.nl
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website