ZonMw tijdlijn Ouderen https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Ouderen nl-nl Tue, 21 Jan 2020 22:04:03 +0100 Tue, 21 Jan 2020 22:04:03 +0100 TYPO3 news-5061 Tue, 21 Jan 2020 11:25:00 +0100 Nieuwe subsidieoproepen Juiste Zorg Op de Juiste Plek geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-geopend/ Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) opent vandaag 3 nieuwe subsidieoproepen. Doel van de subsidies is het ondersteunen van de (door) ontwikkeling van regionale samenwerkingsinitiatieven gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg. Ook is het mogelijk financiering aan te vragen voor het opstellen van een gedeeld regiobeeld, ter ondersteuning van het ontwikkelen van een regiovisie. Samen willen we de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen en de zorg verplaatsen, naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Zorg vervangen door nieuwe vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk. Het programma JZOJP richt zich op startende en bestaande samenwerkingsverbanden.

Nieuwe subsidieoproepen

Vandaag zijn de volgende subsidies opengesteld:

 • De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking.
 • De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk.
 • Een Voucher ter ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio.

Mensen die in de eerste ronde van Juiste Zorg Op de Juiste Plek een aanvraag hebben ingediend of dat hebben overwogen wijzen wij erop dat op basis van de ervaring die is opgedaan in deze tweede ronde een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd. Zoals: bij het aanvragen van een regio-impuls moet een regiobeeld beschikbaar zijn, voor alle drie de oproepen geldt dat de participatie van burgers een vereiste is, voor burgers kunt u lezen cliënten, patiënten, naasten en/of mantelzorgers.

Let op

Naar aanleiding van een evaluatie van de eerste subsidieronde van JZOJP zijn de voorwaarden aangescherpt. Ook zijn de aanvraagformulieren in deze tweede ronde aangepast zodat ze gebruiksvriendelijker zijn.
Het is belangrijk dat u de programmatekst en de teksten van de oproepen goed doorneemt.

Webinar over subsidieoproepen van 13 januari

Op maandag 13 januari hield JZOJP een webinar over de subsidieoproen. Tijdens dit webinar konden deelnemers vragen stellen over het indienen van een aanvraag.
Het terugkijken van het webinar kan hier!

Meer informatie

Subsidiemogelijkheden Juiste Zorg Op de Juiste Plek
Het overkoepelende VWS-programma en goede voorbeelden van De Juiste Zorg op de Juiste Plek
Het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek

]]>
news-5182 Mon, 20 Jan 2020 10:14:07 +0100 Subsidieoproepen (ouderen)mishandeling https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproepen-ouderenmishandeling/ Er staan twee nieuwe oproepen open in het onderzoeksprogramma geweld hoort nergens thuis. Ouderenmishandeling is een van de onderwerpen die onder huiselijk geweld valt waar onderzoek naar gedaan kan worden. De subsidieoproep Regie en samenwerking richt zich op actiegericht en empirisch onderzoek om de samenwerking, afstemming en regievoering in de integrale aanpak van huiselijk geweld te verbeteren. Het gaat daarbij om de thema’s: Samenwerking en regie, Integraliteit casuistiek, efficiente en samenhangende inrichting en bijdrage technologie.

De subsidieoproep (vroeg)signalering richt zich op onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering. Het gaat daarbij om de thema’s: instrumenten, disclosure, normstelling en het herkennen van trauma’s. 

De subsidieoproepen bieden ruimte voor onderzoek rondom huiselijk geweld. Onder vormen van huiselijk geweld vallen ook onderwerpen als ouderenmishandeling en bijvoorbeeld eergerelateerd geweld. Er is subsidie beschikbaar voor onderzoek naar ‘(vroeg)signalering’ (max. 150.000 euro per aanvraag, totaal 300.000 euro beschikbaar) en voor onderzoek naar ‘samenwerking en regie’ (max. 200.000 euro per aanvraag, totaal 900.000 euro beschikbaar).

]]>
news-5165 Thu, 16 Jan 2020 15:45:00 +0100 Loosduinen steeds Beter Thuis in goede zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/loosduinen-steeds-beter-thuis-in-goede-zorg/ Dat zorg altijd beter kan, bewijst het netwerk Beter Thuis in de Haagse wijk Loosduinen. Hierin werken verschillende hulpverlenende instanties samen om optimale zorg en ondersteuning te bieden aan kwetsbare inwoners. Dankzij een subsidie van ZonMw professionaliseerde het netwerk het afgelopen jaar nog verder. ‘We leren steeds beter hoe we inwoners fit en vitaal houden – en dus zelfstandig.’ Samenwerken aan problemen in de wijk

Huisartsen, verpleeghuizen, ouderenorganisaties, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, apotheken, een wijkteam, welzijnsorganisaties: in het wijknetwerk van Loosduinen komt een breed scala aan hulporganisaties samen om te ondersteunen bij problemen in de wijk. Dat kan eenzaamheid onder ouderen zijn. Maar ook valpreventie, depressies, dementie of polyfarmacie – het gebruik van 5 of meer soorten medicatie die onderling voor interacties en bijwerkingen zorgen. ‘Allemaal problemen die we kunnen oplossen als we als zorginstanties samenwerken’, zegt Nelleke Wouters, praktijkmanager bij huisartsenpraktijk Jacz en Docters van Leeuwen.

Lokale zorg goed organiseren

Het wijknetwerk Beter Thuis in Loosduinen bestaat nu ongeveer 4 jaar. Het werd destijds opgestart omdat een aantal voorzieningen en verantwoordelijkheden van de overheid naar de gemeente verschoven. Om de lokale zorg goed te organiseren, werd het voor zorgorganisaties in de wijk belangrijk om beter te gaan samenwerken met de verschillende welzijnsorganisaties. Wouters schoof ongeveer een jaar geleden aan. ‘Op het moment dat ik bij de huisartsenpraktijk kwam werken, kreeg ik vrijwel meteen de vraag of ik ook iets voor het wijknetwerk wilde betekenen.’

Subsidie via ZonMw

Al snel komt Wouters een subsidie tegen bij ZonMw, de Nederlandse financier voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ‘De uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg biedt een mooie gelegenheid om de verdere ontwikkeling van ons netwerk te ondersteunen.’ Het wijknetwerk besloot een subsidie aan te vragen voor 3 actiepunten.

Het eerste actiepunt werd “Help ons helpen”. ‘Via bewonersparticipatie willen we inwoners uit Loosduinen betrekken bij de zorg en ondersteuning die zij krijgen. Waar hebben ze zelf behoefte aan om fit en vitaal thuis te kunnen blijven wonen?’ Het volgende actiepunt werd “Implementatie”. ‘We willen onze afspraken écht implementeren en daarvoor een digitaal samenwerkingsplatform ontwikkelen.’ Ten slotte is er nog het actiepunt “Integratie”. ‘In de zorg heb je vaak te maken met een dunne scheidslijn tussen samenwerken en concurrentie. We willen een antwoord vinden op de vraag hoe we altijd de problemen van patiënten vooropstellen.’

Van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

Inmiddels wordt de subsidie volop gebruikt om aan de actiepunten te werken. De projectgroep bestaat uit Loïse Jacz (huisarts in Loosduinen), Sandra Harthoorn (verpleegkundig specialist ouderenzorg), Joshua van Rooij (adviseur Lijn 1) en Nelleke Wouters (projectleider). Samen bereiden zij de bijeenkomsten voor en sturen de andere werkgroepen aan. ‘Lijn 1 is een ondersteuningsbureau in de regio Haaglanden. Zij coachen ons hoe wij de omslag kunnen maken van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Verder hebben we bijeenkomsten georganiseerd en een actieonderzoeker aangesteld die ons helpt om structureel terug te blikken op de stappen die we zetten. Recent hebben we ook deelgenomen aan een symposium, waar we onze ideeën konden delen met anderen. Heel nuttig, zeker omdat we zelf ook nog goede ideeën hebben opgedaan. Bijvoorbeeld om ook tandartsen te betrekken bij ons netwerk en samen te werken met opleidingen.’

Veel geleerd en gedaan

Voorlopig lijkt het erop dat Beter Thuis op de goede weg zit. ‘We hebben nog tot volgende zomer de tijd om onze actieplannen uit te werken. Dan loopt het subsidietraject af en koppelen we onze vele leerpunten terug aan ZonMw. We hopen dat we tegen die tijd een goed werkende app hebben als samenwerkingsplatform. Het liefst eentje die andere, vergelijkbare wijknetwerken ook kunnen gebruiken.’ Volgens Wouters is het netwerk Beter Thuis na de zomer nog lang niet klaar. ‘We blijven ons netwerk naar een hoger plan trekken. Ook in de toekomst. Want samen kunnen we altijd zorgen voor betere zorg.’

Meer informatie

Dit bericht staat ook op www.programmalangerthuis.nl.

Programma Langdurige Zorg en Ondersteuning
Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg

]]>
news-5139 Wed, 15 Jan 2020 08:50:00 +0100 Informatie uit het webinar Juiste Zorg Op de Juiste Plek van 13 januari 2020 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/informatie-uit-het-webinar-juiste-zorg-op-de-juiste-plek-van-13-januari-2020/ Op maandag 13 januari 2020 was er een webinar over de subsidieoproepen van Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Tijdens dit webinar gaven wij meer informatie over de openstaande subsidieoproepen van JZOJP en zijn vragen van deelnemers beantwoord. Groot aantal deelnemers

Voor de tweede keer organiseerde het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) een webinar. Het webinar ging over de openstaande subsidieoproepen van het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek en met 269 kijkers was dit een groot succes.

Veelgestelde vragen

Met de functie van een openbare chatbox konden kijkers vragen stellen aan het team van JZOJP en veelgestelde vragen kwamen plenair aan bod. De veelgestelde vragen worden opgenomen op de pagina van JZOJP. Deze kun je hier vinden.

Heeft u het webinar gemist of wilt u deze terugkijken? Dat kan via onderstaande link!

Meer informatie

Presentatie webinar JZOJP
Replay van het webinar JZOJP
Programma Juiste Zorg Op de Juiste plek
Programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek van het ministerie van VWS

]]>
news-5147 Tue, 14 Jan 2020 14:59:14 +0100 Wat wil jij weten over ICT-oplossingen voor ouderen? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wat-wil-jij-weten-over-ict-oplossingen-voor-ouderen/ Wat wil jij weten over ICT-oplossingen voor ouderen? Laat het ons weten! Vul de enquête in en maak meteen kans op het boek 'Old Passioned'. Invullen kost maar 3 minuten. Meedoen kan tot en met 28 februari 2020. Vul de enquête in

De resultaten van de vragenlijst worden gebruikt om een nieuwe versie van 'De Kweekvijver van AAL' te maken. In dit boekje, dat voor het eerst uitkwam in 2017, staan ICT-oplossingen voor ouderen centraal. Met de vragenlijst willen we peilen hoe we de nieuwe versie van het boekje zo goed mogelijk aan kunnen laten sluiten bij wat mensen willen weten over het onderwerp.

Maak kans op het boek 'Old Passioned'

Deelnemers aan de enquête maken kans op het boek 'Old Passioned - Markante actieve ouderen' van fotograaf Arnaud Mooij. In Old Passioned haalt hij mensen voor het voetlicht die ver voorbij hun pensioenleeftijd zijn en nog steeds volop levenskracht halen uit hun passie. Een 80-jarige kapper. Een even oude karateleraar. Een lerares tai chi en rebalancing van 83. Een 91-jarige honorair hoogleraar - in Old Passioned trekt een bonte stoet bekende en onbekende senioren voorbij, in beeld en in woord.

]]>
news-5135 Mon, 13 Jan 2020 15:39:00 +0100 Ontwikkelagenda Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ontwikkelagenda-kunst-en-cultuur-in-de-langdurige-zorg-en-ondersteuning/ ZonMw heeft de “Ontwikkelagenda Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning” opgesteld. De agenda benoemt meerdere perspectieven waarop praktijk, onderzoek en beleid op het gebied van kunst en cultuur in de zorgsector zich verder kan ontwikkelen. De inhoud van de agenda is interessant voor beleidsmakers, fondsen, onderzoekers en initiatieven die zich bezighouden met kunst en cultuur in de zorgsector. Het bevat drie ontwikkellijnen die kunnen bijdragen aan het bevorderen van cross-overs tussen de kunst- en cultuursector en die van de langdurige zorg en ondersteuning. Deze ontwikkellijnen moeten leiden tot verbeteringen in de kwaliteit van leven, (positieve) gezondheid en welbevinden van deelnemers aan kunst en cultuurinitiatieven.  Tot slot moeten ze bijdragen aan de structurele inbedding van deze initiatieven en leiden tot meer cultuurparticipatie en persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

ZonMw heeft in 2017 een kennissynthese laten uitvoeren in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze kennissynthese leverde een actueel beeld op van de stand van zaken in de praktijk, beleid en onderzoek op het gebied van kunst en zorg. Op basis van deze uitkomsten is deze ontwikkelagenda opgesteld om praktijk, onderzoek en beleid op het gebied van kunst en cultuur in de zorgsector verder te ontwikkelen. Ook is hierin de input meegenomen uit een stakeholdermeeting en een expertmeeting waarin verschillende invalshoeken en domeinen aan bod kwamen.

Meer informatie

]]>
news-5116 Thu, 09 Jan 2020 07:48:29 +0100 Eerste projecten onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eerste-projecten-onderzoeksprogramma-geweld-hoort-nergens-thuis-van-start/ We staan voor de grote opgave om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken, en zo de vicieuze cirkel van geweld en de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. Vanuit het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis zijn daarom eind 2019 de eerste 5 projecten van start gegaan. Samenwerken en regisseren

Met de onderzoeken wordt invulling gegeven aan onderdelen van de onderzoeksagenda Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. 3 onderzoeken richten zich op onderzoekslijn 2: onderzoek naar de variabelen die voorwaardelijk zijn om te kunnen samenwerken en regisseren rondom complexe huiselijk geweld en kindermishandeling casuïstiek.

Herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma

De overige 2 onderzoeken komen voort uit onderzoekslijn 3. Deze lijn richt zich op onderzoek naar herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma als gevolg van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Onderzoeksprogramma geweld hoort nergens thuis

Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis maakt deel uit van het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis van de Rijksoverheid. Het onderzoeksprogramma levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Het bieden van de juiste aanpak op individueel en gezinsniveau vergt gedegen kennis bij gemeenten en professionals. De kennis hierover is momenteel echter versnipperd, en de kennisbehoeften zijn uiteenlopend en behelzen vele thema’s. De onderzoeksagenda beoogt daarom een bijdrage te leveren die aansluit op het ontwikkelen, verbinden en benutten van bestaande én van nieuwe kennis. Om dit bereiken moeten de verschillende problemen vanuit verschillende principes (integraal) worden aangepakt.

2 openstaande subsidierondes    

Sinds half december 2019 staan er 2 nieuwe subsidieoproepen van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis open. De een gericht op onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering, de ander gericht op samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ronde 2020. Deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 3 maart 2020, deadline voor het kenbaar maken van de intentie tot indienen is 22 januari 2020. Meer informatie over deze subsidierondes vindt u in dit nieuwsbericht

Meer informatie

]]>
news-5113 Wed, 08 Jan 2020 16:48:06 +0100 Schrijf je nu in voor het congres 'Doen wat werkt in het sociaal domein' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/schrijf-je-nu-in-voor-het-congres-doen-wat-werkt-in-het-sociaal-domein/ Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien dat het wél kan. Organisaties uit het hele land delen in totaal bijna 50 aanpakken waaruit blijkt preventie loont. Wil jij weten hoe andere gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en professionals effectief aan maatschappelijke vraagstukken werken? En hoe uitvoering en sturing daarin samen optrekken? Meld je dan aan voor het congres op 10 of 24 maart 2020. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ vindt op twee data en op twee verschillende locaties plaats:

 • 10 maart in Theater Buitensoos, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle
 • 24 maart in Igluu, Lichttoren 32, 5611 BJ Eindhoven

Aanmelden kan via VNG congressen.

Meld je direct aan

Op beide congressen is het plenaire deel grotendeels gelijk, de praktijkvoorbeelden die per congres gepresenteerd worden, zijn verschillend. In Zwolle kies je uit 24 praktijkvoorbeelden, in Eindhoven zijn er 25.  

Wat werkt in de praktijk?

Alle praktijkvoorbeelden delen tijdens het congres hun aanpak met resultaten. Ze zijn gebaseerd op onderzoek en onderbouwde kennis, waarbij de ervaringskennis van professionals én cliënten en inwoners net zo belangrijk is als wetenschappelijke kennis. Maak bijvoorbeeld kennis met:

 • Het programma Young leaders dat ervoor zorgt dat jongeren positieve rolmodellen worden voor andere jongeren in hun buurt.
 • De aanpak van de gemeente Nijmegen om vroegtijdig in contact te komen met mensen met financiële problemen om zo problematische schulden te voorkomen.
 • De Wijk-GGD’ers in Amsterdam die ervoor zorgen dat kwetsbare mensen die overlast veroorzaken in wijken professionele ondersteuning krijgen.
 • De methode Community Support waarmee professionals het eigen netwerk van de cliënt kunnen inzetten en versterken.
 • Het project Homerun dat begeleiding biedt aan mensen met een LVB tijdens en na hun detentie, zodat recidive wordt voorkomen.

Meer over deze en de andere praktijkvoorbeelden lees je in de beschrijvingen van de deelsessies.

Plenair programma

In het plenaire deel van de congressen zijn lezingen van inspirerende sprekers:

 • Hans Boutellier, voormalig directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Corrie Tijsseling, onderzoeker bij Geestelijke Gezondheidzorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en Slechthorenden (GGMD) en Kentalis.

Ook de gastgemeenten vervullen een rol in het plenaire deel. In Eindhoven (24 maart) opent wethouder Renate Richters met een prikkelend statement over sociale innovatie. In Zwolle (10 maart) sluit wethouder Michiel van Willigen het congres af met zijn observaties over werken aan preventie in zijn stad.

De gespreksleiding is in handen van Marianne van den Anker en Imrat Verhoeven. Marianne van den Anker is oud-wethouder van de gemeente Rotterdam en nauw betrokken bij bewijsvoering rond jeugd- en eenzaamheidsinterventies. Imrat Verhoeven is universitair docent Bestuur en beleid aan de Universiteit van Amsterdam.

Voor wie?

Dit congres is zowel voor leidinggevenden als uitvoerende professionals werkzaam binnen gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties, zoals kennisinstituten, belangenorganisaties, wetenschaps- en onderwijsinstellingen en de landelijke overheid.

Aanmelden en toegangsprijs

De deelnemersbijdrage is € 195,00, exclusief btw. Meld je aan met het aanmeldformulier. Heb je bezwaar tegen de toegangsprijs, maar wil je wel graag komen? Neem dan even contact op met Djuna Buizer van Movisie via d.buizer@movisie.nl.

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ is een unieke samenwerking tussen Divosa, ZonMw, Sociaal Werk Nederland, VNG en Movisie.

]]>
news-5102 Tue, 07 Jan 2020 15:37:00 +0100 Onderzoek - Het belang van uniformiteit bij waardebepaling eHealth https://www.vilans.nl/artikelen/onderzoek-het-belang-van-uniformiteit-bij-waardebepaling-ehealth Voor de structurele financiering van technologie is het belangrijk om de toegevoegde waarde voor de zorg goed in kaart te brengen. Maar omdat organisaties dit nu op zoveel verschillende manieren doen, is onderling vergelijken lastig. Met het project Waardegedreven eHealth willen we daar samen met partners iets aan doen, zodat kennisdeling op grotere schaal mogelijk wordt. news-5099 Tue, 07 Jan 2020 11:18:24 +0100 Aankondiging subsidieronde Parkinson Vereniging https://www.parkinson-vereniging.nl/archief/bericht/2019/12/24/Aankondiging-subsidieronde-2020 In 2020 stelt de Parkinson Vereniging €240.000,- beschikbaar voor onderzoek. Net als vorige jaren is het mogelijk een subsidie voor wetenschappelijk onderzoek aan te vragen voor maximaal €40.000,- per project. Projecten moeten passen bij de onderzoeksagenda van de Parkinson Vereniging. news-5084 Mon, 23 Dec 2019 06:00:00 +0100 Wijkverpleegkundigen nemen de leiding https://publicaties.zonmw.nl/verpleging-en-verzorging-praktijkgericht-onderzoek-door-hogescholen/wijkverpleegkundigen-nemen-de-leiding/ Wijkverpleegkundigen stellen indicaties voor zorg en sturen een team aan. Dat vereist leiderschap. De aanpak in het programma Nurses in the Lead helpt hen de leiding te nemen bij vernieuwingen om de zelfredzaamheid van thuiswonende ouderen te stimuleren. news-5057 Tue, 17 Dec 2019 15:54:18 +0100 Nieuwe subsidiemogelijkheden vanuit onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidiemogelijkheden-vanuit-onderzoeksprogramma-geweld-hoort-nergens-thuis/ Voor het onderzoeksprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ zijn vandaag 2 subsidieoproepen gepubliceerd. Eén die zicht richt op (vroeg)signalering en één die zicht richt op ‘regie en samenwerking bij huiselijk geweld en kindermishandeling’. De subsidieaanvraag kan ingediend worden tot 3 maart 2020. We vragen u uw intentie tot indienen door te geven vóór 22 januari 2020. Het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Professionals en beleidsmakers hebben hiervoor de juiste informatie en (wetenschappelijke)kennis nodig. Om dit mogelijk te maken staan er nu 2 subsidieoproepen voor onderzoek open. 

Waarvoor kan subsidie aangevraagd worden?

De subsidieoproepen bieden ruimte voor onderzoek naar complexe casuïstiek rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. Onder vormen van huiselijk geweld vallen ook onderwerpen als ouderenmishandeling en bijvoorbeeld eergerelateerd geweld. Er is subsidie beschikbaar voor onderzoek naar ‘(vroeg)signalering’ (max. 150.000 euro per aanvraag, totaal 300.000 euro beschikbaar) en voor onderzoek naar ‘samenwerking en regie’ (max. 200.000 euro per aanvraag, totaal 900.000 euro beschikbaar).

Subsidieoproep Regie en samenwerking

De subsidieoproep Regie en samenwerking richt zich op actiegericht en empirisch onderzoek om de samenwerking, afstemming en regievoering in de integrale aanpak van huiselijk geweld te verbeteren. Het gaat daarbij om de thema’s: Samenwerking en regie, Integraliteit casuistiek, efficiente en samenhangende inrichting en bijdrage technologie.

Subsidieoproep (vroeg)signalering

De subsidieoproep (vroeg)signalering richt zich op onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering. Het gaat daarbij om de thema’s: instrumenten, disclosure, normstelling en het herkennen van trauma’s. 

Zorg voor vluchtelingen

Parallel aan deze rondes staat er vanuit het programma Zorg voor vluchtelingen een oproep Zorg en ondersteuning aan Vluchtelingen in Nederland – Praktijkprojecten, met speciale aandacht voor projecten die binnen het verbeteren van de positie en zorg van statushouders in nulde- en eerstelijnszorg specifiek gericht zijn op vluchtelingenvrouwen die met seksueel en gender-gerelateerd geweld te maken hebben gehad. 

Meer informatie en indienen

Voor meer informatie en voor het indienen van uw vooraanmelding kunt u contact opnemen met ghnt@zonmw.nl of +31 70 349 52 06. 

Meer weten?

]]>
news-5041 Mon, 16 Dec 2019 13:46:44 +0100 Subsidie toegekend voor onderzoek naar bestaande kunstinitiatieven in de langdurige zorg en ondersteuning https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-toegekend-voor-onderzoek-naar-bestaande-kunstinitiatieven-in-de-langdurige-zorg-en-onderste-2/ Vanuit het programma ‘Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning’ is een subsidie toegekend voor het onderzoeken van bestaande kunstinitiatieven. De onderzoekers gaan met innovatieve methoden op zoek naar de werkzame elementen en effecten van deze initiatieven. Deze worden daardoor voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar. Selectieprocedure

Wij ontvingen in totaal zes subsidieaanvragen. De kwaliteit van de aanvragen was hoog. Onderdeel van de procedure was het geven van een pitch door de aanvragers. De programmacommissie heeft het onderzoek ‘Art for Senior Positive Health and Well-Being. Capturing the Impact of Art(s) - based Initiatives and Arts based Program’ onder leiding van Tineke Abma, Professor Participatie aan het Amsterdam UMC geselecteerd.

Inhoud onderzoek

De onderzoekers gaan actieve en betekenisvolle participatie onder ouderen stimuleren door de werkzame elementen en effecten van bestaande kunstinitiatieven te identificeren. Daarnaast gaan de onderzoekers de bestaande initiatieven evalueren en de projectleiders ondersteunen de kunstinitiatieven beter laten aansluiten bij de behoeften van ouderen.

Zij hanteren hierbij een aanpak met een welzijnsbenadering die gebaseerd is op de principes van positieve gezondheid. Belangrijk in het onderzoek is de dialoog tussen alle relevante betrokkenen zodat iedereen gezamenlijk kan leren en reflecteren over de mechanismen en impact van de kunstinitiatieven. Meer informatie over het onderzoeksproject is binnenkort te vinden op de programmapagina.  

Doel onderzoek

Resultaten uit dit onderzoek moeten leiden tot meer kennis over en handvatten voor de werkzame elementen en effecten van bestaande kunstinitiatieven. Deze worden daardoor voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar. Het uiteindelijk doel is de inzet van kunstinitiatieven in de langdurige zorg- en ondersteuningssector te verduurzamen.

Meer informatie

Programma Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning

]]>
news-5031 Mon, 16 Dec 2019 08:28:22 +0100 Voornemen tot samenwerking nachtzorg Gelderse Vallei https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/voornemen-tot-samenwerking-nachtzorg-gelderse-vallei/ Een aantal zorgpartijen in de Gelderse Vallei heeft de intentie om vanaf het voorjaar van 2020 samen de acute verpleegkundige nachtzorg bij mensen thuis uit te voeren. Er komt namens de organisaties één regionaal nachtzorgteam voor thuiswonende cliënten van de betrokken partijen die acute nachtzorg nodig hebben. Initiatiefnemers zijn Icare, Opella, Santé Partners en Vilente in samenwerking met Huisartsen Gelderse Vallei en Zorgbelang Inclusief. Het regionale nachtzorgteam kan tussen 23.00 uur en 07.00 uur worden ingezet bij tijdelijke, incidentele zorg die niet kan wachten tot de volgende dag. Door samen te werken is verpleegkundige nachtzorg voor mensen in de Gelderse Vallei beschikbaar en kunnen de verpleegkundigen sneller bij de mensen thuis zijn. De organisaties maken hiermee gebruik van elkaars capaciteit. Diensten voor medewerkers worden efficiënter ingevuld wat betreft de verhouding reistijd en zorgtijd.

Door de samenwerking met de Huisartsenpost kan in de nacht snel en gericht de juiste benodigde zorg worden ingezet. Zorgbelang Inclusief is betrokken om de ideeën en ervaringen van huidige nachtzorgcliënten te betrekken bij de ontwikkeling van deze samenwerking. De betrokken partijen willen de mogelijkheden tot samenwerking uitwerken en oplossingen zoeken voor praktische problemen. De verwachting is dat het regionale nachtzorgteam in het voorjaar van 2020 kan starten. Cliënten worden door de eigen zorgorganisatie op de hoogte gehouden van de samenwerking. Na de start kunnen andere zorgaanbieders aansluiten bij deze deskundige nachtzorg, die goed toegankelijk is voor alle inwoners van de Gelderse Vallei. De samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door een regio-impuls vanuit het ZonMw-programma Juiste zorg op de juiste plek.

]]>
news-5024 Thu, 12 Dec 2019 14:54:59 +0100 Subsidie toegekend voor onderzoek naar bestaande kunstinitiatieven in de langdurige zorg en ondersteuning https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-toegekend-voor-onderzoek-naar-bestaande-kunstinitiatieven-in-de-langdurige-zorg-en-onderste-1/ Vanuit het programma ‘Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning’ is een subsidie toegekend voor het onderzoeken van bestaande kunstinitiatieven. De onderzoekers gaan met innovatieve methoden op zoek naar de werkzame elementen en effecten van deze initiatieven. Deze worden daardoor voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar. Selectieprocedure

Wij ontvingen in totaal zes subsidieaanvragen. De kwaliteit van de aanvragen was hoog. Onderdeel van de procedure was het geven van een pitch door de aanvragers. De programmacommissie heeft het onderzoek ‘Art for Senior Positive Health and Well-Being. Capturing the Impact of Art(s) - based Initiatives and Arts based Program’ onder leiding van Tineke Abma, Professor Participatie aan het Amsterdam UMC geselecteerd.

Inhoud onderzoek

De onderzoekers gaan actieve en betekenisvolle participatie onder ouderen stimuleren door de werkzame elementen en effecten van bestaande kunstinitiatieven te identificeren. Daarnaast gaan de onderzoekers de bestaande initiatieven evalueren en de projectleiders ondersteunen de kunstinitiatieven beter laten aansluiten bij de behoeften van ouderen.
Zij hanteren hierbij een aanpak met een welzijnsbenadering die gebaseerd is op de principes van positieve gezondheid. Belangrijk in het onderzoek is de dialoog tussen alle relevante betrokkenen zodat iedereen gezamenlijk kan leren en reflecteren over de mechanismen en impact van de kunstinitiatieven. Meer informatie over het onderzoeksproject is binnenkort te vinden op de programmapagina.   

Doel onderzoek

Resultaten uit dit onderzoek moeten leiden tot meer kennis over en handvatten voor de werkzame elementen en effecten van bestaande kunstinitiatieven. Deze worden daardoor voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar. Het uiteindelijk doel is de inzet van kunstinitiatieven in de langdurige zorg- en ondersteuningssector te verduurzamen.

Meer informatie

Programma Kunst en Cultuur in de Langdurige Zorg en Ondersteuning

]]>
news-5021 Thu, 12 Dec 2019 09:25:21 +0100 Groot onderzoek naar preventie dementie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/groot-onderzoek-naar-preventie-dementie/ In 2040 zal het aantal Nederlanders met dementie naar verwachting gestegen zijn naar 520.000. Daarmee groeit de impact van dementie op de samenleving en gezondheidszorg aanzienlijk. Daarom is het nieuwe Nederlands Consortium van Dementie Cohorten (NCDC) een onderzoek gestart naar preventie van dementie. Dit onderzoek van acht samenwerkende instellingen brengt de voornaamste genetische, leefstijl- en psychosociale risicofactoren voor dementie in kaart. Daarnaast bestuderen de onderzoekers hersenscans en stoffen in het bloed en hersenvocht om meer te weten te komen over het verloop van cognitief gezond naar dementie. Daarmee willen ze aangrijpingspunten voor preventie van dementie identificeren. Het onderzoek richt zich op de twee belangrijkste oorzaken van dementie: neerslag van het alzheimer-eiwit ‘amyloid’ en schade aan de bloedvaten in de hersenen.

Het onderzoek levert inzichten op over welk middel op welk moment ingezet kan worden om de kans op dementie te verkleinen en/of het ontstaan van dementie te vertragen. De resultaten bieden ook een basis voor het nog beter herkennen en meten van de eerste signalen van dementie. De resultaten worden gedurende de komende vier jaar verwacht.

De samenwerkende partijen in dit onderzoek zijn: Amsterdam UMC (VUmc en AMC) (Amsterdam Dementia Cohort, EPAD+, Longitudinal Aging Study Amsterdam), ErasmusMC (Rotterdam Study), LUMC (Leiden Longevity Study), MUMC+ (Maastricht Study), RIVM (Doetinchem Cohort Study), UMCG (Lifelines) en  UMCU (SMART-MR Study).

Het onderzoek wordt gefinancierd door het programma Memorabel van ZonMw en Alzheimer Nederland.

Meer informatie:

 

 

]]>
news-5013 Wed, 11 Dec 2019 10:56:04 +0100 ‘Dan kan ik daar dus niet heen, want er zijn geen toiletten’ https://www.mobilehealthcare.nl/blog/dan-kan-ik-daar-dus-niet-heen-want-er-zijn-geen-toiletten/ Als we ergens heen moeten, naar een bijeenkomst zoals Ouderenzorgtech bijvoorbeeld, dan gaan we er vanzelfsprekend van uit dat er toiletten zijn. En dat we ze kunnen gebruiken. Tot zover de vanzelfsprekende werkelijkheid van gezonde mensen. Maar wat nu als je in een rolstoel zit, of achter een rollator loopt, reuma hebt, slechte knieën of stijvere spieren door de leeftijd. Of vaker moet plassen. Kun je dan ook overal terecht? news-4900 Fri, 06 Dec 2019 22:24:00 +0100 Nieuwe subsidieoproepen Juiste Zorg Op de Juiste Plek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-subsidieoproepen-juiste-zorg-op-de-juiste-plek/ Het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) stelt op 17 december 3 nieuwe subsidieoproepen open. De openstelling, die gepland stond op 10 december, is hiermee helaas een week uitgesteld. Doel van de subsidies is het ondersteunen van de (door) ontwikkeling van regionale samenwerkingsinitiatieven gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg. Ook is het mogelijk financiering aan te vragen voor het opstellen van een gedeeld regiobeeld, ter ondersteuning van het ontwikkelen van een regiovisie. Samen willen we de zorg echt veranderen. Onnodig dure of overbodige zorg voorkomen en de zorg verplaatsen, naar dichter bij mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leefomgeving. Zorg vervangen door nieuwe vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk. Het programma JZOJP richt zich op startende en bestaande samenwerkingsverbanden.

Nieuwe subsidieoproepen

Op 17 december stellen we 3 nieuwe subsidieoproepen open:

 1. De Startimpuls is een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking.
 2. De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk.
 3. Een Voucher ter ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio.

Reserveer alvast: webinar op 13 januari

Op maandag 13 januari organiseren wij een webinar over deze subsidies van Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Tijdens dit webinar bespreken we de subsidieoproep en kunt u praktische vragen stellen over het indienen van uw aanvraag. Aanmelden voor het webinar kan hier!

Meer informatie

]]>
news-4974 Thu, 05 Dec 2019 16:10:00 +0100 Hartritmestoornis eerder diagnosticeren https://publicaties.zonmw.nl/huisartsgeneeskunde/onderzoek-naar-boezemfibrilleren/ Door boezem- of atriumfibrilleren tijdig te onderkennen en te behandelen, zijn ernstige aandoeningen als beroertes en hartfalen te voorkomen. Nu komt de diagnose vaak te laat. Artsen in opleiding tot onderzoekers Nicole Verbiest-van Gurp en Steven Uittenbogaart onderzoeken of en hoe de huisarts deze hartritmestoornis eerder kan diagnosticeren. news-4972 Tue, 03 Dec 2019 13:05:13 +0100 Vooraankondiging: EU Joint Programma Neurogenerative Disease Research (JPND) https://www.neurodegenerationresearch.eu/2019/12/pre-call-announcement-novel-imaging-and-brain-stimulation-methods-and-technologies-related-to-neurodegenerative-diseases/ De call opent officieel begin januari 2020. Deadline zal in maart dat jaar zijn. Het onderwerp is “Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases”.' Lees meer op de (Engelse) website van JPND. news-4899 Tue, 19 Nov 2019 16:22:33 +0100 Smart Ageing Prize 2020 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/smart-ageing-prize-2020/ Voor de Smart Ageing Prize 2020 zijn we op zoek naar digitale oplossingen die senioren inspireren en ondersteunen bij het ondernemerschap. Kent u een project dat deze prijs verdient? Lees dan verder. Senior enterprize

De kennis, ervaring, vaardigheden en het netwerk van ouderen zijn van grote waarde. Daarom stimuleren Nesta Challenges en het Europese programma Active and Assisted Living dat ouderen actief blijven in het bedrijfsleven. Dit doen ze met de Smart Ageing Prize, die dit jaar volledig in het teken staat van Senior Enterprise.

Oplossingen gezocht

Voor de Smart Ageing Prize 2020 zijn we op zoek naar digitale oplossingen die senioren inspireren en ondersteunen bij ondernemerschap. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het starten van een eigen onderneming, maar bijvoorbeeld ook aan het inzetten van kennis en ervaring voor het begeleiden en coachen van (jonge) ondernemers.

Kent u een oplossing die kans moet maken op de Smart Ageing Prize 2020? Of werkt u voor een project dat voor deze prijs in aanmerking moet komen? Dien uw idee dan in.

Over de prijs

De Smart Ageing Prize bestaat uit een bedrag van 50.000 euro, dat verdeeld wordt over de drie beste inzendingen. De deadline voor het indienen van oplossingen is 26 februari 2020. Indienen kan via de website aal.challenges.org.

Meer informatie

]]>
news-4898 Tue, 19 Nov 2019 15:32:10 +0100 Vooraankondiging: internationale subsidieronde over technologie en gezond ouder worden https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-internationale-subsidieronde-over-technologie-en-gezond-ouder-worden/ In februari 2020 wordt er een nieuwe subsidieronde van het internationale programma Active & Assisted Living (AAL) opengesteld. Het thema van de subsidieronde is ‘Healthy Ageing through Digital Solutions and Ecosystems’. De AAL Call 2020 staat open voor (internationale) samenwerkingsprojecten gericht op het ontwikkelen, evalueren en op de markt brengen van ICT-oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Daarnaast biedt de subsidieoproep de mogelijkheid om ‘kleine samenwerkingsprojecten’ in te dienen, die gericht zijn op onder andere het verkennen van nieuwe ideeën en concepten, het ontwikkelen van nieuwe methodieken en het betrekken van nieuwe stakeholders.

Deadlines

De subsidieoproep wordt in februari geopend en verschijnt dan ook op de ZonMw-website. De deadline voor indiening van projectvoorstellen is eind mei 2020. Voor meer informatie over de AAL Call kunt u terecht op de website van AAL Europe.

Informatiebijeenkomst

Op 30 januari 2020 is er in Wenen (Oostenrijk) een informatiebijeenkomst voor iedereen die meer wil weten over de call. Ook is er de mogelijkheid om een projectidee te pitchen en op zoek te gaan naar internationale samenwerkingspartners. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op de website van AAL Europe.

Meer informatie

]]>
news-4895 Tue, 19 Nov 2019 13:05:07 +0100 Subsidieoproepen: knelpuntenanalyses voor ontwikkeling kwaliteitsstandaarden wijkverpleging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproepen-knelpuntenanalyses-voor-ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-wijkverpleging/ Kwaliteitsstandaarden zijn ondersteunend aan de manier van werken waarbij de nadruk ligt op kwaliteit van leven en welzijn. Knelpunten zoals ervaren in de dagelijkse praktijk van de wijkverpleging vormen de basis voor kwaliteitsstandaarden. Daarom kun je nu subsidie aanvragen voor uitvoering van diverse knelpuntenanalyses. De knelpuntenanalyse bestaat uit een uitgebreide praktijkraadpleging, literatuuronderzoek, beoordeling van de gevonden knelpunten en vertaling van de gevonden knelpunten naar concrete adviezen aan V&VN. De deadline voor het aanvragen van subsidie is 16 januari 2020 om 14.00 uur. Op dit moment kan subsidie aangevraagd worden voor:

Wie kan subsidie aanvragen?

De subsidieoproepen binnen het programma 'Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: wijkverpleging' staan open voor organisaties/instituten of samenwerkingsverbanden die aantoonbaar ervaring hebben met het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden en die expertise hebben op het gebied van verpleging en verzorging.

Programma Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden

Het programma 'Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden 2019-2022: wijkverpleging' draagt bij aan de kwaliteit en de transparantie in de wijkverpleging door het verder ontwikkelen, implementeren en evalueren van kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundigen en verzorgenden. Daarnaast wordt het leren en verbeteren in de praktijk aan de hand van kwaliteitsstandaarden gestimuleerd. Dit met het doel bij te dragen aan de verbetering van de patiëntenzorg, ongewenste praktijkvariatie terug te dringen en het patiënten welzijn te bevorderen.

Meer informatie

]]>
news-4577 Tue, 19 Nov 2019 10:35:00 +0100 Maak de Burger Meester in Hilversum: mensen helpen zichzelf te helpen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/maak-de-burger-meester-in-hilversum-mensen-helpen-zichzelf-te-helpen/ Ziekte, ouderdom of eenzaamheid kunnen het je knap lastig maken. Hoe doe je bijvoorbeeld boodschappen als je erg slecht ter been bent en de supermarkt ver weg is? Met een subsidie uit het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) helpt het project ‘Maak de Burger Meester’ in Hilversum mensen om weer zelfredzaam te zijn. Deze manier van werken is interessant voor gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties. Coördinator eerstelijnszorg en projectleider Diek Scholten legt uit wat deze aanpak zo bijzonder maakt. Dit artikel verscheen eerder op www.waardigouderworden.nl

Diek: ‘In Denemarken is dit al een normale en succesvolle manier van werken. In Nederland vraagt de zorgverlener: “Wat kan ik voor u doen?” maar in Denemarken vraagt hij: “Wat hebt u nodig om een fijn leven te leiden?” Door de vraag anders te formuleren, bedenken mensen eerst wat ze uit het leven willen halen. Het helpt mensen ook te bedenken wat zij zelf nog wel kunnen. De zorgverlener gaat niet direct handelen, maar bekijkt samen met de oudere de (herstel)mogelijkheden.’ In Hilversum hebben ze hier positieve ervaringen mee. ‘Onze ervaring is, dat er dan vaak minder zorg nodig is. Het geeft ouderen meer plezier in het leven, doordat ze zelf weer de regie hebben. En zorgverleners hebben meer voldoening, omdat zij zien hoeveel waarde deze aanpak geeft.’

Samenwerken en overzicht

Maak de Burger Meester werkt samen met alle partijen die zorgen voor kwetsbare mensen in Hilversum. Diek: ‘De zorgorganisatie in Nederland wordt steeds complexer. Er kunnen veel zorgpartijen bij een patiënt betrokken zijn. Zoals de GGZ, de GGD, thuiszorgorganisaties en eerstelijnszorgverleners. Maar ook bijvoorbeeld de gemeente, buurtcoaches en het ziekenhuis. Wij vinden het belangrijk dat met name de professionals in de wijk goed het overzicht hebben. Bijvoorbeeld een praktijkondersteuner Ouderenzorg, een wijkverpleegkundige en een WMO-professional. Het idee is dat zij ervoor gaan zorgen dat alles georganiseerd wordt rondom de patiënt. Dan blijft het voor de patiënt ook overzichtelijk en het is goed voor de samenwerking.’

Voor het eerst op pad

In Hilversum zochten partijen al langer naar betere afstemming en aansluiting bij de vragen van bewoners. Een studiereis naar Denemarken met vertegenwoordigers vanuit al deze partijen was een belangrijk begin om het project op te zetten en naderhand een subsidie via het ZonMw programma Langdurige Zorg en Ondersteuning aan te vragen. Diek: ‘Tijdens de reis kon iedereen zien hoe die nieuwe aanpak  voor zijn of haar beroep uitpakte. En zijn eigen aanpak toetsen. Dat heeft zo’n ontzettend goede uitwerking gehad. Iedereen vond een antwoord en het heeft ervoor gezorgd dat we nu veel meer een hechte groep zijn.’

Weet waar je over praat

De belangrijkste tip die Diek heeft is om goede data te hebben. ‘Weet waar je het over hebt. Zorg dat je gegevens over de inwoners hebt en dat ze kloppen. Dat helpt namelijk de mensen die werken met je doelgroep. Zonder de juiste informatie wordt het lastig om inwoners de juiste hulp te geven. Met een voucher van ZonMw pakken we ook dit onderdeel op. Een voucher vanuit Juiste zorg op de juiste plek geeft namelijk financiële ondersteuning bij het verzamelen van data en het vaststellen van een regiobeeld op basis hiervan.’

Aan de slag

Het project is 1 juli 2019 gestart en na ruim 2 maanden al vol op stoom. Er zijn 3 teams actief in verschillende wijken. Die teams bestaan weer uit 15 à 16 zorgverleners. Daarnaast is er een werkgroep valpreventie Hilversum betrokken. Alle mensen uit de teams en de werkgroep worden getraind in het gedachtengoed van de Deense aanpak. Vervolgens bespreken zij in het team hoe ze de inzichten en lessen kunnen gebruiken bij de vragen en problemen van de inwoners in de wijk. Deze werkwijze heet ‘Interactive Learning and Action’, de trainingen worden gegeven door het Athena Instituut van de VU. Diek: ‘Over een jaar evalueren we hoe het is gegaan. Daarna breiden we hopelijk uit.’

Meer informatie

]]>
news-4826 Thu, 07 Nov 2019 10:25:31 +0100 We zien u graag bij ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/we-zien-u-graag-bij-een-nieuwe-generatie-ouderenzorg/ Wij zijn erbij, bij het congres 'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)' op 27 november in Nieuwegein. Zien we u daar? ZonMw organiseert:

 • De Inspiratiesessie: Lokale netwerken in actie: het ontwikkelen van een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen

Deze sessie staat in het teken van actie in de praktijk. Actie voor thuiswonende ouderen om hen in staat te stellen zo lang en zo goed mogelijk thuis te laten wonen. Actie om het zorg- en ondersteuningsaanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van ouderen. En actie om de samenwerkende professionals te ondersteunen bij de ontwikkeling van samenhangende ondersteuning en zorg voor de oudere in de wijk.

Met voorbeelden gaan we in op verschillende vormen van netwerken, bespreken we de vraag hoe de lokale netwerken ondersteund worden in de verdere ontwikkeling en besteden we aandacht aan het leren in de praktijk. Hoe krijg je inzichten binnen een netwerk boven tafel en hoe kunnen de professionals er zelf achter komen wat werkt en wat niet? Hoe kun je leren en veranderen in de praktijk en tegelijk ook kennis ontwikkelen? Om antwoord te krijgen op deze vragen gaan praktijk én actie-onderzoek in deze sessie hand in hand. Voorzitter:  Marie-Antoinette Bäckes, zelfstandig (bestuurs-)adviseur, toezichthouder en coördinator, Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, lid, ZonMw-programmacommissie Langdurige Zorg en Ondersteuning   

 • De Inspiratiesessie: Zingeving, kunst en cultuur: het ontwikkelperspectief

Deze sessie staat in het teken van het thema zingeving. Een thema dat steeds meer gaat spelen in de zorg. In deze sessie gaan we verder in op het begrip zingeving en de behoeften van ouderen in relatie tot dit onderwerp en de vraag welke vraagstukken er zijn rondom onderzoek en zingeving. Daarnaast komt de verbinding met kunst en cultuur aan de orde. In een paneldiscussie met vertegenwoordiging vanuit de praktijk, onderzoek, beleid én ouderen diepen we het thema zingeving in de zorg verder uit. Daarnaast kijken we vooruit naar verdere ontwikkelperspectieven rondom zingeving. Voorzitter: Martine Busch, mede-oprichter en directeur, Van Praag Instituut.
Sprekers: Maurice van der Put, voorzitter werkveldraad geestelijke verzorging in de eerstelijn, VGVZ Joyce Vlaming, projectleider Kunst & Cultuur, Axioncontinu

 • De Inspiratiesessie: Beter oud met technologie!

De maatschappij digitaliseert in rap tempo – en veel senioren digitaliseren mee. Ze maken volop gebruik van online diensten die het leven gemakkelijker maken, navigeren moeiteloos met hun smartphone, zoeken informatie of lezen de krant op hun tablet en onderhouden sociale contacten. Maar niet alle  ouderen kunnen de bestaande diensten gebruiken, zo’n 32% van de vijfenzeventigplussers heeft nog nooit internet gebruikt. Bovendien voorziet het aanbod lang niet in alle wensen en behoeften die naar voren komen bij het ouder worden. In het internationale programma Active & Assisted Living (AAL) zijn tal van Nederlandse partijen al jaren bezig om hieraan – samen met ouderen en andere potentiële gebruikers – wél tegemoet te komen. Dit leidt tot interessante oplossingen en nieuwe ideeën, waarvan enkele tijdens deze sessie aan bod komen. Voorzitter: Geja Langerveld, programmamanager, AAL.

 • De Rondetafel Memorabel: dementie in onderzoek

Een terugblik op acht jaar dementieonderzoek. Wat heeft het ons gebracht en waar liggen de uitdagingen? Door: Gerdie van Asseldonk en Marlies van den Oever, ZonMw

Heeft u zich nog niet aangemeld? Het kan nog. Ga naar de website van het congres 'Een nieuwe generatie ouderen(zorg)'.

]]>
news-4808 Tue, 05 Nov 2019 15:52:22 +0100 Virtual reality helpt artsen beter in te spelen op onbegrepen gedrag bij mensen met dementie https://www.sociaalweb.nl/nieuws/virtual-reality-helpt-artsen-beter-in-te-spelen-op-onbegrepen-gedrag-bij-mensen-met-dementie Artsen in opleiding tot specialist Ouderengeneeskunde in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) kunnen virtueel meekijken in de thuisomgeving van mensen met dementie. Met behulp van virtual reality (VR) leren ze gedrag van personen met dementie goed te analyseren. Ze gaan onder meer in VR aan de slag met een rollenspel waarin dementerende ouderen verschillende gedragingen vertonen. news-4741 Thu, 24 Oct 2019 09:00:00 +0200 Parel voor dementieonderzoek: wetenschappelijke kennis over diagnostiek naar de spreekkamer https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/parel-voor-dementieonderzoek-wetenschappelijke-kennis-over-diagnostiek-naar-de-spreekkamer/ Regelmatig verlaten mensen een geheugenpoli met de diagnose ‘MCI’: milde cognitieve klachten. Een onzekere omschrijving, omdat de kans op het ontwikkelen van dementie dan ongeveer fifty-fifty is. Een groep internationale onderzoekers ontwikkelde een manier om het individuele risico op de ziekte van Alzheimer te berekenen. Projectleider prof. dr. Wiesje van der Flier van het Alzheimercentrum Amsterdam ontving op 24 oktober een ZonMw Parel tijdens het Alzheimer Europe congres in Den Haag.

Diagnostisch proces

De resultaten van het ABIDE-project (ABIDE: Alzheimer’s Biomarkers in Daily Practice) zijn een belangrijke stap voorwaarts in de verbetering van zorg omdat het de beschikbare kennis over diagnostiek dichter naar de dagelijkse praktijk brengt. Dit gebeurt onder andere door inzichtelijk te maken welke diagnostische test je wanneer inzet om een diagnose te stellen. Ook verbetert het de informatieverschaffing, besluitvorming en communicatie over diagnostiek in de praktijk. Uit gesprekken tussen artsen en patiënten en hun familie blijkt namelijk dat er vooraf heel weinig wordt gesproken over de verwachtingen en wensen die patiënten en hun familie over diagnostiek hebben. Achteraf wordt er weinig gesproken over de betekenis van de uitslag en eventuele vervolgstappen. Daardoor blijven patiënten en hun familie vaak met onbeantwoorde vragen achter. Dit laatste was aanleiding voor het maken van een lijst met onderwerpen rondom diagnostiek die professionals, patiënten en hun naasten belangrijk vinden om met elkaar te bespreken. Patiënten en hun familie kunnen de lijst gebruiken ter voorbereiding op het bezoek aan de geheugenpoli, voor artsen dient de lijst als geheugensteun. De oprichting van het Nederlands Geheugenpoli Netwerk - ook een resultaat van dit project - versoepelt de verspreiding van kennis.

Kans op dementie voorspellen

Het meest in het oog springende resultaat is de ontwikkeling van statistische modellen die voorspellen wat de kans is dat een individuele patiënt met milde cognitieve stoornissen binnen 1, 3 of 5 jaar dementie ontwikkelt. Dit gebeurt op basis van geslacht, leeftijd, cognitieve prestaties en de uitslagen van diagnostische tests. Omdat het vaak lastig is om statistische modellen in de dagelijkse praktijk te gebruiken, ontwikkelden de onderzoekers een app. De werking van ADappt is simpel: de arts vult de gegevens van een patiënt in en vervolgens rolt er een individuele kans op dementie uit, uitgedrukt in een percentage. De patiënt met milde cognitieve klachten (MCI) loopt dus niet meer de geheugenpoli uit met een fifty-fifty kans op het ontwikkelen van dementie, maar krijgt een uitslagpagina met een gepersonaliseerde prognose mee. Wat hebben patiënten en hun families hieraan? Het geeft ze meer duidelijkheid over de oorzaak van hun klachten, meer informatie over wat ze kunnen verwachten en meer inzicht in wat ze eventueel nog moeten regelen als het in de toekomst verder achteruit gaat. De app helpt artsen, patiënten en hun familie ook bij het nemen van een gezamenlijk besluit over het wel of niet inzetten van extra diagnostische testen.

Veelkoppig monster

Van der Flier is trots op de Parel. ‘Ik vind het ontzettend gaaf dat ZonMw en Alzheimer Nederland het aandurfden om dit veelkoppige monster te financieren. Het project heeft zó veel verschillende aspecten, dat wij van tevoren ook niet wisten of ze allemaal bij elkaar zouden komen. ZonMw stak de nek uit door ons onderzoeksteam een kans te geven. Het is fantastisch dat het ons uiteindelijk ook nog is gelukt!’

Meer informatie

]]>
news-4766 Wed, 23 Oct 2019 16:52:09 +0200 UP! Talkshow: Leven en dood. In gesprek met je dokter. https://www.upinnederland.nl/agenda/up-talkshow-leven-en-dood/ Over onze dood willen we meer en meer iets te zeggen hebben. We gaan ons ‘recht’ halen bij de dokter (huisarts of ouderenarts), maar die heeft ook een geweten en een agenda. UP! bekijkt vanuit verschillend perspectief hoe dokter en patiënt de actieve levensbeëindiging bespreken. Presentator Hadassah de Boer ontvangt professor ouderengeneeskunde Cees Hertogh, huisarts Joost Zaat, Chazia Mourali, Warner Prevoo en Hanneke Groenteman. news-4735 Fri, 18 Oct 2019 13:58:28 +0200 Subsidieoproepen Beter Thuis: werken aan de kwaliteit van tijdelijke intensieve zorg en behandeling https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproepen-beter-thuis-werken-aan-de-kwaliteit-van-tijdelijke-intensieve-zorg-en-behandeling/ Deze week zijn vanuit het programma Beter Thuis twee subsidieoproepen geopend. De subsidies zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor mensen met een tijdelijke intensieve zorg- en behandelbehoefte. Het gaat om subsidie voor een programmeringsstudie kwaliteitsstandaarden Geriatrische Revalidatiezorg en Eerstelijnsverblijf en een subsidie voor een knelpuntenanalyse dagbehandeling Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 10 december 2019, 14:00 uur. Beter Thuis

Het programma Beter Thuis stimuleert kwaliteitsontwikkeling in de tijdelijke intensieve zorg en behandeling. Het gaat hierbij om de zorgvormen Geriatrische revalidatiezorg (GRZ), Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). De zorgvormen hebben als voornaamste doel herstel en/of revalidatie zodat mensen terug kunnen keren naar huis.

Subsidieoproepen

Er is al veel kennis en kunde om binnen tijdelijke zorgvormen kwalitatief goede zorg te bieden. Maar door samen te werken aan de kwaliteitscyclus maken we die zorg nog beter. Zo leveren we met elkaar een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen. Om dit te stimuleren zijn er deze week twee subsidieoproepen opengesteld.

Programmameringsstudie

Het doel van de subsidieoproep voor een programmeringsstudie is het opstellen van een agenda die een handvat moet bieden bij de selectie van nieuwe of te herziene kwaliteitsstandaarden binnen de Geriatrische Revalidatiezorg en het Eerstelijnsverblijf.

Knelpuntenanalyse

Het doel van de subsidieoproep voor een knelpuntenanalyse is het verkrijgen van inzicht in de knelpunten binnen de dagbehandeling Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen. Deze uitgevoerde knelpuntenanalyse resulteert in een concreet advies over hoe het veld met deze knelpunten aan de slag kan. Onderdeel van het advies is in ieder geval een lijst met geprioriteerde onderwerpen die in aanmerking komen voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

Meer informatie

 

]]>
news-4725 Wed, 16 Oct 2019 13:07:54 +0200 Podcast Gender en gezondheid - #5 Mantelzorg en arbeid https://publicaties.zonmw.nl/podcast-gender-en-gezondheid/mantelzorg-en-arbeid/ ‘We verwachten tegenwoordig heel veel van vrouwen: niet alleen dat ze economisch zelfstandig zijn, maar ook dat ze voor anderen zorgen’, aldus Jet Bussemaker. Samen met Karin Proper van het RIVM spreekt zij over mantelzorg, arbeid en de verschillen daarbij tussen mannen en vrouwen.