Projecten per regio

Bekijk welke regionale samenwerkingsverbanden projecten uitvoeren vanuit het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek. De landkaart zal regelmatig worden geactualiseerd met nieuwe projecten.

Overzichtskaart van samenwerkingsverbanden per regio

Toelichting

Zoekfunctie

Met de zoekfunctie kunt u zoeken op woorden die voorkomen in de projectinformatie op de uitklapvelden. Denk bijvoorbeeld aan woorden die voorkomen in de titel van het project. Let op: deze informatie is niet uitputtend.

Subsidieronde

Samenwerkingsverbanden op de kaart voeren projecten uit vanuit een of meerdere van de volgende subsidierondes:

  • Regio-impuls: subsidie voor de doorontwikkeling van een bestaand samenwerkingsverband.
  • Startimpuls: subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking.
  • Uitvoeringsimpuls: subsidie voor het doorontwikkelen van het opgezette samenwerkingsverband en het uitvoeren van de concrete plannen die opgesteld zijn tijdens de Startimpuls.
  • Voucher: voor het opstellen van een gedeeld regiobeeld.
  • Doorstroomvoucher: voor het de doorontwikkeling van een gedeeld regiobeeld. De doorstroomvoucher kon worden ingezet voor het verzamelen van aanvullende informatie en/of nadere analyse.
  • GLI: subsidie voor het opzetten en/of doorontwikkelen van een samenwerkingsverband en het opstellen van een implementatieplan om een erkende gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) te implementeren.
  • Hartzorg: subsidie voor het implementeren van de RTA om zo de juiste zorg op de juiste plek te realiseren voor patiënten met atriumfibrilleren en/of hartfalen.

Doelgroep

Samenwerkingsverbanden en projecten van het programma JZOJP hebben verschillende doelgroepen. U kunt samenwerkingsverbanden op de kaart filteren door doelgroepen te selecteren. Let op: deze informatie is niet uitputtend.

Focus

Met deze filter kunt u zien op welke pijler het samenwerkingsverband zicht focust.
De juiste zorg op de juiste plek kent drie pijlers:

  • (duurdere) zorg voorkomen;
  • zorg verplaatsen en rondom de mensen organiseren;
  • zorg vervangen door slimme zorg en e-health in te zetten.

Projectinformatie

In de projectinformatie staan een of meerder links naar de projecten die worden uitgevoerd door het samenwerkingsverband.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website