Over dit programma

Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET)

Bent u aanbieder van zorg of ondersteuning en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van bestaande e-health oplossingen? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband.

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis. De SET is bedoeld als stimulans voor het creëren van meer gebruikers, structurele inbedding in het zorgproces en duurzame bekostiging van bestaande e-health toepassingen. De regeling richt zich op mensen met een chronisch ziekte of een beperking, of een groot risico daarop, (waaronder ouderen) die thuis wonen en zorg en ondersteuning nodig hebben.

Aanvraag indienen

Deze regeling is per 1 maart 2019 open. Via het e-loket op www.rvo.nl/set kunt u een aanvraag indienen. Voor 2019 zijn er diverse commissievergaderingen gepland waar de ingediende aanvragen worden beoordeeld. De aanvraag dient dan uiterlijk ingediend te zijn in:

 • Week 31
 • Week 41

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en volledigheid.

  Met E-health realiseren zorgorganisaties betere zorg aan mensen thuis

  Beeldbron: www.huis-van-morgen.nl

  Revalidatiecentrum Basalt en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid laten in deze video zien hoe zij de Stimuleringsregeling E-health Thuis benutten voor het opschalen van e-health toepassingen in de revalidatie, zodat hun patiënten thuis de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

  E-health toepassingen

  Inzet van e-health kan voor veel mensen met een chronische ziekte of beperking van betekenis zijn om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het draagt bijvoorbeeld bij aan veiligheid, sociale contacten en meer integrale ondersteuning en zorg.

  Onder e-health toepassingen wordt verstaan: digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg- en ondersteuning en die de kwaliteit van leven van mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag verbeteren. De e-health toepassing biedt een oplossing waarbij de behoeften (gevraagde zorg en ondersteuning) van gebruiker en/of mantelzorger uitgangspunt is.

  In de veelgestelde vragen vindt u informatie over e-health binnen de SET en een praktisch overzicht van e-health toepassingen die voldoen aan de voorwaarden.

  Meer informatie

  • Heeft u vragen over de toepassing van de regeling en de voorwaarden? Kijk dan op www.rvo.nl/set  
  • Overweegt u een aanvraag voor de SET in te dienen? Met de QuicksScan kunt u vrijblijvend een projectidee of plan voorleggen aan de RVO.nl
  • Overige vragen aan SET@zonmw.nl
  • Verzoeken voor sprekers over de SET tijdens uw bijeenkomst kunt u sturen naar SET@zonmw.nl
  Naar boven
  Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website