Informatie over de verschillende fases

Het programmaonderdeel 'Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg' bood subsidieregelingen in 3 verschillende fases: Fase I, II en III. Vanaf het voorjaar van 2021 zijn de Fase II en Fase III gecombineerd in een subsidieregeling: de gecombineerde Fase II&III. Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende fases.

NB. Het is momenteel niet meer mogelijk om subsidie binnen deze regelingen aan te vragen.

Fase I - Ontwikkelsubsidie

Handreiking kwetsbare ouderen thuis

De publicatie ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ bevat een 6-stappenplan en een overzicht van rollen en taken die handvatten bieden bij het organiseren van ondersteuning en zorg aan zeer kwetsbare thuiswonende ouderen. Bij de handreiking horen 3 instrumenten die helpen om de handreiking in praktijk te brengen.

13 landelijke partijen uit het medische, sociale en zorgdomein hebben actuele inzichten over de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen bijeengebracht. De handreiking is een resultaat van het Plan van Aanpak Zorg voor kwetsbare ouderen van het Bestuurlijk Overleg Eerste Lijn. Dit is onderdeel van het Programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Download de handreiking hier

Laatste subsidieronde Fase I gesloten

De laatste subsidieronde van Fase I is inmiddels gesloten en zal ook niet meer opengaan.

Wat is een Ontwikkelsubsidie (Fase I)?

Met de Ontwikkelsubsidie kunnen netwerken samen met een extern adviseur het netwerk verder doorontwikkelen, verstevigen en uitbreiden. Doel is het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen van de thuiswonende ouderen in het werkgebied. Tijdens het project stelt het netwerk een plan van aanpak op voor het uitwerken van twee concrete onderwerpen. Belangrijke mijlpalen van Fase I zijn in ieder geval het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en ambitie.

Fase II/III - Uitwerkingssubsidie en Verduurzamingssubsidie

Wat is een Uitwerkingssubsidie (Fase II)?

Met de Uitwerkingssubsidie zijn lokale netwerken, samen met een actieonderzoeker, aan de slag gegaan met het doorontwikkelen van het samenhangend aanbod en het formaliseren en  professionaliseren van de samenwerking. In de rondes die vanaf het voorjaar van 2021 hebben gelopen, is de uitwerkingssubsidie (Fase II) en de verduurzamingssubsidie (Fase III) gecombineerd en is er het bovenstaande ook aandacht voor verduurzaming van het samenhangend aanbod en het netwerk.

Wat is een Verduurzamingssubsidie (Fase III)?

Een losse Verduurzamingssubsidie (Fase III) was bedoeld voor netwerken die een Fase II-project hebben uitgevoerd. Met behulp van de subsidie werkt het netwerk aan het verduurzamen van de behaalde resultaten uit Fase II en het verder versterken van de samenwerkingsstructuur. Dit heeft als doel dat het netwerk een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn kan blijven bieden en zich kan blijven doorontwikkelen aansluitend bij de behoeften van thuiswonende ouderen.

Handreiking actieonderzoek

De gecombineerde Uitwerkings- en verduurzamingssubsidie (Fase II&III) vraagt uw lokale netwerk aan samen met een actieonderzoeker. Wat actieonderzoek precies is, waarom wij bij deze subsidiemogelijkheid kiezen voor actieonderzoek en hoe u een actieonderzoeker vindt, vertellen wij kort in een digitale handreiking.

Naar de digitale handreiking

Vind een actieonderzoeker

Bent u op zoek naar een actieonderzoeker voor uw aanvraag voor een uitwerkings- en verduurzamingssubidie (gecombineerde Fase II&III)? Hier vindt u een overzicht met de contactgegevens en het profiel van actieonderzoekers die bij ons hebben aangegeven dat zij beschikbaar zijn voor projecten binnen de subsidieoproep.

Naar overzicht met actieonderzoekers
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website