Projecten

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

Afgerond (oktober 2017 - september 2019)

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) is sinds 1998 een structurele samenwerking tussen Universiteit Maastricht, zorgorganisaties Meandergroep, Sevagram, Envida, Cicero, Zuyderland, Mosae en Vivantes, Zuyd Hogeschool en MBO Gilde Zorgcollege. De AWO-ZL draagt met wetenschappelijk onderzoek bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg en kwaliteit van...

Bekijk dit project

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

Lopend (januari 2019 - januari 2025)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Mensgerichte ouderenzorg. Begroting 2019 en meerjaren begroting, inclusief toelichting

Lopend (januari 2019 - januari 2025)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Meerjaren begroting uno-umcg 2019-2023

Lopend (januari 2019 - januari 2025)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Kennisinfrastructuur uno-vumc

Lopend (januari 2019 - januari 2025)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Begroting 2019: Fundament voor verbinding en inspiratie in de langdurige zorg: het UNC-ZH 3.0.

Lopend (januari 2019 - januari 2025)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

UNO-UMCG in ontwikkeling; Versterking van de kennisinfrastructuur voor verpleeghuiszorg in Noord en Oost Nederland

Afgerond (november 2017 - mei 2020)

Hoe weet je dat mensen met dementie pijn hebben? Hoe kun je een delier herkennen? Welke invloed heeft geluid op het gedrag van mensen met dementie? Hier doet het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG onderzoek naar. Doel: nog betere zorg voor kwetsbare ouderen, thuis en in het verpleeghuis. Samenwerkingspartners Het UNO-UMCG zet sterk in op de toepassing van wetenschappelijke kennis in...

Bekijk dit project

Op weg naar een duurzame kennisinfrastructuur van het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen

Afgerond (december 2017 - oktober 2019)

Hoe ga je om met probleemgedrag van jonge mensen met dementie? Kun je depressie onder ouderen beter opsporen en behandelen? Wat doe je met ontremd gedrag van mensen met frontotemporale dementie? Dit zijn typische onderzoeksvragen waar het UKON aan werkt. Zeven speerpunten voor de periode 2018-2023: Meer praktijkgericht onderzoek met inzet van de Science Practitioner als schakel tussen praktijk...

Bekijk dit project

Mensgerichte verpleeghuiszorg door wetenschappelijk onderzoek: versterking van de kennisinfrastructuur in de langdurige intramurale ouderenzorg

Afgerond (december 2017 - september 2019)

Ook mensen die in een verpleeghuis wonen, willen zelf bepalen hoe zij hun leven inrichten. De Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo (Tilburg University) wil hieraan bijdragen met wetenschappelijk onderzoek. Onderzoekers werken samen met ouderen, hun naasten en zorgmedewerkers om erachter te komen hoe ouderen in het verpleeghuis zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Het is belangrijk...

Bekijk dit project

Kennisinfrastructuur uno-vumc 2017

Afgerond (november 2018 - september 2019)

De komende vijf jaar intensiveert het UNO-VUmc de ontwikkeling, verspreiding en implementatie van kennis. De wetenschappelijke staf wordt uitgebreid om onderzoeksprojecten te initiëren en te begeleiden. Nieuwe collega’s gaan zich richten op het vertalen en implementeren van kennis naar/in de praktijk. En een jaarlijkse stimuleringssubsidie wordt beschikbaar gesteld voor praktijkgericht onderzoek....

Bekijk dit project

Fundament voor verbinding en inspiratie in de langdurige zorg: UNC-ZH 2.0

Afgerond (december 2017 - november 2019)

Kennis maken, delen en toepassen is voor het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH) een belangrijk doel. Hiervoor is een multidisciplinaire infrastructuur ontwikkeld waarin zorgprofessionals en wetenschappers samenwerken. Samenwerkingspartners Het UNC-ZH bestaat uit 10 zorginstellingen en het LUMC in Leiden. Met wetenschappelijk bewijs stellen wij kwetsbare ouderen, hun...

Bekijk dit project

Naar een duurzame kennisinfrastructuur UKON 2018-2023

Lopend (januari 2019 - januari 2025)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website