Over dit programma

Het EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) is een gezamenlijk en innovatief onderzoeksinitiatief van 30 landen om de groeiende uitdagingen rondom neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson aan te pakken. ZonMw draagt vanuit het nationale Onderzoeksprogramma Dementie bij aan het internationale programma JPND.

Doel

JPND streeft naar het bevorderen van de impact van onderzoek door:

•    het op elkaar afstemmen van en voortborduren op bestaande nationale programma's
•    het vaststellen van gemeenschappelijke doelen van deelnemende landen die gebaat kunnen zijn bij de samenwerking

Daarnaast beoogt JPND de internationale onderzoeksinspanningen zo effectief mogelijk in te zetten voor verbetering van preventie, diagnose, behandeling en patiëntenzorg bij neurodegeneratieve aandoeningen.

Werkwijze

Namens de overheid (VWS, OCW en EZ) doet ZonMw mee aan JPND en stelt hiervoor jaarlijks budget beschikbaar. ZonMw verschaft de Nederlandse onderzoekers de mogelijkheid om op internationaal niveau bij te dragen aan onderzoek naar neurodegeneratieve aandoeningen. Meer informatie over de subsidierondes binnen JPND vindt u op de website JPND Research.

Wat levert het op

Onderzoek dat kan worden vertaald naar nieuwe interventies die de gezondheid en het welzijn van patiënten met neurodegeneratieve ziekten verbetert en die economische en maatschappelijke voordelen opleveren in de gehele Europese Unie, maar ook wereldwijd.

Waarom heeft ZonMw zich aangesloten bij JPND?

Dementie raakt de hele wereld. Door onderzoek grootschaliger op te zetten, data te delen en onderzoeksmiddelen te bundelen komen echte doorbraken sneller dichterbij. Daarnaast staat internationaal het Nederlands dementie-onderzoek en dementiezorg in hoog aanzien. We willen het Nederlandse dementieonderzoek internationaal op de kaart blijven zetten en meer verbinden met internationale programma’s om het dementieonderzoek te versterken.

Meer informatie:

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website