Over dit programma

Doel van het deelprogramma Kennisontwikkeling, in opdracht van VWS, is het versterken en ontwikkelen van (wetenschappelijke) kennis in de langdurige zorg en ondersteuning en het verspreiden van deze kennis naar de zorg en ondersteuning, om zo de kwaliteit van zorg en een duurzame kennisinfrastructuur te bevorderen. Hierbij is specifieke aandacht voor het stimuleren van het lerend vermogen en innovatie van de langdurige zorg en ondersteuning. Om de kwaliteit van zorg te bevorderen, wordt gevraagd om een nauwe samenwerking tussen onderzoek, praktijk en onderwijs. Bij alle activiteiten van het programma staat het perspectief van de cliënt centraal.

Het deelprogramma biedt ruimte voor innovatieve vormen van onderzoek, het ontwikkelen van kennis  en het ondersteunen van professionals verder het professionaliseren van de praktijk. Zo is er in het programma onder andere aandacht voor praktijkonderzoek naar de relatie tussen cliënten, naasten en/of mantelzorgers en (toekomstige) professionals, talentstimulering en de ontwikkeling van alternatieve subsidievormen om onderzoek in nauwere samenwerking met de dagelijkse zorg en ondersteuningspraktijk vorm te geven.

Programmalijnen Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning bouwt vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector. Het programma bestaat uit drie programmalijnen:

  1. Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning
  2. Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg
  3. Versterking aanpak eenzaamheid

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website