Projectomschrijving

Achtergrond

Meer dan 80% van alle mensen met Alzheimer krijgt gedurende de ziekte te maken met neuropsychiatrische symptomen (NPS) zoals somberheid, angst, apathie of ontremd gedrag. Deze symptomen hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van leven, het ziektebeloop en de zorgkosten. Voor Alzheimer is momenteel geen medicijn beschikbaar, maar voor NPS bestaan wel effectieve behandelingen. Daarom is het belangrijk deze symptomen zo vroeg mogelijk te herkennen zodat er kan worden gestart met een passende behandeling.

Resultaten

In dit project vonden we dat NPS vaak voorkomen in de vroege fase van de ziekte, dat deze opgepikt worden door geheugenpoli artsen, maar dat zij niet goed weten hoe ze deze symptomen moeten behandelen. We behandelden NPS met een persoonsgerichte interventie, die vooral effectief bleek voor ernstige symptomen en apathische symptomen. Daarnaast hebben we met neuropathologisch en beeldvormend onderzoek bij mensen met de gedragsvariant van Alzheimer inzicht verkregen in de onderliggende ziektemechanismen van NPS, en konden we criteria opstellen voor een nauwkeurigere en snellere diagnose.

Projectleiders/penvoerders

Dr. R. Ossenkoppele
Amsterdam UMC - locatie VUmc

Dr. J.M. Papma
Erasmus MC

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website