ZonMw tijdlijn Ouderen https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Ouderen nl-nl Thu, 25 Apr 2019 17:57:11 +0200 Thu, 25 Apr 2019 17:57:11 +0200 TYPO3 news-3970 Thu, 25 Apr 2019 11:58:02 +0200 Praat mee over de wetenschapper in 2030 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/praat-mee-over-de-wetenschapper-in-2030/ Het erkennen en waarderen van de wetenschapper in de toekomst dat is waarover we in gesprek gaan met (jonge) wetenschappers, universiteiten, financiers en maatschappelijke partners. Tijd voor nieuwe set competenties

Is de wetenschap toe aan vernieuwing? De maatschappij kijkt kritisch naar de waarde en het functioneren van de wetenschap. De erkenning en waardering van wetenschappers leunt zwaar op citaties en impactfactoren en wetenschappers ervaren grote tijds- en prestatiedruk op het gebied van onderzoek en onderwijs. Maar wat zegt het huidige systeem over hun bijdrage aan de wetenschap of aan de samenleving? Is het tijd voor een nieuwe set competenties voor de wetenschappers van morgen?

Praat mee

ZonMw en NWO organiseren op donderdag 23 mei 2019 in de Fokker Terminal in Den Haag de conferentie 'Evolutie of revolutie? Praat mee over de wetenschapper van 2030'. Wij nodigen u van harte uit, meld u aan en deel uw visie.

Praat ook mee online: #wetenschapper2030

 

]]>
news-3960 Wed, 24 Apr 2019 07:00:00 +0200 8,5 miljoen euro voor onderzoek naar gezond oud worden en vitaliteit https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/85-miljoen-euro-voor-onderzoek-naar-gezond-oud-worden-en-vitaliteit/ Een uitgebreid en multidisciplinair team van verouderingsexperts krijgt ruim 8,5 miljoen euro voor een grootschalig onderzoek naar factoren en oplossingen die bijdragen aan het gezond ouder worden en het vergroten van vitaliteit. Het team wil de functionele achteruitgang bij ouderen eerder herkennen, afremmen en herstellen zodat zij meer jaren in gezondheid doorbrengen. Aan het onderzoek, dat in september dit jaar van start gaat, doen negen onderzoeksinstituten en acht private partijen mee. Prof. dr. Eline Slagboom, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verouderingsonderzoek (DuSRA) en onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), zal het onderzoek leiden. “De levensverwachting van Nederlanders wordt steeds hoger. Met de vergrijzing neemt helaas echter ook het aantal mensen met een of meerdere ouderdomsziekten toe. Daarom creëren we een platform voor blijvende samenwerking naar gezonde veroudering. Dit is het grootste publiek-privaat samenwerkingsverband op het gebied van ‘healthy ageing’ ooit.”

Veroudering vertragen

Onder de naam DuSRA-VOILA komen drie projecten samen: VOILA (Vitality Oriented Innovations for the Lifecourse of the Ageing Society), SMARTage (Senescence Models, Aging Research and Therapeutics, geleid door Cleara Biotech) en Neuromet (Neuroinflammation and metabolomics). Uniek aan deze samenwerking is dat de onderzoekers niet één ziekte, maar meerdere ouderdomsziekten tegelijkertijd willen aanpakken. Het team kijkt met nieuwe biomarkers (signaalstoffen) welke ouderen het grootste risico lopen op versnelde veroudering en op verhoogde kwetsbaarheid bij medische behandelingen. Ook onderzoeken ze op welke manier de gecombineerde gezondheid van de stofwisseling, het afweersysteem, de darmflora en het spierstelsel kan worden beïnvloed door leefstijlveranderingen.

Een ander onderzoeksthema is veroudering op celniveau, waarbij de wetenschappers in het bijzonder kijken naar senescente (roestige) cellen en hoe ze kunnen worden herkend en aangepakt. Door tijdig in te grijpen op deze deels bekende mechanismen hopen de onderzoekers ziekten zoals hartfalen, dementie en kanker af te remmen of zelfs te verminderen.  

Grootste Healthy Ageing samenwerking

VOILA is een samenwerking van medische centra in Leiden (LUMC), Utrecht (UMC Utrecht), Groningen (ERIBA-UMCG), Rotterdam (Erasmus MC) en Maastricht (MUMC), Wageningen University & Research, Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), Technische Universiteit Delft en de private partijen Cleara Biotech, Sciex, Interscience/Sample Q, FrieslandCampina, &niped, Diabetes Fonds, Zorg & Zekerheid en de Leyden Academy. De samenwerking wordt medegefinancierd met 6 miljoen euro vanuit ZonMw en Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health. De rest van het bedrag wordt gefinancierd door private partijen.

Lees meer over het programma VOILA en de Nederlandse Vereniging voor Verouderingsonderzoek DuSRA.

]]>
news-3958 Tue, 23 Apr 2019 13:58:59 +0200 RTL Nieuws: Hans (58) ging van een hoge functie naar vrijwilligerswerk door alzheimer https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/video/4685076/hans-ging-van-een-hoge-functie-naar-vrijwilligerswerk De diagnose dementie is een zware klap voor mensen en de gevolgen groot. Werken is vaak lastig of gaat niet meer. Maar voor thuis zitten zijn ze te jong of te vitaal. Het nieuwe project DementTalent moet mensen met dementie weer een doel geven. Bekijk de uitzending van 20 april. news-3912 Mon, 15 Apr 2019 11:48:32 +0200 Leren over leren op de werkplek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/leren-over-leren-op-de-werkplek/ Hoe leren verpleegkundigen en verzorgenden op de werkplek? Hoe brengen ze nieuwe kennis in praktijk? Niemand die het echt weet, zegt Jeroen Dikken, senior onderzoeker en hoofddocent verpleegkunde aan de Haagse Hogeschool. Het Connect-project onderzoekt dat nu met een leerinterventie over voeding en ondervoeding. Dat levert nuttige nieuwe inzichten op.  

Kwetsbare ouderen zijn vaak ondervoed. Daardoor functioneren ze minder goed en herstellen ze slechter na ziekte. Dat laat onderzoek zien. Des te belangrijker is het dat verpleegkundigen en verzorgenden in de gaten houden wat hun patiënten en cliënten eten en drinken. Toch doen ze dat vaak niet. Ze vinden ‘voeding’ meer iets voor de diëtist, weten er te weinig van en hebben vaak stereotiepe ideeën over ouderen en eten. ‘Dat weten we uit een studie van promovenda Debbie ten Cate,’ vertelt Jeroen Dikken.

Kennisspel

Het thema voeding is daarom uitgekozen voor de Connect-studie, onderdeel van Ten Cate’s promotieonderzoek. Daarin gaat het om de vraag hoe verpleegkundigen en verzorgenden op de werkvloer door (bij)scholing leren. Veel deskundigheidsbevordering bestaat tegenwoordig uit e-learningmodules, zegt Dikken, maar het rendement daarvan is onduidelijk. De Connect-studie maakt gebruik van een bestaande leerinterventie: de game Redgrasp op het gelijknamige online platform waarop medische protocollen en richtlijnen zijn vertaald naar games.  

Een keer klikken

Samen met deskundigen en vertegenwoordigers van de doelgroep formuleerden en testten de onderzoekers 30 stellingen over voeding en ondervoeding bij ouderen. Deelnemers aan de studie – in totaal 341 verpleegkundigen en verzorgenden van 5 ziekenhuisafdelingen en 9 wijkteams – kregen 6 weken lang elke werkdag één stelling in hun mailbox. Zoals: ‘Ouderen genieten minder van eten omdat hun waarneming, geur en smaak verminderen.’ Ze hoefden enkel met ‘waar’ of ‘onwaar’ te reageren. Na doorklikken kregen ze meteen het antwoord. Ze konden ook de bron raadplegen. Al met al kostte reageren slechts 15 seconden per dag.

Leuke manier van leren

Van de deelnemers bleef 80% dagelijks meedoen. Ze vonden dat heel leuk, vertelden ze in de focusgroepen na afloop, al baalden ze wel als bleek dat hun antwoord fout was. ‘Dat is mooi! Want als je boos wordt omdat je het antwoord fout hebt, dóet het iets met je. Daardoor praatten ze er op hun werk over door. Dan leer je met elkaar. Ook over het leren in kleine beetjes waren ze positief.’

Geen verschillen

De deelnemers zeiden ook dat ze anders waren gaan werken. Maar uit dossieranalyses en observaties vóór en ná de leerinterventie bleken die verschillen in werkwijze niet. Dat effect zie je vaak na scholingen, zegt Dikken. ‘Deelnemers hebben het gevoel veel geleerd te hebben, maar ze gebruiken die kennis niet vanzelfsprekend in de praktijk. Ze vallen snel terug op oude gewoontes.’

In stukjes of ineens?

De 30 stellingen zijn ook in een vragenlijst in één keer via internet voorgelegd aan anonieme deelnemers. Zo kijken de onderzoekers ook of kleine beetjes kennis per keer aanbieden beter werkt dan veel kennis ineens. ‘Als blijkt dat kennis beter blijft hangen wanneer je elke dag één vraag beantwoordt dan als je alle kennis ineens voorschotelt, hebben eenmalige e-learningmodules weinig nut.’

Spelelement

Analyse van alle verzamelde data loopt nog. Dikken concludeert alvast dat alléén kennis aanbieden niet volstaat om verpleegkundigen en verzorgenden anders te laten werken. ‘We weten ook al dat het belangrijk is leren aantrekkelijk te maken met een spelelement en beter beklijft als de student er met collega’s over in gesprek gaat. Het onderzoek zal zeker nog meer bruikbare inzichten opleveren. Straks weten we veel meer over leren op de werkplek en hoe je dit kunt bevorderen.’

Ook interessant:

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie april 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

]]>
news-3905 Fri, 12 Apr 2019 13:33:16 +0200 Ethiek ontmoet technologie tijdens Health Tuesday https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ethiek-ontmoet-technologie-tijdens-health-tuesday/ Technologieën zoals sensor- en cameraobservatie, kunstmatige intelligentie en robotica brengen nieuwe, ethische vraagstukken met zich mee. Hoe ga je om met privacy, het gebruik van big data en de vooroordelen die in algoritmes sluipen? En hoe neem je een waarde als ‘geluk’ mee in het ontwerpproces? Tijdens de Health Tuesday, georganiseerd door ZonMw, UCREATE en het programma Active and Assisted Living (AAL), werden deze en andere vraagstukken besproken. De mogelijkheden van robots en kunstmatige intelligentie brengen grote voordelen met zich mee. Maar nu technologie definitief zijn intrede in de wereld van zorg en welzijn heeft gedaan, worden ethische vragen over het gebruik van die technologie onvermijdelijk.  Hoe voorkom je een ‘big brother-gevoel’ bij de potentiële gebruiker? Mag een robot menselijk contact vervangen? En hoe belangrijk is het dat technologie bijdraagt aan het geluksgevoel van gebruikers?

Technologie die gelukkig maakt

Heel belangrijk, aldus Carin Cuijpers van GeluksBV, die de Health Tuesday van 2 april aftrapte. Gelukkig zijn heeft namelijk veel voordelen: gelukkige mensen zijn socialer, hebben een groter netwerk van vrienden, hebben een beter immuunsysteem en zijn lichamelijk gezonder. Sterker nog: het bevorderen van geluk heeft hetzelfde effect op de gezondheid als stoppen met roken.

Inmiddels is er veel wetenschappelijke kennis over op welke manieren een geluksgevoel bevorderd kan worden. Gelukstrategieën en levensvaardigheden kun je trainen met doelgerichte acties zoals dankbaarheid tonen, sociale relaties koesteren, zorgen voor je lichaam en mediteren. Door deze acties mee te nemen in de ontwikkeling van technologie, kan het geluksgevoel bij gebruikers gestimuleerd worden. Bijvoorbeeld door samen met de zorgrobot meditatieoefeningen te doen.

Bewust ethische keuzes maken

Ook waarden als autonomie zouden meegenomen moeten worden in het ontwerp van een digitale toepassing, betoogt Marlies van Steenbergen, lector bij het lectoraat Digital Smart Services van Hogeschool Utrecht.  

Daarvoor kan het Value Sensitive Design (VSD) gebruikt worden, een theoretisch gefundeerde benadering die ethische dilemma’s en vragen meteen vanaf het begin van het hele ontwikkelproces meeneemt. Deze manier van denken bevordert dat projectteams zich bewust zijn van ethische keuzes, die in ieder stadium weer anders kunnen zijn en voorkomt eventuele problemen in een later stadium.

De Ethische Data Assistent

Een instrument dat goed aansluit op de Value Sensitive Design benadering is DEDA, ofwel ‘De Ethische Data Assistent’. DEDA is ontwikkeld door Utrecht Data School en helpt projectteams om ethische knelpunten op te sporen en een gevoeligheid te ontwikkelen voor waarden die geschonden kunnen worden tijdens een dataproject. Door middel van een poster met daarop een aantal technische en algemene vragen, lopen projectteams gestructureerd alle ethische vraagstukken af die bij een project komen kijken, zoals transparantie, privacy en vooringenomenheid. Het DEDA-model probeert een balans te vinden tussen verschillende waarden, door die waarden altijd te bezien in de context van een specifiek project. In elk project kan de afweging tussen waarden anders gemaakt worden.

Over de Health Tuesdays

Nieuwe technologieën maken het mogelijk om langer zelfstandig te leven en thuis te wonen, ondanks ouderdomsgebreken, een ziekte of handicap. Overheden, gebruikers(organisaties), onderzoekers en bedrijfsleven werken volop aan de ontwikkeling hiervan. Toch sijpelen deze nieuwe technologieën maar langzaam door naar degenen voor wie ze zijn bedoeld. Daarom organiseren ZonMw, UCREATE en het programma Active and Assisted Living een reeks Health Tuesdays, waarin technologische innovaties en de implementatie daarvan centraal staan. De eerstvolgende Health Tuesday is op 7 mei en gaat over het vermarkten van ICT-innovaties voor ouderen.

Dit artikel is geschreven door José van Berkum. Vanuit haar adviesbureau voor communicatie (www.vbcom.nl) is ze gespecialiseerd in ouderen en technologie.

]]>
news-3878 Thu, 04 Apr 2019 13:12:21 +0200 Programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programma-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-van-start/ Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de essentie van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP). Het programma bestaat uit 4 instrumenten: 3 impulsen en een voucher. Vandaag gaan de eerste twee subsidieoproepen open: de Startimpuls en de Regio-impuls. Deze staan open tot 14 mei. Het is het grootste goed van mensen: gezondheid. Nederlanders waarderen hun gezondheid meestal (zeer) positief, ook als iemand een ziekte of beperking heeft. Wat iemand (nog) kan, staat voorop. Het programma JZOJP richt zich op startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn (willen gaan) bieden. 

Leidend principe

Het gegeven om voorop te stellen wat iemand (nog) kan, moet het leidende principe zijn voor de inrichting van ondersteuning en zorg. Dat geeft de Taskforce 'De juiste zorg op de juiste plek' in haar rapport ook aan. Het lichamelijke, psychische en sociale functioneren moet het vertrekpunt zijn en het aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn moet daar naadloos op aansluiten. Daarbij zijn belangrijke aandachtspunten het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg naar dichter bij mensen thuis en vervangen van zorg (door andere zorg, zoals e-health). De juiste zorg op de juiste plek dus. 

Opgave in de regio

Maar hoe krijgen we de juiste zorg op de juiste plek? En hoe geven we dit vorm? Dat is afhankelijk van de context. Integrale, samenhangende zorg, dichtbij de mensen als het kan, verder weg als het moet, vraagt om commitment, inzet en bereidheid om nieuwe aanpakken uit te denken en door te voeren. Het is belangrijk om dat op regionaal niveau te organiseren. Met de nodige vrijheid om werkbare en door iedereen gedragen oplossingen te kiezen. 

Alle betrokken partijen bij deze zorg zullen zich hiervoor, ieder vanuit de eigen rol, moeten inspannen. Een gedeeld beeld van de opgave in de regio is hiervoor nodig. Wat is de zorgvraag in de regio en hoe ontwikkelt deze zich de aankomende jaren? Hoe sluit het aanbod daarop aan? Hoe doet de regio het in vergelijking met de rest van Nederland? 

Nieuwe en bestaande initiatieven

Het is de bedoeling dat succesvolle bestaande initiatieven worden uitgedragen naar andere regio’s en dat het aantal initiatieven wordt uitgebreid. Met als doel nieuwe regionale praktijkinitiatieven (netwerken) te laten ontstaan en al bestaande initiatieven te ondersteunen en verder te ontwikkelen. 

Over het programma

Het ZonMw-programma JZOJP is 19 maart van start gegaan voor een periode van drie jaar. De subsidieregeling bestaat uit 4 instrumenten; 3 impulsen en een voucher. 

 1. De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking. Deze oproep staat vanaf vandaag open tot 14 mei.
 2. De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk. Deze oproep staat vanaf vandaag open tot 14 mei.
 3. De Uitvoeringsimpuls is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die al regionaal samenwerken. De subsidie is alleen beschikbaar in aansluiting op de Startimpuls. De oproep gaat naar verwachting dit najaar open.
 4. Met het aanvragen van een Voucher wordt opdracht verleend voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio. Vouchers kunnen naar verwachting vanaf mei aangevraagd worden.

Meer informatie over de instrumenten is te vinden op de programmapagina van JZOJP.  

Naast deze JZOJP-subsidieoproepen voor regionale netwerken, biedt het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) op dit moment verschillende subsidiemogelijkheden voor lokale netwerken. Deze hebben als doel: lokale initiatieven samenhangende ouderenzorg ondersteunen bij hun werk.

Meer informatie

]]>
news-3853 Mon, 01 Apr 2019 13:33:33 +0200 Commissievoorzitter Hans Simons overleden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/commissievoorzitter-hans-simons-overleden/ Op donderdag 28 maart ontvingen wij het droevige bericht dat onze commissievoorzitter Hans Simons is overleden. Hij was tot voor kort zeer betrokken bij de opzet en doorontwikkeling van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Hans was een fijne sparringpartner in de ontwikkeling en uitbreiding van het programma en ook in de voorbereidingen van de commissievergaderingen. Hij stond open voor het inslaan van nieuwe wegen mits deze inhoudelijk werden onderbouwd.

In de commissie heeft hij vanaf dag éen een open sfeer weten te creëren met waardering voor de verschillende perspectieven en ruimte voor discussie. Zijn droge humor, waarmee hij als geen ander lastige situaties soepel kon bijsturen naar een gedragen besluit, is legendarisch. Zijn visie, leidende rol en pragmatische aanpak zal worden gemist.

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterke toe.

]]>
news-3845 Fri, 29 Mar 2019 13:37:48 +0100 tweet alzheimer https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-alzheimer/ news-3834 Tue, 26 Mar 2019 23:19:58 +0100 UP! talkshows: een nieuwe kijk op ouder worden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/up-talkshows-een-nieuwe-kijk-op-ouder-worden/ Ouder worden we allemaal, elke dag weer. Toch roept het woord ‘oud’ vaak heftige reacties op. Je haast je immers vaak om te benoemen hoe jong je je voelt. Het project UP!, onderdeel van het Nationaal Programma Ouderenzorg, vindt dat elke leeftijd waarde heeft. UP! gelooft in persoonlijke groei, tot de laatste snik. Blijf bewegen, blijf groeien, blijf je verbazen, tot het stopt. Door middel van events (talkshows, festivals en thematische gesprekken in de wijk) wil UP! ouderen op een persoonlijke, realistische manier met elkaar in gesprek brengen over belangrijke en zingevende thema’s die ertoe doen als je ouder wordt, zoals rouw, spijt en intimiteit.

Inspiratie

Als je ouder wordt is verlies onlosmakelijk met je leven verbonden. Verlies van werk, van gezondheid en van je dierbaren. Hoe beter je dit onder ogen kan zien, hoe veerkrachtiger je in het leven staat en er kan zijn voor jezelf en anderen.

UP! biedt inspiratie rond het thema ouder worden, een frisse blik, ruimte voor scherpe randjes en veel moois. Elke UP! talkshow heeft een eigen invalshoek. Bekende en onbekende gasten vertellen hoe zij het avontuur van ‘ouder worden’ aanpakken. UP! toont initiatieven in de stad en er is altijd een flinke portie cultuur.

Talkshows

UP! Heeft in 2018 8 talkshows georganiseerd in debatcentrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Daarnaast is het format ingezet voor speciale gelegenheden, in samenwerking met diverse partners. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Up! Ontbijtshow op 9 november 2018 in Deventer, of het WHAT’S UP symposium op 23 november 2018 in Leeuwarden.

Up! talkshow in uw stad?

UP! wil graag het succesvolle talkshow format samen met partners in het land inzetten. Hoe dat in zijn werk gaat en wat daar allemaal voor nodig is leest u in deze speciale brochure.

Meer informatie

]]>
news-3833 Tue, 26 Mar 2019 16:30:30 +0100 Regeling Juiste Zorg Op de Juiste Plek van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/regeling-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-van-start/ Begin april 2019 start de regeling Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). De regeling hoort bij het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is bedoeld om zorg te voorkomen, verplaatsen en vervangen. Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen

Het doel van het VWS-programma JZOJP is het laten ontstaan van nieuwe regionale praktijkinitiatieven en het ondersteunen en doorontwikkelen van initiatieven die al bestaan.

Het VWS-programma is opgezet naar aanleiding van onderzoeken van de Taskforce 'De juiste zorg op de juiste plek' en KPMG. Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat mensen hun gezondheid meestal positief waarderen – dit geldt ook voor mensen met een ziekte of beperking. Dit gegeven zou – volgens de onderzoeken – dan ook het leidende principe moeten zijn voor het inrichten van ondersteuning en zorg. Als zorg en ondersteuning rondom het lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren georganiseerd wordt, sluit dit aan bij dit leidende principe.

Goed georganiseerde zorg voorkomt (duurdere) zorg, verplaatst de zorg naar dichter bij mensen thuis en vervangt bestaande zorg door andere vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk.

De regeling JZOJP

In opdracht van het ministerie van VWS start ZonMw vanaf april 2019 met de regeling Juiste Zorg op de Juiste Plek. De regeling bestaat uit verschillende subsidierondes waarin nieuwe en bestaande praktijkinitiatieven een financiële impuls krijgen en ondersteund worden. Daarnaast opent in de loop van dit jaar een ronde waarin regionale partners – met een voucher – hulp kunnen inschakelen om een beeld te krijgen van de (zorg)opgave in de regio: wat is de zorgvraag en hoe ontwikkelt deze zich de komende jaren?

De eerste subsidieoproep van JZOJP opent op 4 april 2019. Wilt u weten of u een beroep kunt doen op subsidie binnen de regeling JZOJP? Kijk dan vanaf 4 april 2019 op www.zonmw.nl/jzojp

]]>
news-3825 Mon, 25 Mar 2019 14:41:37 +0100 Studiebeurzen voor Gender in Research - Erasmus Summer Course https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/studiebeurzen-voor-gender-in-research-erasmus-summer-course/ Deze zomer organiseren ZonMw en het Erasmus MC gezamenlijk een boeiend cursusprogramma rondom sekse en gender in gezondheid en gezondheidsonderzoek, als onderdeel van het Erasmus Summer Programme. Het Kennisprogramma Gender en Gezondheid stelt 20 Gender in Research Fellowships beschikbaar voor PhD-studenten en post-docs om deel te kunnen nemen aan het programma. In de week van 19 tot 23 augustus 2019 komen (inter)nationale experts en gastsprekers vanuit diverse disciplines samen in Rotterdam om tijdens het cursusprogramma hun kennis en onderzoeksexpertise te delen met de volgende generatie onderzoekers van over de hele wereld. In de middagsessies van ZonMw kunnen deelnemers hun onderzoekskills vergroten om sekse en gender goed mee te nemen in alle fases van gezondheidsonderzoek. In de ochtendcursus worden zij meegenomen in de laatste kennis over de invloed van sekse en gender op de gezondheid van vrouwen en mannen gedurende verschillende levensfases.

Internationale onderzoekers

Voor 20 PhD-studenten of post-docs stelt het Kennisprogramma Gender en Gezondheid fellowships beschikbaar. Deze fellowships zijn bovendien niet alleen voor Nederlandse jonge onderzoekers. Ook buitenlandse onderzoekers kunnen een aanvraag indienen: een unicum voor ZonMw! Geïnteresseerd? Lees dan de volledige subsidieoproep op de subsidiekalender en dien uiterlijk 9 mei 2019, 14:00u je aanvraag in.

Meer informatie

Bekijk de informatiefolder over de summer course

]]>
news-3817 Fri, 22 Mar 2019 13:38:52 +0100 Tweet Roos Jutten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-roos-jutten/ news-3782 Mon, 18 Mar 2019 15:16:37 +0100 Congres Slimmer Thuis in het teken van slimme technologische oplossingen voor thuiswonende ouderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/congres-slimmer-thuis-in-het-teken-van-slimme-technologische-oplossingen-voor-thuiswonende-ouderen/ Op 23 mei 2019 organiseren de programma's Langer Thuis en Eén tegen Eenzaamheid, samen met verschillende partnerorganisaties, het congres Slimmer Thuis. Het congres, dat plaatsvindt in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam, staat geheel in het teken van slimme technologische oplossingen voor thuiswonende ouderen Met welke slimme oplossingen kunnen ouderen langer zelfstandig thuis wonen? Wat werkt wel en wat werkt niet? Waar moet u op letten bij implementatie? En wat is de keerzijde van deze nieuwe technologie? Helpt technologie ook tegen eenzaamheid? Als u geïnteresseerd bent in deze vraagstukken nodigen we u, of een vertegenwoordiger van uw organisatie, graag uit voor Slimmer Thuis: hét congres met slimme oplossingen voor thuiswonende ouderen.

Tijdens deze dag zullen ook slimme oplossingen uit het Active & Assisted Living (AAL) programma worden gepresenteerd. Daarbij delen wij de geleerde lessen over hoe je samen met ouderen oplossingen ontwikkelt. Verder spreken Minister Hugo de Jonge (VWS), Neelie Smit Kroes (oud EU-commissaris) en Erik Gerritsen op het congres.

Aanmelden en meer info: https://www.aanmelder.nl/slimmerthuis

]]>
news-3746 Mon, 11 Mar 2019 10:08:00 +0100 Tweet V&VN over dementievvriendelijke samenleving https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-vvn-over-dementievvriendelijke-samenleving/ news-3741 Fri, 08 Mar 2019 16:09:33 +0100 Subsidieoproep 'Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose' geopend bij NWO https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-maatschappelijke-re-integratie-van-adolescenten-en-volwassenen-met-autisme-en-psyc/ NWO heeft afgelopen vrijdag de subsidieoproep 'Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose' geopend. Het hoofddoel van dit onderzoeksprogramma is het bevorderen van kwalitatief hoogstaand onderzoek naar interventies op gebied van: wonen, vrije tijdsbesteding en beeldvorming van mensen met autismespectrum en/of schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen. Meer informatie en de subsidieoproep vindt u op de website van NWO.
 

]]>
news-3740 Fri, 08 Mar 2019 15:51:28 +0100 E-learning ‘Je ziet het niet’ vernieuwd! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/e-learning-je-ziet-het-niet-vernieuwd/ De e-learning ‘Je ziet het niet’ is vernieuwd. Deze e-learning helpt medewerkers die in hun dagelijks werk in contact komen met mensen met een niet-zichtbare beperking en is ontwikkeld binnen het project ‘Toetsen e-learning herkenning LVB’. Meer kennis en tips over niet-zichtbare beperkingen

Wilt u collega’s, medewerkers of organisaties in uw netwerk meer kennis en tips meegeven om mensen met een niet-zichtbare beperking nog beter te herkennen en te helpen? Stel dan de e-learning ‘Je ziet het niet’ eens aan hen voor. De e-learning gaat voornamelijk over mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), autisme of een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Maar de vernieuwde e-learning kan zeker ook breder toegepast worden, bijvoorbeeld voor contact met mensen met dementie. De e-learning is gratis online beschikbaar. Het doorlopen van de e-learning duurt slechts 30 minuten.  

Handreiking voor leidinggevenden

De ontwikkelde handreiking is speciaal voor leidinggevenden. Het is een aanvulling op de e-learning en helpt medewerkers en organisaties om met de informatie uit de e-learning te oefenen en om tips en ervaringen met elkaar uit te wisselen – met verschillende werkvormen. De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft de e-learning onderzocht en hieruit is naar voren gekomen dat de e-learning - in combinatie met aanvullende werkvormen - medewerkers nog beter in staat stelt om de informatie uit de e-learning in praktijksituaties toe te passen. De werkvormen vindt u terug in de implementatiehandreiking.

Meer informatie?

•    De e-learning, de checklist en tips en de handreiking voor leidinggevenden
•    De artikelenreeks ‘Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking zelf aan zet’ (deel 2, toegankelijkheid). Hier vindt u ook een link naar poster, de checklist en tips en de handreiking. U leest ook meer over andere projecten over toegankelijkheid vanuit het programma Gewoon Bijzonder.  
 

]]>
news-3726 Thu, 07 Mar 2019 13:03:00 +0100 Winnaar Medische Inspirator prijs bekend! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/winnaar-medische-inspirator-prijs-bekend/ Na een intensieve publiekscampagne waarin er volop campagne is gevoerd door de genomineerde projectteams om de meeste stemmen binnen te halen voor de Medische Inspirator prijs, is eindelijk bekend wie de winnaar is. Op donderdag 7 maart is tijdens de Life Sciences & Health Publiek-private samenwerking dag door Henk Smid de Medische Inspirator prijs uitgereikt. De eerste prijs gaat naarhet project ‘Lyme legt levens lam’! Dit project ontvangt €100.000 om te besteden aan onderzoek. Met de geldprijs gaan de initiatiefnemers, onderzoeker Bart-Jan Kulberg (Radboud UMC) en patiënt en patiëntvertegenwoordiger Kees Niks (Lymevereniging), onderzoek doen naar de langetermijneffecten van chronische Lymeziekte op dekwaliteit van leven, deelname aan de maatschappij en op arbeid.

Op de tweede plek is geëindigd ‘De online vriendschapscursus’ met een prijs van €50.000. Met de prijs gaan onderzoeker Tamara Bouwman (VU Amsterdam) en cliëntvertegenwoordiger Liesbeth Gaasbeek (Gouden Dagen) de online vriendschapscursus verder ontwikkelen om deze aan te kunnen bieden aan ouderen. De praktische cursus leert ouderen onder andere om contact te zoeken met hun sociaal netwerk en sociaal actief te worden.

Wat is de Medische Inspirator prijs?

De Medische Inspirator is een aanmoedigingsprijs voor de meest inspirerende samenwerking tussen onderzoeker en patiënt(vertegenwoordigers) om onderzoek te doen naar medische producten waar patiënten behoefte aan hebben. Uit de inzendingen worden door een onafhankelijke vakjury projecten genomineerd. De genomineerdenkrijgen een professionele videoover hun onderzoeksproject. Vervolgens vindt er een stem- en campagneperiode van een maand plaats waarin de achterban en het algemeen publiek stemt op de meest inspirerende samenwerking en project.

De nieuwe ronde van de Medische Inspirator prijs is inmiddels geopend. Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u ons mailen.

Meer informatie

]]>
news-3714 Tue, 05 Mar 2019 12:19:48 +0100 Subsidieoproep opengesteld voor verder ontwikkelen van netwerken rondom thuiswonende ouderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-opengesteld-voor-verder-ontwikkelen-van-netwerken-rondom-thuiswonende-ouderen/ Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) heeft een nieuwe subsidieoproep opengesteld: ‘Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase II’. Met deze subsidie kunnen netwerken van professionals die welzijn, ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen het netwerk verder ontwikkelen en verbeteren door samen met een actieonderzoeker aan de slag te gaan met specifieke thema’s en praktijkleren. Wie kan aanvragen?

Met deze subsidie kunnen lokale netwerken - die een samenhangend aanbod aan welzijn, ondersteuning en zorg creëren en dit verder willen ontwikkelen - een uitwerkingssubsidie aanvragen. Het aanbod van het netwerk is gebaseerd op de behoeften van ouderen in het werkgebied. De aanvragers werken samen in een lokaal netwerk dat zich wil ontwikkelen op procesniveau en op inhoudelijk niveau. Het netwerk wil – samen met een actieonderzoeker - het zorg- en ondersteuningsaanbod verbeteren door inhoudelijke onderwerpen verder uit te werken.

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt voor uw project een budget van maximaal € 49.500,- aanvragen en de looptijd van een project dat gebruikmaakt van de uitwerkingssubsidie (Fase II) is maximaal 12 maanden. Voor deze subsidieronde is een totaalbudget van € 1.485.000,- beschikbaar.

Hoe kan subsidie aangevraagd worden?

Tot uiterlijk 30 april 2019 kunt u een aanvraag voor de uitwerkingssubsidie indienen. Om een subsidie aan te kunnen vragen schakelt u met uw netwerk eerst een actieonderzoeker in. Deze helpt u bij de aanvraag en begeleidt u met het uitvoeren van uw project. De hoofdaanvrager uit het netwerk dient samen met de actieonderzoeker een aanvraagformulier in.

Meer informatie

 • Op onze informatiepagina over het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning leest u meer over het programma, de subsidieregelingen Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg (voor 2019) en de subsidieoproep voor de uitwerkingssubsidie van fase II. Ook vindt u hier een overzicht van actieonderzoekers.
 • Binnenkort verschijnt een handreiking met meer informatie over het doen van actieonderzoek en hoe u samen met een actieonderzoeker het werk van uw netwerk verder kunt professionaliseren. Ook bieden wij u hierin meer informatie voor uw netwerk om de uitwerkingssubsidie van fase II aan te vragen.
 • Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.
]]>
news-3703 Mon, 04 Mar 2019 10:24:43 +0100 Bezoekers geven Zorg voor Beter een 8,5 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/bezoekers-geven-zorg-voor-beter-een-85/ news-3661 Thu, 21 Feb 2019 20:55:51 +0100 Evidence based handelen bij ADL https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/evidence-based-handelen-bij-adl/ In januari is een vervolgproject gestart om meer wetenschappelijke kennis te genereren over de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit project zal eerdere bevindingen verder uitdiepen en legt focus op de verpleeghuiszorg. Verpleegkundig en verzorgend handelen

Elke dag ondersteunen verpleegkundigen en verzorgenden de cliënten bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), ook wel essentiële zorg genoemd. Het gaat onder meer om hulp bij het wassen en aankleden en ondersteuning bij voeding en bij het bewegen.

Wetenschappelijke onderbouwing

Echter, veel van deze handelingen zijn nog niet wetenschappelijk onderbouwd, ofwel evidence based. Een wetenschappelijk onderbouwing draagt bij aan het maken van de beste zorgkeuzes.

En dat is precies waar in 2014 Basic Care Revisited (BCR) -Building the evidence based in core nursing practice op insprong. Dit project heeft gezorgd voor diverse bevindingen, die het verpleegkundig en verzorgend handelen bij ADL wetenschappelijk onderbouwen.

Aandacht voor verpleeghuiszorg

In januari 2019 is het vervolgproject gestart: Improving ADL nursing care of long-term care clients. Dit project zal een aantal bevindingen van BCR verder uitdiepen en legt iets meer focus op de verpleeghuiszorg.

Het project bestaat uit twee delen:

 • In het eerste deel ligt de focus op ‘Function Focused Care’. Het gaat om een al bestaande aanpak ter verbetering van de zelfredzaamheid van cliënten in de langdurige zorg. Zowel thuis als in het verpleeghuis. Deze aanpak wordt uitgebreid en geëvalueerd.
 • In het tweede deel is aandacht voor één specifieke ADL-handeling: wassen. Het project zorgt voor de verdere en goede implementatie van verzorgend wassen in het verpleeghuis.

Meer informatie

Het vervolgproject Improving ADL nursing care of long-term care clients is gestart in januari 2019 en loopt tot en met 2022. De subsidie komt uit het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (cluster Ouderen). Dit project wordt gezamenlijk uitgevoerd door Maastricht University, Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Radboudumc.

Het project Basic Care Revisited - Building the evidence base in core nursing practice startte in 2014 met subsidie uit het programma Tussen Weten en Doen (cluster Kwaliteit van Zorg). Dit project werd door dezelfde partijen uitgevoerd en wordt in de loop van 2019 afgerond.  

Neem ook een kijkje op de website:

https://www.basiccarerevisited.nl/

 

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie februari 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

 

 

 

]]>
news-3617 Thu, 21 Feb 2019 20:25:00 +0100 Nieuw programma Verpleging en verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-programma-verpleging-en-verzorging/ We ontwikkelen een nieuw programma op het gebied van verpleging en verzorging. Hiermee gaan we de kennisinfrastructuur versterken en borgen, nieuwe kennis hieruit inbedden en praktijkvoorbeelden ontwikkelen en delen. Dit nieuwe programma borduurt voort op de resultaten van Zichtbare schakel en Tussen Weten en Doen. In december ontving ZonMw van het ministerie van VWS de opdracht voor dit nieuwe programma voor verpleging en verzorging. VWS stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor de komende zes jaar. Het programma loopt van 2019 tot en met 2025. Voor elk jaar is 2 miljoen euro begroot.

Het programma legt de focus op de volgende drie onderdelen:

1.    Kennisinfrastructuur

Kennisontwikkeling is belangrijk, vanuit een goede samenwerking tussen praktijk, onderwijs en wetenschap. De wetenschappelijke onderbouwing van de beroepspraktijk moet gekoppeld zijn aan praktijk en onderwijs. Zo realiseren we een sterke, geborgde kennisinfrastructuur.

2.    Nieuwe kennis

De nieuw ontwikkelde kennis moet vervolgens worden ingebed in de praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. Dat kan door de beschikbare kennis toepasbaar te maken in praktijk en onderwijs. Ook implementatieonderzoek is belangrijk.

3.    Praktijkvoorbeelden

Op de werkvloer zijn al tal van oplossingen en aanpakken bedacht, die met succes zijn uitgeprobeerd. Deze praktijkvoorbeelden verdienen aandacht door deze te delen en door te ontwikkelen.

Subsidieoproep

In de eerste helft van dit jaar gaan we de inhoud van het programma ontwikkelen, in samenspraak met het veld. Naar verwachting volgt de eerste subsidieoproep in het najaar 2019. Houd hiervoor de subsidiekalender in de gaten.

Voortborduren op Zichtbare schakel & Tussen Weten en Doen

Met onze programma’s Zichtbare schakel en Tussen Weten en Doen is al veel bereikt voor verpleegkundigen en verzorgenden. Er is al veel kennis ontwikkeld en toegepast.

Het nieuwe programma Verpleging en verzorging gaat voortborduren op wat al is bereikt. We geven een impuls aan kennisbenutting om ervoor te zorgen dat nieuwe kennis ingebed raakt in het beroepsmatig handelen en het onderwijs. Ook baseren we het programma op behoeften, vraagstukken en wensen van de praktijk.  

In een ander programma werkt ZonMw aan het ontwikkelen van evidence based kwaliteitsstandaarden. Dit doen we binnen het programma Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden, in nauwe samenwerking met beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Uiteraard zorgen we voor de nodige aansluiting tussen de programma’s.  

De programma’s Verpleging en verzorging, Zichtbare schakel, Tussen Weten en Doen, Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden, vallen onder het cluster Kwaliteit van zorg. Dit cluster legt de focus op goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is.

Meer weten

•    Themapagina Verpleging en verzorging
•    Themapagina Wijkverpleging

 

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie februari 2019. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

]]>
news-3656 Wed, 20 Feb 2019 14:20:26 +0100 Jet Bussemaker: van participatiemaatschappij naar sociale investeringsstaat https://zorgenz.nl/actueel/jet-bussemaker-van-participatiemaatschappij-naar-sociale-investeringsstaat/ De politicologe en oud-politica (PVDA) Jet Bussemaker is in 2018 reeds benoemd tot hoogleraar op de leerstoel ‘wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ aan de Leidse universiteit. In haar oratie medio februari noemt ze het concept van een sociale investeringsstaat ‘veelbelovend’. “We moeten zorg en het sociale domein meer in samenhang zien, met meer aandacht voor sociale verschillen en de invloed daarvan op gezondheid.“ news-3625 Thu, 14 Feb 2019 16:49:00 +0100 Kwetsbare ouderen met complexe psychische problematiek https://akwaggz.nl/addendum-kwetsbare-ouderen-met-complexe-problematiek/ 'Kwetsbare ouderen dreigen in de ggz tussen wal en schip te raken. Met de juiste behandeling zijn er echter mooie resultaten te behalen.' aldus Henk Kruithof, klinisch geriater en voorzitter van de werkgroep Ouderen met psychische aandoeningen. Het addendum 'Kwetsbare ouderen met complexe problematiek', een belangrijke aanvulling op de Generieke module Ouderen met psychische aandoeningen, kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. news-3581 Wed, 06 Feb 2019 13:03:16 +0100 Health Tuesdays in het teken van implementatie van innovaties https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/health-tuesdays-in-het-teken-van-implementatie-van-innovaties/ Nieuwe technologieën, zoals robotica, slimme speakers en sensoren, maken het mogelijk om langer zelfstandig te leven en thuis te wonen, ondanks ouderdomsgebreken of de beperkingen van een ziekte of handicap. Overheden, gebruikers(organisaties), onderzoekers en bedrijfsleven werken volop aan de ontwikkeling hiervan. Toch sijpelen deze nieuwe technologieën maar langzaam door naar de huiskamer, keuken, bad- en slaapkamer van degenen voor wie ze zijn bedoeld. Het AAL-programma, enkele andere programma’s van ZonMw en het Centre of Expertise Future Health Design U CREATE slaan de handen ineen om samen met partners en andere deskundigen te exploreren welke mogelijkheden er op korte termijn zijn voor een spoediger implementatie van innovaties. Zij starten met drie Health-Tuesdays in Utrecht, rond de volgende drie thema’s:

U bent als partner van de organiserende partijen van harte uitgenodigd om een of meer van deze bijeenkomsten bij te wonen, houdt er wel rekening mee dat het verplicht is om u aan te melden. Meld uzelf hier aan.

]]>
news-3567 Mon, 04 Feb 2019 16:28:50 +0100 E-healthweek 2019 https://publicaties.zonmw.nl/derde-e-healthweek-in-teken-van-doorpakken-en-opschalen/ De e-healthweek 2019 stond in het teken van doorpakken, keuzes maken en opschalen. ZonMw liet tijdens de kick-off van de week zien wat de programma’s Memorabel en Active & Assisted Living (AAL) doen om ouderen met bijvoorbeeld dementie te ondersteunen door middel van ICT-oplossingen. news-3559 Fri, 01 Feb 2019 13:41:05 +0100 5 internationale dementieprojecten van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/5-internationale-dementieprojecten-van-start/ Vijf nieuwe internationale projecten gaan zich richten op het verbeteren van begrip van de factoren die bijdragen aan sociale inclusie, burgerparticipatie, waardigheid en kwaliteit van leven voor mensen met een neurodegeneratieve aandoening en hun naasten. De projecten worden gefinancierd vanuit het EU Joint Programming Initiative Neurodegenerative Diseases. ZonMw draagt financieel bij vanuit het nationale programma Memorabel (onderdeel van het Deltaplan Dementie) aan het internationale programma JPND. Ook Alzheimer Nederland financiert mee aan een aantal projecten. 

Een overzicht van de nieuw gehonoreerde projecten:

Co-Designing the Dementia Diagnostic Process and Post-Diagnostic Care ( 733051081)

De onderzoekers zullen in co-creatie met mensen met dementie, mantelzorgers en professionele hulpverleners internationaal toepasbare toolkits en verandercampagnes ontwikkelen. Deze toolkits zijn   gericht op het verbeteren van het diagnostisch proces en de zorg na de diagnose.

Social Health And Reserve in the Dementia patient journey (733051082)

Het is nog onduidelijk wat de invloed van de sociale omgeving van het individu om een balans te vinden tussen mogelijkheden en beperkingen heeft op verloop en prognose van dementie. Dit project heeft als doel de interactie tussen sociale gezondheid en biologische factoren te ontrafelen gedurende het hele ziekteverloop van dementie. Vanaf het vroegste ontstaan tot het verlies van onafhankelijkheid. 

Alzheimer’s disease data-driven insights on individual outcomes of importance (733051083) 

Onderzoek naar het verloop van de ziekte van Alzheimer kijkt tot nu toe steeds naar een deel van het ziekteproces, maar niet naar het hele traject. Met behulp van geavanceerde statistische technieken kan men de kosteneffectiviteit van de verschillende interventies, zoals leefstijl en medische interventies, simuleren en hun effect op korte en lange termijn evalueren.

Scaling up the Family Carer Decision Support Intervention: A transnational effectiveness-implementation evaluation 733051084 

Family Carer Decision Support (FCDS) is in Noord-Ierland ontwikkeld om naasten van mensen met ernstige dementie te informeren over wat men kan verwachten. Zij voelden zich daardoor zekerder in het maken van keuzes aan het einde van het leven van de persoon met dementie, en zij waren meer tevreden met de zorg. Dit onderzoek evalueert hoe de FCDS opereert, wat de kosten ervan zijn en of de in Noord-Ierland gevonden positieve effecten ook in de andere landen bevestigd worden.

European eHealth care model for rare neurodegenerative diseases (733051085) 

Onderzoekers binnen dit project richten zich op het verbeteren van zorg voor patiënten met zeldzame neurologische aandoeningen. In dit project wordt een eHealth-interventie ontwikkeld met en voor patiënten en hun naasten, inclusief coaching-op-maat via een veilige beeldbeltoepassing.

Memorabel 

Het doel van het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel is de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren. Dit doet ZonMw door het uitvoeren van onderzoek en het ontwikkelen en toepassen van effectieve en doelmatige instrumenten, interventies en zorgmodellen.

Meer informatie

]]>
news-3548 Thu, 31 Jan 2019 14:49:58 +0100 Subsidieoproep ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase I’ opengesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-ontwikkelsubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-fase-i-opengesteld/ Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) heeft een nieuwe subsidieoproep opengesteld: ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase I’. Met deze subsidie kunnen netwerken van professionals die welzijn, ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen samen met een extern adviseur het netwerk verder ontwikkelen en verstevigen. Zodat ouderen met de juiste hulp langer thuis kunnen blijven wonen. Wie kan aanvragen?

In Fase I kunnen professionals uit lokale netwerken - die een samenhangend aanbod aan welzijn, ondersteuning en zorg creëren en verder willen ontwikkelen - een ontwikkelsubsidie aanvragen. Het aanbod van het netwerk is gebaseerd op de behoefte van ouderen in het werkgebied. De aanvragers werken samen in een lokaal netwerk dat zich wil ontwikkelen op procesniveau en later ook op inhoudelijk niveau. Het is een noodzakelijke voorwaarde dat het netwerk huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg biedt en dat de coördinatie expliciet is belegd. Het netwerk beoogt de samenwerking te verbeteren en denkt daarbij ook na over verdere uitbreiding.

Wat zijn de voorwaarden? 

Voor deze subsidieronde is maximaal € 350.000,- beschikbaar voor maximaal 20 projecten. Een project kan maximaal € 17.500,- bedragen. De looptijd van projecten in fase I is maximaal 4 maanden. 

Hoe kan subsidie aangevraagd worden? 

Tot uiterlijk 26 maart 2019 14.00 uur kunt u een aanvraag indienen. Om een subsidie aan te kunnen vragen moet u met uw netwerk eerst zelf een extern adviseur inschakelen. Deze adviseur zal uw  project begeleiden. De hoofdaanvrager uit het netwerk dient samen met de adviseur een aanvraagformulier in. 

Meer weten? 

Meer informatie over het programma LZO, de ontwikkelsubsidie en de oproep zelf vindt u op de programmapagina.

]]>
news-3504 Wed, 23 Jan 2019 16:54:58 +0100 FIT-onderzoek: sport- en beweeggedrag van 50-plussers https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/fit-onderzoek-sport-en-beweeggedrag-van-50-plussers/ Ouderen en sporten: de cijfers. De favoriete sporten onder 55-plussers zijn hardlopen en fitness. Maar er zijn ook belemmeringen, zo blijkt uit onderzoek van FIT.nl. news-3462 Wed, 16 Jan 2019 12:46:47 +0100 9 nieuwe praktijkprojecten rond dementie van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/9-nieuwe-praktijkprojecten-rond-dementie-van-start/ In 2019 starten 9 nieuwe praktijkprojecten die zich richten op kennisvragen uit de praktijk. Deze projecten hebben tot doel het welzijn van en/of de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie, hun mantelzorgers of praktijkprofessionals te verbeteren. Praktijkorganisaties en onderzoeksinstellingen krijgen voor maximaal 2 jaar subsidie van Alzheimer Nederland en ZonMw via het programma Memorabel.

Relevantie

Mensen met dementie of hun mantelzorgers beoordeelden in focusgroepen 57 projectideeën. Zij gaven hun mening over de relevantie en de haalbaarheid van de ideeën. Alle projecten sluiten aan bij de vragen in de praktijk. In totaal was er € 1.800.000,-- beschikbaar. De 9 meest relevante en kwalitatief beste projecten werden gehonoreerd: 

 1. Signalerings- en ondersteuningsnetwerken voor migrantenouderen met (signalen van) dementie en mantelzorgers – SOL Netwerk
 2. Focussen bij mensen met de gedragsvariant van frontotemporale dementie - De Waalboog, zorg welzijn en wonen
 3. Ondersteuning eigen regie en behoud van vaardigheden bij thuiswonende mensen met dementie - SOCAV in de thuissituatie - Avoord Zorg & Wonen
 4. Praktijkvragen over dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen - Koninklijke Visio
 5. Samen in Actie bij Apathie: SABA - De Archipel
 6. De gepersonaliseerde stapsgewijze integrale aanpak van probleemgedrag bij mensen met dementie - De Zellingen
 7. Superdivers Dementievriendelijk Den Haag - Xtra Welzijn
 8. Samenkrachtnetwerken: interventies voor meer sociale steun aan thuiswonende mensen met dementie en hun naasten - Stichting Cordaan
 9. De diagnose FTD, DLB, PCA of PPA, en dan?

Voor deze subsidieronde werken het onderzoeks- en innovatieprogramma ‘Memorabel’ (Pijler 1) en het praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor Elkaar’ (Pijler 2) samen. Beide programma’s 
maken onderdeel uit van het Deltaplan Dementie.

Over enkele weken vindt u meer informatie op onze website over deze projecten.

]]>
news-3460 Tue, 15 Jan 2019 16:49:29 +0100 Nieuw onderzoek naar de doodswens bij ‘voltooid leven’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-onderzoek-naar-de-doodswens-bij-voltooid-leven/ De Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU gaan dit jaar samen onderzoek doen naar de doodswens bij ‘voltooid leven’. Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt gefinancierd door ZonMw. Het thema hulp bij zelfdoding in geval van ‘voltooid leven’ is al jaren onderwerp van maatschappelijk debat. In 2016 heeft de commissie Schnabel zich gebogen over de vraag hoe de euthanasiewet zich verhoudt tot hulp bij zelfdoding bij mensen die hun leven voltooid achten. De commissie stelde dat de huidige wetgeving in veel gevallen ruimte biedt voor hulp bij zelfdoding. Ook een stapeling van ouderdomsklachten kan namelijk een medische grondslag zijn voor euthanasie. Het kabinet laat nu onderzoek uitvoeren naar de omvang en omstandigheden van de groep mensen voor wie de huidige wetgeving geen ruimte lijkt te bieden voor hulp bij een zelfgekozen levenseinde.

Onderzoeksvragen

Belangrijke onderzoeksvragen zijn: hoe vaak komt het voor dat relatief gezonde mensen van 55+ geen levensperspectief meer ervaren en als gevolg daarvan een sterke doodswens hebben? Welke existentiële, sociale en medische factoren en omstandigheden spelen een rol? In hoeverre biedt de huidige euthanasiewet voor deze mensen een mogelijkheid, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een forse stapeling van ouderdomsklachten? En wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen mensen die wel en mensen die geen doodswens hebben?

Meerdere perspectieven

Projectleider Els van Wijngaarden van de Universiteit voor Humanistiek: “Wij vormen een sterk, multidisciplinair team van medische en geesteswetenschappelijke onderzoekers. Samen gaan wij deze specifieke doodswens onderzoeken vanuit zowel het perspectief van mensen zelf, als vanuit het medisch perspectief van huisartsen. Enerzijds willen we de beweegredenen, omstandigheden en wensen van de betreffende personen nauwkeurig in beeld brengen. Anderzijds onderzoeken we hoe huisartsen deze doodswens en de eventuele medische achtergrond ervan beoordelen. Ook willen we weten hoe vaak huisartsen deze doodswens zien in hun dagelijkse praktijk.”

Doelgroep

In het onderzoek worden 20.000 burgers van 55 jaar en ouder gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarnaast zal er diepgravend kwalitatief onderzoek plaatsvinden. Ook wordt vragenlijst- en dossieronderzoek verricht onder huisartsen.

Resultaten

Aan het eind van 2019 wordt het onderzoeksrapport verwacht. Projectleider Van Wijngaarden deed eerder kwalitatief onderzoek naar de ervaringswereld van ouderen die hun leven als voltooid beschouwen. Dit nieuwe onderzoek bouwt hierop voort.

Meer informatie

]]>