Over dit programma

Cliënten, kennisinfrastructuur, netwerken integrale zorg en ondersteuning én praktijkgericht onderzoek zijn de kernelementen van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Wat is er nodig om de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die langdurig afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning? Het beantwoorden van deze vraag is niet eenvoudig. Hiervoor gaan we verder bouwen aan een duurzame kennisbasis waarin bestaande kennis wordt gedeeld en verder ontwikkeld, maar ook nieuwe kennis en innovatieve ideeën de ruimte krijgen. Veel mensen zijn hierbij betrokken vanuit hun eigen inzicht, kennis en kunde. Dit geldt zowel voor cliënten als ook professionals, opleiders, onderzoekers en andere betrokkenen. Daarnaast wordt de vorming en ontwikkeling van lerende netwerken integrale zorg en ondersteuning aan ouderen gefaciliteerd.

Doelstellingen

Het programma heeft twee doelstellingen:

  1. Het versterken en ontwikkelen van de wetenschappelijke kennis in de langdurige zorg en ondersteuning en het verspreiden van deze kennis naar de zorg en ondersteuningsrelatie, ter bevordering van de kwaliteit van de zorg en een duurzame kennisinfrastructuur.
  2. Het faciliteren van het opzetten, doorontwikkelen en bestendigen van lerende netwerken integrale zorg en ondersteuning rondom thuiswonende ouderen ten einde deze ouderen in staat te stellen op een goede en veilige manier langer thuis te wonen.

Subsidieoproepen

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) zal de komende jaren subsidieoproepen uitzetten rondom de doelgroepen ‘zeer kwetsbare mensen’ en ‘mensen die vanuit meerdere domeinen langdurige zorg en/of ondersteuning nodig hebben’. Ouderen hebben in dit programma een specifieke plaats in het programma op basis van de nauwe samenwerking met het programma Langer Thuis van het Pact voor de Ouderenzorg.

De prioritering van de onderzoeksthema’s wordt in samenspraak met cliënten, professionals en andere partijen in de langdurige zorg bepaald, getoetst en gedurende de looptijd waar nodig aangescherpt.

Nieuwsbrieven

In de nieuwsbrief Ouderen en de nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch zieken delen we met regelmaat nieuws over de voortgang van het programma. U kunt zich hier inschrijven voor deze nieuwsbrieven.

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website