ZonMw tijdlijn Ouderen https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Ouderen nl-nl Thu, 22 Oct 2020 17:58:02 +0200 Thu, 22 Oct 2020 17:58:02 +0200 TYPO3 news-6379 Mon, 19 Oct 2020 15:20:49 +0200 Sessie: Diagnose dementie: van wetenschappelijke onderzoek naar meer duidelijkheid en ondersteuning in de praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sessie-diagnose-dementie-van-wetenschappelijke-onderzoek-naar-meer-duidelijkheid-en-ondersteuning/ Meld u aan voor onze sessie over 'Diagnose dementie: van wetenschappelijke onderzoek naar meer duidelijkheid en ondersteuning in de praktijk' op het slotevent van Deltaplan Dementie. 4 november: Programmasessie Memorabel over de diagnose dementie

09.30 - 10.30

Graag attenderen we u in het bijzonder op onze programmasessie ‘Diagnose dementie: van wetenschappelijke onderzoek naar meer duidelijkheid en ondersteuning in de praktijk’. Als er één gebied is waar we grote vooruitgang op hebben geboekt de afgelopen 8 jaar, dan is het wel de diagnostiek. Dankzij wetenschappelijk onderzoek krijgen patiënten van nu, veel meer duidelijkheid over de oorzaak van hun klachten, meer informatie over wat ze kunnen verwachten en meer inzicht in wat ze eventueel nog moeten regelen als het in de toekomst verder achteruit gaat. In deze sessie hoort u meer over deze ontwikkeling en wat we in de toekomst kunnen verwachten. Met medewerking van Wiesje van der Flier (Amsterdam UMC), Betty Birkenhäger-Gillesse (Laurens), Sietske Sikkes (Amsterdam UMC) en  Frank Jan de Jong (Erasmus MC).

5 november - workshops

Op 5 november kunt u kiezen uit maar liefst 38 workshops, verdeeld over 4 rondes. Ook op deze dag staan er verschillende onderwerpen en projecten op het programma waaraan Memorabel een bijdrage heeft geleverd. Bijvoorbeeld de workshops:

 • 23: 'Eerste hulp bij leven met dementie' door Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland en Netwerk Dementie Fryslân
 • 35: Van zwart-wit naar een volledig kleurenpalet: de integrale aanpak van probleemgedrag met de STIP-methodiek, Hogeschool Rotterdam en Stichting Wetenschap Balans
 • 36: Je bent je hersennetwerk!, Amsterdam UMC
 • 38: over de resultaten van het programma Memorabel en toekomstblik, ZonMw

Wij hopen u online te ontmoeten op één van deze dagen!

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op de event-website.

]]>
news-6375 Mon, 19 Oct 2020 11:09:03 +0200 Fietsmaatjes vergroten de wereld van iemand met een beperking https://publicaties.zonmw.nl/fietsmaatjes-vergroten-de-wereld-van-mensen-met-een-beperking/ Fietsmaatjes.NL laat mensen met een beperking in bewegen, zien of cognitie fietsen met een maatje op een duofiets. ‘We willen onze aanpak verbeteren en goed beschrijven, zodat meer regio’s het omarmen.’ Om de landelijke implementatie een succes te laten zijn, werken ze samen met het Mulier Instituut, Movisie en de Hogeschool Leiden. Lees hoe de implementatie-impuls zorgt voor uitbreiding naar andere regio’s. news-6369 Fri, 16 Oct 2020 11:54:44 +0200 Geestelijk verzorgers en sociaal werkers samen tegen eenzaamheid https://www.agora.nl/kennisbank/laagdrempelig-contact-helpt-bij-eenzaamheid/ Hoe ondersteun je ouderen die eenzaam zijn? ‘De combinatie geestelijke verzorging en sociaal werk is een goede mix.’ Sociaal Werk Nederland en Agora werken dan ook samen bij het project Geestelijke Verzorging Thuis. Bekijk een uniek voorbeeld van een geestelijk verzorger in dienst bij een welzijnsorganisatie, en lees hoe sociaal werkers en geestelijk verzorgers elkaar aanvullen. news-6339 Mon, 12 Oct 2020 12:16:24 +0200 Subsidieoproep vervolgonderzoek outcome aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in 13 nieuwe regio’s https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-vervolgonderzoek-outcome-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-in-13-nieuwe-r/ Wat zijn de resultaten van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en de hulpverleningstrajecten bij die gezinnen die bij Veilig Thuis zijn gemeld? Vanaf vandaag kunnen er subsidieaanvragen ingediend worden om een meting uit te voeren. Deze meting moet inzicht geven in langetermijngevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Deadline voor het indienen is 16 november a.s. 14.00 uur. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij de 13 Veilig Thuis-regio’s waar het onderzoek nu nog niet plaatsvindt. Alle meldingen (en daarin gemelde vormen van geweld) bij deze Veilig Thuis-regio’s worden onderzocht.

Resultaten hulpverleningstrajecten

Uit het onderzoek wordt duidelijk wat er met de gezinnen gebeurt in de periode tot een jaar na melding bij Veilig Thuis. En of er verschillen gemeten kunnen worden tussen Veilig Thuis-regio’s onderling. De dataverzameling voor het onderzoek betreft ten minste 2 momenten: het eerste vlak na melding bij Veilig Thuis (T0), het tweede een jaar na melding (T1).

Indienen van onderzoeksvoorstellen

Wil u indienen? Lees dan de subsidieoproep voor meer details over het indienen van een aanvraag binnen deze ronde en de randvoorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen.

Meer weten?

]]>
news-6333 Fri, 09 Oct 2020 15:53:26 +0200 Uitgebreide cursus over omgaan met dementie werkt https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/uitgebreide-cursus-omgaan-dementie-werkt De cursus ‘Beter thuis met dementie’ is een succes. Dat blijkt uit jarenlang onderzoek naar de cursus die een vakantieweek combineert met een intensieve cursus over dementie. Projectleider Betty Birkenhäger, specialist ouderengeneeskunde bij zorgorganisatie Laurens: “Mensen krijgen na 70, 80 levensjaren ineens te maken met zo’n ontwrichtende ziekte van hun partner. Dan hebben we gewoon de maatschappelijke plicht hen voor te bereiden [...].” news-6330 Thu, 08 Oct 2020 15:10:30 +0200 3, 4 & 5 november: Slotevent Deltaplan Dementie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/agenda/detail/item/3-4-5-november-slotevent-deltaplan-dementie/ Op 3, 4 en 5 november organiseert het Deltaplan Dementie online een 3-daags jaarevent. Een congres met interessante sprekers, programmasessies en 38 workshops over de volle breedte van onderzoek, de kwaliteit van zorg en ondersteuning en de dementievriendelijke samenleving. Als een van de pijlers van het Deltaplan Dementie levert het ZonMw-programma Memorabel een inhoudelijke bijdrage aan dit event. news-6309 Thu, 08 Oct 2020 11:17:00 +0200 Online congres Doen wat werkt in het sociaal domein https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/online-congres-doen-wat-werkt-in-het-sociaal-domein-1/ Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt zéker in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het online congres op 10 november laat zien wat wél kan en dat preventie loont. Wilt u weten hoe andere gemeenten, zorg- en sociaalwerkorganisaties en professionals effectief aan maatschappelijke vraagstukken werken? En hoe professionals, leidinggevenden en bestuurders daarin samen optrekken? Meld u zich dan aan voor dit online congres op 10 november van 09.00 tot 12.30 uur. Korte terugblik naar het eerste congres vindt u hier.

]]>
news-6343 Wed, 07 Oct 2020 08:34:00 +0200 Richtlijn wijkverpleegkundigen over eenzaamheid bij ouderen https://mediator.zonmw.nl/mediator-43/een-goed-gesprek-kan-verzachtend-werken/ Wijkverpleegkundigen komen vaak eenzaamheid tegen onder oudere cliënten. Daarom hebben zij een richtlijn opgesteld over dit thema. ‘Dat wijkverpleegkundigen hun eigen richtlijnen formuleren, is internationaal gezien tamelijk uniek.’ Lees meer over de richtlijn en de belangrijkste aanbevelingen. news-6303 Tue, 06 Oct 2020 15:54:05 +0200 Mini-documentaire 'Met En Voor Elkaar s.v. Geinoord' https://www.youtube.com/watch?v=-p2cyXnvEBM SV Geinoord in Nieuwegein organiseert elke dinsdag wandelvoetbal voor ouderen. Het ZonMw-project ‘Geinoord Met en Voor Elkaar’ is een uitbreiding van deze activiteit. Dit project richt zich op inwoners van 75 jaar en ouder uit Nieuwegein. Het doel is hen samen te brengen en eenzaamheid te verminderen. In de mini-documentaire, die ook te zien zal zijn op RTV Utrecht, laten zij zien hoe zij dit doen en wat het effect is van het project op ouderen. Het project is op dit moment gepauzeerd, maar hoopt snel weer van start te gaan als de coronamaatregelen dit toelaten. news-6285 Fri, 02 Oct 2020 15:56:27 +0200 Nieuw: kennisdossiers Zorgstandaard Dementie https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/actueel/nieuws/kennisdossiers-zorgstandaard-dementie/ Informatie, tools en goede voorbeelden om te kunnen voldoen aan de aanbevelingen uit de nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020. Dementiezorg voor Elkaar introduceerde 28 september de website zorgstandaarddementie.nl met kennisdossiers gebaseerd op die nieuwe Zorgstandaard. De kennisdossiers zijn bedoeld voor professionals in zorg en welzijn die zorg en ondersteuning verlenen aan mensen met dementie en hun naasten. news-6262 Thu, 01 Oct 2020 11:42:16 +0200 Inventarisatie van eenzaamheidsinterventies gericht op ouderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/inventarisatie-van-eenzaamheidsinterventies-gericht-op-ouderen/ Het aantal interventies tegen eenzaamheid onder ouderen in Nederland is groot. Maar hoe verminderen deze interventies eenzaamheid? Op welke doelgroepen en welk type eenzaamheid richten zij zich? Wat kan er gezegd worden over hun kwaliteit en resultaten én wat mist er nog in het aanbod? Om dit inzichtelijk te maken voerde kennisinstituut Movisie in opdracht van ZonMw de ‘Inventarisatie van eenzaamheidsinterventies gericht op ouderen’ uit. Er is veel kennis beschikbaar over het voorkomen en verminderen van eenzaamheid, maar er is nog onvoldoende onderzoek dat aantoont welke aanpak onder welke omstandigheden het meest effectief is. Om interventies die eenzaamheid aanpakken naar een hoger plan te tillen, vroeg het ministerie van VWS aan ZonMw een deelprogramma vorm te geven: ‘Versterking aanpak eenzaamheid’. Vanuit dit deelprogramma heeft ZonMw aan Movisie de opdracht gegeven een inventarisatie uit te voeren naar eenzaamheidsinterventies.

Beloftevolle en interessante interventies

Voor het onderzoek zijn 239 initiatieven geïnventariseerd. Deze zijn samen met 60 gehonoreerde aanvragen binnen de pilotrondes ‘startende en bestaande lokale initiatieven’ van het ZonMw-programma nader geanalyseerd. Bij al deze initiatieven is gekeken of zij voldoen aan drie criteria:

 1. Het initiatief hanteert een systematische manier van handelen om eenzaamheid te voorkomen of verminderen;
 2. Eenzaamheid staat in de probleembeschrijving of is benoemd als hoofd- of subdoel
 3. Ouderen van 60 jaar en ouder zijn specifiek benoemd als de belangrijkste doelgroep.

De analyse resulteerde in een lijst van beloftevolle en interessante interventies. Beloftevol betekent dat de interventie mogelijk binnen maximaal 18 maanden zodanig groeit dat deze toegelaten kan worden tot het erkenningstraject van de databank Effectieve sociale interventies of voorgelegd kan worden voor een hoger erkenningsniveau. Interventies die als interessant zijn aangemerkt kunnen dat om meerdere redenen zijn: zij vullen bijvoorbeeld een gat in het aanbod op, omdat ze zich richten op een specifieke risicogroep of omdat ze een vorm van ondersteuning hanteren die nog weinig wordt toegepast.

Werken aan een kennisbasis

Interventies kunnen doorgroeien naar toelating tot het erkenningstraject van de databank Effectieve sociale interventies. Hierdoor komen meer goede en goed overdraagbare eenzaamheidsinterventies én is de kennis in die interventies voor anderen toegankelijk gemaakt. Naast deze kwaliteitsontwikkeling, kan ook op andere manieren de kennisbasis worden versterkt. Zo wordt in het ZonMw-programma ondersteuning geboden voor de maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid. En daarin zien ook de onderzoekers van Movisie verdere mogelijkheden om kennisuitwisseling tussen vergelijkbare initiatieven te stimuleren. Hierbij kunnen kennisinstellingen hun kennis over wat werkt in de aanpak van eenzaamheid inbrengen. Gezamenlijk kunnen zij dan handvatten voor de praktijk uitwerken, bijvoorbeeld in de vorm van toegankelijke factsheets of infographics.  

Lokale behoefte

Bij de inventarisatie is ook gekeken naar de behoefte in het veld. In een groot aantal gemeenten is een vorm van een aanpak van eenzaamheid, maar de meeste staan hierin nog in een beginstadium. Vaak is er nog beperkt inzicht in de lokale eenzaamheidsproblematiek en welke behoeften inwoners hierbij hebben. Ook is er nog niet altijd een volledig overzicht van de beschikbare activiteiten en voorzieningen in de gemeente en over de kwaliteit hiervan. Er blijkt een behoefte aan cursussen en trainingen gericht op deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers op het terrein van signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid.

Het rapport met de inventarisatie is hier te downloaden.

Deze inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van ZonMw in het kader van het deelprogramma ‘Versterken aanpak eenzaamheid’ (onderdeel van het programma Langdurig Zorg en Ondersteuning). Dit programma is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS binnen het actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid.'

Week tegen Eenzaamheid

Van 1 tot 8 oktober is het Week tegen Eenzaamheid. Onder het motto ‘Kom erbij’ is er door het hele land aandacht voor het thema eenzaamheid.

Meer informatie

]]>
news-6257 Wed, 30 Sep 2020 17:05:58 +0200 De hiStory-app: meer verbinding, minder eenzaamheid https://publicaties.zonmw.nl/active-and-assisted-living/history/ Verhalen met elkaar delen zorgt voor meer erkenning, herkenning en verbinding. En waar meer gedeeld wordt, heerst minder eenzaamheid. Daarom ontwikkelt het project hiStory een app, waarmee ouderen hun verhalen kunnen delen op een gelijknamig platform. Onlangs vond de eerste bijeenkomst plaats om de app te testen. Het thema? De liefde! news-6252 Wed, 30 Sep 2020 10:07:30 +0200 Subsidieoproep: Innovatieve ideeën https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/off-road-2020/ Heeft u een baanbrekend idee dat tot nieuwe inzichten of innovaties kan leiden? En durft u het experiment aan om dat uit te werken tot een ‘proof of concept’? Dan kunt u tot 1 december een voorstel indienen voor ons programma Off Road. In deze ronde is er extra budget voor projecten op het terrein van dementie. news-6244 Mon, 28 Sep 2020 16:09:24 +0200 Informatie uit het webinar rondom laatste 'Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/informatie-uit-het-webinar-rondom-laatste-ontwikkelsubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenz/ Tot donderdag 29 oktober, 14.00 uur staat de oproep voor een 'Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg' voor de laatste keer open. Op 24 september 2020 organiseerden wij hierover een webinar waarin het programmateam de subsidieronde nader toelichtte en vragen beantwoordde. Ontwikkelsubsidie

Tot donderdag 29 oktober, 14.00 uur kunnen startende netwerken, die een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn voor thuiswonende ouderen bieden, voor de laatste keer een Ontwikkelsubsidie aanvragen. Daarmee kunnen zij samen met een extern adviseur het netwerk verder doorontwikkelen, verstevigen en uitbreiden. Doel is het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen van de thuiswonende ouderen in het werkgebied.

Veel gestelde vragen en antwoorden en de presentatie en een replay-link naar het webinar vindt u onderaan dit bericht. Voorbeelden van netwerken én meer informatie over de verschillende fases vindt u op onze webpagina.

De ontwikkeling van lokale netwerken samenhangende ouderenzorg wordt gefinancierd in het kader van de opdracht vanuit het VWS programma Langer Thuis, dat onderdeel is van het Pact voor de Ouderenzorg.

Meer informatie

]]>
news-6239 Mon, 28 Sep 2020 08:00:00 +0200 Levensloopbestendig wonen in de Hilversumse Meent https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/levensloopbestendig-wonen-in-de-hilversumse-meent/ Hoe zorg je ervoor dat ouderen zo plezierig mogelijk in hun wijk kunnen blijven wonen, met de juiste zorg en ondersteuning? In Hilversum heeft een huisarts samen met andere zorg- en welzijnsverleners een lokaal netwerk opgezet om de wijk levensloopbestendig te maken.
Dit artikel verscheen eerder op www.programmalangerthuis.nl

Steeds meer kwetsbare ouderen

Jessica van Dok is de initiatiefnemer van ‘Levensloopbestendig wonen in de Hilversumse Meent’. Als huisarts maakte zij zich zorgen over het toenemende aantal kwetsbare ouderen in de wijk. Ze wilde onderzoeken: hoe kunnen we het voor ouderen goed houden? Met subsidie vanuit het ZonMw-programma ‘Langdurige Zorg en Ondersteuning’ zijn Jessica en projectleider Corine van Maar aan de slag gegaan.

Ouderen nemen in dit programma een centrale positie in en krijgen specifieke aandacht - onder meer vanwege de nauwe samenwerking met het programma Langer Thuis van het Pact voor de Ouderenzorg.

Droom voor de wijk

Jessica en Corine hebben de Ontwikkelsubsidie in fase 1 gebruikt om een analyse te maken van de sociale structuur binnen de wijk. De betrokkenen werd in die beginperiode ook gevraagd om hun droom voor de wijk uit te spreken. Een methode die Corine vaker in haar projecten inzet, geïnspireerd door het Japanse ‘Ikigai’. “Ikigai is je reden van bestaan”, aldus Corine. “Waar kom je je bed voor uit?” Door deze vraag te stellen zie je waar mensen zich voor willen inzetten. Het leverde het Hilversumse netwerk twee speerpunten op: mensen verbinden en levensloopbestendig wonen.

"De gemeente was bijvoorbeeld vaak op afstand, maar is nu ontzettend betrokken. Zo geven ze nu voorlichting over woningaanpassingen om langer thuis te wonen.”

Meer mens voor elkaar

In fase 2 worden de speerpunten omgezet in plannen en acties. Er is veel aandacht voor samenwerking met alle spelers in de wijk. Dankzij een reeks bijeenkomsten weet iedereen elkaar nu beter te vinden. Corine benadrukt het belang van deze ontmoetingen: “Mensen worden meer mens voor elkaar. Dat is zo belangrijk. De gemeente was bijvoorbeeld vaak op afstand, maar is nu ontzettend betrokken. Zo geven ze nu voorlichting over woningaanpassingen om langer thuis te wonen.”

Verbindende vrijwilligers

Onderzoek, experiment en cocreatie staan centraal in deze tweede fase van het project. Binnenkort start de pilot ‘Buurten in de Meent’. Drie vrijwilligers krijgen de opdracht om bewoners van een straat te verbinden en te ondersteunen. Hiermee komen de kwetsbare ouderen niet alleen beter in beeld, maar wordt ook de drempel verlaagd om contact te leggen.

Centrale rol voor bewoners

Voor de initiatiefnemers is de inbreng van buurtbewoners en andere lokale partijen essentieel. Tijdens een ‘Wereldcafé’ komen bewoners en andere betrokkenen bijvoorbeeld samen om ideeën verder te ontwikkelen. De aangesloten actieonderzoeker interviewt oudere en jongere bewoners over hun behoeften voor het wonen en welzijn. En het netwerk denkt mee met het wijkcentrum over een nog te bouwen seniorencomplex.

“Ik droom ervan dat eenzame mensen in beeld zijn en dat we naar elkaar omkijken, zodat problemen eerder gesignaleerd worden.”

Tip: betrek belanghebbenden op tijd

Het wijkcentrum is de spil van de Hilversumse Meent. Voor het slagen van het project was het essentieel om het bestuur van dat centrum vanaf het begin mee te krijgen, reflecteert Jessica: “We hebben veel aandacht aan hen besteed. We wilden duidelijk maken dat we hen wilden aanvullen.” Ze adviseert andere netwerken om belanghebbenden in een vroeg stadium actief te betrekken.

Zelfdraaiend systeem

Waar staat het Hilversumse netwerk over twee jaar? Jessica ziet een zelfdraaiend systeem voor zich, waarbij mensen niet meer meteen naar de huisarts rennen. “Ik droom ervan dat eenzame mensen in beeld zijn en dat we naar elkaar omkijken, zodat problemen eerder gesignaleerd worden.” Ook wenst ze dat mensen weten hoe ze hun woning toekomstbestendig kunnen maken, en dat er plekken zijn waar mensen kunnen gaan wonen als het huis te groot is. Zodat er ruimte komt voor anderen en zodat niemand de wijk uit hoeft.

Meer informatie

]]>
news-6230 Thu, 24 Sep 2020 15:27:53 +0200 Subsidieoproep Social trials: ondersteuningsvormen voor mensen met dementie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-social-trials-ondersteuningsvormen-voor-mensen-met-dementie/ Gemeenten buiten de Randstad met een maximaal inwonersaantal van 150.000 kunnen reageren op de subsidieoproep voor de Social Trials. De Social Trials zijn gericht op experimenteren met ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en hun naasten, vanuit de visie van de Sociale Benadering Dementie. Doel is het creëren van een aanbod dat beter aansluit bij de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten.  Hierbij is er ook plek voor de indirecte gevolgen van de ziekte in de binnenwereld (de persoonlijke ervaring) en de buitenwereld (relaties en sociale omgeving) van betrokkenen.

[ UPDATE ] Op 22 oktober 2020 vindt de online informatiebijeenkomst plaats van 13.00 tot 14.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link.

Programma Interne monitoring en evaluatie

Sinds 2018 zijn vier Social Trial pilotgemeenten gestart (Amsterdam, ’s-Hertogenbosch, Amstelveen en Rotterdam). De focus in de pilotgemeenten ligt op het experimenteren met passende ondersteuning, gebaseerd op de Sociale Benadering Dementie. Het ZonMw-programma Interne monitoring en evaluatie Social Trials is opgezet om de werkzame bestanddelen van het experiment te identificeren zodat deze breder kunnen worden toegepast en verwerkt kunnen worden in landelijke richtlijnen en de volgende versie van de Zorgstandaard Dementie. 

Subsidieoproep Uitbreiding middels implementatie

Medio 2020 heeft VWS besloten het programma uit te breiden om zo meer te kunnen leren van de Social Trials en kennis op te doen over of deze benadering landelijk opgeschaald kan worden. Een onderdeel van deze uitbreiding is ruimte bieden aan vier nieuwe pilotgemeenten. Aangezien de huidige pilotgemeenten stedelijke gemeenten zijn, richt deze uitbreiding zich specifiek op gemeenten buiten de randstad. Hierdoor kan de aanpak in een nieuwe context toegepast worden. 

ZonMw opent hiervoor op 24 september 2020, in samenwerking met Alzheimer Nederland, de subsidieoproep Uitbreiding middels implementatie. 

]]>
news-6214 Tue, 22 Sep 2020 12:56:00 +0200 Tien jaar durend onderzoeksprogramma naar dementie aangekondigd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tien-jaar-durend-onderzoeksprogramma-naar-dementie-aangekondigd/ 'Een wereld zonder dementie', dat is een van de hoofddthema's in de nieuwe Nationale Dementiestrategie 2021-2030. Minister Hugo de Jonge kondigde gisteren hiervoor een langlopend en omvangrijk onderzoeksprogramma gericht op dementie aan. Veronique Timmerhuis, algemeen directeur ZonMw: ‘Deze forse investering is geweldig goed nieuws en noodzakelijk om daadwerkelijk doorbraken te kunnen realiseren in het voorkomen en het behandelen van dementie.’ Nationale Dementiestrategie 2021-2030

Uitgangspunt in de strategie is de missie: Mensen met dementie en hun naasten kunnen als waardevol lid van onze samenleving functioneren en goede ondersteuning en zorg ontvangen. Er wordt voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan naar mogelijke preventie, behandeling en genezing van dementie. Naast het onderzoeksprogramma zet de strategie daarom ook in op de thema’s ‘Steun op maat bij leven met dementie’ en ‘Mensen met dementie tellen mee’.

Budget

Voor het onderzoek is in 2021 €10 miljoen beschikbaar. Dit bedrag zal met €2 miljoen per jaar stijgen tot een jaarlijks bedrag van €16 miljoen vanaf 2024. Voor de hele looptijd 2021-2030 gaat het in totaal om €148 miljoen  

Samenwerking en specialismen 

In het nieuwe onderzoeksprogramma zetten we in op focus en synergie. Zo komen we tot een completer inzicht in het ontstaan en het beloop van dementie. Het onderzoek naar dementie bevindt zich momenteel in een stroomversnelling. Door het financieren van consortia en specialistische centra en door multidisciplinaire samenwerking te stimuleren, kunnen Nederlandse onderzoekers optimaal gebruikmaken van de laatste ontwikkelingen in het onderzoeksveld. 

Nederlandse onderzoekers leveren al een belangrijke bijdrage aan het dementieonderzoek wereldwijd. Zo is Nederlandse Hersenbank voor buitenlandse onderzoekers een gewilde partij om mee samen te werken vanwege de unieke kwaliteit. Dit gebeurt bijvoorbeeld via programma’s zoals het EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND). 

Preventie

Het onderzoeksprogramma zal zich ook richten op preventie: 30 tot 40 procent van dementie is te verklaren door leefstijlfactoren. En ook de sociale en fysieke omgeving waarin we leven speelt een rol. Onderzoek hiernaar, zowel bij de algemene bevolking als bij risicogroepen, is van groot belang om zo dementie zo veel mogelijk te kunnen voorkomen. 

Eerder onderzoek

‘Met het eerdere onderzoeksprogramma heeft ZonMw een mooie basis gelegd in de afgelopen 8 jaar, waarin er veel kennis is opgeleverd over de vroege identificatie van risico’s op het ontstaan van dementie,’ vertelt Timmerhuis. Ook zijn grote stappen gezet in de diagnostiek. Maar de puzzel is nog niet opgelost. Met deze nieuwe investering in wetenschappelijk onderzoek, kunnen we de noodzakelijk vervolgstappen zetten naar behandeling en verbetering van kwaliteit van leven bij de diverse vormen van dementie.’

Hoe nu verder?

Samen met mensen met dementie, hun naasten en verschillende partijen die betrokken zijn bij dementieonderzoek, -behandeling, -zorg en -ondersteuning gaan we de komende maanden aan de slag om het nieuwe programma vorm te geven. 

Blijf op de hoogte via onze website en nieuwsbrieven

Lees hier de Kamerbrief.
 

]]>
news-6164 Mon, 14 Sep 2020 15:28:00 +0200 Mantelzorg en werk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/mantelzorg-en-werk/ Eén op de vier werknemers combineert een betaalde baan met mantelzorgtaken. Deze combinatie van werken en zorgtaken kan soms een zware belasting zijn. Om meer zicht te krijgen op hoe werkgevers en werknemers om kunnen gaan met de combinatie van mantelzorg en werk, heeft ZonMw in de loop der tijd op verschillende relevante thema’s (onderzoeks)projecten gehonoreerd. Hierbij treft u een overzicht aan van deze projecten. Verschillende aspecten

De onderzoeksprojecten in dit overzicht beslaan verschillende aspecten gerelateerd aan vraagstukken op het terrein van werk en mantelzorg:

 • Mantelzorgers die werkzaam zijn in de zorg. Een doelgroep waar overbelasting en verzuim een punt van aandacht is.
 • Mogelijke genderverschillen als het gaat om mantelzorg en werk, bijvoorbeeld in relatie tot psychische klachten.
 • Economische evaluaties, die met behulp van algoritmes, beter de kosteneffectiviteit van interventies op het terrein van mantelzorg in kaart kunnen brengen
 • Ondersteuning die thuiszorgmedewerkers kunnen geven om overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan.
 • Invloed van mantelzorg op de mogelijk afname van zorgkosten van formele zorg

De onderzoeksprojecten op werk en mantelzorg

Op het thema werk en mantelzorg lopen diverse onderzoeksprojecten en zijn er ook al projecten afgerond.

Lopend onderzoek

Afgerond onderzoek

Podcast

]]>
news-6170 Thu, 10 Sep 2020 12:35:02 +0200 Alzheimer Nederland reikt talentprijs ‘Young Outstanding Researcher’ uit aan twee jonge dementie onderzoekers https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/alzheimer-nederland-reikt-talentprijs-young-outstanding-researcher-uit-aan-twee-jonge De talentprijs ‘Young Outstanding Researcher’ ter waarde van 100.000 euro is dit jaar door Alzheimer Nederland uitgereikt aan twee jonge onderzoekers: dr. Janne Papma, winnaar in de categorie ‘onderzoek ten behoeve van de huidige generatie’ en dr. Susanne van Veluw, winnaar in de categorie ‘onderzoek ten behoeve van toekomstige generaties’. news-6189 Wed, 09 Sep 2020 10:36:00 +0200 Nieuw ziektebeeld bij frontotemporale dementie gevonden https://www.alzheimercentrum.nl/nieuw-ziektebeeld-bij-frontotemporale-dementie-gevonden/ Onderzoekers van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC vestigen de aandacht op een bijzondere variant van frontotemporale dementie. Deze variant is zichtbaar in de rechterslaapkwab, het hersengebied achter de oren. “Nu we dit weten, kunnen we patiënten met deze vorm van dementie in de toekomst beter behandelen”, aldus Hülya Ulugut Erkoyun, een van de onderzoekers. news-5990 Wed, 09 Sep 2020 06:00:00 +0200 Leren & verbeteren: persoonsgerichte zorg is teamwerk https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/interprofessionele-leer-en-werkcultuur/ Zorg- en behandelteams met fysiotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden werken op dit moment meestal gescheiden. Associate lector Anneke van Vught vertelt hoe binnen het project EVIDENCE 2.0 in 6 verpleeghuizen wordt gewerkt aan een interprofessionele leer- en werkcultuur waarin alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de cliënt vanuit dezelfde visie werken. news-6135 Fri, 04 Sep 2020 11:53:08 +0200 Oudere loopt minder risico op dementie dan tien jaar geleden https://www.volkskrant.nl/wetenschap/oudere-loopt-minder-risico-op-dementie-dan-tien-jaar-geleden~b1b065d2/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Het risico op dementie is te verkleinen door betere gezondheidszorg en leefstijlfactoren, blijkt uit een groot internationaal onderzoek onder leiding van het Erasmus MC in Rotterdam. Maar vooralsnog zal het aantal patiënten met dementie niet dalen. Door de vergrijzing blijft het absolute aantal groeien. news-6120 Thu, 03 Sep 2020 09:50:00 +0200 Subsidieoproep ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ voor de laatste keer geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-voor-de-laatste-keer-geopend/ Werkt u met uw (lokale) partners aan een afgestemd aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn voor thuiswonende ouderen? En wilt u uw startende netwerk graag verder ontwikkelen? Vanaf vandaag kunt u een Ontwikkelsubsidie (Fase I) aanvragen van de programmalijn ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’. De oproep staat open tot donderdag 29 oktober, 14.00 uur. Begin 2021 opent de laatste subsidieoproep voor de meer gevorderde netwerken (Fase II - Uitwerkingssubsidie). Wat is een Ontwikkelsubsidie (Fase I)?

Vanaf vandaag kunnen startende netwerken, die een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn voor thuiswonende ouderen bieden, een Ontwikkelsubsidie aanvragen. Daarmee kunnen zij samen met een extern adviseur het netwerk verder doorontwikkelen, verstevigen en uitbreiden. Doel is het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen van de thuiswonende ouderen in het werkgebied. Tijdens het project stelt het netwerk een plan van aanpak op voor het uitwerken van twee concrete onderwerpen. Belangrijke mijlpalen van deze subsidie zijn in ieder geval het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en ambitie.

Wat is een Uitwerkingssubsidie (Fase II)?

Voor meer gevorderde netwerken opent begin 2021 voor de laatste keer de oproep voor een Uitwerkingssubsidie. Deze subsidie richt zich op netwerken die al enige tijd samenwerken. Met de Uitwerkingssubsidie kan het netwerk zich, samen met een actieonderzoeker, verder ontwikkelen. Bij de Uitwerkingssubsidie zal er ook specifiek aandacht komen voor het verduurzamen van de beoogde projectresultaten en van het netwerk.

Subsidie voor doorstromen naar vervolgfase

Tussen de verschillende fases is het mogelijk om door te stromen. Lokale netwerken die een Ontwikkelsubsidie (Fase I) afronden, krijgen een uitnodiging om een Uitwerkingssubsidie (Fase II) aan te vragen. En netwerken die een Uitwerkingssubsidie (Fase II) toegekend hebben gekregen, kunnen na afloop een Verduurzamingssubsidie (Fase III) aanvragen. Momenteel staat de eerste subsidieoproep open voor de Fase II-projecten die al zijn afgerond en verder willen verduurzamen.

Veel netwerken reeds aan de slag

Halverwege 2019 startten de eerste projecten vanuit deze subsidieregeling.  Verspreid over Nederland konden sindsdien 63 netwerken met een Ontwikkelsubsidie aan de slag en ontvingen 35 netwerken een Uitwerkingssubsidie. Voorbeelden van netwerken én meer informatie over de verschillende fases vindt u op onze webpagina.

Webinar

Donderdag 24 september organiseren wij een webinar over de oproep van de Ontwikkelsubsidie. Tijdens dit webinar geven wij meer informatie over de subsidieronde en worden vragen van deelnemers beantwoord.

De ontwikkeling van lokale netwerken samenhangende ouderenzorg wordt gefinancierd in het kader van de opdracht vanuit het VWS programma Langer Thuis, dat onderdeel is van het Pact voor de Ouderenzorg.

Meer informatie

]]>
news-6081 Tue, 01 Sep 2020 11:26:00 +0200 Blog ‘Een ochtendje (terug) de praktijk in! Terug naar Oegstgeest’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/blog-een-ochtendje-terug-de-praktijk-in-terug-naar-oegstgeest/ Op 20 februari stapte ik op mijn fiets richting verpleeghuis Van Wijckerslooth in Oegstgeest. Voor mij een welbekende route: ik kom oorspronkelijk uit Oegstgeest en heb tot 1,5 jaar geleden op wekelijkse basis in de zorg gewerkt in dit verpleeghuis van Marente. Dat ik tijdens mijn meeloopochtend dus oud-collega’s tegen zou komen, was stiekem wel heel leuk. Als programmamanager van het programma Beter Thuis bij ZonMw ben ik dagelijks bezig met de geriatrische revalidatie (GRZ), maar toch op een hele andere manier. Die donderdag ging ik weer een dagje terug de praktijk in. De voltallige GRZ-afdelingen van Van Wijckerslooth volgen de training ‘TEAM AAN ZET!: interdisciplinair samenwerken in de GRZ’. Doel van de training: het realiseren van hoogwaardige klinische en ambulante geriatrische revalidatie met een interdisciplinair samenwerkend team binnen de afdeling, instelling of zorgketen.

Samen met de verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten en nog veel meer betrokkenen kijken we eerst terug naar wat men tot nu toe geleerd heeft. De eerdere trainingsdagen hebben al veel opgeleverd zo te horen. “Van óver iemand denken naar mét iemand denken”. “Door gezamenlijk met de verschillende disciplines intensiever en vaker op te trekken, leren we meer van elkaars werk. Dit zorgt voor een betere samenwerking tussen de zorg en de therapeuten”. Aldus één van de aanwezigen.

Ook worden de kernwaarden van Marente Revalidatie besproken: professioneel, multidisciplinair en terug naar huis. Kernwaarden zijn mooie kreten, maar juist dit trainingstraject zorgt ervoor dat de werkvloer handen en voeten gaat geven aan deze kernwaarden. De teams pitchen vervolgens op een originele manier hun verbeterplannen voor het multidisciplinair overleg (MDO) en de revalidatie-attitude. Van presentaties en teamworkoefeningen tot toneelstukjes, ieder team presenteert op zijn eigen manier.

Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van de revalidatiemap voor cliënten. Op één van de afdelingen wordt er een pilot gedraaid. Hierbij krijgt elke cliënt op zijn kamer een map met daarin zijn eigen doelen om weer terug naar huis te kunnen gaan. Daarbij zijn ook belangrijke afspraken en oefeningen opgenomen. De afspraken in deze map zijn een belangrijke stimulans voor cliënten, maar ook voor de professionals. Ook het team dat de pijn- en knelpunten van de organisatie van het MDO via tekeningen presenteerde, is mij zeker bijgebleven.

Die positieve revalidatie attitude straalt niet alleen af van de plannen van de professionals, maar ook van het gebouw. Je ziet het zelfs geïntegreerd in de namen van de verschillende GRZ-afdelingen: KRACHT, SPRINT, ENERGIE en BALANS. Na de presentaties, het vervolgtraject van de verbeterprojecten en de evaluatie onder het genot van een heerlijk soepje, kwam deze ochtend ten einde. Ik stapte weer op mijn fiets om de trein te nemen naar Den Haag Laan van NOI. Back to business, zou je wel kunnen zeggen.

Vanuit het ZonMw-programma Beter Thuis werken we aan kwaliteitsontwikkeling binnen de GRZ, het ELV en de GZSP. Kwaliteit van leven behouden en herwinnen. Dat is essentieel voor mensen die zorg nodig hebben. Zo ook voor de vaak kwetsbare mensen die tijdelijk een intensieve zorg- en behandelbehoefte hebben. De zorgprofessionals en -organisaties beschikken met elkaar over veel kennis en kunde om binnen de tijdelijke zorgvormen kwalitatief goede zorg te bieden. Door samen te werken aan een kwaliteitscyclus en ‘beschrijvingen van goede zorg’ op te stellen maken we die zorg nog beter. Zo leveren we met elkaar een bijdrage aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen. Dit doet het programma door:

 • het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden te stimuleren;
 • het proces van kennisontwikkeling te bevorderen;
 • praktijkvoorbeelden te (laten) verzamelen, verspreiden en onderbouwen;
 • het realiseren van samenhang tussen de drie zorgvormen en het bereiken van afstemming tussen de verschillende (uitvoerende) organisaties en betrokken zorgprofessionals in het werkveld.

En juist zo’n dag terug in de praktijk maakt dat ik mijn werk weer een stukje beter kan uitvoeren. Dit is één van de manieren waarop ik hoor wat de behoeftes zijn uit de praktijk en hoe we samen kunnen werken aan het verbeteren van de GRZ!

Relevante links

]]>
news-6116 Tue, 01 Sep 2020 09:53:00 +0200 Subsidie voor onderzoek van onderwijs huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-van-onderwijs-huisartsgeneeskunde-en-ouderengeneeskunde/ Universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde, eerstelijnsgeneeskunde en ouderengeneeskunde met een opleiding tot huisarts en/of opleiding tot specialist ouderengeneeskunde kunnen nu subsidie aanvragen voor de onderbouwing en/of verbetering van onderwijsmethoden in hun opleidingen. Het overkoepelende thema voor deze subsidieoproep is competentiegericht leren. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 17 november 14.00 uur.  news-6098 Tue, 01 Sep 2020 06:00:00 +0200 Tijdige transmurale palliatieve ouderenzorg https://www.zonmw.nl/lmnr-mrijn Hoe kunnen we de zorg zo organiseren dat we rekening houden met de palliatieve zorgbehoefte van ouderen? In haar blog vertelt senior onderzoeker Marjon van Rijn hoe het oprichten van een transmuraal team palliatieve zorg, een transmuraal zorgpad en interprofessioneel opleiden hier bij helpen. news-6099 Mon, 31 Aug 2020 16:43:08 +0200 Verpleegkundige is een beroep, geen baantje https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundige-is-een-beroep-geen-baantje/ Wat kun je verwachten van het programma Verpleging en Verzorging? Commissievoorzitter Janneke van Vliet vertelt over de ontwikkeling van het vak en de subsidiemogelijkheden: ‘We willen het vak professionaliseren, zodat dit uiteindelijk leidt tot efficiëntere zorg die beter is voor de patiënt en de positie van de verpleegkundige en verzorgende versterkt. Daarvoor moeten we het vak serieus nemen.’ news-6090 Mon, 31 Aug 2020 08:47:45 +0200 Open Access: meer impact van onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/open-access-meer-impact-van-onderzoek/ Open Access publiceren zorgt ervoor dat onderzoek snel en makkelijk toegankelijk is. Tijdens de coronapandemie is meer dan ooit gebleken dat dit belangrijk is. Artsen en patiënten bijvoorbeeld zoeken naar informatie over de behandeling van COVID-19. Om de impact van kennis te verder vergroten, verscherpt ZonMw met ingang van 1 januari 2021 de richtlijnen voor Open Access. Wat verandert er? Beter onderzoek en meer impact door Open Access

Het snel en toegankelijk delen van publicaties en data (Open Access) helpt de wetenschap, de gezondheidszorg en het onderwijs vooruit. Artsen, patiënten, beleidsmakers en praktijkprofessionals kunnen meteen gebruik maken van de meest recente inzichten en data. De kwaliteit van onderzoek en data verbetert omdat collega’s meteen mee kunnen kijken en experimenten kunnen reproduceren in hun eigen lab. En onderzoekers kunnen beter samenwerken, nationaal en internationaal. Het wordt ook eerder duidelijk wat wel en niet werkt zodat onderzoek bijgesteld of gestopt kan worden. Het is grotendeels aan Open Access publicaties te danken geweest dat snel aangetoond kon worden dat de werking en veiligheid van chloroquine en hydroxychloroquine als behandeling voor COVID-19-patiënten onvoldoende is. Jeroen Geurts, voorzitter van het bestuur van ZonMw: “De coronapandemie heeft extra scherp gemaakt waarom Open Access publiceren van belang is”.

Implementatie van Plan S

Al sinds 2013 verplicht ZonMw onderzoekers om alle publicaties die voortkomen uit onderzoek dat geheel of gedeeltelijk door ZonMw gesubsidieerd is, Open Access beschikbaar te stellen. Uit een onderzoek van het Centre for Science and Technology Studies (CWTS) blijkt dat dit in 2018 al lukte voor 60% van de publicaties. ZonMw wil deze stijgende lijn sterker doorzetten. Medio 2019 heeft ZonMw zich achter Plan S voor Open Access geschaard. Dit plan is opgesteld door cOAlition S, een samenwerkingsverband van internationale subsidieverstrekkers, met als doel om 100% Open Access te bereiken. ZonMw gaat, net als NWO, dit jaar de richtlijnen van Plan S implementeren.

Direct 100% Open Access vanaf 1 januari 2021

De principes van Plan S gelden voor alle subsidieoproepen die ZonMw publiceert vanaf 1 januari 2021. In vergelijking met 2020 scherpt ZonMw de richtlijnen dus verder aan. In de praktijk komt het er onder andere op neer dat er gratis toegang is tot de publicaties en er geen embargotermijn is tussen de datum van publicatie in een tijdschrift en de vrije toegankelijkheid van de publicatie online. Ook wordt publiceren mogelijk onder een open Creative Commons licentie waardoor resultaten verspreid/hergebruikt kunnen worden en wordt gericht op het behoud van auteursrechten door auteurs of hun instituten.

Drempels op de weg

Veel onderzoekers publiceren al Open Access maar nog niet in alle gevallen en ook niet altijd ‘direct’. De implementatie van Plan S zal dus voor onderzoekers van ZonMw-projecten kansen bieden maar ook drempels opwerpen. Onderzoekers lopen er onder andere tegenaan dat er voor Open Access publiceren soms hoge bedragen betaald moet worden. Daar wordt momenteel aan gewerkt, onder meer door landelijke afspraken van universiteiten met uitgevers. Ook ZonMw kijkt naar mogelijkheden om hier oplossingen voor te vinden. Rob Diemel, ZonMw coördinator Open Science: ”ZonMw wil Open Access stimuleren via meerdere routes, waarbij projectleiders zelf een keuze kunnen maken. Zo kunnen aanvragers in nieuwe rondes vanaf 2021 in hun projectbegroting budget opnemen voor publicatie via de zogeheten volledig gouden route (direct gratis en voor iedereen toegankelijke publicatie). Ook faciliteren we de groene route door onderzoekers toegang te bieden tot een wereldwijd veelgebruikt repository. Dit leidt tot snellere verspreiding van onderzoeksresultaten en biedt de onderzoekers meer zichtbaarheid.”

Open Access om kennis in de maatschappij te benutten

Ondanks dat de transitie van publiceren achter betaalmuren naar Open Access een lastig proces is, ziet Jeroen Geurts ook dat onderzoekers Open Access steeds meer omarmen: “Onderzoekers voelen natuurlijk ook de noodzaak om hun bevindingen maatschappelijk te laten benutten. Je ziet bij de COVID-19 onderzoeksprogramma’s dat er heel veel expertise is in Nederland om de negatieve effecten, medisch en niet-medisch, van COVID-19 tegen te gaan. Snelle toegang tot elkaars onderzoek en daar gebruik van kunnen maken, is voor onderzoekers, zeker wanneer ze werken in een race tegen de klok, van levensbelang.”

Erkennen en waarderen

Open Access vraagt ook om een andere manier van erkennen en waarderen van onderzoekers. Open Access publicaties zijn beter vindbaar, worden vaker geciteerd en hebben een groter bereik. Het is belangrijk dat onderzoekers worden gewaardeerd om de kwaliteit van hun onderzoek en het belang ervan voor wetenschap en/of maatschappij, en niet om omstreden indicatoren zoals de journal impact factor en H-index. Daarom worden de principes van DORA (Declaration on Research Assessment) vanaf 2021 toegepast in de beoordeling en selectie van ZonMw-subsidieaanvragen. Dat moet leiden tot een andere manier van erkennen en waarderen van onderzoekers.

Verplichten maar ook informeren en faciliteren

In de loop van 2020 zal ZonMw vooral bezig zijn om de richtlijnen van Plan S te implementeren en onderzoekers en projectteams te informeren en adviseren over het Open Access publiceren van hun onderzoek. Ook zal het ZonMw Open Access-team deze implementatie faciliteren door de richtlijnen in de processen op te nemen en de ZonMw-medewerkers goed voor te bereiden op deze veranderingen, zodat zij aanvragers kunnen helpen. Op de ZonMw-website is alle informatie te vinden en uiteraard kan iedereen die vragen heeft, terecht bij de medewerkers van het Open Access-team.

Meer informatie

]]>
news-6089 Sat, 29 Aug 2020 09:51:45 +0200 Hoe hardloopwedstrijden coronaproof worden – en vijf andere opmerkelijke coronastudies https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hoe-hardloopwedstrijden-coronaproof-worden-en-vijf-andere-opmerkelijke-coronastudies/ In de Volkskrant verscheen vandaag een artikel waarin 6 van onze projecten over corona worden uitgelicht. Wij delen hier de links naar project- en programmapagina's voor meer achtergrondinformatie. In het artikel van de Volkskrant Hoe hardloopwedstrijden coronaproof worden – en vijf andere opmerkelijke coronastudies worden de voortgang en resultaten van 6 ZonMw-projecten over het coronavirus (COVID-19) besproken.

Hieronder vindt u per project dat wordt besproken de vindplaats op onze website.

Projecten

Meer informatie

]]>
news-6069 Wed, 26 Aug 2020 09:00:00 +0200 Maatschappelijke effecten COVID-19 onder de loep https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/maatschappelijke-effecten-covid-19-onder-de-loep/ Binnenkort starten in ieder geval 20 nieuwe onderzoeksprojecten om antwoord te krijgen op de vraag wat het effect is van het coronavirus (COVID-19) op onze maatschappij. Van 11 andere projecten zijn aanvullende administratieve stappen nodig voordat een besluit kan worden genomen over definitieve honorering. De onderzoeken richten zich op de impact van de genomen maatregelen, op de veerkracht van de samenleving en op de economische gevolgen voor de samenleving. Door de snelle start en de korte looptijd van de projecten kunnen deze onderzoeken op korte termijn relevante kennis opleveren. Effectiviteit en impact van maatregelen

De projecten die binnen dit thema starten, kijken naar de effectiviteit en impact van de genomen maatregelen en strategieën in reactie op de coronacrisis. Van onderzoek naar het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers tot onderzoek naar het effect van de genomen maatregelen op de grondrechten van met name kwetsbare rechtszoekenden en hun vertrouwen in de rechtspraak. Of van onderzoek naar de lessen die we uit de maatregelen van andere Europese landen kunnen halen tot onderzoek naar voorkeuren voor het uitrollen van COVID-apps in Nederland.

Menselijke veerkracht in de samenleving

Binnen dit thema richt onderzoek zich voornamelijk op groepen die tijdens de coronacrisis op sociaal en maatschappelijk gebied meer dan anderen geraakt worden door de gevolgen van de genomen maatregelen. Zo wordt onderzoek gedaan naar onderwijsachterstand bij kansarme (basisschool)leerlingen en wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe kwetsbare groepen die zijn ontstaan (zoals zzp’ers en mensen met een tijdelijke baan, onder wie veel jongeren). Maar ook wordt er gekeken naar de mentale en fysieke langetermijneffecten van oud-COVID-19-patiënten en zorgmedewerkers.

Gevolgen en oplossingen voor economie

Onderzoek naar de economische veerkracht richt zich op de doorwerking van de crisis in verschillende sectoren van de economie, arbeidsmarkteffecten en steunmaatregelen. Een onderzoek richt zich bijvoorbeeld op het versterken van regionaal-economische structuur, met als doel op lange termijn de nationale economische weerbaarheid te vergroten. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar het effect van de coronacrisis op banken en de financiële stabiliteit in Europa.

COVID-19 Programma

Meer informatie over de gestarte projecten vindt u binnenkort op de website van ZonMw. Deze onderzoeken starten in het kader van een groot actie- en onderzoeksprogramma dat ZonMw in samenwerking met NWO in mei heeft opgezet rondom het nieuwe coronavirus. Projecten die onderzoek doen naar diagnostiek, behandeling en preventie van het coronavirus startten vorige maand. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar in welke mate en op welke wijze sectoren in regio’s geraakt worden door de coronacrisis en wat de verschillen verklaart in weerbaarheid en wendbaarheid van regio’s.

Meer informatie

]]>