ZonMw tijdlijn Ouderen https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Ouderen nl-nl Thu, 28 Jan 2021 16:12:54 +0100 Thu, 28 Jan 2021 16:12:54 +0100 TYPO3 news-6776 Tue, 19 Jan 2021 10:00:00 +0100 Digitale tool helpt mantelzorgers die zorgen voor een ongeneeslijk zieke naaste https://balans.mantelzorg.nl/ Veel mensen zorgen met liefde voor een naaste, ook al is dat soms zwaar. De nieuwe tool MantelzorgBalans helpt mantelzorgers de balans te (her)vinden tussen zorgtaken en andere activiteiten in hun leven. Zo bevat het oefeningen die helpen bij het nadenken over je eigen grenzen, maar ook verdiepende informatie over hoe je thuiszorg regelt. news-6811 Mon, 18 Jan 2021 09:17:00 +0100 Lang Leve Kunst Fonds gestart https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/lang-leve-kunst-fonds-gestart/ news-6804 Fri, 15 Jan 2021 12:35:28 +0100 Call for linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to neurodegenerative diseases https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/linking-pre-diagnosis-disturbances-of-physiological-systems-to-neurodegenerative-diseases/ On January 4, 2021, the EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) initiative launched a transnational call for linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to neurodegenerative diseases. Neurodegenerative diseases are debilitating and largely untreatable conditions that are strongly linked with age. Worldwide, there are estimated to be 47 million people suffering from Alzheimer’s disease and related disorders, the most common class of neurodegenerative diseases. This figure is expected to double every 20 years as the population ages. news-6774 Thu, 14 Jan 2021 08:50:00 +0100 ZonMw op het congres ‘Nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-op-het-congres-nieuwe-generatie-ouderen-langer-thuis/ Op 25 november jl. vond de conferentie ‘Nieuwe generatie ouderen, langer thuis’ plaats. Het congres, dat al jaren toonaangevend is in de ouderenzorg, werd nu volledig online georganiseerd. Ruim 3200 bezoekers bekeken één of meer sessies van het congres. ZonMw organiseerde twee sessies. Hieronder een kort verslag én een link naar het videoverslag waar u deze sessies terug kunt kijken. news-6789 Wed, 13 Jan 2021 07:47:53 +0100 Subsidieronde Perspectief voor de jeugd met MDT opengesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieronde-perspectief-voor-de-jeugd-met-mdt-opengesteld/ Jongeren hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Om hen in deze tijd te ondersteunen heeft het kabinet geld vrijgemaakt. Vanuit het zogenoemde Jeugdpakket is € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten om op een snelle manier maatschappelijke activiteiten te organiseren voor jongeren, door samen te werken met MDT-organisaties. Hiervoor is de laagdrempelige subsidieronde Perspectief voor de jeugd met MDT opengesteld. Activiteiten voor jongeren

De leefwereld van jongeren is drastisch veranderd. De impact hiervan op jongeren uit zich onder andere in eenzaamheid, stress, werkloosheid, onderwijsachterstand en schulden. Er ligt een grote opdracht bij gemeenten om jongeren in coronatijd activiteiten aan te bieden die aansluiten op hun motivatie. Jongeren willen ook graag helpen, zo blijkt ook uit de hulpinitiatieven die zijn georganiseerd in de voorgaande subsidieronde Helpen wanneer je nodig bent: #ookditisMDT.

In de subsidieronde Perspectief voor de jeugd met MDT kunnen gemeenten, samen met één of meerdere MDT-organisaties een subsidieaanvraag indienen. Om snel en effectief MDT-activiteiten voor jongeren op te zetten die inspelen op maatschappelijke noden ontstaan door het coronavirus.  Er is per subsidieaanvraag maximaal € 50.000 beschikbaar voor projecten met een looptijd van maximaal 12 weken. De projecten kunnen met een aanvullende subsidie van maximaal € 25.000 verlengd worden met maximaal 8 weken. Indienen kan vanaf 1 februari 2021 tot 12 maart 2021, 12.00 uur.

Meer informatie over de subsidieoproep

Het programma Maatschappelijke diensttijd (MDT) organiseert op donderdag 14 januari van 14.30 tot 16.00 uur de online netwerkbijeenkomst ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’. Tijdens deze bijeenkomst wordt meer informatie gegeven over MDT en de subsidieronde Perspectief voor de jeugd met MDT. Aanmelden kan via dit formulier.

Aanvullend hierop organiseert ZonMw online bijeenkomsten waarin specifieke vragen over de subsidieoproep gesteld kunnen worden. De bijeenkomsten vinden in kleine groepen plaats, zodat er voldoende ruimte is voor het beantwoorden van alle vragen. Kijk daarom voor de beschikbare data op het inschrijfformulier. Inschrijven voor de Zoom-bijeenkomst kan via dit formulier.

Over de maatschappelijke diensttijd

MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie staat maatschappelijke impact voorop en daarbij zijn 3 kernbegrippen van belang. Namelijk iets doen voor een ander en/of de samenleving, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Doordat jongeren iets doen voor een ander en/of voor de samenleving, komen ze zelf ook een stap verder. Met talentontwikkeling ontwikkelen jongeren vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen en hun netwerk. MDT heeft ook tot doel mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen.

Meer weten?

]]>
news-6782 Tue, 12 Jan 2021 11:23:29 +0100 Tweer over Samen beslissen in de ouderenzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweer-over-samen-beslissen-in-de-ouderenzorg/ news-6636 Fri, 18 Dec 2020 09:00:00 +0100 Routeplanner biedt handvatten bij zorgdilemma’s https://mediator.zonmw.nl/mediator-44/routeplanner-helpt-omgaan-met-zorgdilemmas/ In de werkplaats Dilemma’s in de Zorg verkenden 9 teams in 3 verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties via een praktijkgerichte aanpak lastige zorgdilemma’s. Hoe herken je dilemma’s en hoe ga je ermee om? De inzichten zijn verwerkt in een routeplanner met 3 routes. Elke route is uitgewerkt met tools en inspirerende voorbeelden. news-6690 Thu, 17 Dec 2020 11:13:52 +0100 Tweede ronde projecten tegen eenzaamheid van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweede-ronde-projecten-tegen-eenzaamheid-van-start/ De afgelopen week heeft ZonMw de besluitbrieven verstuurd voor de tweede subsidieronde van de programmalijn Versterking aanpak eenzaamheid. In januari starten ruim 60 nieuwe projecten die met subsidie aan de slag kunnen om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen en/of terug te dringen. Grote belangstelling

Binnen de programmalijn Versterking aanpak eenzaamheid van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) is deze zomer een tweede subsidieronde geopend. Het doel is om de maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid te ondersteunen en om op gestructureerde wijze aan de slag te gaan met de doorontwikkeling van eenzaamheidsinterventies. Wij hebben een overweldigend aantal aanvragen mogen ontvangen. In januari gaan de projecten van start.

Twee subsidieoproepen

Deze subsidieronde bestond uit twee subsidieoproepen. De subsidieoproep ‘Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid’ heeft als doel het stimuleren van de duurzame doorontwikkeling en desgewenst uitbreiding van bestaande eenzaamheidsinitiatieven die op lokaal niveau impact realiseren. Een belangrijk onderdeel hierbij is het uitvoeren van een procesevaluatie.

Palet aan eenzaamheidsinitiatieven

Binnen deze subsidieoproep gaat een divers palet aan eenzaamheidsinitiatieven van start.  Zo werkt één van de projecten aan het levendig en vitaal maken van woongemeenschappen. Senioren wonen hierbij samen met sociaal-maatschappelijk en financieel kwetsbare mensen. In hun huurcontract is opgenomen dat alle huurders zich minimaal 10 uur in de week inzetten voor medebewoners. Een ander project koppelt buurtgenoten 1-op-1 aan elkaar om maaltijden met elkaar te delen. De subsidie gaan zij inzetten om te professionaliseren. Ook gaan ze meer samenwerken met o.a. zorgorganisaties, om kwetsbare ouderen beter in beeld te brengen. Binnenkort zijn alle projecten op de website te vinden.

Beloftevolle eenzaamheidsinitiatieven

De subsidieoproep ‘Beloftevolle eenzaamheidsinterventies op weg naar erkenning’, die alleen op uitnodiging is opengesteld, richt zich op de ondersteuning van de kwaliteitsontwikkeling van beloftevolle interventies. De projecten werken toe naar het goed beschrijven en/of theoretisch onderbouwen van hun interventie om deze voor te leggen voor erkenning bij één van de databanken voor erkende interventies. Gedurende de looptijd van de projecten organiseert ZonMw projectleidersbijeenkomsten om hen te ondersteunen en elkaar te laten inspireren.

VWS Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

Deze subsidieronde sluit aan bij het VWS-actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid”. Vanuit dit actieprogramma is in opdracht van VWS medio 2019 door ZonMw een deelprogramma ter ondersteuning van de acties binnen Eén tegen eenzaamheid ontwikkeld. De eerder uitgezette pilotrondes en de hierboven genoemde subsidieoproepen zijn hiervan een onderdeel.  

Meer informatie

]]>
news-6682 Thu, 17 Dec 2020 10:16:00 +0100 Subsidieoproep rondom de Gecombineerde Leefstijlinterventies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-rondom-de-gecombineerde-leefstijlinterventies/ Wilt u een erkende Gecombineerde Leefstijlinterventie gaan aanbieden in uw regio? En wilt u hiervoor een samenwerking in uw werkgebied opzetten of doorontwikkelen? Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek heeft hiervoor een subsidieoproep opengesteld. U kunt uw aanvraag indienen tot 23 februari 2021, voor 14.00 uur. De subsidieoproep

Doel van deze subsidieoproep is het realiseren van het aanbod van een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) in uw regio. U vraagt subsidie aan voor het opzetten of doorontwikkelen van uw samenwerkingsverband met alle relevante partijen in uw regio. Ook gaat u een gezamenlijk implementatieplan opstellen, zodat u na afloop van de subsidie het aanbod kunt gaan implementeren en deelnemers kunnen starten met de GLI.

Leefstijlinterventies

Een GLI richt zich op verschillende (leefstijl)aspecten die van belang zijn bij het verminderen van overgewicht. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan het verminderen van de energie-inname (voeding), het verhogen van de lichamelijk activiteit (bewegen) en een duurzame gedragsverandering. Deze gecombineerde aanpak is bewezen- en kosteneffectief. Binnen deze subsidieoproep gaat het om het aanbieden van een van de vier GLI programma’s die voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komen: CooL, SLIMMER, de BeweegKuur en Samen Sportief in Beweging.

Succesvolle implementatie

Om de kans op een succesvolle implementatie van de GLI in de regio zo groot mogelijk te maken, zijn we op zoek naar projectgroepen met daarin minimaal de volgende rollen: een enthousiaste kartrekker, een geregistreerde GLI-aanbieder met de vereiste competenties om een van de vier GLI’s aan te kunnen bieden en de preferente zorgverzekeraar. Zij tekenen voor het indienen van de aanvraag allemaal een intentieverklaring. Tijdens het project wordt deze minimale samenwerking uitgebreid met ook andere relevante partijen uit de regio, zoals bijvoorbeeld de gemeente, doorverwijzers en partijen binnen het sport- en beweegaanbod.

Beeld van de regio

Een onderdeel van de aanvraag is een zogenoemde (omgevings)analyse. Deze analyse geeft de sociale- en gezondheidssituatie weer van de bewoners van de regio en biedt inzicht in de stand van zaken van het bestaande GLI aanbod in de regio en de (nog te betrekken) relevante partijen. Ook laat het beeld zien welke kansen en knelpunten er in uw regio zijn voor het aanbieden van een GLI.

Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Deze subsidieoproep is onderdeel van het ZonMw programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Dit programma is onderdeel van de landelijke beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek die als doel heeft om zorg te voorkomen, te verplaatsen en te vervangen om zo beter aan te sluiten bij de behoefte van de burgers.

Meer informatie

]]>
news-6678 Tue, 15 Dec 2020 17:00:00 +0100 Subsidieoproep: face-to-face vervangende Zorg op Afstand https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zorg-op-afstand-een-impuls-voor-het-opnemen-van-zorg-op-afstand-in-richtlijnen/ Beroepsorganisaties die eigenaar zijn van richtlijnen of beheerders/regiehouders van multidisciplinaire richtlijnen, kunnen subsidie aanvragen voor het in bestaande richtlijnen opnemen van tijdens de coronacrisis opgedane ervaringen met face-to-face vervangende zorg op afstand. De deadline voor het het indienen van je projectidee is 16 februari 2021 (14.00 uur). news-6676 Tue, 15 Dec 2020 09:49:44 +0100 Juiste Zorg Op de Juiste Plek maakt Grow It!-app tijdens nieuwe lockdown beschikbaar voor alle jongeren in Nederland https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/juiste-zorg-op-de-juiste-plek-maakt-grow-it-app-tijdens-nieuwe-lockdown-beschikbaar-voor-alle-jonge/ Tijdens de eerste coronagolf lanceerden het Erasmus MC-Sophia en de Erasmus Universiteit de Grow It-app in de regio Rotterdam. Deze app steunt jongeren bij het omgaan met stress, verveling en eenzaamheid tijdens de coronacrisis. Dankzij een subsidie vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek is de Grow It!-app tijdens de nieuwe lockdown beschikbaar voor alle jongeren in Nederland. Juist in de levensfase waarin sociale interactie en autonomie centraal staan, krijgen jongeren nu te maken met eenzaamheid, stress en onzekerheid. Met het doel om inzicht te krijgen in de emoties van de jongeren en hen te helpen met de huidige situatie om te gaan is de Grow It! app ontwikkeld. De app was een succes tijdens de eerste coronagolf, in totaal hebben bijna 900 jongeren uit de regio Rotterdam de app gedownload. Uit de eerste bevindingen blijkt dat 54% van de deelnemers vaker nadacht over hoe ze zich voelden.

Juiste zorg op de juiste plek

Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) heeft als uitgangspunt het voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg. Omdat de Grow It! app hier een waardevolle bijdrage aan kan leveren, wordt deze met financiering vanuit het programma JZOJP op 15 december 2020 opnieuw geopend voor alle jongeren in Nederland.

Steun bij gevoelens

Voor zover bekend is Grow It! de eerste gamified smartphone app in Nederland die jongeren gericht steunt bij gevoelens van angst, somberheid, eenzaamheid en stress tijdens de coronacrisis. Jongeren die meedoen aan het wetenschappelijke onderzoek kunnen de app gratis downloaden op hun telefoon. Elke dag ontvangen ze op vijf willekeurige momenten een korte vragenlijst met vragen over hun slaap, beweging, emoties, sociaal gedrag, eenzaamheid en stress. Ook doen ze mee aan opdrachten, zogeheten challenges. De opdrachten helpen de jongeren gevoelens te delen of een activiteit te ontplooien. De app werkt tegelijkertijd als een soort dagboek.

De eerste fase van het project is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Rotterdam, de Stichting vrienden van het Sophia, NWO en het ministerie van VWS.

Meer informatie

webpagina van de Grow It!-app
programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP)
het overkoepelende VWS-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek

]]>
news-6626 Thu, 10 Dec 2020 09:14:00 +0100 Interactieve landkaart projecten Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/interactieve-landkaart-projecten-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg/ Bent u benieuwd welke lokale netwerken met subsidie van ZonMw werken aan een afgestemd aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn voor thuiswonende ouderen? Een digitale, interactieve landkaart op de ZonMw website laat deze 78 netwerken zien. Hiermee kunnen aanvragers van subsidie zich oriënteren op de initiatieven die reeds in hun regio lopen of zijn afgerond. Ook is het voor projectleiders die al bezig zijn met een project een handig hulpmiddel om te zien welke projecten er nog meer in de buurt worden uitgevoerd. Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) ondersteunt lokale netwerken bij het komen tot een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod. Dit betreft een aanbod dat goed is afgestemd op de behoeften van ouderen en hen in staat stelt zelfstandig thuis te wonen. Lokale zorgverleners, zorgaanbieders, sociale wijkteams, welzijnswerkers, gemeenten en andere betrokkenen worden ondersteund bij het verder ontwikkelen en borgen van goed functionerende teams rondom de ouderen. Vanuit de programmalijn Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg zijn sinds vorig jaar 78 netwerken aan de slag gegaan met 1 of meerdere projecten. De interactieve landkaart biedt de mogelijkheid om deze projecten te bekijken. Ook is het mogelijk te filteren, bijvoorbeeld op doelgroep en type project.

Ontwikkeling, uitwerking en verduurzaming

Niet alle lokale netwerken zijn even ver in hun ontwikkeling. ZonMw biedt daarom ondersteuning bij netwerken in 3 verschillende fasen. Met een Ontwikkelsubsidie (Fase I) werken startende netwerken met hulp van een externe adviseur aan een gezamenlijke visie, ambitie en doelstellingen. Het netwerk stelt een plan van aanpak op voor het uitwerken van de twee meest relevante onderwerpen. De laatste subsidieronde hiervoor is inmiddels gesloten. Met een Uitwerkingssubsidie (Fase II) gaan gevorderde netwerken – samen met een actieonderzoeker- aan de slag om in de praktijk verbeteringen te realiseren op deze onderwerpen. Het Verduurzamingsproject (Fase III) is een stimulans om de resultaten die het netwerk heeft behaald in Fase II verder te kunnen verduurzamen.

Verspreid over Nederland zijn inmiddels 63 netwerken met een Ontwikkelsubsidie aan de slag en ontvingen 35 netwerken een Uitwerkingssubsidie.

Meer informatie

]]>
news-6640 Tue, 08 Dec 2020 15:38:48 +0100 Start nieuwe projecten uit subsidieronde programma Langdurige Zorg en Ondersteuning https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/start-nieuwe-projecten-uit-subsidieronde-programma-langdurige-zorg-en-ondersteuning/ Rond 15 december starten 22 projecten uit de subsidieronde ‘Praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en professionals in de langdurige zorg en ondersteuning’. De projecten richten zich op het verbeteren van de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en de zorg- en ondersteuningsprofessionals. Praktijkgericht onderzoek

De kwestie die binnen deze subsidieronde wordt onderzocht, komt uit de dagelijkse zorg- en ondersteuningspraktijk binnen de kaders van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat daarbij altijd over de relatie tussen de cliënt, naasten en/of mantelzorgers en de zorg- en ondersteuningsprofessionals. Ze vormen een samenwerkingsverband en formuleren samen met onderzoekers een passende onderzoeksvraag. De onderzoeksvraag wordt vervolgens beantwoord door middel van passend en praktijkgericht onderzoek. Belangrijk daarbij is dat het onderzoek transfereerbare kennis oplevert. De opgedane kennis wordt gedurende en/of na afloop van het project direct ingezet in de praktijk waar het onderzoek plaatsvindt. Door te werken aan het versterken van de relatie tussen cliënten, naasten en/of mantelzorgers en zorg- en ondersteuningsprofessionals levert het project een aantoonbare bijdrage aan de verbetering van kwaliteit van zorg, ondersteuning en het welbevinden van cliënten. Daarnaast draagt het project bij aan de versterking van de kennisinfrastructuur en de wisselwerking tussen theorie en praktijk van de langdurige zorg- en ondersteuningssector.

De gehonoreerde projecten zijn zowel gericht op de intramurale zorg als de extramurale zorg. Een voorbeeld van een project gericht op de intramurale zorg is ‘WINST: Werken In het Netwerk en STeunsysteem van mensen met een ernstige psychische beperking’. Dit project focust zich op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welbevinden van cliënten met ernstige en langdurige psychiatrische beperkingen en hun naasten. Door middel van de inzet van familie-ervaringsdeskundigen werkt het samenwerkingsverband aan het verbeteren en versterken van de samenwerking tussen cliënten, hun naasten en professionele zorgverleners.

Een voorbeeld van een project gericht op de extramurale zorg is ‘Huisdier en het steunsysteem van de cliënt: ‘Als voor het baasje gezorgd moet worden’. Dit project richt zich op het ontwikkelen van een toolkit met concrete handvatten. Die helpen de cliënt en het zorgsysteem de juiste balans te bereiken tussen wat de cliënt met een huisdier wil en wat de zorg aan steun kan bieden. Hoewel vele huishoudens huisdieren hebben en dit voor gezondheidsvoordelen en meer sociale interactie zorgt, ontbreekt bij zorgorganisaties veelal de kennis over de rol en betekenis van huisdieren voor de Wlz-cliënten en hun omgeving.

Meer informatie over de projecten is binnenkort te vinden op de programmapagina.

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)

Deze subsidieronde valt onder het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Dit programma bouwt vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector.

Meer informatie

]]>
news-6586 Thu, 03 Dec 2020 10:46:00 +0100 PaTz-groepen ontwikkelen zich tot grote steun van patiënten https://www.5jaarpalliantie.nl/ezine-november/patz/ In een PaTz-groep bespreken huisartsen en verpleegkundigen de zorg voor mensen die in de regio palliatieve zorg nodig hebben. Diverse nieuwe initiatieven verhogen de kwaliteit van hun samenwerking. Zoals de ontwikkeling van een applicatie die helpt bij het markeren van de palliatieve fase. news-6587 Thu, 03 Dec 2020 10:42:00 +0100 'Neem naasten meteen bij het eerste contact serieus' https://www.5jaarpalliantie.nl/ezine-november/naasten/ Hoe betrek je naasten bij de zorg voor ongeneeslijk zieke patiënten? 'Voor het bieden van de best mogelijke palliatieve zorg is de naaste een cruciale bron van informatie,' vertelt palliatieverpleegkundige Noeska Schrijver. De Oog voor Naasten-methodiek helpt bij het aansluiten op hun behoeften. news-6611 Thu, 03 Dec 2020 10:32:50 +0100 Op cliëntreis door het eerstelijnsverblijf en de geriatrische revalidatie https://publicaties.zonmw.nl/beter-thuis/op-clientreis-door-het-eerstelijnsverblijf-en-de-geriatrische-revalidatie/ Zorgverleners werken met hart en ziel binnen de GRZ, ELV en GZSP. Wat zijn de ervaringen van zorgvragers, mantelzorgers en zorgverleners? Waar worden knelpunten ervaren en wat kan er concreet verbeterd worden? En hoe zou deze zorg eruit moeten zien, wanneer de zorgvrager centraal staat? Voor het programma Beter Thuis gaan onder andere Arnold Jongenburger (studio GRZ) en Judith van den Besselaar (AMC) op zoek naar antwoorden op deze vragen. news-6609 Thu, 03 Dec 2020 09:47:48 +0100 Drie biologische varianten ontdekt bij ziekte van Alzheimer https://www.amc.nl/web/nieuws-en-verhalen/actueel/actueel/biologische-varianten-ontdekt-bij-ziekte-van-alzheimer.htm Wetenschappers hebben drie biologische varianten van de ziekte van Alzheimer ontdekt, die mogelijk ook verschillend behandeld moeten worden. Eerder geteste geneesmiddelen kunnen hierdoor ten onrechte niet lijken te werken. Dit concluderen onderzoeker Betty Tijms en collega’s van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC en Maastricht University. news-6538 Fri, 27 Nov 2020 10:00:00 +0100 Betere werk-privé balans voor zorgmedewerkers dankzij mantelzorgvriendelijk beleid https://publicaties.zonmw.nl/index.php?id=8906 Juist nu is het belangrijk om zorgmedewerkers gezond en inzetbaar te houden. Als zorgmedewerkers ook mantelzorg geven aan hun dierbaren, is het belangrijk dat ze een goede werk-privébalans houden. Daarom werken verschillende partijen in Limburg samen aan het implementeren van mantelzorgvriendelijk beleid in zorgorganisaties. In onze artikelenreeks over 'kennisbenutting en implementatie' leest u hoe ze eerdere resultaten samenbrengen. news-6572 Thu, 26 Nov 2020 07:34:53 +0100 Zo helpt videobellen eenzaamheid onder ouderen te doorbreken https://www.deondernemer.nl/innovatie/groei/videobellen-eenzaamheid-ouderen~2636805 Corona heeft de wereld snel de mogelijkheden van videobellen laten ontdekken. Er is echter een grote groep, vooral ouderen - die achterblijft. Met een donkere winter op komst is het tijd voor een oplossing. ,,Dat kan met digitale hulpmiddelen,” zo zegt Robbert Smit, oprichter van YoooM.com. news-6597 Tue, 24 Nov 2020 13:27:00 +0100 Tweet over promotie Ruth Pel https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-over-promotie-ruth-pel/ news-6557 Tue, 24 Nov 2020 06:36:00 +0100 Subsidieoproep: implementatie van effectieve interventies https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/leren-van-implementeren-implementatie-van-effectieve-interventies-in-de-verpleging-en-verzorging/ Veel bestaande effectieve interventies worden in de dagelijkse praktijk van verpleging en verzorging nog onvoldoende gebruikt. Daarom kunnen samenwerkingsverbanden van minstens een onderzoeksorganisatie en 2 of meer praktijkorganisaties subsidie aanvragen voor de implementatie van effectieve interventies en de evaluatie van die implementatie. De deadline voor het indienen van projectideeën is 11 februari 2021 om 14.00 uur. news-6484 Wed, 11 Nov 2020 08:01:45 +0100 Maatschappelijke diensttijd (MDT) steeds toegankelijker voor jongeren: meer locaties, meer plekken https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/maatschappelijke-diensttijd-mdt-steeds-toegankelijker-voor-jongeren-meer-locaties-meer-plekken/ Het landelijke netwerk van MDT (maatschappelijke diensttijd) gaat zich de komende tijd verder uitbreiden. ZonMw heeft 50 nieuwe projecten gehonoreerd, waarmee jongeren steeds beter in hun eigen regio terecht kunnen voor een MDT. Met deze uitbreiding komen er nieuwe plekken bij voor ongeveer 22.000 jongeren. Landelijk dekkend netwerk

Sinds de officiële start van MDT in maart dit jaar ligt de focus op het uitbreiden van het landelijke MDT-netwerk. Zodat alle jongeren in Nederland tussen de 14 en 27 jaar een MDT kunnen doen. Met de 50 nieuwe projecten wordt verder gebouwd aan dit netwerk, waarbij er extra aandacht is geweest voor de regio’s waar op dit moment nog niet voldoende MDT-aanbod is. In elk van deze regio’s worden de mogelijkheden voor jongeren nu uitgebreid.

Voor iedere jongere een passende MDT

De 50 nieuwe projecten zijn ook deze keer weer zeer divers en aanvullend op het bestaande aanbod. Zo kunnen jongeren zich bijvoorbeeld op een sportieve manier inzetten voor hun wijk of voor natuur en duurzaamheid in Nederland. Een greep uit de nieuwe projecten:

ZOOFF Your Life
Het MDT jongerenpanel was razend enthousiast over het project ZOOFF Your Life. Hier worden jongeren verbonden aan organisaties die staan te springen om hun input. Ze gaan werken aan maatschappelijke vraagstukken als: hoe maak je sport aantrekkelijk voor de echte bankhanger? Welke activiteit brengt jongeren met en zonder beperking met elkaar in contact? Of hoe maak je lezen leuker voor kinderen op de basisschool? De jongeren kijken op de werkvloer, gaan in gesprek met professionals, denken met elkaar na over oplossingen, geven advies en het aller belangrijkste: ze voeren met elkaar één van hun adviezen uit in de praktijk. Bijvoorbeeld door het organiseren van een voorleesmiddag.

MDT|Missie 030
In het project MDT|Missie 030 gaan jongeren aan de slag met het verlagen van drempels. Ze werken aan sociale vraagstukken en opgaven die inspelen op situaties in de samenleving. Denk daarbij aan vraagstukken als: kunnen we het skatepark gebruiken als we zelf de bewaking doen? Hoe kunnen de zwembadjes in de wijk deze zomer toch open? Of kunnen we niet altijd een boodschappendienst voor mensen in de wijk aanbieden? Met het project MDT|Missie 030 wordt MDT binnen de gemeente Utrecht verder uitgebreid. Het is volgens de beoordelingscommissie een mooi voorbeeld van hoe MDT uitgerold kan worden in gemeenten.

Challenge Up!
Jongeren gaan bij Challenge Up! aan de slag met persoonlijke ontwikkeling, maar vooral: met een toffe challenge. Zo kunnen ze bijvoorbeeld activiteiten organiseren voor jongeren met een beperking, filmen of presenteren bij het jongerenplatform Jongin Lelystad of iemand helpen met taal of rekenen. Tijdens de workshops, trainingen en bedrijfsbezoeken in het programma doen jongeren waardevolle kennis en vaardigheden op voor hun toekomst, zoals bijvoorbeeld leren samenwerken.

Subsidiemogelijkheden

Op dit moment zijn er geen nieuwe subsidiemogelijkheden, maar deze komen er wel weer aan. In het eerste kwartaal van 2021 wordt subsidieronde 4c verwacht, waarin partnerschappen een subsidieaanvraag kunnen doen. Begin 2021 komt er ook een subsidieronde waarbij organisaties zich aan kunnen sluiten bij bestaande partnerschappen uit subsidieronde 4a. Een vergelijkbare subsidieronde volgt later ook nog voor de projecten die nu van start gaan. Verder is er een definitieve subsidieregeling in ontwikkeling. Wilt u meer weten over de voorwaarden? Kijk dan regelmatig op www.zonmw.nl/amd, volg ZonMw: Jeugd op LinkedIn of abonneer u op de nieuwsbrief van ZonMw Jeugd .

Over MDT

MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. MDT brengt mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar.

Meer weten?

]]>
news-6464 Mon, 09 Nov 2020 06:00:00 +0100 Ruimte voor individuele behoeften van bewoners dankzij optimale personeelssamenstelling https://publicaties.zonmw.nl/optimale-personeelssamenstelling-verbetert-kwaliteit-verpleeghuiszorg/ Het leven van cliënten in verpleeghuizen verbeteren, dat is wat veel teams motiveert om met het onderwerp personeelssamenstelling aan de slag te gaan. V&VN-adviseur Petra Schout en verpleegkundige geriatrie en psychiatrie Janny de Munck vertellen hoe een optimale personeelssamenstelling concreet bijdraagt aan de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen, maar ook aan meer rust, betere samenwerking en ruimte voor individuele behoeften van bewoners. news-6456 Wed, 04 Nov 2020 16:20:05 +0100 Verzorgenden kiezen zelf hun instrumenten en verbeteren zo de palliatieve zorg https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie/markering-en-proactieve-zorgplanning/#c70032 Meer grip op onrust en pijn, meer overzicht over klachten en een betere samenwerking tussen zorgverleners onderling. Dat zijn de resultaten van het SigMa-project. Projectleider Jenny van der Steen: 'De Signaleringslijn is een prachtig voorbeeld van hoe verzorgenden zelf de zorg verbeteren. Het mooie is dat het voorgelegde instrument hen inspireerde tot verbeteringen ervan.' news-6439 Mon, 02 Nov 2020 23:56:46 +0100 Animatiefilm en praatplaat over coronaverspreiding in verpleeghuizen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/animatiefilm-en-praatplaat-over-coronaverspreiding-in-verpleeghuizen/ Hoe kan het coronavirus zich toch zo snel verspreiden in verpleeghuizen? En wat kun je ertegen doen? Het UNO-VUmc ontwikkelde hierover een korte animatiefilm en een praatplaat. De film en de praatplaat zijn vooral bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen in de verpleeghuiszorg.  

Het UNO-VUmc is het universitaire netwerk ouderenzorg van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Enkele weken geleden rondde het UNO-VUmc het onderzoek ‘COVID-19, de verpleeghuisstudie’ af. Naar aanleiding van de kennis en adviezen uit deze studie zijn een korte animatiefilm en praatplaat ontwikkeld. Het UNO-VUmc kan hiermee de verpleging en verzorging in zijn verpleeghuizen snel op te hoogte stellen van de nieuwe informatie over het coronavirus. Bovendien geeft het netwerk hiermee passende voorlichting wat je kunt doen om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor iedereen in de ouderenzorg

In eerste instantie zijn de film en de praatplaat bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen in de verpleeghuiszorg. In de praktijk kan echter iedereen die in de ouderenzorg werkt er profijt van hebben. De film lijkt in ieder geval in een duidelijke behoefte te voorzien: de rolprent is in korte tijd al tienduizenden keren bekeken. De animatiefilm is onder meer op YouTube te zien. De praatplaat is te vinden op de website van de UNO-VUmc.

Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen Ouderenzorg

Het UNO-VUmc is één van de netwerken die structurele subsidie krijgen vanuit het ZonMw-programma Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen Ouderenzorg. In dit programma krijgen zes academische netwerken, verenigd in de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO), structurele financiering om onderzoek uit te voeren. Met die financiering kunnen de netwerken meer geld besteden aan het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, samen met de zorgpraktijk en het onderwijs. Meer hierover is te lezen op de programmapagina van Kennisinfrastructuur Academische Werkplaatsen Ouderenzorg.

]]>
news-6423 Thu, 29 Oct 2020 17:48:49 +0100 Uitnodiging European Week of Active and Healthy Ageing https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/uitnodiging-european-week-of-active-and-healthy-ageing/ De registratie voor de European Week of Active and Healthy Ageing is geopend! Meld jij jezelf aan voor één van de webinars? Deze week (2 t/m 6 november 2020) organiseren JPI MYBL, AAL Europe en EIP on AHA de European Week of Active and Healthy Ageing (EWAHA). De drie Europese initatieven, gericht op het oplossen van internationale vraagstukken op het gebied van een vergrijzende samenleving, hebben hun krachten gebundeld om vergrijzing in Europa een plek te geven op de Europese onderzoeks- en innovatieagenda.

Tijdens de EWAHA zullen de meest relevante onderwerpen met betrekking tot een vergrijzend Europa besproken worden in de vorm van verschillende online debatten en webinars. Elke sessie duurt maximaal 45 minuten tot een uur, met maximaal drie sprekers. Bekijk hier het gehele programma, je kunt deze week bijvoorbeeld aansluiten bij:

 • Good life, ageing & technology: Creating a vision of care in times of digitization waarin de panelleden in gesprek gaan over welke technologiën een bijdrage kunnen leveren aan betere zorg en welke rol beleid hierin zou kunnen spelen. Woensdag 4 november, 11.15 uur.
 • The effects of the pandemic on the older population: A practicioner’s perspective waarin experts in geriatrische zorg de gevolgen van de coronapandemie bespreken. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. het sociaal isolement van ouderen, de impact van de pandemie in dunbevolkte gebieden en de geleerde lessen uit de pandemie. Donderdag 5 november, 10.15 uur.
 • Understanding wellbeing in an ageing society: How appropriate are current measures of wellbeing across the changing life course? Een gesprek tussen academici en de WHO over de methoden die nodig zijn om het welzijn van ouderen te begrijpen. In hoeverre zijn deze geschikt om het welzijn van ouderen te ‘meten’ en kunnen deze ook gebruikt worden voor de oldest old? Vrijdag 6 november, 11.15 uur.

Deelname aan de EWAHA is gratis, aanmelden kan via deze link. Let op: alle online debatten en webinars zijn in het Engels.

]]>
news-6422 Thu, 29 Oct 2020 14:40:11 +0100 ZonMw-bijdrage tijdens de congressen Ouderenzorg Tech & Nieuwe Generatie Ouderen Langer Thuis https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-bijdrage-tijdens-de-congressen-ouderenzorg-tech-nieuwe-generatie-ouderen-langer-thuis/ Tijdens de online congressen Ouderenzorg Tech en Nieuwe Generatie Ouderen Langer Thuis levert ZonMw vanuit verschillende programma’s een bijdrage aan beide congressen. In verschillende sessies zullen de programma’s Active & Assisted Living, Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning, Juiste Zorg Op de Juiste Plek en Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg ingaan op thema’s als technologie, netwerken en verduurzaming van kunst in de zorg. Ouderenzorg Tech op 19 november 2020

2020, het jaar waarin een stroomversnelling plaatsvindt in het opschalen van technologische hulpmiddelen. Een bittere noodzaak of een uitkomst om technologie te omarmen? Wat leren we van deze tijd? Hoe bouwen we samen verder aan een leven goed oud worden met Tech als onderdeel van het leven?
Laat je op 19 november a.s. tijdens de 4e editie van het congres Ouderenzorg Tech inspireren door sprekers met visie en door praktische en waardevolle voorbeelden uit de praktijk. Het congres waar innovatieve technologische initiatieven van onderzoek- tot implementatiefase aan bod komen. Meer info over het programma en aanmelden: klik hier.

Active & Assisted Living

Het programma Active & Assisted Living organiseert de sessie ‘Langer zelfstandig thuis met dementie’. Tijdens deze sessie wordt er in een panel gesproken over de uitdagingen en uitkomsten die technologie kan bieden, om langer zelfstandig thuis te wonen voor mensen met dementie en hun naasten. Verschillende oplossingen uit het AAL programma komen aan bod en ervaringen hiermee worden gedeeld. Esther deelt haar ervaringen met de inzet van de Eware oplossing bij cliënten van ZZG zorggroep. Ellen bespreekt de inzet van avatar Anne bij mensen met dementie. Verder bespreekt Lisolore de ervaringen over de inzet van de Playtime app bij clienten van GGZe.

In de track over het verpleegtehuis als laatste thuis zullen ook enkele ervaringen met andere ICT oplossingen uit het AAL programma besproken worden.

Tijdstip: 11.50 – 12.30 uur
Moderator: Geja Langerveld

Sprekers:

 • Esther Jacobs, Projectleider, Domoticazorg
 • Ellen Steenmeijer, Projectleider, Virtask
 • Lisolore Snaphaan Senior onderzoeker ouderen psychiatrie
 • Linda Wijnen (verpleegkundige GGZe)

SET Stimuleringsregeling E-Health Thuis | Waar staan we nu

De SET regeling staat open voor aanbieders van zorg en ondersteuning die aan de slag willen met het opschalen én borgen van bestaande e-health toepassingen. Onderdeel van de regeling is een ondersteuningsprogramma: SET-up. Dit programma wordt biedt praktische ondersteuning en helpt bij kennisuitwisseling tussen regionale initiatieven. Hiermee zet de regeling extra in op het versnellen van de leercurve en het verbreden van kennis over de implementatie en het gebruik van e-health.

In deze presentatie gaat Pim Ketelaar vanuit VitaValley in op de SET regeling en de inzichten en geleerde lessen tot nu toe. Daarnaast gaan Thijs Mutsaerts en Monique de Regt in op het praktijkvoorbeeld van Surplus. Zij hebben in 2019 een SET aanvraag gedaan voor het implementeren van verschillende e-health toepassingen. Zij delen graag hoe ze dit hebben aangepakt, waar ze nu staan en hoe ze omgaan met uitdagingen die ze tegenkomen.

Nieuwe generatie ouderen langer thuis op 25 november 2020

Het aantal ouderen stijgt en dat heeft grote impact op de maatschappij, ouderen zelf en het werk van professionals in diverse werkvelden. Hoe kunnen we ons als samenleving daarop voorbereiden?
Het congres ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ is voor iedereen toegankelijk die zich betrokken voelt bij het onderwerp. Ben u zorgprofessional, oudere, mantelzorger, wetenschapper, beleidsmaker of op een andere manier bij ouderenzorg betrokken? Laat u inspireren door interessante praktijkvoorbeelden en praat mee over belangrijke onderwerpen. Meer info over het programma en aanmelden: klik hier.

Lokale en regionale samenwerking (Lokale netwerken Samenhangende Ouderenzorg en JZOJP)

De sessie ‘Verduurzaming van samenwerking die zorg, ondersteuning en welzijn verbindt.’ Staat in het teken van lokale netwerken die een samenhangend aanbod van ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen en regionale netwerken met een focus op het bieden van de juiste zorg op de juiste plek aan burgers in hun regio. In deze sessie bespreken we verschillende thema’s en gaan specifiek in op het verduurzamen van samenwerking.

Tijdens de sessie gaan we in gesprek met elkaar over het onderwerp thuiswonende ouderen en de samenwerking met en rondom ouderen. We besteden onder andere aandacht aan de thema’s: samenwerken, netwerkontwikkeling, participatie van ouderen, verduurzaming van netwerken, maar ook aan de huidige situatie rondom corona en wat dat vraagt van het netwerk.

Praktijkprojecten:

 • Lokaal netwerk samenhangende ouderenzorg: Beter Thuis Loosduinen
 • Regionaal netwerk Juiste Zorg Op de Juiste Plek: Precies! ‘De juiste zorg voor mij’

Sprekers:

 • Dik Hermans – commissielid Langdurige Zorg en Ondersteuning en Juiste Zorg Op de Juiste Plek
 • Programmamanager ZonMw

Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning

Er is steeds meer bewijs voor de positieve impact van kunst en cultuur op de gezondheid en het sociale welbevinden van ouderen. Kunstinitiatieven zijn echter nog vaak incidenteel en het aanbod is versnipperd. Dit vraagt om kennis en handvatten die kunnen bijdragen aan de verduurzaming van kunst in de zorg. Onder leiding van Judith de Bruijn gaan we met vertegenwoordigers vanuit de wetenschap, de zorg en de kunst hierover met elkaar in gesprek. Uw wordt meegenomen in de wereld van kunst en cultuur en de belangrijke rol die het kan vervullen in de zorg en ondersteuning maar ook tijdens de COVID-19 pandemie.

Tijdstip: 12:00 – 12.45 uur
Gespreksleider: Judith de Bruijn

Sprekers:

 • Tineke Abma – Leyden Academy
 • Sanne Scholten – directeur LKCA (verbinding kennis/praktijk/onderwijs/beleid)
 • Machteld van der Meij – Kunst aan de Keukentafel
 • Erik Zwiers – Participatiekoren
 • Zorgbestuurder – n.t.b.

Active & Assisted Living

Het programma Active & Assisted Living organiseert de sessie ‘De mens centraal in de toepassing van nieuwe technologie’. Langer zelfstandig wonen is het ontwerp van dit congres, maar hoe doe je dat? Hoe kan technologie hierin helpen? Als je nog geen zorg hebt of biedt begint het met bewustwording hierover. Op welke manieren je dat kan bevorderen en hoe ICT daarbij wordt ingezet laat Muzes je zien en ervaren in deze sessie. Helma van de Berg laat zien wat ontwerpers kunnen doen om bewustwording over ouder worden en zorg verlenen te vergroten.  En wat als het moment er is dat je hulp nodig hebt of mantelzorger bent, wat is er dan aan technologie die je kan helpen? Platform Zodichtbij biedt dan een oplossing met hun platform waarin je veilig allerlei gegevens en wensen over jezelf kan opslaan en delen met zorgorganisaties die bij je over de vloer komen. Wat hier de voordelen en ervaringen mee zijn zal worden verteld door oprichters Wally Keijzer en innovatiemanager Ad Blom van Pieter van Foreest. Binnen deze organisatie zijn ze een implementatietraject (SET) gestart met deze ICT oplossing. In alle fases is het de mens die centraal staat bij de toepassing van technologie voor langer thuis.

Tijdstip: 10.25 – 11.10
Moderator: Jetske van Oosten (Stimuleringsfonds creatieve industrie), Rik Wisselink

Sprekers:

 • Helma van de Berg (Muzes)
 • Wally Keijzer (oprichter Zodichtbij)
 • Ad Blom (Innovatiemanager Pieter van Foreest)

Meer informatie

]]>
news-6419 Wed, 28 Oct 2020 17:54:24 +0100 Vooraankondiging - Landelijk consortium gepersonaliseerde diagnostiek en behandeling bij mensen met de ziekte van Alzheimer https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-landelijk-consortium-gepersonaliseerde-diagnostiek-en-behandeling-bij-mensen-met/ Op aanwijzing van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) zijn Health~Holland en ZonMw voornemens om begin november 2020 een landelijk multidisciplinair consortium, van meer dan 20 partijen, uit te nodigen om een aanvraag in te dienen. De aanvraag heeft betrekking op gepersonaliseerde diagnostiek en behandeling bij mensen met de ziekte van Alzheimer. Er wordt een breed gedragen consortium gevormd waarin publieke en private partijen vanuit de hele kennisketen, van fundamenteel onderzoek tot zorgorganisaties en mensen met dementie en mantelzorgers, zowel inhoudelijk als financieel samenwerken.

Het voorstel heeft tot doel om de personalised cure en care voor mensen met de ziekte van Alzheimer te verbeteren. Hierbij is de verwachting dat preventieve strategieën, leefstijlinterventies, geïndividualiseerde risicoprofilering en ziekte modificerende behandelingen ontwikkeld zullen worden en zullen resulteren in een verbetering kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor de patiënt en naaste. Een resultaat zal ook een verbeterde en verbindende nationale infrastructuur zijn.

Randvoorwaarden

Tenminste alle 5 de Nederlandse Alzheimercentra ondersteunen de aanvraag en nemen als (mede)aanvrager deel aan het consortium. Alle consortium partners dragen financieel en inhoudelijk bij aan het project. Naast een eventuele in cash bijdrage, dienen alle consortium partners in kind bij te dragen.

Het voorstel dient aan de sluiten bij de Nationale Dementiestrategie (2021-2030) van VWS en de maatschappelijke uitdaging ‘Gezondheid en Zorg’, zoals geconcretiseerd in de KIA 2020-2023, en de doelen van de regeling. Alle publicaties die voortkomen uit het project dienen volgens de volledig gouden Open Access route beschikbaar gesteld te worden en conform de richtlijnen van FAIR data & datamanagement te werken.

Budget

Het gaat om een project met een looptijd van 60 maanden. Voor deze ronde is maximaal €5.000.000,- subsidie beschikbaar (incl. BTW). Hiervan komt:

 • maximaal €2.500.000,- van Health~Holland;
 • maximaal €2.500.000,- van ZonMw;
 • private en/of publieke partijen dragen daarnaast direct bij aan het project, in cash en/of in kind.

Voor beide partijen dient een aparte begroting ingediend te worden.

Tijdpad

Deze procedure wijkt af van de reguliere ZonMw-procedure, de deadline is op korte termijn zodat het project in januari van start kan gaan. De deadline voor het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag is 26 november 2020. In de week van 14 – 18 december 2020 vindt een interview plaats met de beoordelingscommissie. Op basis daarvan zal uiterlijk 28 december 2020 een besluit worden genomen op de ingediende aanvraag en kan het project op 1 januari 2021 starten.

Beoordeling

De kwaliteit van de aanvraag dient minimaal als ‘Goed’ te zijn beoordeeld en de relevantie ten minste als ‘Relevant’ om in aanmerking te komen voor honorering. De relevantiecriteria bestaan o.a. uit de aansluiting bij de KIA, KIC, Nationale Dementiestrategie en Memorabel, de verwachte opbrengsten, toepassing van resultaten in de praktijk en beleid en invulling van FAIR data & datamanagement.

De kwaliteitscriteria worden beoordeeld op kwaliteit van het plan van aanpak, doelstellingen van de onderzoeksvragen, de haalbaarheid, de samenstelling van het consortium en het budget.

Het Health~Holland-bestuur en het ZonMw-bestuur nemen het uiteindelijke besluit tot toekenning of afwijzing van de subsidie. Alleen wanneer beide partijen besluiten over te gaan tot toekenning van de subsidie vindt honorering plaats. Vanuit beide financiers volgt hierover apart bericht.

]]>
news-6408 Tue, 27 Oct 2020 10:09:39 +0100 Projecten Juiste Zorg Op de Juiste Plek tweede ronde van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/projecten-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-tweede-ronde-van-start/ Binnenkort starten er nieuwe projecten met een subsidie vanuit het ZonMw programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Verspreid over Nederland gaan in totaal 39 samenwerkingsverbanden aan de slag met een Startimpuls en 16 samenwerkingsverbanden met een Regio-impuls. Met deze subsidies gaan zij werken aan het bieden van de juiste zorg op de juiste plek in hun regio.
Het programma JZOJP heeft als doel het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg in de regio, zodat de burger ervaart dat de juiste zorg op de juiste plek gegeven wordt. Vanuit het programma worden momenteel Start- en Regio-impulsen en Vouchers ingezet om samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het bereiken van dit doel. De belangstelling voor het aanvragen van deze subsidies in het voorjaar was ook in de tweede ronde erg groot.

De gehonoreerde projecten zijn verspreid over heel Nederland en de doelgroepen die de projecten gaan bereiken verschillen. De projecten vinden plaats in de gehele zorgketen, van projecten die zich richten op de jeugdhulp, kinderpalliatieve zorg, zwangere vrouwen tot zorg en ondersteuning voor ouderen.

Startimpuls

In dit najaar starten 39 projecten met een Startimpuls. Met deze subsidie gaan de startende regionale initiatieven zich inzetten om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. De samenwerking is gericht op de regionale prioriteiten en het werken aan een gezamenlijk plan van aanpak om het aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn op te zetten in de regio. Zo gaat in Friesland het programma ‘Gezonde Nieren’ aan de slag met een multidisciplinaire aanpak, waarbij verschillende zorgverleners gaan samenwerken om zo de zorg voor nierpatiënten te stroomlijnen en verbeteren. In Leiden wordt aandacht besteed aan Leidse millenials die kampen met psychische klachten. De doelgroep wordt zelf actief betrokken bij het zoeken naar oplossingsrichtingen voor bestaande problemen bij de behandeling, zoals wachtlijsten en gebrek aan passende zorg en ondersteuning.

Regio-impuls

Daarnaast starten er dit najaar ook 16 projecten met een Regio-impuls. Hiermee gaat men het reeds bestaande samenwerkingsverband verder doorontwikkelen en gezamenlijk plannen uitvoeren die moeten leiden tot een verbetering van het integrale zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod. Ook binnen de gehonoreerde Regio-impulsen komen verschillende thema’s aan bod. Zo gaat het project ‘De juiste zorg op de juiste plek in Beltrum’ werken aan het creëren van samenhang tussen wonen, welzijn en zorg in een gebied waar ouderen steeds meer zorg nodig hebben en er minder betaalde krachten zullen zijn in de komende 10 jaar. Het project ‘Voorkomen terugval in dakloosheid’ wil herhaalde dakloosheid in de regio Utrecht na de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen terugdringen. Zij gaan zich gezamenlijk inzetten om o.a. bestaande afspraken beter uit te gaan voeren, de samenwerking te verbreden naar ander relevante organisaties en kennis te ontwikkelen en te delen rondom dit thema.

Vouchers

Naast de subsidies voor beide impulsrondes zijn er in mei van dit jaar ook zogenoemde vouchers toegekend binnen het programma JZOJP. Samenwerkingsverbanden zetten deze vouchers in om samen met experts een regiobeeld van de sociale en gezondheidssituatie in de regio en de daarmee samenhangende behoeften en leemtes op te stellen. In totaal zijn er in deze tweede ronde 53 vouchers toegekend. Op basis van deze regiobeelden kunnen er in de toekomst plannen en beleid worden gemaakt.

De ontwikkeling van regionale initiatieven wordt gefinancierd in het kader van de opdracht vanuit het VWS programma Juiste Zorg op de Juiste Plek en is bedoeld om zorg te voorkomen, te verplaatsen en te vervangen.

Meer informatie

]]>
news-6379 Mon, 19 Oct 2020 15:20:49 +0200 Sessie: Diagnose dementie: van wetenschappelijke onderzoek naar meer duidelijkheid en ondersteuning in de praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sessie-diagnose-dementie-van-wetenschappelijke-onderzoek-naar-meer-duidelijkheid-en-ondersteuning/ Meld u aan voor onze sessie over 'Diagnose dementie: van wetenschappelijke onderzoek naar meer duidelijkheid en ondersteuning in de praktijk' op het slotevent van Deltaplan Dementie. 4 november: Programmasessie Memorabel over de diagnose dementie

09.30 - 10.30

Graag attenderen we u in het bijzonder op onze programmasessie ‘Diagnose dementie: van wetenschappelijke onderzoek naar meer duidelijkheid en ondersteuning in de praktijk’. Als er één gebied is waar we grote vooruitgang op hebben geboekt de afgelopen 8 jaar, dan is het wel de diagnostiek. Dankzij wetenschappelijk onderzoek krijgen patiënten van nu, veel meer duidelijkheid over de oorzaak van hun klachten, meer informatie over wat ze kunnen verwachten en meer inzicht in wat ze eventueel nog moeten regelen als het in de toekomst verder achteruit gaat. In deze sessie hoort u meer over deze ontwikkeling en wat we in de toekomst kunnen verwachten. Met medewerking van Wiesje van der Flier (Amsterdam UMC), Betty Birkenhäger-Gillesse (Laurens), Sietske Sikkes (Amsterdam UMC) en  Frank Jan de Jong (Erasmus MC).

5 november - workshops

Op 5 november kunt u kiezen uit maar liefst 38 workshops, verdeeld over 4 rondes. Ook op deze dag staan er verschillende onderwerpen en projecten op het programma waaraan Memorabel een bijdrage heeft geleverd. Bijvoorbeeld de workshops:

 • 23: 'Eerste hulp bij leven met dementie' door Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland en Netwerk Dementie Fryslân
 • 35: Van zwart-wit naar een volledig kleurenpalet: de integrale aanpak van probleemgedrag met de STIP-methodiek, Hogeschool Rotterdam en Stichting Wetenschap Balans
 • 36: Je bent je hersennetwerk!, Amsterdam UMC
 • 38: over de resultaten van het programma Memorabel en toekomstblik, ZonMw

Wij hopen u online te ontmoeten op één van deze dagen!

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op de event-website.

]]>