ZonMw tijdlijn Langer vitaal en zelfstandig https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Langer vitaal en zelfstandig nl-nl Mon, 23 Sep 2019 22:23:41 +0200 Mon, 23 Sep 2019 22:23:41 +0200 TYPO3 news-4591 Fri, 20 Sep 2019 13:35:20 +0200 Helpt technologie mensen met dementie om meer te bewegen? https://www.vilans.nl/artikelen/helpt-technologie-mensen-met-dementie-om-meer-te-bewegen?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=vilansnieuws19september2019&utm_content=helpt+technologie+mensen+met+dementie+om+meer+te+bewegen Zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Het thema is dit jaar 'samen bewegen'. Samen met Nederlandse en Europese partners houden wij ons bezig met de vraag in hoeverre technologie kan bijdragen voor een betere kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen. Dit doen we in Europese AAL-projecten waarin ‘meer beweging’ een belangrijke factor is. news-4483 Thu, 29 Aug 2019 09:25:15 +0200 Vriendinnen met een missie: Eenzame ouderen en arme kinderen bij elkaar brengen https://www.ad.nl/westland/vriendinnen-met-een-missie-eenzame-ouderen-en-arme-kinderen-bij-elkaar-brengen~abaa6988/ Een stichting die zich inzet voor eenzame ouderen en kinderen uit arme gezinnen én deze twee doelgroepen bij elkaar brengt. Dat hebben de van oorsprong Westlandse vriendinnen Jasmijn van Eis en Soraya Wijngaarde voor ogen. Ze zijn een crowdfundingactie gestart om het idee te realiseren. news-4464 Mon, 26 Aug 2019 09:58:54 +0200 Virtuele assistent Ella4Life laat ouderen langer thuis wonen https://www.icthealth.nl/nieuws/virtuele-assistent-ella4life-laat-ouderen-langer-thuis-wonen/ Bedrijven, universiteiten en zorginstellingen uit Nederland, Polen, Roemenië en Zwitserland werken de komende drie jaar samen binnen het Europese AAL-Programma Ella4Life. Twee gevalideerde medische hulpmiddelen, Anne en Emma, worden gecombineerd tot slimme assistent Ella om ouderen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. news-4419 Wed, 07 Aug 2019 14:03:45 +0200 Vooraankondiging: congres Doen wat werkt in het sociaal domein https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-congres-doen-wat-werkt-in-het-sociaal-domein/ Hoe bereik je als gemeente, organisatie of professional een zo groot mogelijke maatschappelijke impact? De publieke middelen zijn beperkt, je wilt de budgetten dus inzetten op programma’s waarvan de effectiviteit is getoetst. Maar hoe dan? Leer van praktijkvoorbeelden tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie op twee data en twee verschillende locaties in maart 2020 organiseren. De praktijkvoorbeelden en instrumenten die tijdens het congres centraal staan richten zich op preventie. Vraagstukken uit het brede sociale domein komen aanbod, denk aan:

 • Het voorkomen van eenzaamheid;
 • Het samenleven in superdiverse wijken;
 • Toegankelijkheid van zorg en welzijn;
 • De vermaatschappelijking van de zorg;
 • Jeugdzorg;
 • Langer thuis wonen van ouderen;
 • Participatie van mensen met een beperking.

Alle voorbeelden zijn gebaseerd op onderbouwde kennis, waarbij de ervaringskennis van professionals én cliënten en inwoners net zo belangrijk is als wetenschappelijke kennis.

Samen doen wat werkt

Doen wat werkt is niet alleen een uitvoeringsvraagstuk, maar juist ook een sturings- en financieel-organisatorisch vraagstuk. Zowel gemeenten, organisaties en professionals als cliënten, inwoners en zorgverzekeraars vervullen een rol. Hoe je deze samenwerking vormgeeft, is de rode draad van het congres.

Twee congressen in Noord- en Zuid-Nederland

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ vindt in maart 2020 op twee data en op twee verschillende locaties plaats. Het ene congres in Noord-Nederland, het andere in het zuiden van het land. De data en de locaties zijn vanaf eind september bekend. Vanaf 1 november is het programma gevuld en kun je je aanmelden.

Bredere samenwerking

Voor Movisie is dit congres een vervolg op ‘Samen sturen op doen wat werkt’ dat ze op 1 januari 2019 met Sociaal Werk Nederland en de gemeente Alphen aan den Rijn organiseerde. De VNG organiseerde eerder met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw de PraktijkVoorbeeldenParade, in de vorm van drie regionale bijeenkomsten. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ bouwt op deze initiatieven voort.

Oproep: presenteer jouw praktijkvoorbeeld tijdens het congres

De komende tijd stellen de VNG, ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie een programma samen met inspirerende sprekers en workshops waarin de praktijkvoorbeelden worden uitgelicht. Blink jij als gemeente, organisatie of professional uit in het werken aan maatschappelijke vraagstukken op basis van onderbouwde kennis en wil je tijdens het congres vertellen hoe je dit hebt aangepakt? Mail je contactgegevens naar Djuna Buizer: d.buizer@movisie.nl. Eind augustus ontvang je een formulier waarmee je je praktijkvoorbeeld kunt indienen en krijg meer informatie over de selectieprocedure.

]]>
news-4414 Tue, 06 Aug 2019 09:12:00 +0200 Congres ‘Nieuwe generatie ouderen(zorg)’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/congres-nieuwe-generatie-ouderenzorg/ Hoe gaat de zorg voor de nieuwe generatie ouderen eruitzien? Dat kun je 27 november zelf ervaren tijdens de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ in het NBC te Nieuwegein. Bij deze landelijke conferentie staan ouderen, met hun eigen levensverhaal, centraal. En praten we dus niet over, maar mèt de ouderen. De verouderende samenleving kenmerkt zich niet alleen door een groter aandeel ouderen maar ook door meer diversiteit in deze groeiende groep. De samenleving verandert snel door digitalisering, flexibilisering en informalisering. De ouderen veranderen ook qua leefstijlen, sociale en culturele activiteiten en wensen en behoeften. Daarmee zal ook de vraag veranderen. Hoe zal de zorg voor de nieuwe generatie ouderen eruitzien?

Ervaar het zelf tijdens de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’: de conferentie waar ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal staan. Dit jaar vindt deze conferentie plaats op 27 november, in het NBC te Nieuwegein. De openingsspeeches worden verzorgd door o.a. Pauline Meurs en Kim Putters.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar: www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/programma/

]]>
news-4244 Tue, 25 Jun 2019 12:27:41 +0200 Adoptie e-health onder huisartsen in EU sterk gestegen https://www.icthealth.nl/nieuws/adoptie-e-health-onder-huisartsen-in-eu-sterk-gestegen/ De adoptie van e-health toepassingen zoals e-consulten, online afspraken maken en thuismonitoring in de eerstelijnszorg is in de EU duidelijk gestegen tussen 2013 en 2018. Wel zijn er grote verschillen tussen lidstaten. In vergelijking met 2013 is het aantal huisartsen verdubbeld dat enthousiast is over e-health. Dat blijkt uit een studie van de Europese Commissie waarin Nederland overigens niet is meegenomen. news-4187 Mon, 17 Jun 2019 13:05:15 +0200 Vrijwilligerswerk doen is beter voor mensen met dementie én hun mantelzorgers https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2289329-na-diagnose-dementie-blijf-actief-vrijwilligerswerk-heeft-positief-effect.html Minder emotionele problemen zoals angst, apathie, depressie en agitatie. Dat zijn de effecten wanneer mensen met dementie vrijwilligerswerk doen. Bovendien heeft het een positief effect op de algehele stemming van mensen met dementie én voelen mantelzorgers zich minder emotioneel belast. Nieuwsuur maakte een item over de resultaten van dit ZonMw-project. news-4171 Thu, 13 Jun 2019 11:30:06 +0200 Knuffelen met een zorgrobot helpt tegen eenzaamheid https://www.trouw.nl/samenleving/knuffelen-met-een-zorgrobot-helpt-tegen-eenzaamheid~a25df07c/ De eerste experimenten met sociale zorgrobots zijn achter de rug. Zorgorganisaties en hun cliënten zijn enthousiast. Hoe werkt een sociale robot en welke ethische bezwaren kleven er aan? news-4161 Fri, 07 Jun 2019 16:51:35 +0200 Oudje, bejaarde of senior? Hoe willen 65+ers worden genoemd? https://www.woonz.nl/aanbieden/blog/benamingen-senior Hoe willen 65-plussers worden genoemd? Dat is een goede én lastige vraag. Allereerst is de doelgroep ontzettend divers en telt meerdere generaties. Ook kan iemand van 80 jaar zich net zo fit voelen als iemand van 65 jaar. Dus het woord ‘bejaarde’ dat veel op televisie en in kranten wordt gebruikt, is niet meer van deze tijd. GetOud en Probiblio hebben onderzoek gedaan naar verschillende benamingen; welke vinden 65-plussers positief, negatief of neutraal klinken? We zetten ze voor je op een rij. news-4157 Thu, 06 Jun 2019 14:35:32 +0200 ‘We moeten thuiswonende ouderen ook screenen’ https://mediator.zonmw.nl/mediator-35/we-moeten-thuiswonende-ouderen-ook-screenen/ Juist bij thuiswonende ouderen komt veel ondervoeding voor, blijkt uit een groot Europees onderzoek. De wetenschappers ontwikkelden een model waarmee zorgverleners snel het risico kunnen inschatten dat iemand ondervoed raakt. Een gesprek met onderzoekscoördinator Marjolein Visser. news-3960 Wed, 24 Apr 2019 07:00:00 +0200 8,5 miljoen euro voor onderzoek naar gezond oud worden en vitaliteit https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/85-miljoen-euro-voor-onderzoek-naar-gezond-oud-worden-en-vitaliteit/ Een uitgebreid en multidisciplinair team van verouderingsexperts krijgt ruim 8,5 miljoen euro voor een grootschalig onderzoek naar factoren en oplossingen die bijdragen aan het gezond ouder worden en het vergroten van vitaliteit. Het team wil de functionele achteruitgang bij ouderen eerder herkennen, afremmen en herstellen zodat zij meer jaren in gezondheid doorbrengen. Aan het onderzoek, dat in september dit jaar van start gaat, doen negen onderzoeksinstituten en acht private partijen mee. Prof. dr. Eline Slagboom, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verouderingsonderzoek (DuSRA) en onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), zal het onderzoek leiden. “De levensverwachting van Nederlanders wordt steeds hoger. Met de vergrijzing neemt helaas echter ook het aantal mensen met een of meerdere ouderdomsziekten toe. Daarom creëren we een platform voor blijvende samenwerking naar gezonde veroudering. Dit is het grootste publiek-privaat samenwerkingsverband op het gebied van ‘healthy ageing’ ooit.”

Veroudering vertragen

Onder de naam DuSRA-VOILA komen drie projecten samen: VOILA (Vitality Oriented Innovations for the Lifecourse of the Ageing Society), SMARTage (Senescence Models, Aging Research and Therapeutics, geleid door Cleara Biotech) en Neuromet (Neuroinflammation and metabolomics). Uniek aan deze samenwerking is dat de onderzoekers niet één ziekte, maar meerdere ouderdomsziekten tegelijkertijd willen aanpakken. Het team kijkt met nieuwe biomarkers (signaalstoffen) welke ouderen het grootste risico lopen op versnelde veroudering en op verhoogde kwetsbaarheid bij medische behandelingen. Ook onderzoeken ze op welke manier de gecombineerde gezondheid van de stofwisseling, het afweersysteem, de darmflora en het spierstelsel kan worden beïnvloed door leefstijlveranderingen.

Een ander onderzoeksthema is veroudering op celniveau, waarbij de wetenschappers in het bijzonder kijken naar senescente (roestige) cellen en hoe deze cellen kunnen worden herkend en worden aangepakt. Door tijdig in te grijpen op deze deels bekende mechanismen hopen de onderzoekers ziekten zoals hartfalen, dementie en kanker af te remmen of het aantal zelfs te verminderen.  

Grootste Healthy Ageing samenwerking

VOILA is een samenwerking van medische centra in Leiden (LUMC), Utrecht (UMC Utrecht), Groningen (ERIBA-UMCG), Rotterdam (Erasmus MC) en Maastricht (MUMC), Wageningen University & Research, Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Technische Universiteit Delft en de private partijen Cleara Biotech, Sciex, Interscience/Sample Q, FrieslandCampina, &niped, Diabetes Fonds, Zorg & Zekerheid en de Leyden Academy. De samenwerking wordt medegefinancierd met 6 miljoen euro vanuit ZonMw en Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health. De rest van het bedrag wordt gefinancierd door private partijen.

Lees meer over het programma VOILA en de Nederlandse Vereniging voor Verouderingsonderzoek DuSRA.

]]>
news-3905 Fri, 12 Apr 2019 13:33:16 +0200 Ethiek ontmoet technologie tijdens Health Tuesday https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ethiek-ontmoet-technologie-tijdens-health-tuesday/ Technologieën zoals sensor- en cameraobservatie, kunstmatige intelligentie en robotica brengen nieuwe, ethische vraagstukken met zich mee. Hoe ga je om met privacy, het gebruik van big data en de vooroordelen die in algoritmes sluipen? En hoe neem je een waarde als ‘geluk’ mee in het ontwerpproces? Tijdens de Health Tuesday, georganiseerd door ZonMw, UCREATE en het programma Active and Assisted Living (AAL), werden deze en andere vraagstukken besproken. De mogelijkheden van robots en kunstmatige intelligentie brengen grote voordelen met zich mee. Maar nu technologie definitief zijn intrede in de wereld van zorg en welzijn heeft gedaan, worden ethische vragen over het gebruik van die technologie onvermijdelijk.  Hoe voorkom je een ‘big brother-gevoel’ bij de potentiële gebruiker? Mag een robot menselijk contact vervangen? En hoe belangrijk is het dat technologie bijdraagt aan het geluksgevoel van gebruikers?

Technologie die gelukkig maakt

Heel belangrijk, aldus Carin Cuijpers van GeluksBV, die de Health Tuesday van 2 april aftrapte. Gelukkig zijn heeft namelijk veel voordelen: gelukkige mensen zijn socialer, hebben een groter netwerk van vrienden, hebben een beter immuunsysteem en zijn lichamelijk gezonder. Sterker nog: het bevorderen van geluk heeft hetzelfde effect op de gezondheid als stoppen met roken.

Inmiddels is er veel wetenschappelijke kennis over op welke manieren een geluksgevoel bevorderd kan worden. Gelukstrategieën en levensvaardigheden kun je trainen met doelgerichte acties zoals dankbaarheid tonen, sociale relaties koesteren, zorgen voor je lichaam en mediteren. Door deze acties mee te nemen in de ontwikkeling van technologie, kan het geluksgevoel bij gebruikers gestimuleerd worden. Bijvoorbeeld door samen met de zorgrobot meditatieoefeningen te doen.

Bewust ethische keuzes maken

Ook waarden als autonomie zouden meegenomen moeten worden in het ontwerp van een digitale toepassing, betoogt Marlies van Steenbergen, lector bij het lectoraat Digital Smart Services van Hogeschool Utrecht.  

Daarvoor kan het Value Sensitive Design (VSD) gebruikt worden, een theoretisch gefundeerde benadering die ethische dilemma’s en vragen meteen vanaf het begin van het hele ontwikkelproces meeneemt. Deze manier van denken bevordert dat projectteams zich bewust zijn van ethische keuzes, die in ieder stadium weer anders kunnen zijn en voorkomt eventuele problemen in een later stadium.

De Ethische Data Assistent

Een instrument dat goed aansluit op de Value Sensitive Design benadering is DEDA, ofwel ‘De Ethische Data Assistent’. DEDA is ontwikkeld door Utrecht Data School en helpt projectteams om ethische knelpunten op te sporen en een gevoeligheid te ontwikkelen voor waarden die geschonden kunnen worden tijdens een dataproject. Door middel van een poster met daarop een aantal technische en algemene vragen, lopen projectteams gestructureerd alle ethische vraagstukken af die bij een project komen kijken, zoals transparantie, privacy en vooringenomenheid. Het DEDA-model probeert een balans te vinden tussen verschillende waarden, door die waarden altijd te bezien in de context van een specifiek project. In elk project kan de afweging tussen waarden anders gemaakt worden.

Over de Health Tuesdays

Nieuwe technologieën maken het mogelijk om langer zelfstandig te leven en thuis te wonen, ondanks ouderdomsgebreken, een ziekte of handicap. Overheden, gebruikers(organisaties), onderzoekers en bedrijfsleven werken volop aan de ontwikkeling hiervan. Toch sijpelen deze nieuwe technologieën maar langzaam door naar degenen voor wie ze zijn bedoeld. Daarom organiseren ZonMw, UCREATE en het programma Active and Assisted Living een reeks Health Tuesdays, waarin technologische innovaties en de implementatie daarvan centraal staan. De eerstvolgende Health Tuesday is op 7 mei en gaat over het vermarkten van ICT-innovaties voor ouderen.

Dit artikel is geschreven door José van Berkum. Vanuit haar adviesbureau voor communicatie (www.vbcom.nl) is ze gespecialiseerd in ouderen en technologie.

]]>
news-3834 Tue, 26 Mar 2019 23:19:58 +0100 UP! talkshows: een nieuwe kijk op ouder worden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/up-talkshows-een-nieuwe-kijk-op-ouder-worden/ Ouder worden we allemaal, elke dag weer. Toch roept het woord ‘oud’ vaak heftige reacties op. Je haast je immers vaak om te benoemen hoe jong je je voelt. Het project UP!, onderdeel van het Nationaal Programma Ouderenzorg, vindt dat elke leeftijd waarde heeft. UP! gelooft in persoonlijke groei, tot de laatste snik. Blijf bewegen, blijf groeien, blijf je verbazen, tot het stopt. Door middel van events (talkshows, festivals en thematische gesprekken in de wijk) wil UP! ouderen op een persoonlijke, realistische manier met elkaar in gesprek brengen over belangrijke en zingevende thema’s die ertoe doen als je ouder wordt, zoals rouw, spijt en intimiteit.

Inspiratie

Als je ouder wordt is verlies onlosmakelijk met je leven verbonden. Verlies van werk, van gezondheid en van je dierbaren. Hoe beter je dit onder ogen kan zien, hoe veerkrachtiger je in het leven staat en er kan zijn voor jezelf en anderen.

UP! biedt inspiratie rond het thema ouder worden, een frisse blik, ruimte voor scherpe randjes en veel moois. Elke UP! talkshow heeft een eigen invalshoek. Bekende en onbekende gasten vertellen hoe zij het avontuur van ‘ouder worden’ aanpakken. UP! toont initiatieven in de stad en er is altijd een flinke portie cultuur.

Talkshows

UP! Heeft in 2018 8 talkshows georganiseerd in debatcentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Daarnaast is het format ingezet voor speciale gelegenheden, in samenwerking met diverse partners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Up! Ontbijtshow op 9 november 2018 in Deventer, of het WHAT’S UP symposium op 23 november 2018 in Leeuwarden.

Up! talkshow in uw stad?

UP! wil graag het succesvolle talkshow format samen met partners in het land inzetten. Hoe dat in zijn werk gaat en wat daar allemaal voor nodig is leest u in deze speciale brochure.

Meer informatie

]]>
news-3833 Tue, 26 Mar 2019 16:30:30 +0100 Regeling Juiste Zorg Op de Juiste Plek van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/regeling-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-van-start/ Begin april 2019 start de regeling Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). De regeling hoort bij het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is bedoeld om zorg te voorkomen, verplaatsen en vervangen. Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen

Het doel van het VWS-programma JZOJP is het laten ontstaan van nieuwe regionale praktijkinitiatieven en het ondersteunen en doorontwikkelen van initiatieven die al bestaan.

Het VWS-programma is opgezet naar aanleiding van onderzoeken van de Taskforce 'De juiste zorg op de juiste plek' en KPMG. Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat mensen hun gezondheid meestal positief waarderen – dit geldt ook voor mensen met een ziekte of beperking. Dit gegeven zou – volgens de onderzoeken – dan ook het leidende principe moeten zijn voor het inrichten van ondersteuning en zorg. Als zorg en ondersteuning rondom het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren georganiseerd wordt, sluit dit aan bij dit leidende principe.

Goed georganiseerde zorg voorkomt (duurdere) zorg, verplaatst de zorg naar dichter bij mensen thuis en vervangt bestaande zorg door andere vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk.

De regeling JZOJP

In opdracht van het ministerie van VWS start ZonMw vanaf april 2019 met de regeling Juiste Zorg op de Juiste Plek. De regeling bestaat uit verschillende subsidierondes waarin nieuwe en bestaande praktijkinitiatieven een financiële impuls krijgen en ondersteund worden. Daarnaast opent in de loop van dit jaar een ronde waarin regionale partners – met een voucher – hulp kunnen inschakelen om een beeld te krijgen van de (zorg)opgave in de regio: wat is de zorgvraag en hoe ontwikkelt deze zich de komende jaren?

De eerste subsidieoproep van JZOJP opent op 4 april 2019. Wilt u weten of u een beroep kunt doen op subsidie binnen de regeling JZOJP? Kijk dan vanaf 4 april 2019 op www.zonmw.nl/jzojp

]]>
news-3714 Tue, 05 Mar 2019 12:19:48 +0100 Subsidieoproep opengesteld voor verder ontwikkelen van netwerken rondom thuiswonende ouderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-opengesteld-voor-verder-ontwikkelen-van-netwerken-rondom-thuiswonende-ouderen/ Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) heeft een nieuwe subsidieoproep opengesteld: ‘Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase II’. Met deze subsidie kunnen netwerken van professionals die welzijn, ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen het netwerk verder ontwikkelen en verbeteren door samen met een actieonderzoeker aan de slag te gaan met specifieke thema’s en praktijkleren. Wie kan aanvragen?

Met deze subsidie kunnen lokale netwerken - die een samenhangend aanbod aan welzijn, ondersteuning en zorg creëren en dit verder willen ontwikkelen - een uitwerkingssubsidie aanvragen. Het aanbod van het netwerk is gebaseerd op de behoeften van ouderen in het werkgebied. De aanvragers werken samen in een lokaal netwerk dat zich wil ontwikkelen op procesniveau en op inhoudelijk niveau. Het netwerk wil – samen met een actieonderzoeker - het zorg- en ondersteuningsaanbod verbeteren door inhoudelijke onderwerpen verder uit te werken.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt voor uw project een budget van maximaal € 49.500,- aanvragen en de looptijd van een project dat gebruikmaakt van de uitwerkingssubsidie (Fase II) is maximaal 12 maanden. Voor deze subsidieronde is een totaalbudget van € 1.485.000,- beschikbaar.

Hoe kan subsidie aangevraagd worden?

Tot uiterlijk 30 april 2019 kunt u een aanvraag voor de uitwerkingssubsidie indienen. Om een subsidie aan te kunnen vragen schakelt u met uw netwerk eerst een actieonderzoeker in. Deze helpt u bij de aanvraag en begeleidt u met het uitvoeren van uw project. De hoofdaanvrager uit het netwerk dient samen met de actieonderzoeker een aanvraagformulier in.

Meer informatie

 • Op onze informatiepagina over het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning leest u meer over het programma, de subsidieregelingen Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg (voor 2019) en de subsidieoproep voor de uitwerkingssubsidie van fase II. Ook vindt u hier een overzicht van actieonderzoekers.
 • Binnenkort verschijnt een handreiking met meer informatie over het doen van actieonderzoek en hoe u samen met een actieonderzoeker het werk van uw netwerk verder kunt professionaliseren. Ook bieden wij u hierin meer informatie voor uw netwerk om de uitwerkingssubsidie van fase II aan te vragen.
 • Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.
]]>
news-3581 Wed, 06 Feb 2019 13:03:16 +0100 Health Tuesdays in het teken van implementatie van innovaties https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/health-tuesdays-in-het-teken-van-implementatie-van-innovaties/ Nieuwe technologieën, zoals robotica, slimme speakers en sensoren, maken het mogelijk om langer zelfstandig te leven en thuis te wonen, ondanks ouderdomsgebreken of de beperkingen van een ziekte of handicap. Overheden, gebruikers(organisaties), onderzoekers en bedrijfsleven werken volop aan de ontwikkeling hiervan. Toch sijpelen deze nieuwe technologieën maar langzaam door naar de huiskamer, keuken, bad- en slaapkamer van degenen voor wie ze zijn bedoeld. Het AAL-programma, enkele andere programma’s van ZonMw en het Centre of Expertise Future Health Design U CREATE slaan de handen ineen om samen met partners en andere deskundigen te exploreren welke mogelijkheden er op korte termijn zijn voor een spoediger implementatie van innovaties. Zij starten met drie Health-Tuesdays in Utrecht, rond de volgende drie thema’s:

U bent als partner van de organiserende partijen van harte uitgenodigd om een of meer van deze bijeenkomsten bij te wonen, houdt er wel rekening mee dat het verplicht is om u aan te melden. Meld uzelf hier aan.

]]>
news-3548 Thu, 31 Jan 2019 14:49:58 +0100 Subsidieoproep ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase I’ opengesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-ontwikkelsubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-fase-i-opengesteld/ Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) heeft een nieuwe subsidieoproep opengesteld: ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase I’. Met deze subsidie kunnen netwerken van professionals die welzijn, ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen samen met een extern adviseur het netwerk verder ontwikkelen en verstevigen. Zodat ouderen met de juiste hulp langer thuis kunnen blijven wonen. Wie kan aanvragen?

In Fase I kunnen professionals uit lokale netwerken - die een samenhangend aanbod aan welzijn, ondersteuning en zorg creëren en verder willen ontwikkelen - een ontwikkelsubsidie aanvragen. Het aanbod van het netwerk is gebaseerd op de behoefte van ouderen in het werkgebied. De aanvragers werken samen in een lokaal netwerk dat zich wil ontwikkelen op procesniveau en later ook op inhoudelijk niveau. Het is een noodzakelijke voorwaarde dat het netwerk huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg biedt en dat de coördinatie expliciet is belegd. Het netwerk beoogt de samenwerking te verbeteren en denkt daarbij ook na over verdere uitbreiding.

Wat zijn de voorwaarden? 

Voor deze subsidieronde is maximaal € 350.000,- beschikbaar voor maximaal 20 projecten. Een project kan maximaal € 17.500,- bedragen. De looptijd van projecten in fase I is maximaal 4 maanden. 

Hoe kan subsidie aangevraagd worden? 

Tot uiterlijk 26 maart 2019 14.00 uur kunt u een aanvraag indienen. Om een subsidie aan te kunnen vragen moet u met uw netwerk eerst zelf een extern adviseur inschakelen. Deze adviseur zal uw  project begeleiden. De hoofdaanvrager uit het netwerk dient samen met de adviseur een aanvraagformulier in. 

Meer weten? 

Meer informatie over het programma LZO, de ontwikkelsubsidie en de oproep zelf vindt u op de programmapagina.

]]>
news-3504 Wed, 23 Jan 2019 16:54:58 +0100 FIT-onderzoek: sport- en beweeggedrag van 50-plussers https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/fit-onderzoek-sport-en-beweeggedrag-van-50-plussers/ Ouderen en sporten: de cijfers. De favoriete sporten onder 55-plussers zijn hardlopen en fitness. Maar er zijn ook belemmeringen, zo blijkt uit onderzoek van FIT.nl. news-3246 Tue, 20 Nov 2018 14:26:00 +0100 Toolkit beschikbaar voor organiseren van bijeenkomsten Keuzes in de laatste levensjaren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/toolkit-beschikbaar-voor-organiseren-van-bijeenkomsten-keuzes-in-de-laatste-levensjaren/ Een onderwerp dat erg leeft, zowel landelijk als in de regio Zuid-Holland Noord, is zingeving en dan specifiekgericht op de keuzes die ouderen kunnen en moeten maken in hun laatste levensjaren. Op initiatief van ouderen is door ouderen en professionals een regionaal product ontwikkeld; bijeenkomsten over keuzes in de laatste levensjaren voor ouderen georganiseerd door ouderen en professionals samen. Deze bijeenkomsten voorzien zeer duidelijk in een behoefte van ouderen. Resultaten

De bijeenkomsten zijn gedurende de projectperiode 8 keer georganiseerd. Hierop is het format voor de bijeenkomsten geperfectioneerd en is er een overzicht gemaakt met de veel gestelde vragen en de antwoorden erop, alsmede een toolkit hoe een dergelijke bijeenkomst te organiseren.

De landelijke verspreiding vindt plaats door:

 • de inhoudelijke kennis en het format van de bijeenkomsten te verspreiden via de website www.beteroud.nl;
 • aan te sluiten bij de leergemeenschap Zingeving van BeterOud;
 • een landelijke nascholing te ontwikkelen en te organiseren voor kaderartsen eerstelijns ouderengeneeskunde.

Meer informatie

]]>
news-3244 Tue, 20 Nov 2018 13:56:58 +0100 e-healthweek 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/e-healthweek-2019/ Digitale vaardigheden zijn belangrijk, ook in de zorg. Tijdens de e-healthweek proberen wij zo veel mogelijk mensen in contact te laten komen met de mogelijkheden van e-health. Dit jaar staat de e-healthweek in het teken van implementatie en opschaling. Hiervoor hebben we uw hulp nodig, dus meld u aan op de website www.ehealthweek.net en doe mee! Doe mee

Organiseer een activiteit en laat mensen beleven waarom digitale ondersteuning voor de zorg een aanwinst is. De bezoekers kunnen ervaren wat er op dit moment allemaal mogelijk is en wat de digitale ondersteuning voor ze kan betekenen. Van innovatielabs, workshops, open dagen, demonstraties, webinars tot aan theatervoorstellingen en pop-up stores door heel Nederland.

Word partner

Iedereen kan meedoen aan de e-healthweek; (thuis)zorginstellingen, leveranciers of producenten, maatschappelijke initiatieven, onderwijsinstellingen, gemeenten, patiënten- platformen of ouderenbonden. Kortom, organisaties die willen laten zien wat e-health is en hoe ze het implementeren in hun dagelijkse werkzaamheden. En vooral ook anderen willen laten ervaren hoe e-health werkt. Organisaties die minder bekend zijn met e-health, maar graag leren van ervaringen van anderen kunnen zich ook aanmelden bij de organisatie. Die kijkt dan of een koppeling tussen deze organisaties kan worden gelegd.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer weten over de e-healthweek of jezelf aanmelden? Ga dan naar www.ehealthweek.net.

 

 

 

]]>
news-3240 Mon, 19 Nov 2018 21:25:30 +0100 Zinvolle robotica in de zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zinvolle-robotica-in-de-zorg/ In de werkplaats ‘Zinvolle robotica in de zorg’ zijn we samen met het veld aan de slag gegaan met prangende vragen over, en ervaringen met zorgrobots. We hebben verkend of robotica mogelijkheden biedt voor zorgmedewerkers en of een robot wenselijk is. Deze Zorg voor Beter-werkplaats voerdeVilans in 2017 uit in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Doel

Het doel van de werkplaats is dat zorgprofessionals en docenten handvatten krijgen die hen voorbereiden op nieuwe technologie zoals robotica. De handvatten helpen om over de (on)mogelijkheden van robotica in het werk te praten en dragen bij aan de acceptatie en implementatie. In 4 bijeenkomsten delen zorgorganisaties kennis en ervaringen met elkaar en maken zij kennis met verschillende robots en hun mogelijkheden. Tussen de bijeenkomsten door experimenteren zorgmedewerkers met robotica binnen de eigen organisatie.

Resultaten

In de Zorg voor Beter werkplaats ‘Zinvolle robotica in de zorg’ hebben Vilans en hogeschool Windesheim samen met tien ouderenzorgorganisaties en verschillende lectoren en docenten, gewerkt aan handvaten voor de zinvolle inzet van robotica in de zorg. De opzet van de werkplaats was kort cyclisch. Bij de start stonden prangende vragen over robotica van zorgprofessionals en docenten centraal. In vier bijeenkomsten maakten zorgorganisaties kennis met verschillende robots en hun mogelijkheden. Elke deelnemer experimenteerde vervolgens met een robot in hun organisatie. De kennis en opgedane ervaringen met de robots werden gedeeld in de werkplaats. De geleerde lessen en ervaringen uit het onderwijs zijn gebruikt voor de ontwikkeling van kennisproducten voor de beroepspraktijk én het onderwijs. Praktische informatie en filmpjes over tien robots, (les)materialen om aan de slag te gaan met robotica, tips en ervaringen uit de praktijk zijn het resultaat. De resultaten en ervaringen zijn gepresenteerd tijdens een afsluitende robotparty met meer dan tachtig deelnemers.

Meer informatie

]]>
news-3239 Mon, 19 Nov 2018 21:09:02 +0100 Houdt ouderen op de been https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/houdt-ouderen-op-de-been/ Er zijn veel effectieve preventieve interventies voor ouderen voor valpreventie beschikbaar, maar de implementatie van die interventies verloopt moeizaam. Interventies worden niet structureel toegepast en de participatie door ouderen is beperkt. Dit terwijl er juist veel (gezondheids-)winst te behalen valt. Het doel van het project 'Houd ouderen op de been' is om de Senior-Stap zelftest in het zorg- en welzijnsstelsel te implementeren en structureel te borgen binnen een wijkgerichte aanpak met ouderparticipatie. Doelgroep

Zelfstandig wonende ouderen (70-85 jaar) in twee wijken in Breda.

Resultaten

 • 240 ouderen hebben deelgenomen, voornamelijk alleenstaande vrouwen van gemiddeld 80 jaar.
 • Implementatie en borging van de interventie is geslaagd. Via de wijkgerichte aanpak en ouderenparticipatie is een breed draagvlak gecreëerd bij zorgverleners en ouderen.
 • 62% heeft 10 weken lang minstens één keer per week de oefeningen uitgevoerd .De interventie heeft drie maanden na implementatie een positief effect op valrisico (afgenomen van 69% naar 55%; p=0.01).
 • Bij de actieve deelnemers zien we trend naar minder valrisico/bezorgdheid, betere mobiliteit, en een betere algemene gezondheid. Zelfmanagement was significant beter.
 • De structurele borging wordt ondersteund door het hebben van kartrekkende partij.

Meer informatie

]]>
news-3245 Mon, 19 Nov 2018 14:18:00 +0100 Oefen je Vitaal heeft een bewezen positief effect op de mobiliteit van senioren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oefen-je-vitaal-heeft-een-bewezen-positief-effect-op-de-mobiliteit-van-senioren/ De training Oefen je Vitaal beoogt door middel van oefeningen die ontwikkeld zijn door Radboudumc de mobiliteit te vergroten van thuiswonende senioren die minder mobiel zijn geworden. In het project Oefen je Vitaal worden ouderen opgeleid om Oefen je Vitaal! cursussen te organiseren in afdelingen van ouderenorganisaties PCOB en KBO. Doelgroep

Zelfstandig wonende alleenstaande ouderen (> 65 jaar) met één of meer (fysieke) beperkingen.

Werkwijze

PCOB heeft in een pilot de training Oefen je Vitaal opgezet en uitgetest. De training Oefen je Vitaal beoogt door middel van oefeningen (methode Senior Stap Studie) die ontwikkeld zijn door Radboudumc (Geriatrie) de mobiliteit te vergroten van thuiswonende senioren die minder mobiel zijn geworden. De training beoogt ook een positief sociaal effect.
Hiermee wordt bijgedragen aan het doel om langer thuis te kunnen blijven wonen. De oefeningen zijn geschikt om na de training thuis te herhalen in alledaagse situaties. Er zijn vier verschillende instapniveaus. In het project zijn 11 vrijwillige trainers (senioren) opgeleid om de training te geven. Senioren van lokale afdelingen KBO-PCOB zijn geënthousiasmeerd en gefaciliteerd om de organisatie van de training op zich te nemen.

Resultaten

Er zijn ruim 200 deelnemers getraind. Door Radboudumc is het effect van de training getest. Ook is de tevredenheid van de deelnemers achterhaald, en is er met de trainers en lokale afdelingen geëvalueerd. De training heeft een bewezen positief effect op de mobiliteit van senioren; niet bewezen is het positieve effect op het sociaal contact / sociale activiteiten. Deelnemers zijn tevreden en ebben hun doelen behaald. Trainers met ervaring met educatie op het gebied van bewegen blijken het meest enthousiast en succesvol. De training wordt door middel van een train-de-trainer aanpak en met behulp van de ontwikkelde toolbox verankerd in de vereniging KBO-PCOB.

Meer informatie

]]>
news-3111 Mon, 15 Oct 2018 13:46:34 +0200 E-learning: leer werken als een spil in de buurt https://www.beteroud.nl/nieuws-interview-elearning-spil.html In het project Even Buurten was de functie van 'spil in de wijk' essentieel. Deze spil betrekt ouderen bij de buurt en signaleert problemen in een vroeg stadium. Nu is er een e-learning voor iedereen die ook zo wil werken. Marleen Goumans, programmadirecteur Kenniscentrum Zorginnovatie bij Hogeschool Rotterdam en lector Samenhang in de Ouderenzorg, is een van de makers: ‘Je leert spil-elementen inbrengen in je wijkwerk.’ news-3110 Mon, 15 Oct 2018 11:24:44 +0200 Ouderen adviseren over ouderenzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ouderen-adviseren-over-ouderenzorg/ Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is vandaag de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van VWS en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema's. De raad, die bestaat uit 11 ouderen die regionale en landelijke ouderennetwerken vertegenwoordigen (waaronder de ouderendelegaties van de netwerken van het Nationaal Programma Ouderenzorg), is vandaag gepresenteerd tijdens een congres van deelnemende partijen in het Pact.

De Raad van Ouderen bestaat uit 11 betrokken leden van regionale ouderendelegaties en landelijke ouderenorganisaties die een breed netwerk van ouderen vertegenwoordigen. De Raad van Ouderen heeft als hoofddoel om met de betrokkenen van het Pact voor de Ouderenzorg, waaronder VWS, mee te denken over hoe ondersteuning en zorg voor ouderen het beste vorm gegeven kan worden. De Raad komt regelmatig bij elkaar en richt zich op:

 • het agenderen van actuele en relevante thema's vanuit het perspectief van ouderen;
 • meedenken over de richting en inhoud van de verschillende lijnen binnen het Pact voor de Ouderenzorg;
 • het uitbrengen van adviezen (gevraagd en ongevraagd) over actuele vraagstukken rondom ondersteuning en zorg voor ouderen;
 • het leggen van de verbinding met de regionale achterbannen.

De Raad wordt ondersteund door een coördinator ouderenparticipatie van BeterOud en is bereikbaar per e-mail: rvo@beteroud.nl.

]]>
news-3034 Tue, 25 Sep 2018 11:37:59 +0200 Eenzaamheid: een probleem in alle lagen van de samenleving https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eenzaamheid-een-probleem-in-alle-lagen-van-de-samenleving/ Bij eenzaamheid denken we vaak aan eenzame ouderen. Toch raakt dit maatschappelijke probleem ook andere groepen Nederlanders, zoals mensen met psychische problemen, migranten, jongeren, gezinnen die in armoede leven of mensen die zonder werk thuis zitten. In de Week tegen Eenzaamheid (27 september – 6 oktober) besteedt ZonMw aandacht aan eenzaamheid, in alle lagen van de samenleving. Eenzaamheid is een probleem waar veel Nederlanders mee te maken krijgen: ruim 40% van de volwassenen geeft aan zich eenzaam te voelen. Daarom stimuleert ZonMw projecten die professionals helpen om eenzaamheid te signaleren en mensen helpt om zich weer verbonden te voelen. In dit bericht lichten wij een aantal van die projecten uit.

Eenzaamheid signaleren

Een goed voorbeeld van een succesvolle aanpak is Welzijn op recept, een project dat is gestart met subsidie uit het ZonMw-programma Op één lijn. Welzijn op Recept is een alternatief voor het ‘traditionele pilletje’ en is bedoeld voor mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, maar eigenlijk geen medicijnen of doorverwijzing nodig hebben. Een huisarts verwijst zo’n patiënt voor Welzijn op recept door naar een welzijnscoach, die met de patiënt op zoek gaat naar aansluiting bij activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur. Zo ontdekt de patiënt (opnieuw) wat hem of haar gelukkig maakt.

ZonMw helpt ook op andere manieren om professionals te ondersteunen in het signaleren van eenzaamheid. Zo wordt er binnen het programma Kwaliteit van Zorg gewerkt aan een richtlijn ‘eenzaamheid’. Deze richtlijn zal wijkverpleegkundigen en verzorgenden in de toekomst helpen bij het signaleren en inschatten van de aard, risico’s en gevolgen van eenzaamheid en het kiezen van de juiste zorg.

Innovaties helpen eenzame ouderen

Naast algemene projecten over eenzaamheid ondersteunt ZonMw ook projecten voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen. Ouderen die nog zelfstandig wonen, komen soms te weinig tussen de mensen. Ze bewegen te weinig, raken sociale contacten kwijt en dreigen verder te vereenzamen.

Om dat tegen te gaan zijn er verschillende initiatieven ontwikkeld, zoals de Grip en Glans cursussen, die ouderen helpen actief en zelfredzaam te blijven. Daarnaast worden binnen het programma Active and Assisted Living (AAL) ICT-oplossingen ingezet om het eenzame gevoel te doorbreken en ouderen te activeren. Projecten zoals Co-LIVING, WeCare 2.0 en eWARE zijn hier mooie voorbeelden van.  

Ook in de toekomst heeft ZonMw de nodige aandacht voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Zo is eenzaamheid een van de onderwerpen van het pas gestarte programma Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Een buurt waarin iedereen meedoet

Veel mensen die voorheen in een zorginstelling verbleven, wonen tegenwoordig in de wijk tussen de mensen. Maar door de psychische problemen waar ze mee kampen kunnen zij in een sociaal isolement raken. Zorg- en welzijnsorganisaties en een wooncorporatie in Amstelveen werken samen aan een ‘inclusieve buurt’, waarin iedereen meedoet. Ze helpen kwetsbare bewoners een goede buur te zijn en leren buurtgenoten omgaan met verward gedrag. Zo wordt eenzaamheid tegen gegaan. Je leest in Mediator meer over het project Bijspringen en versterken. Op de ZonMw-website lees je meer over de programmalijn inclusieve samenleving.

Isolement van migranten doorbreken

Vluchtelingen die naar Nederland komen bevinden zich, onder andere door de taalbarrière, in een sociaal isolement en kunnen daardoor last krijgen van eenzaamheid. Om daar verandering in te brengen wordt vanaf januari 2017 het project Liever Bewegen Dan Moe (LBDM) in Vlaardingen uitgevoerd. LBDM is een fit-programma voor allochtone en vluchtelingen vrouwen die weinig of niet bewegen, weinig sociale contacten hebben en ook lichte depressieve klachten hebben. Het doel is om hen letterlijk en figuurlijk weer in beweging te krijgen. Doordat vrouwen elkaar ontmoeten, wordt de sociale cohesie in de wijk bevorderd. Tevens wordt het netwerk van de vrouwen vergroot, waarmee het sociaal isolement wordt doorbroken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat ZonMw doet voor ouderen, vluchtelingen of mensen met psychische problemen? Bekijk dan de themapagina’s over ouderen, geestelijke gezondheid en zorg voor vluchtelingen.

 

]]>
news-3006 Tue, 18 Sep 2018 10:40:00 +0200 Slimme ICT-oplossingen laten ouderen langer zelfstandig blijven https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/slimme-ict-oplossingen-laten-ouderen-langer-zelfstandig-blijven/ Hoe kunnen slimme ICT-oplossingen helpen om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen? En hoe kunnen ze eenzaamheid tegen gaan en de kwaliteit van verpleeghuiszorg verbeteren? Tijdens het congres Ouderenzorg TECH op 8 november 2018 laten vier projecten van het ZonMw-programma Active and Assisted Living (AAL) zien hoe dat kan. Het doel van het programma Active & Assisted Living (AAL) is het ontwikkelen én op de markt brengen van oplossingen met ICT en technologie die ouderen helpen om zelfstandig te blijven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Er zijn binnen AAL veel verschillende producten ontwikkeld of nog in ontwikkeling, waarvan vier zich presenteren tijdens het congres Ouderenzorg TECH.

TinyBots

Eén van die projecten is Tinybots. Tinybots is partner in AAL-project eWare en maakt kleine sociale robots, die zelfredzaamheid bevorderen bij mensen met dementie. De Tinybot Tessa kan structuur bieden aan cliënten en hen herinneren aan afspraken of medicatie-inname. Tessa activeert mensen ook door suggesties te doen, zoals 'Je dochter komt zo meteen. Misschien kun je alvast thee gaan zetten'. De bedoeling is de oudere in beweging te krijgen. In dit YouTube-filmpje legt de bedenker van Tinybots uit wat Tessa allemaal kan en doet. 

Watchi

Ook de Watchi staat in de schijnwerpers tijdens Ouderenzorg TECH. Watchi komt voort uit het AAL-project CONFIDENCE, waarin producten ontwikkeld zijn voor personen met milde dementie, hun netwerk en hun hulpverleners.

De Watchi Care is een slim horloge dat gedragen wordt door ouderen die hulp nodig hebben. De Watchi heeft verschillende functies die kunnen helpen om het dagelijks leven gemakkelijker te maken. Zo kan je met de Watchi bellen en berichten sturen en herinnert het horloge je aan afspraken of belangrijke momenten. In geval van nood stuurt de Watchi een SOS-melding naar naasten en hulpverleners en geeft het horloge de locatie door, zodat er snel hulp kan worden geboden.

Zo-Dichtbij

Ten slotte is ook Zo-Dichtbij te vinden op Ouderenzorg TECH. Zo-Dichtbij komt voort uit het AAL-project Care@Home en is een digitaal platform dat vraag en aanbod bij elkaar brengt en eindgebruikers koppelt aan uitvoerende partijen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Op die manier kunnen burgers zo lang mogelijk comfortabel kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving, ook als ze hulp nodig hebben. Zo-Dichtbij zal antwoord geven op vragen als:

 • Waar vind ik producten om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen?
 • Wat speelt er in mijn wijk en welke lokale activiteiten zijn er?
 • Waar kan ik met gelijkgestemden in contact komen?
 • Hoe kan ik hulp krijgen op het gebied van zorg en welzijn (vrijwilligerswerk of professionele zorg)?

Op dit moment wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het platform Zo-Dichtbij. Op de website van Zo-Dichbij kunt u een sneakpreview van het platform bekijken.

Over Ouderenzorg TECH

Tijdens het congres Ouderenzorg TECH op 8 november 2018 komen initiatieven aan bod die laten zien dat ICT en technologie kunnen helpen in de ouderenzorg. Nieuwe technologieën kunnen ouderen helpen om zelfredzaam, zelfstandig en comfortabel te leven, thuis en in verpleegtehuizen. Nu en in de toekomst.

Tijdens het congres staan de drie maatschappelijke opgaven uit het Pact voor Ouderenzorg centraal. Aanmelden voor het congres kan via de congreswebsite.

]]>
news-2977 Wed, 12 Sep 2018 09:15:02 +0200 NPO-brochures over vroegsignalering en herstelzorg beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/npo-brochures-over-vroegsignalering-en-herstelzorg-beschikbaar/ Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn er verschillende projecten uitgevoerd. Een deel van die projecten draaide om het vroeg signaleren van problemen rondom het ouder worden (vroegsignalering) en om een soepele overgang van ziekenhuiszorg naar huis (herstelzorg). Deze projecten zijn nu gebundeld in twee nieuwe brochures. De brochures bieden een overzicht van de projecten over vroegsignalering en herstelzorg die zijn uitgevoerd binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg. De brochures zijn bedoeld voor professionals in ouderen-, zorg- en welzijnsorganisaties en bevatten per project een kort overzicht van de werkwijze, de kernelementen, de resultaten en de screeningsinstrumenten die zijn gebruikt.

Proactieve aanpak

Binnen het NPO zijn diverse projecten opgezet om thuiswonende ouderen die mogelijk kwetsbaar zijn proactief in beeld te krijgen en sterfte van kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname te voorkomen. Ze zijn opgezet vanuit de gedachte dat een preventief aanbod en een proactieve aanpak problemen kan verminderen of zelfs voorkomen.

Ouderenparticipatie

In veel van de projecten is ouderenparticipatie de rode draad geweest. Ouderen zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling, beoordeling, uitvoering en evaluatie van de projecten. Het bleek een onmisbaar perspectief: ouderen hebben ervaringsdeskundigheid, ze hebben een breder gezichtsveld en bekijken vraagstukken op een andere manier.

Bekijk de brochures

De brochures zijn beschikbaar als digitale publicatie. Hier kunt u ook de volledige publicaties downloaden als PDF. U bekijkt de digitale publicaties hier:

Over het Nationaal Programma Ouderenzorg

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) had als doel de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen te verbeteren. Voor ouderen heeft deze kwaliteitsslag geleid tot meer zeggenschap en regie over eigen leven. Door een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen kunnen zij zich beter voorbereiden op de toekomst. Ook is het risico op onnodige zorg en belastende behandelingen minder groot.

Het programma is in een afrondende fase en stopt eind 2018. Bekijk de resultaten van het NPO op de programmapagina.

]]>
news-2957 Thu, 06 Sep 2018 14:58:45 +0200 e-healthweek 2019 - en nú naar de praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/e-healthweek-2019-en-nu-naar-de-praktijk/ Na het succes van de vorige twee edities wordt van 21 t/m 26 januari 2019 voor de derde keer de nationale e-healthweek (EHW19) georganiseerd. Doel van deze campagneweek is om het brede publiek te laten zien en ervaren hoe mensen door de inzet van e-health langer gezond (thuis) kunnen leven. De focus van deze editie ligt op de empowerment van patienten, burgers en zorgverleners om e-health daadwerkelijk te gebruiken. Tijdens de eerdere edities van de e-healthweek bleek dat er veel belangstelling is voor e-health, maar dat men er ook graag mee aan de slag wil. In de e-healthweek zullen zorgpartners uit heel Nederland weer een week lang de deuren openen, zodat mensen zelf de mogelijkheden van e-health kunnen ontdekken én leren hoe ze ermee aan de slag kunnen. De e-healthweek richt zich zowel op patienten en burgers als op zorgprofessionals.

Meedoen als partner

Net als in eerdere jaren is het succes van de e-healthweek sterk afhankelijk van de activiteiten die partners organiseren. Alle zorgorganisaties en mensen in en om de zorg  worden opgeroepen om weer mee te doen. Evenementen zijn bijvoorbeeld rondleidingen, dialogen, masterclasses, workshops of het zelf ervaren. Een overzicht van de activiteiten van 2019 is binnenkort te vinden op www.ehealthweek.net.

ZonMw doet mee

Naast andere partijen zoals VWS, Zorg van Nu en Health Holland draagt ook ZonMw inhoudelijk en financieel bij aan deze editie van de e-healthweek. ZonMw stimuleert onderzoek naar e-health toepassingen en draagt daarmee bij aan de implementatie van e-health in de praktijk.

Meer informatie

Het aanmelden van activiteiten kan via de website www.ehealthweek.net Hier is ook meer informatie over de week zelf te vinden.

Zie ook het persbericht van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

]]>
news-2804 Mon, 23 Jul 2018 14:53:00 +0200 1.9 miljoen voor virtuele assistent Ella https://www.zorgvisie.nl/1-9-miljoen-voor-virtuele-assistent-ella/ Verschillende Europese bedrijven, universiteiten en zorginstellingen investeren 1.9 miljoen euro om aan de slag te gaan met het project Ella4Life. De slimme virtuele assistent Ella moet ouderen helpen zo lang mogelijk thuis te wonen. Ella denkt aan medicijnen en kan valincidenten opmerken. Het project Ella4Life valt binnen het Active Assisted Living programma van de EU. In Nederland worden de activiteiten begeleid door ZonMW.  

]]>