ZonMw tijdlijn Ouderen https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Ouderen nl-nl Fri, 14 Dec 2018 01:42:11 +0100 Fri, 14 Dec 2018 01:42:11 +0100 TYPO3 news-3353 Thu, 13 Dec 2018 14:29:05 +0100 Tips voor onderzoekers: sekse en gender integreren in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tips-voor-onderzoekers-sekse-en-gender-integreren-in-onderzoek/ Om iedereen even goede zorg te kunnen bieden, moet de gezondheidszorg rekening houden met verschillen die er zijn tussen mensen. Een voorbeeld daarvan zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen. Voor subsidieaanvragers hebben we daarom tips en tools verzameld over hoe in gezondheidsonderzoek goed aandacht te besteden aan deze verschillen. Aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheidsonderzoek komt de kwaliteit van onderzoek ten goede. Zo weet je bijvoorbeeld beter of mannen en vrouwen dezelfde risico’s lopen op een ziekte en of een behandeling goed aansluit bij zowel mannen als vrouwen. Daarbij maken we onderscheid tussen sekse en gender.

Sekse

Sekse verwijst naar een set van biologische eigenschappen van mensen en dieren. Het wordt vooral geassocieerd met fysieke en fysiologische kenmerken, waaronder chromosomen, gen-expressie, hormoonniveaus en -functies, en reproductieve/seksuele anatomie. Sekse wordt over het algemeen onderverdeeld in man of vrouw, maar er is een variatie in de biologische eigenschappen die sekse omvatten en hoe die aspecten tot uiting komen.

Gender

Gender verwijst naar de sociaal geconstrueerde rollen, gedrag, uitingen en identiteiten van meisjes, vrouwen, jongens, mannen en genderdiverse mensen. Het beïnvloedt hoe mensen zichzelf en anderen zien, hoe zij zich gedragen en met elkaar omgaan, en de verdeling van macht en middelen in een samenleving. Gender wordt over het algemeen neergezet als een binair concept (mannelijk en vrouwelijk), maar er is een grote verscheidenheid in hoe individuele mensen en groepen gender begrijpen, ervaren en uiten.

Tips

Om onderzoekers te ondersteunen met het meenemen van man-vrouwverschillen in hun onderzoeksvraag, hebben we tips en tools verzameld op deze pagina: www.zonmw.nl/faqgender. Je vindt hier onder andere informatie over de relevantie van sekse en gender, en hoe het mee te nemen in de probleemstelling en bij het maken van een plan van aanpak. Meer informatie over gender bij ZonMw: www.zonmw.nl/gender

Bron infographic: Canadian Institutes of Health Research

]]>
news-3329 Mon, 10 Dec 2018 09:44:05 +0100 Schrijf jouw innovatie in voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2019 https://www.zorginnovatie.nl/nationale-zorginnovatieprijs-2019 Lijkt het jou leuk om jouw zorginnovatie te pitchen tegenover partners, startups, experts, zorginstellingen en financierders? Schrijf je nu in voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2019 en maak kans op een geldbedrag van in totaal €15.000,- euro (€10.000,- voor de vakjuryprijs en €5.000,- voor de publieksprijs). Aanmelden kan tot en met 31 december 2018. news-3301 Mon, 03 Dec 2018 13:27:16 +0100 Embedded Fitness zet ANWB-praatpaal in voor dementerende ouderen http://sportinnovator.nl/nieuws/embedded-fitness-zet-anwb-praatpaal-in-voor-dementerende-ouderen Op 28 november is de eerste tot belevingspaal omgebouwde oude ANWB praatpaal in gebruik worden genomen bij de afdeling psychogeriatrie in Zorgcentrum Merefelt in Veldhoven. news-3293 Fri, 30 Nov 2018 11:23:11 +0100 Subsidieoproep fellowships dementieonderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/memorabel-fellowships-2019/ Heeft u een idee voor dementieonderzoek met grote potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijk impact? Vraag dan nu subsidie aan. Het programma Memorabel, onderdeel van het Deltaplan Dementie, stimuleert met persoonsgebonden subsidies innovatief, creatief en grensverleggend onderzoek. news-3253 Wed, 21 Nov 2018 14:17:13 +0100 Vooraankondiging: JPND-call Precision medicine https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-jpnd-call-precision-medicine/ Het EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) stelt samen met de Europese Commissie een nieuwe gezamenlijke subsidieoproep open gericht op precision medicine. De subsidieoproep 'Multinationale onderzoeksprojecten over gepersonaliseerde geneeskunde voor neurodegeneratieve ziekten' zal begin januari 2019 gepubliceerd worden. Onderzoekers kunnen subsidie aanvragen voor multidisciplinaire onderzoeksvoorstellen op precision medicine op het terrein van diagnose, preventie en zorg. Nederlandse onderzoekers kunnen vanuit het ZonMw-programma Memorabel meedoen aan deze nieuwe ronde. Voor meer informatie over deze vooraankondiging zie de JPND website.
 

]]>
news-3252 Wed, 21 Nov 2018 13:54:33 +0100 Online applicatie Myinlife helpt om zorg rond mensen met dementie te faciliteren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/online-applicatie-myinlife-helpt-om-zorg-rond-mensen-met-dementie-te-faciliteren/ Mantelzorgers van mensen met dementie hebben een risico om overbelast te worden en in een sociaal isolement te raken. Myinlife is een online applicatie die is ontwikkeld voor mensen met dementie en hun mantelzorgers om mensen uit het sociale netwerk met elkaar te verbinden en vraag en aanbod van hulp af te stemmen. In een project van het ZonMw-programma Memorabel, voerde de Universiteit van Maastricht een effectevaluatie uit. Hieruit blijkt dat het gebruik van Myinlife in vergelijking met de controlegroep niet leidt tot een significante toename in sociale steun en gevoelens van competentie bij mantelzorgers, maar dat het door mantelzorgers wel wordt gezien als bruikbaar online hulpmiddel om de zorg te faciliteren. Naast de coördinatie van zorg vergoot het betrokkenheid, openheid en positieve interactie binnen het sociale netwerk. Myinlife is op landelijk niveau geïmplementeerd door Alzheimer Nederland om een bredere doelgroep te bereiken.

Meer informatie

]]>
news-3246 Tue, 20 Nov 2018 14:26:00 +0100 Toolkit beschikbaar voor organiseren van bijeenkomsten Keuzes in de laatste levensjaren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/toolkit-beschikbaar-voor-organiseren-van-bijeenkomsten-keuzes-in-de-laatste-levensjaren/ Een onderwerp dat erg leeft, zowel landelijk als in de regio Zuid-Holland Noord, is zingeving en dan specifiekgericht op de keuzes die ouderen kunnen en moeten maken in hun laatste levensjaren. Op initiatief van ouderen is door ouderen en professionals een regionaal product ontwikkeld; bijeenkomsten over keuzes in de laatste levensjaren voor ouderen georganiseerd door ouderen en professionals samen. Deze bijeenkomsten voorzien zeer duidelijk in een behoefte van ouderen. Resultaten

De bijeenkomsten zijn gedurende de projectperiode 8 keer georganiseerd. Hierop is het format voor de bijeenkomsten geperfectioneerd en is er een overzicht gemaakt met de veel gestelde vragen en de antwoorden erop, alsmede een toolkit hoe een dergelijke bijeenkomst te organiseren.

De landelijke verspreiding vindt plaats door:

 • de inhoudelijke kennis en het format van de bijeenkomsten te verspreiden via de website www.beteroud.nl;
 • aan te sluiten bij de leergemeenschap Zingeving van BeterOud;
 • een landelijke nascholing te ontwikkelen en te organiseren voor kaderartsen eerstelijns ouderengeneeskunde.

Meer informatie

]]>
news-3244 Tue, 20 Nov 2018 13:56:58 +0100 E-healthweek 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/e-healthweek-2019/ Digitale vaardigheden zijn belangrijk, ook in de zorg. Tijdens de e-healthweek proberen wij zo veel mogelijk mensen in contact te laten komen met de mogelijkheden van e-health. Dit jaar staat de e-healthweek in het teken van implementatie en opschaling. Hiervoor hebben we uw hulp nodig, dus meld u aan op de website www.ehealthweek.net en doe mee! Doe mee

Organiseer een activiteit en laat mensen beleven waarom digitale ondersteuning voor de zorg een aanwinst is. De bezoekers kunnen ervaren wat er op dit moment allemaal mogelijk is en wat de digitale ondersteuning voor ze kan betekenen. Van innovatielabs, workshops, open dagen, demonstraties, webinars tot aan theatervoorstellingen en pop-up stores door heel Nederland.

Word partner

Iedereen kan meedoen aan de e-healthweek; (thuis)zorginstellingen, leveranciers of producenten, maatschappelijke initiatieven, onderwijsinstellingen, gemeenten, patiënten- platformen of ouderenbonden. Kortom, organisaties die willen laten zien wat e-health is en hoe ze het implementeren in hun dagelijkse werkzaamheden. En vooral ook anderen willen laten ervaren hoe e-health werkt. Organisaties die minder bekend zijn met e-health, maar graag leren van ervaringen van anderen kunnen zich ook aanmelden bij de organisatie. Die kijkt dan of een koppeling tussen deze organisaties kan worden gelegd.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer weten over de e-healthweek of jezelf aanmelden? Ga dan naar www.ehealthweek.net.

 

 

 

]]>
news-3241 Mon, 19 Nov 2018 21:47:51 +0100 HalloZorg: Een vangnet voor de mantelzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hallozorg-een-vangnet-voor-de-mantelzorg/ HalloZorg is een digitale omgeving voor het afstemmen van de dagelijkse zorg. Zorgvrager, vrienden, familie, buren én zorgprofessionals gebruiken HalloZorg om samen te organiseren, communiceren, en op de hoogte te blijven van de actuele situatie. HalloZorg maakt hierbij op slimme wijze gebruik van technologie. Zo kan middels een koppeling met een medicijndispenser automatisch de familie worden ingeschakeld als de medicijnen niet op tijd zijn ingenomen. HalloZorg startte binnen het ZonMw-programma Active Assisted Living (AAL), een Europees stimuleringsprogramma op het gebied van slimme technologie voor ouderen. Initiatiefnemer Martijn Vastenburg van ConnectedCare: “Het ondersteunen van de dagelijkse zorg is veel meer dan alleen communiceren en organiseren. Het is belangrijk dat betrokkenen weten wat er speelt, zodat iedereen op eigen wijze een steentje kan bijdragen. Ons doel is te zorgen dat betrokkenen goed samenwerken, en dat de dagelijkse stress wordt weggenomen.”

Mantelzorg-stress

Vastenburg kwam op het idee toen zijn eigen oma dement werd. De familie woonde niet om de hoek, en het was lastig om op afstand te zien of alles goed ging. Juist die onzekerheid leidde tot stress. Hier ligt een enorme kans voor digitale oplossingen. De oplossing ligt echter niet alleen in het gebruik van bijvoorbeeld sensoren of mobiele alarmering. Vastenburg: “De echte uitdaging is te komen tot één oplossing die alle betrokkenen bij elkaar brengt, zodat ze het zorgen echt samen kunnen oppakken.”

Ervaring in de praktijk

De ervaringen met HalloZorg zijn positief. Op de website staan de nodige enthousiaste commentaren van gebruikers. Belangrijk is dat de ondersteuning meer ‘van onderop’ wordt georganiseerd, stelt Vastenburg. Dat versterkt de eigen regie. “HalloZorg verbindt mensen met elkaar. Dat vergroot de betrokkenheid van het hele systeem om iemand heen, inclusief professionele zorgverleners. Wijkverpleegkundigen bijvoorbeeld kunnen mantelzorgers gerichter ondersteunen en hoeven alleen in te grijpen wanneer dat echt nodig is.”

Zorg beter verbinden

Dat laatste voordeel wordt inmiddels ook gezien door zorgverzekeraars. Zo ondersteunde Menzis een experiment van Zorggroep Sint Maarten in de regio Zutphen. Zorginkoper wijkverpleging Olivier van Noort: “De organisatie klopte bij ons aan met het idee HalloZorg in te zetten. Dat vonden we een goed plan. Samen zoeken we nu uit of de tool inderdaad extra waarde oplevert, voor onze klant én voor de zorgverlener. Ik verwacht dat het wijkverpleegkundigen meer mogelijkheden geeft in hun verbindende rol. Dat kunnen we nu in de praktijk mooi toetsen.”

De tool blijkt ook in intramurale setting meerwaarde te leveren. Zorggroep Noordwest Veluwe gebruikt HalloZorg om de familie beter op de hoogte te houden van wat er speelt, en rolt de oplossing nu organisatiebreed uit.

Volgende stappen

ConnectedCare is druk met de uitrol van HalloZorg in de thuiszorg. Tegelijk wordt er al gewerkt aan nieuwe toepassingen. Een veelbelovende richting is het gebruik van HalloZorg in het domein van ziekenhuisverplaatste zorg. De oplossing levert een veilige omgeving in huis, waarbij het sociale netwerk, de zorgprofessionals en het ziekenhuis samenwerken om op het juiste moment de juiste ondersteuning te bieden. ConnectedCare werkt hiervoor samen met andere partijen. Vastenburg: “Samenwerking is de sleutel om dit vraagstuk op te lossen.”

Zorginnovatie is lastig

Vastenburg is al heel wat jaren bezig met innovaties in de zorg, een werkgebied waar hij als onderzoeker bij industrieel ontwerpen inmiddels ruim 10 jaar actief is. Innoveren in de zorg is soms lastig, heeft hij ervaren. Zorginstellingen staan vaak onder druk, en geven daarom minder urgentie aan ehealth innovaties. Terwijl in de praktijk deze innovaties aantoonbaar leiden tot betere kwaliteit en kostenbesparingen. Het zou daarom juist beter zijn de eHealth innovaties bovenaan de agenda te zetten. Vastenburg is dus blij met initiatieven als van Menzis. Hij heeft veel gehad aan het Europese programma Active & Assisted Living (AAL), dat in Nederland door ZonMw wordt gecoördineerd.

Meer informatie

]]>
news-3240 Mon, 19 Nov 2018 21:25:30 +0100 Zinvolle robotica in de zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zinvolle-robotica-in-de-zorg/ In de werkplaats ‘Zinvolle robotica in de zorg’ zijn we samen met het veld aan de slag gegaan met prangende vragen over, en ervaringen met zorgrobots. We hebben verkend of robotica mogelijkheden biedt voor zorgmedewerkers en of een robot wenselijk is. Deze Zorg voor Beter-werkplaats voerdeVilans in 2017 uit in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Doel

Het doel van de werkplaats is dat zorgprofessionals en docenten handvatten krijgen die hen voorbereiden op nieuwe technologie zoals robotica. De handvatten helpen om over de (on)mogelijkheden van robotica in het werk te praten en dragen bij aan de acceptatie en implementatie. In 4 bijeenkomsten delen zorgorganisaties kennis en ervaringen met elkaar en maken zij kennis met verschillende robots en hun mogelijkheden. Tussen de bijeenkomsten door experimenteren zorgmedewerkers met robotica binnen de eigen organisatie.

Resultaten

In de Zorg voor Beter werkplaats ‘Zinvolle robotica in de zorg’ hebben Vilans en hogeschool Windesheim samen met tien ouderenzorgorganisaties en verschillende lectoren en docenten, gewerkt aan handvaten voor de zinvolle inzet van robotica in de zorg. De opzet van de werkplaats was kort cyclisch. Bij de start stonden prangende vragen over robotica van zorgprofessionals en docenten centraal. In vier bijeenkomsten maakten zorgorganisaties kennis met verschillende robots en hun mogelijkheden. Elke deelnemer experimenteerde vervolgens met een robot in hun organisatie. De kennis en opgedane ervaringen met de robots werden gedeeld in de werkplaats. De geleerde lessen en ervaringen uit het onderwijs zijn gebruikt voor de ontwikkeling van kennisproducten voor de beroepspraktijk én het onderwijs. Praktische informatie en filmpjes over tien robots, (les)materialen om aan de slag te gaan met robotica, tips en ervaringen uit de praktijk zijn het resultaat. De resultaten en ervaringen zijn gepresenteerd tijdens een afsluitende robotparty met meer dan tachtig deelnemers.

Meer informatie

]]>
news-3239 Mon, 19 Nov 2018 21:09:02 +0100 Houdt ouderen op de been https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/houdt-ouderen-op-de-been/ Er zijn veel effectieve preventieve interventies voor ouderen voor valpreventie beschikbaar, maar de implementatie van die interventies verloopt moeizaam. Interventies worden niet structureel toegepast en de participatie door ouderen is beperkt. Dit terwijl er juist veel (gezondheids-)winst te behalen valt. Het doel van het project 'Houd ouderen op de been' is om de Senior-Stap zelftest in het zorg- en welzijnsstelsel te implementeren en structureel te borgen binnen een wijkgerichte aanpak met ouderparticipatie. Doelgroep

Zelfstandig wonende ouderen (70-85 jaar) in twee wijken in Breda.

Resultaten

 • 240 ouderen hebben deelgenomen, voornamelijk alleenstaande vrouwen van gemiddeld 80 jaar.
 • Implementatie en borging van de interventie is geslaagd. Via de wijkgerichte aanpak en ouderenparticipatie is een breed draagvlak gecreëerd bij zorgverleners en ouderen.
 • 62% heeft 10 weken lang minstens één keer per week de oefeningen uitgevoerd .De interventie heeft drie maanden na implementatie een positief effect op valrisico (afgenomen van 69% naar 55%; p=0.01).
 • Bij de actieve deelnemers zien we trend naar minder valrisico/bezorgdheid, betere mobiliteit, en een betere algemene gezondheid. Zelfmanagement was significant beter.
 • De structurele borging wordt ondersteund door het hebben van kartrekkende partij.

Meer informatie

]]>
news-3237 Mon, 19 Nov 2018 16:59:48 +0100 Reisgids Mantelzorg verschenen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/reisgids-mantelzorg-verschenen/ Mantelzorgers raken bij de zorg voor hun partner of ouder vaak de weg kwijt in het oerwoud van regels en emoties. Daarom is er nu de Reisgids Mantelzorg die mantelzorgers helpt hun weg te vinden in de wereld van de zorg voor ouderen. De Reisgids is mede gefinancierd door het Nationaal Programma Ouderenzorg. De Reisgids is geschreven in de stijl van ‘Mantelzorg voor dummies’ met herkenbare uitspraken en adviezen van ervaren mantelzorgers. Met een indeling naar vier ‘mantelzorgroutes’, want de ene zorg is de andere niet. Iemand met een gebroken arm heeft andere hulp en verzorging nodig dan iemand met dementie. Bij iedere route worden volop praktische tips gegeven om snel en efficiënt de juiste weg (terug) te vinden.

Ook behandelt het boekje de belangrijkste aandachtsgebieden voor mantelzorgers. Hoe ga je soepel om met je partner, ouder, familie en met zorgverleners? Welke zorgwetten zijn belangrijk? Welke woonvormen bestaan er? Een wellicht het allerbelangrijkste: hoe houd je het vol?

Bekijk hier een preview van het boekje.

]]>
news-3245 Mon, 19 Nov 2018 14:18:00 +0100 Oefen je Vitaal heeft een bewezen positief effect op de mobiliteit van senioren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oefen-je-vitaal-heeft-een-bewezen-positief-effect-op-de-mobiliteit-van-senioren/ De training Oefen je Vitaal beoogt door middel van oefeningen die ontwikkeld zijn door Radboudumc de mobiliteit te vergroten van thuiswonende senioren die minder mobiel zijn geworden. In het project Oefen je Vitaal worden ouderen opgeleid om Oefen je Vitaal! cursussen te organiseren in afdelingen van ouderenorganisaties PCOB en KBO. Doelgroep

Zelfstandig wonende alleenstaande ouderen (> 65 jaar) met één of meer (fysieke) beperkingen.

Werkwijze

PCOB heeft in een pilot de training Oefen je Vitaal opgezet en uitgetest. De training Oefen je Vitaal beoogt door middel van oefeningen (methode Senior Stap Studie) die ontwikkeld zijn door Radboudumc (Geriatrie) de mobiliteit te vergroten van thuiswonende senioren die minder mobiel zijn geworden. De training beoogt ook een positief sociaal effect.
Hiermee wordt bijgedragen aan het doel om langer thuis te kunnen blijven wonen. De oefeningen zijn geschikt om na de training thuis te herhalen in alledaagse situaties. Er zijn vier verschillende instapniveaus. In het project zijn 11 vrijwillige trainers (senioren) opgeleid om de training te geven. Senioren van lokale afdelingen KBO-PCOB zijn geënthousiasmeerd en gefaciliteerd om de organisatie van de training op zich te nemen.

Resultaten

Er zijn ruim 200 deelnemers getraind. Door Radboudumc is het effect van de training getest. Ook is de tevredenheid van de deelnemers achterhaald, en is er met de trainers en lokale afdelingen geëvalueerd. De training heeft een bewezen positief effect op de mobiliteit van senioren; niet bewezen is het positieve effect op het sociaal contact / sociale activiteiten. Deelnemers zijn tevreden en ebben hun doelen behaald. Trainers met ervaring met educatie op het gebied van bewegen blijken het meest enthousiast en succesvol. De training wordt door middel van een train-de-trainer aanpak en met behulp van de ontwikkelde toolbox verankerd in de vereniging KBO-PCOB.

Meer informatie

]]>
news-3210 Tue, 13 Nov 2018 14:13:03 +0100 Symposium Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/symposium-academische-werkplaats-ouderenzorg-zuid-limburg/ De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg bestaat 20 jaar en viert dat met een symposium op 14 december 2018. De Academische Werkplaats was opgezet om wetenschappelijk onderzoek in de ouderenzorg te bevorderen en te verankeren. In 1998 werd de samenwerking opgestart tussen een verpleeghuis van (tegenwoordig) Meander en de Universiteit Maastricht.

Twintig jaar later is de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg uitgegroeid tot een structureel samenwerkingsverband met zeven zorgorganisaties (Meander, Sevagram, Envida, Cicero, Zuyderland, Mosae en Vivantes) en drie onderwijsinstellingen (Zuyd, Gilde Zorgcollege en Universiteit Maastricht).

In onderstaande flyer is het programma opgenomen van het symposium. U kunt deze flyer hier downloaden. Het symposium is voor iedereen die betrokken is bij de ouderenzorg, geïnteresseerd is in de ouderenzorg, zelf ouder is of jonger. Iedereen die hart voor ouderen heeft of mantelzorger is. Het uitgebreide programma van het symposium zal binnenkort te vinden zijn op de website van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.

Kijk voor meer informatie over de zes Academische Werkplaatsen Ouderenzorg op de programmapagina van KAWO op de ZonMw-website.

 

]]>
news-3196 Fri, 09 Nov 2018 10:20:49 +0100 eWare gaat nieuwe testfase in https://www.vilans.nl/artikelen/eware-gaat-nieuwe-testfase-in?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=vilansnieuws31oktober2018&utm_content=combinatie+van+leefstijlmonitoring+en+sociale+robotica+gaat+nieuwe+testfase+in eWare is het combineren van leefstijlmonitoring en sociale robotica. Door leefstijlmonitoring met de robot Tessa te combineren ontstaan veel meer mogelijkheden. news-3185 Wed, 07 Nov 2018 21:00:00 +0100 ZonMw Parel voor Pharos-project ‘In gesprek over leven en dood’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/parelprojecten/parel-voor-pharos-project-in-gesprek-over-leven-en-dood/ De naderende dood is in veel culturen een groot taboe. De directe manier waarop daar in Nederland over gesproken wordt, stuit bij mensen met een migratieachtergrond op onbegrip. ‘In gesprek over leven en dood’ van Pharos levert nieuwe inzichten op én concrete materialen om het anders te doen. news-3126 Thu, 18 Oct 2018 14:03:44 +0200 UP! Talkshow Technologie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/up-talkshow-technologie/ Wordt de robot mijn redding? Dat zou zo maar kunnen. Deze avond van UP! biedt een kijkje in de wondere wereld van technologie. Over robots, domotica en je huisarts online. Met o.a. Neelie Kroes, Geja Langerveld (Active & Assisted Living ZonMw) en Frederieke en Jan Jacobs van het online platform SmartHealth.nl Of je nu wil of niet, technologie gaat een steeds grotere rol in ons leven spelen. Neelie Kroes weet dat als geen ander en geeft een call to action. We laten talloze voorbeelden zien, want er is veel te ontdekken. Technologie in huis om het risico op vallen te verminderen, bio technologie om je lichaam te versterken en huis-, tuin- en keukentechnologie om je leven aangenamer en wellicht gezonder te maken. Uiteraard belichten we ook andere kant van de zaak: wat doet technologie met ons als mens en met onze relaties?

Meer informatie en mogelijkheden tot aanmelden vindt u op de website van UP!

]]>
news-3111 Mon, 15 Oct 2018 13:46:34 +0200 E-learning: leer werken als een spil in de buurt https://www.beteroud.nl/nieuws-interview-elearning-spil.html In het project Even Buurten was de functie van 'spil in de wijk' essentieel. Deze spil betrekt ouderen bij de buurt en signaleert problemen in een vroeg stadium. Nu is er een e-learning voor iedereen die ook zo wil werken. Marleen Goumans, programmadirecteur Kenniscentrum Zorginnovatie bij Hogeschool Rotterdam en lector Samenhang in de Ouderenzorg, is een van de makers: ‘Je leert spil-elementen inbrengen in je wijkwerk.’ news-3110 Mon, 15 Oct 2018 11:24:44 +0200 Ouderen adviseren over ouderenzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ouderen-adviseren-over-ouderenzorg/ Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is vandaag de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van VWS en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema's. De raad, die bestaat uit 11 ouderen die regionale en landelijke ouderennetwerken vertegenwoordigen (waaronder de ouderendelegaties van de netwerken van het Nationaal Programma Ouderenzorg), is vandaag gepresenteerd tijdens een congres van deelnemende partijen in het Pact.

De Raad van Ouderen bestaat uit 11 betrokken leden van regionale ouderendelegaties en landelijke ouderenorganisaties die een breed netwerk van ouderen vertegenwoordigen. De Raad van Ouderen heeft als hoofddoel om met de betrokkenen van het Pact voor de Ouderenzorg, waaronder VWS, mee te denken over hoe ondersteuning en zorg voor ouderen het beste vorm gegeven kan worden. De Raad komt regelmatig bij elkaar en richt zich op:

 • het agenderen van actuele en relevante thema's vanuit het perspectief van ouderen;
 • meedenken over de richting en inhoud van de verschillende lijnen binnen het Pact voor de Ouderenzorg;
 • het uitbrengen van adviezen (gevraagd en ongevraagd) over actuele vraagstukken rondom ondersteuning en zorg voor ouderen;
 • het leggen van de verbinding met de regionale achterbannen.

De Raad wordt ondersteund door een coördinator ouderenparticipatie van BeterOud en is bereikbaar per e-mail: rvo@beteroud.nl.

]]>
news-3106 Fri, 12 Oct 2018 15:37:51 +0200 De meerwaarde van groene dagbesteding https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-meerwaarde-van-groene-dagbesteding/ Door groene dagbesteding kunnen mensen met dementie zinvol bezig zijn en structuur aanbrengen in de dag. Bovendien brengt dit mantelzorgers rust. Het RIVM en Wageningen University & Research (WUR) deden onderzoek naar groene dagbesteding en de meerwaarde hiervan. Het RIVM en de WUR interviewden mensen met dementie, mantelzorgers, aanbieders van groene dagbesteding en gemeenten. Zij vroegen hen welke vormen dagbesteding er zijn, welke kenmerken dit heeft en wat de waarde hiervan is voor de stad en voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit onderzoek werd gefinancierd in samenwerking met Alzheimer Nederland.

Wat is het?

Groene dagbesteding kan bestaan uit bijvoorbeeld een stadsboerderij, verpleeghuizen die hun tuin openstellen en wijkbewoners die de buurttuin aanbieden. De activiteiten voor mensen met dementie kunnen zijn: dierverzorging, tuinieren, wandelen, huishoudelijke activiteiten en creatieve activiteiten. Groene dagbesteding sluit aan op het gemeentelijk beleid om langer thuis wonen en een dementievriendelijke samenleving te stimuleren.

Verbeterpunten

Mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn nog niet altijd goed op de hoogte met de mogelijkheid van groene dagbesteding. Aanbieders van groene dagbesteding krijgen de aanbeveling hun initiatieven beter kenbaar te maken en kennis uit te wisselen met andere aanbieders.

Zorgboerderijen

Groene dagbesteding is voor meer mensen waardevol. Behalve mensen met dementie blijken zorgboerderijen een waardevolle voorziening voor jeugd, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische achtergrond. Lees meer over in de publicatie ‘Kennis over zorgboerderijen’.

Meer informatie

]]>
news-3105 Fri, 12 Oct 2018 15:07:54 +0200 Vouchers: Human Brain Project https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vouchers-human-brain-project/ Het Human Brain Project (HBP) heeft sinds kort een call voor infrastructuurvouchers. Op deze wijze kunnen Nederlandse onderzoekers die nog niet betrokken zijn bij HBP gedurende 6-12 maanden samenwerken met een van de HBP platforms. De HBP-platforms zijn een reeks hulpmiddelen en diensten voor het modelleren, simuleren en analyseren van gegevens voor neurowetenschappen, medisch onderzoek, neuroinformatica en neurorobotica. Doel van de call is de HBP onderzoek infrastructuur toegankelijk te maken voor de gebruikersgemeenschap zodat nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan. Deadline voor indienen van aanvragen is 25 oktober. 

Meer informatie:

]]>
news-3035 Tue, 25 Sep 2018 14:09:13 +0200 Nieuw Nederlands Consortium bundelt cohortonderzoek naar preventie van dementie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-nederlands-consortium-bundelt-cohortonderzoek-naar-preventie-van-dementie/ Het nieuwe Netherlands Consortium of Dementia Cohorts (NCDC) gaat onderzoek doen naar preventie van dementie, op basis van gegevens die sinds lange tijd worden verzameld in negen Nederlandse cohorten. Ze ontvangen hiervoor subsidie van het ZonMw-programma Memorabel en Alzheimer Nederland. Dementie is een complexe aandoening met meerdere oorzaken. Zowel aanlegfactoren (genetica) als omgevingsfactoren veroorzaken veranderingen in de hersenen die uiteindelijk leiden tot dementie. Het is onmogelijk om al deze factoren in één cohort te onderzoeken. Door gegevens uit diverse bestaande cohorten te delen, te harmoniseren en in samenhang te onderzoeken, hoopt het nieuwe NCDC consortium beter te begrijpen hoe de ziekte ontstaat. Op deze manier kunnen nieuwe aangrijpingspunten worden gevonden voor preventie van dementie.

Wat is een cohort

Een cohortonderzoek is een onderzoeksmethode waarin een groep personen over lange tijd gevolgd wordt om te kijken welke aanlegfactoren en omgevingsfactoren samenhangen met het ontstaan van ziekte. Er kunnen gegevens verzameld worden met vragenlijsten of met metingen in bloed, in hersenvocht of op hersenscans.

De cohorten die hun data delen in dit nieuwe onderzoek zijn:

 • Amsterdam Dementia Cohort (VUmc)
 • Doetinchem Cohort Studie (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
 • Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (Rotterdam Study) (Erasmus MC)
 • European Prevention of Alzheimer’s Dementia consortium (EPAD) (VUmc)
 • Leiden Longevity Study (LUMC)
 • Lifelines (UMC Groningen)
 • Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) (VU)
 • Maastricht Study (Maastricht UMC)
 • Secondary Manifestations of ARTerial disease-Magnetic Resonance (SMART-MR) Study  (UMC Utrecht)

Voor het onderzoek naar de preventie van dementie worden zo, van in totaal 200.000 mensen, gegevens in samenhang met elkaar bestudeerd. Het onderzoek gaat aanlegfactoren en omgevingsfactoren relateren aan hersenveranderingen die optreden bij dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie, en met geheugenfunctie en het dagelijks functioneren.

Meer informatie:

 • Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het Deltaplan Dementie
 • Contactpersonen van het nieuwe Netherlands Consortium of Dementia Cohorts zijn: Dr. Pieter Jelle Visser, Amsterdam UMC en Universiteit Maastricht en Prof. dr. M. Arfan Ikram, Erasmus MC.
 • Op de projectpagina
]]>
news-3034 Tue, 25 Sep 2018 11:37:59 +0200 Eenzaamheid: een probleem in alle lagen van de samenleving https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eenzaamheid-een-probleem-in-alle-lagen-van-de-samenleving/ Bij eenzaamheid denken we vaak aan eenzame ouderen. Toch raakt dit maatschappelijke probleem ook andere groepen Nederlanders, zoals mensen met psychische problemen, migranten, jongeren, gezinnen die in armoede leven of mensen die zonder werk thuis zitten. In de Week tegen Eenzaamheid (27 september – 6 oktober) besteedt ZonMw aandacht aan eenzaamheid, in alle lagen van de samenleving. Eenzaamheid is een probleem waar veel Nederlanders mee te maken krijgen: ruim 40% van de volwassenen geeft aan zich eenzaam te voelen. Daarom stimuleert ZonMw projecten die professionals helpen om eenzaamheid te signaleren en mensen helpt om zich weer verbonden te voelen. In dit bericht lichten wij een aantal van die projecten uit.

Eenzaamheid signaleren

Een goed voorbeeld van een succesvolle aanpak is Welzijn op recept, een project dat is gestart met subsidie uit het ZonMw-programma Op één lijn. Welzijn op Recept is een alternatief voor het ‘traditionele pilletje’ en is bedoeld voor mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, maar eigenlijk geen medicijnen of doorverwijzing nodig hebben. Een huisarts verwijst zo’n patiënt voor Welzijn op recept door naar een welzijnscoach, die met de patiënt op zoek gaat naar aansluiting bij activiteiten op het gebied van ontmoeting, sport of cultuur. Zo ontdekt de patiënt (opnieuw) wat hem of haar gelukkig maakt.

ZonMw helpt ook op andere manieren om professionals te ondersteunen in het signaleren van eenzaamheid. Zo wordt er binnen het programma Kwaliteit van Zorg gewerkt aan een richtlijn ‘eenzaamheid’. Deze richtlijn zal wijkverpleegkundigen en verzorgenden in de toekomst helpen bij het signaleren en inschatten van de aard, risico’s en gevolgen van eenzaamheid en het kiezen van de juiste zorg.

Innovaties helpen eenzame ouderen

Naast algemene projecten over eenzaamheid ondersteunt ZonMw ook projecten voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen. Ouderen die nog zelfstandig wonen, komen soms te weinig tussen de mensen. Ze bewegen te weinig, raken sociale contacten kwijt en dreigen verder te vereenzamen.

Om dat tegen te gaan zijn er verschillende initiatieven ontwikkeld, zoals de Grip en Glans cursussen, die ouderen helpen actief en zelfredzaam te blijven. Daarnaast worden binnen het programma Active and Assisted Living (AAL) ICT-oplossingen ingezet om het eenzame gevoel te doorbreken en ouderen te activeren. Projecten zoals Co-LIVING, WeCare 2.0 en eWARE zijn hier mooie voorbeelden van.  

Ook in de toekomst heeft ZonMw de nodige aandacht voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen. Zo is eenzaamheid een van de onderwerpen van het pas gestarte programma Langdurige Zorg en Ondersteuning.

Een buurt waarin iedereen meedoet

Veel mensen die voorheen in een zorginstelling verbleven, wonen tegenwoordig in de wijk tussen de mensen. Maar door de psychische problemen waar ze mee kampen kunnen zij in een sociaal isolement raken. Zorg- en welzijnsorganisaties en een wooncorporatie in Amstelveen werken samen aan een ‘inclusieve buurt’, waarin iedereen meedoet. Ze helpen kwetsbare bewoners een goede buur te zijn en leren buurtgenoten omgaan met verward gedrag. Zo wordt eenzaamheid tegen gegaan. Je leest in Mediator meer over het project Bijspringen en versterken. Op de ZonMw-website lees je meer over de programmalijn inclusieve samenleving.

Isolement van migranten doorbreken

Vluchtelingen die naar Nederland komen bevinden zich, onder andere door de taalbarrière, in een sociaal isolement en kunnen daardoor last krijgen van eenzaamheid. Om daar verandering in te brengen wordt vanaf januari 2017 het project Liever Bewegen Dan Moe (LBDM) in Vlaardingen uitgevoerd. LBDM is een fit-programma voor allochtone en vluchtelingen vrouwen die weinig of niet bewegen, weinig sociale contacten hebben en ook lichte depressieve klachten hebben. Het doel is om hen letterlijk en figuurlijk weer in beweging te krijgen. Doordat vrouwen elkaar ontmoeten, wordt de sociale cohesie in de wijk bevorderd. Tevens wordt het netwerk van de vrouwen vergroot, waarmee het sociaal isolement wordt doorbroken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over wat ZonMw doet voor ouderen, vluchtelingen of mensen met psychische problemen? Bekijk dan de themapagina’s over ouderen, geestelijke gezondheid en zorg voor vluchtelingen.

 

]]>
news-3056 Tue, 18 Sep 2018 15:31:00 +0200 Een goed leven met dementie?! https://www.vilans.nl/producten/een-goed-leven-met-dementie Mensen met dementie willen graag vitaal blijven en meedoen in de samenleving. Over het algemeen kan dat ook, met een aanpassing of met ondersteuning. Met het boekje ‘Een goed leven met dementie?!’ willen we mantelzorgers en mensen met dementie inspireren met mogelijkheden. Het boekje staat vol met tips en verhalen voor en van mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgverleners. news-3006 Tue, 18 Sep 2018 10:40:00 +0200 Slimme ICT-oplossingen laten ouderen langer zelfstandig blijven https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/slimme-ict-oplossingen-laten-ouderen-langer-zelfstandig-blijven/ Hoe kunnen slimme ICT-oplossingen helpen om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen? En hoe kunnen ze eenzaamheid tegen gaan en de kwaliteit van verpleeghuiszorg verbeteren? Tijdens het congres Ouderenzorg TECH op 8 november 2018 laten vier projecten van het ZonMw-programma Active and Assisted Living (AAL) zien hoe dat kan. Het doel van het programma Active & Assisted Living (AAL) is het ontwikkelen én op de markt brengen van oplossingen met ICT en technologie die ouderen helpen om zelfstandig te blijven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Er zijn binnen AAL veel verschillende producten ontwikkeld of nog in ontwikkeling, waarvan vier zich presenteren tijdens het congres Ouderenzorg TECH.

TinyBots

Eén van die projecten is Tinybots. Tinybots is partner in AAL-project eWare en maakt kleine sociale robots, die zelfredzaamheid bevorderen bij mensen met dementie. De Tinybot Tessa kan structuur bieden aan cliënten en hen herinneren aan afspraken of medicatie-inname. Tessa activeert mensen ook door suggesties te doen, zoals 'Je dochter komt zo meteen. Misschien kun je alvast thee gaan zetten'. De bedoeling is de oudere in beweging te krijgen. In dit YouTube-filmpje legt de bedenker van Tinybots uit wat Tessa allemaal kan en doet. 

Watchi

Ook de Watchi staat in de schijnwerpers tijdens Ouderenzorg TECH. Watchi komt voort uit het AAL-project CONFIDENCE, waarin producten ontwikkeld zijn voor personen met milde dementie, hun netwerk en hun hulpverleners.

De Watchi Care is een slim horloge dat gedragen wordt door ouderen die hulp nodig hebben. De Watchi heeft verschillende functies die kunnen helpen om het dagelijks leven gemakkelijker te maken. Zo kan je met de Watchi bellen en berichten sturen en herinnert het horloge je aan afspraken of belangrijke momenten. In geval van nood stuurt de Watchi een SOS-melding naar naasten en hulpverleners en geeft het horloge de locatie door, zodat er snel hulp kan worden geboden.

Zo-Dichtbij

Ten slotte is ook Zo-Dichtbij te vinden op Ouderenzorg TECH. Zo-Dichtbij komt voort uit het AAL-project Care@Home en is een digitaal platform dat vraag en aanbod bij elkaar brengt en eindgebruikers koppelt aan uitvoerende partijen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Op die manier kunnen burgers zo lang mogelijk comfortabel kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving, ook als ze hulp nodig hebben. Zo-Dichtbij zal antwoord geven op vragen als:

 • Waar vind ik producten om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen?
 • Wat speelt er in mijn wijk en welke lokale activiteiten zijn er?
 • Waar kan ik met gelijkgestemden in contact komen?
 • Hoe kan ik hulp krijgen op het gebied van zorg en welzijn (vrijwilligerswerk of professionele zorg)?

Op dit moment wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van het platform Zo-Dichtbij. Op de website van Zo-Dichbij kunt u een sneakpreview van het platform bekijken.

Over Ouderenzorg TECH

Tijdens het congres Ouderenzorg TECH op 8 november 2018 komen initiatieven aan bod die laten zien dat ICT en technologie kunnen helpen in de ouderenzorg. Nieuwe technologieën kunnen ouderen helpen om zelfredzaam, zelfstandig en comfortabel te leven, thuis en in verpleegtehuizen. Nu en in de toekomst.

Tijdens het congres staan de drie maatschappelijke opgaven uit het Pact voor Ouderenzorg centraal. Aanmelden voor het congres kan via de congreswebsite.

]]>
news-2977 Wed, 12 Sep 2018 09:15:02 +0200 NPO-brochures over vroegsignalering en herstelzorg beschikbaar https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/npo-brochures-over-vroegsignalering-en-herstelzorg-beschikbaar/ Binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) zijn er verschillende projecten uitgevoerd. Een deel van die projecten draaide om het vroeg signaleren van problemen rondom het ouder worden (vroegsignalering) en om een soepele overgang van ziekenhuiszorg naar huis (herstelzorg). Deze projecten zijn nu gebundeld in twee nieuwe brochures. De brochures bieden een overzicht van de projecten over vroegsignalering en herstelzorg die zijn uitgevoerd binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg. De brochures zijn bedoeld voor professionals in ouderen-, zorg- en welzijnsorganisaties en bevatten per project een kort overzicht van de werkwijze, de kernelementen, de resultaten en de screeningsinstrumenten die zijn gebruikt.

Proactieve aanpak

Binnen het NPO zijn diverse projecten opgezet om thuiswonende ouderen die mogelijk kwetsbaar zijn proactief in beeld te krijgen en sterfte van kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname te voorkomen. Ze zijn opgezet vanuit de gedachte dat een preventief aanbod en een proactieve aanpak problemen kan verminderen of zelfs voorkomen.

Ouderenparticipatie

In veel van de projecten is ouderenparticipatie de rode draad geweest. Ouderen zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling, beoordeling, uitvoering en evaluatie van de projecten. Het bleek een onmisbaar perspectief: ouderen hebben ervaringsdeskundigheid, ze hebben een breder gezichtsveld en bekijken vraagstukken op een andere manier.

Bekijk de brochures

De brochures zijn beschikbaar als digitale publicatie. Hier kunt u ook de volledige publicaties downloaden als PDF. U bekijkt de digitale publicaties hier:

Over het Nationaal Programma Ouderenzorg

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) had als doel de zorg voor ouderen met complexe hulpvragen te verbeteren. Voor ouderen heeft deze kwaliteitsslag geleid tot meer zeggenschap en regie over eigen leven. Door een samenhangend zorgaanbod dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen kunnen zij zich beter voorbereiden op de toekomst. Ook is het risico op onnodige zorg en belastende behandelingen minder groot.

Het programma is in een afrondende fase en stopt eind 2018. Bekijk de resultaten van het NPO op de programmapagina.

]]>
news-2958 Fri, 07 Sep 2018 11:30:00 +0200 Oproep voor onderzoek naar 'voltooid leven' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oproep-voor-onderzoek-naar-voltooid-leven/ ZonMw heeft een subsidieoproep geplaatst voor een onderzoek naar de omvang en omstandigheden van de groep mensen die hun leven als voltooid beschouwen. Dit onderzoek wordt al aangekondigd in het regeerakkoord en in de Nota Medische Ethiek die minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor de zomer aan de Tweede Kamer stuurde. De deadline voor deze subsidieoproep is 17 oktober 2018. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw wordt er een maatschappelijk debat gevoerd over mensen die hulp willen bij zelfdoding omdat zij hun leven als voltooid beschouwen. Begin 2016 kwam de commissie Schnabel met haar eindrapport 'Voltooid leven – over hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten'. Dat rapport is onder meer gebaseerd op eerdere wetenschappelijke studies, gebundeld in de ZonMw kennissynthese 'Ouderen en het zelfgekozen levenseinde'.

Belangrijke kennis ontbreekt

De minister stelt in de Nota Medische Ethiek vast dat er voor een zorgvuldige afweging nog belangrijke kennis ontbreekt: 'Hoewel er dus diverse onderzoeken zijn uitgevoerd en er veel maatschappelijk debat plaatsvindt, ontbreekt het voor dit kabinet op onderdelen aan voldoende informatie om weloverwogen en transparant een richting te kunnen kiezen.' Het onderzoek dat nu via ZonMw in gang gezet wordt, moet in deze kennisbehoefte voorzien

Grootte van de groep

De commissie Schnabel ging er vanuit dat de meeste mensen die hun leven als voltooid beschouwen en daarom hulp wensen bij zelfdoding, een beroep kunnen doen op de euthanasiewet. Het betreft immers veelal oude mensen, bij wie vaak sprake is van een stapeling van medische klachten – en dat is in principe voldoende grond voor euthanasie.

Omdat er nooit specifiek naar gezocht is, is nog onduidelijk hoe groot de groep mensen is die, in de formulering van de subsidieoproep 'hun leven als voltooid beschouwen en die als gevolg daarvan een persisterende doodswens hebben die buiten de reikwijdte van de bestaande euthanasiewetgeving lijkt te vallen.' Ook is er nog te weinig bekend over de omstandigheden en achtergronden van deze mensen.

Actieve doodswens

De Nota Medische Ethiek benoemt twee groepen mensen met zo'n persisterende doodswens omdat ze hun leven als voltooid beschouwen. Deze twee groepen komen ook terug  in de vraagstelling van de subsidieoproep. Allereerst gaat het om mensen met een 'actieve doodswens': zij zijn bereid om in actie te komen of actief hulp te zoeken om hun leven te (laten) beëindigen. De minister vervolgt: 'Daarnaast heb ik mij verstaan met de initiatiefneemster, mevrouw Dijkstra. Op haar verzoek zal, aanvullend aan het genoemde onderzoek, ook de omvang en omstandigheden worden onderzocht van de groep mensen die hun leven als voltooid beschouwen en als gevolg daarvan een persisterende stervenswens hebben, maar nog niet klaar zijn om daar actief vervolg aan te geven.'

Over de subsidieoproep

Groepen of consortia van onderzoekers die mee willen doen aan dit onderzoek, kunnen tot 17 oktober 2018 een voorstel indienen. Deze voorstellen worden beoordeeld door een begeleidingscommissie onder voorzitterschap van sociaal geneeskundige en voormalig inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg prof. dr. Gerrit van der Wal. De overige commissieleden zijn: prof. dr. Inez de Beaufort (Medische Ethiek Erasmus MC Rotterdam), prof. dr. Govert den Harthogh (Ethiek, Universiteit van Amsterdam), prof. dr. Johan Legemaate (Gezondheidsrecht,  Universiteit van Amsterdam), Laurent de Vries (bestuurder Viattence) en dr. Sara Dekking (waarnemer ministerie van VWS). De uitkomsten van het onderzoek moeten eind volgend jaar bij de begeleidingscommissie liggen.

Contactpersoon

Voor vragen kunt u contact opnemen met Martijn da Costa (+31 70 349 50 87 of voltooidleven@zonmw.nl).

Meer informatie

]]>
news-2957 Thu, 06 Sep 2018 14:58:45 +0200 e-healthweek 2019 - en nú naar de praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/e-healthweek-2019-en-nu-naar-de-praktijk/ Na het succes van de vorige twee edities wordt van 21 t/m 26 januari 2019 voor de derde keer de nationale e-healthweek (EHW19) georganiseerd. Doel van deze campagneweek is om het brede publiek te laten zien en ervaren hoe mensen door de inzet van e-health langer gezond (thuis) kunnen leven. De focus van deze editie ligt op de empowerment van patienten, burgers en zorgverleners om e-health daadwerkelijk te gebruiken. Tijdens de eerdere edities van de e-healthweek bleek dat er veel belangstelling is voor e-health, maar dat men er ook graag mee aan de slag wil. In de e-healthweek zullen zorgpartners uit heel Nederland weer een week lang de deuren openen, zodat mensen zelf de mogelijkheden van e-health kunnen ontdekken én leren hoe ze ermee aan de slag kunnen. De e-healthweek richt zich zowel op patienten en burgers als op zorgprofessionals.

Meedoen als partner

Net als in eerdere jaren is het succes van de e-healthweek sterk afhankelijk van de activiteiten die partners organiseren. Alle zorgorganisaties en mensen in en om de zorg  worden opgeroepen om weer mee te doen. Evenementen zijn bijvoorbeeld rondleidingen, dialogen, masterclasses, workshops of het zelf ervaren. Een overzicht van de activiteiten van 2019 is binnenkort te vinden op www.ehealthweek.net.

ZonMw doet mee

Naast andere partijen zoals VWS, Zorg van Nu en Health Holland draagt ook ZonMw inhoudelijk en financieel bij aan deze editie van de e-healthweek. ZonMw stimuleert onderzoek naar e-health toepassingen en draagt daarmee bij aan de implementatie van e-health in de praktijk.

Meer informatie

Het aanmelden van activiteiten kan via de website www.ehealthweek.net Hier is ook meer informatie over de week zelf te vinden.

Zie ook het persbericht van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

]]>
news-2935 Tue, 04 Sep 2018 09:30:00 +0200 Internationale coalitie wil versnelling Open Access https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/internationale-coalitie-wil-versnelling-open-access/ Vanaf 1 januari 2020 zijn resultaten van onderzoek voor iedereen beschikbaar in Open Access tijdschriften en Open Access platforms. Dit is de kern van het plan dat vandaag door de cOAlition S, een internationale groep van onderzoeksfinanciers, waaronder NWO en ZonMw, bekend wordt gemaakt. Het doel is versnelling van de transitie naar Open Access. Het initiatief voor het versnellingsplan werd genomen door Robert-Jan Smits, special envoy Open Access bij de Europese Commissie. En wordt onderschreven door een brede coalitie van nationale en Europese onderzoeksfinanciers uit Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen, Oostenrijk, Ierland, Luxemburg, Polen, Slovenië en Nederland. De Europese Commissie geeft aan het plan van harte te ondersteunen. Ook de European Research Council (ERC) onderschrijft het plan.

Betaalmuur

Met dit gezamenlijke initiatief wordt de internationale druk op de uitgevers opgevoerd om hun business model definitief om te gooien en Open Access over de volle breedte mogelijk te maken. Stan Gielen, voorzitter NWO: ‘Wetenschap hoort niet achter een betaalmuur, maar moet voor iedereen vrij toegankelijk zijn.’  Jeroen Geurts, voorzitter ZonMw: ‘Bij gezondheidsonderzoek hebben we ook te maken met patiënten en zorgprofessionals. Vrije toegang tot onderzoeksresultaten is voor deze groepen belangrijk.’ Naast NWO en ZonMw onderschrijven ook de VSNU, de KNAW en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het belang van de stappen die nu gezet worden.

Full Open Access in de praktijk

Belangrijkste consequentie van het plan is dat alle publicaties die voortkomen uit financiering van NWO, ZonMw en de andere onderzoeksfinanciers per 1 januari 2020 gepubliceerd moeten worden in volledig Open Access tijdschriften. Het publiceren in hybride tijdschriften die volgens het oude abonnementenmodel werken maar wel de mogelijkheid bieden om artikelen Open Access te maken, wordt gedurende een overgangsperiode van 2 jaar toegestaan tot eind 2021. Wel op voorwaarde dat daar het soort contracten onderligt dat de VSNU namens de gezamenlijke universiteiten met de uitgevers sluit. In disciplines waar onvoldoende mogelijkheden tot Open Access bestaan, zullen de organisaties initiatieven nemen en steunen zodat die mogelijkheden ook daar ontstaan. ‘De universiteiten zijn verheugd met deze maatregel, het is een duidelijke steun voor de onderhandelingen die wij met de uitgevers hierover voeren,’ aldus VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

Meer informatie:

 • Nieuwsbericht + Plan S van NWO
 • Over Open Access op onze website
 • Voor informatie over Open Access publiceren kunnen onderzoekers de website van VSNU raadplegen .
 • In het eerder verschenen nieuwsbericht over het VWS-advies over Open Access publiceren in de gezondheidszorg 
 • in het eerder verschenen nieuwsbericht over de aanbieding van het Nationaal Plan Open Science


]]>
news-2897 Thu, 23 Aug 2018 15:42:00 +0200 Subsidie voor betere psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-voor-betere-psychosociale-zorg-en-ondersteuning-aan-statushouders/ De psychische gezondheid van vluchtelingen in Nederland is vaak lager dan die van de algemene bevolking. Met het nieuwe programma Zorg voor vluchtelingen wil ZonMw de psychosociale zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland verbeteren en de kennis over hierover uitbreiden.
Het 4-jarige innovatieve programma Zorg voor vluchtelingen richt zich uitsluitend op vluchtelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel (Type III) verkregen op of na 1 januari 2013. Er is subsidie beschikbaar voor 2 soorten projecten:

 1. Onderzoeksprojecten naar gespecialiseerde (vroege) detectie en interventie / behandeling. Denk hierbij aan: screeningsinstrumenten, effectiviteit van interventies en organisatie van zorg en ondersteuning.
 2. Praktijkprojecten gericht op het versterken van de positie en de regie van statushouders.

Daarnaast focust het programma op een aantal specifieke doelgroepen onder de statushouders:

 • Jongeren (tot 18 jaar).
 • Ouderen.
 • Mensen met een (mogelijke) langdurige zorg- en ondersteuningsbehoefte. 
 • Statushouders met ziektebeelden die een verhoogd veiligheidsrisico (voor zichzelf of zijn omgeving) meebrengen. 

Subsidieoproep

De eerste subsidieoproep voor zowel onderzoeks- als praktijkprojecten staat nu online. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 18 oktober 2018 om 14.00 uur.

Budget

In het programma worden activiteiten en middelen gebundeld om de zorg en ondersteuning aan statushouders in Nederland te verbeteren. Het totale budget voor het programma is vooralsnog € 1,9 miljoen voor de eerste 2 jaar. Het budget voor de eerste subsidieronde is bijeen gebracht door het ZonMw-Onderzoeksprogramma GGz, Stichting tot Steun VCVGZ en het ZonMw-programma Langdurige Zorg en ondersteuning.

Meer informatie

]]>