Projecten

(Kosten)effectiviteit van zorglandbouw bij jeugdigen met gedrags- en opvoedingsproblemen

Afgerond (mei 2013 - september 2015)

Het aantal zorgboerderijen voor jeugdigen met gedrags- en opvoedingsproblemen is de laatste jaren fors toegenomen. Het is echter onduidelijk of deze vorm van zorg (kosten)effectief is of niet. Deze (kosten)effectiviteit betreft niet alleen de jeugdige zelf maar ook de ouders die door deze vorm van zorg ontlast worden.De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is het onderzoeken van de...

Bekijk dit project

Implementatietraject van het programma Landbouw en Zorg

Afgerond (maart 2016 - maart 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

(Kosten)Effectiviteit van zorglandbouw bij mensen met een verstandelijke beperking

Afgerond (juli 2013 - juli 2015)

Het aantal zorgboerderijen voor mensen met een verstandelijke beperking is de laatste jaren fors toegenomen. Het is echter onduidelijk of deze vorm van zorg effectief is als het gaat om een vermindering van zorgconsumptie en verbetering van kwaliteit van leven, empowerment en sociale contacten van mensen met een verstandelijke beperking.De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is het...

Bekijk dit project

Maatschappelijke participatie en zorgkosten van mensen met dementie: de rol van zorgboerderijen

Afgerond (maart 2013 - september 2014)

Dagopvang is een belangrijke zorgvoorziening voor zelfstandig wonende mensen met dementie en hun mantelzorgers. Naast reguliere voorzieningen voor dagopvang (in bijvoorbeeld verzorgingshuizen), zijn er in Nederland ongeveer 150 zorgboerderijen die dagopvang aanbieden aan mensen met dementie. In 2007 is de financiering van bepaalde zorgvoorzieningen, waaronder thuiszorg, overgeheveld van de...

Bekijk dit project

Wonen op de boerderij: een nieuwe vorm van verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie?

Afgerond (juni 2013 - mei 2015)

Is wonen op een boerderij met 24uurszorg een alternatieve vorm voor gewone verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie? Deze vraag staat centraal in het huidige project. In toenemende mate wordt zorg voor mensen met dementie georganiseerd in zorgboerderijen, vooralsnog vooral als mogelijkheid voor dagopvang. Het voorgestelde project evalueert echter of ouderen met dementie die 24uurs...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website