ZonMw tijdlijn Ouderen https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Ouderen nl-nl Sat, 16 Feb 2019 05:15:52 +0100 Sat, 16 Feb 2019 05:15:52 +0100 TYPO3 news-3617 Thu, 14 Feb 2019 11:25:27 +0100 Nieuw programma Verpleging en verzorging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-programma-verpleging-en-verzorging/ We ontwikkelen een nieuw programma op het gebied van verpleging en verzorging. Hiermee gaan we de kennisinfrastructuur versterken en borgen, nieuwe kennis hieruit inbedden en praktijkvoorbeelden ontwikkelen en delen. Dit nieuwe programma borduurt voort op de resultaten van Zichtbare schakel en Tussen Weten en Doen. In december ontving ZonMw van het ministerie van VWS de opdracht voor dit nieuwe programma voor verpleging en verzorging. VWS stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor de komende zes jaar. Het programma loopt van 2019 tot en met 2025. Voor elk jaar is 2 miljoen euro begroot.

Het programma legt de focus op de volgende drie onderdelen:

1.    Kennisinfrastructuur

Kennisontwikkeling is belangrijk, vanuit een goede samenwerking tussen praktijk, onderwijs en wetenschap. De wetenschappelijke onderbouwing van de beroepspraktijk moet gekoppeld zijn aan praktijk en onderwijs. Zo realiseren we een sterke, geborgde kennisinfrastructuur.

2.    Nieuwe kennis

De nieuw ontwikkelde kennis moet vervolgens worden ingebed in de praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. Dat kan door de beschikbare kennis toepasbaar te maken in praktijk en onderwijs. Ook implementatieonderzoek is belangrijk.

3.    Praktijkvoorbeelden

Op de werkvloer zijn al tal van oplossingen en aanpakken bedacht, die met succes zijn uitgeprobeerd. Deze praktijkvoorbeelden verdienen aandacht door deze te delen en door te ontwikkelen.

Subsidieoproep

In de eerste helft van dit jaar gaan we de inhoud van het programma ontwikkelen, in samenspraak met het veld. Naar verwachting volgt de eerste subsidieoproep in het najaar 2019. Houd hiervoor de subsidiekalender in de gaten.

Voortborduren op Zichtbare schakel & Tussen Weten en Doen

Met onze programma’s Zichtbare schakel en Tussen Weten en Doen is al veel bereikt voor verpleegkundigen en verzorgenden. Er is al veel kennis ontwikkeld en toegepast.

Het nieuwe programma Verpleging en verzorging gaat voortborduren op wat al is bereikt. We geven een impuls aan kennisbenutting om ervoor te zorgen dat nieuwe kennis ingebed raakt in het beroepsmatig handelen en het onderwijs. Ook baseren we het programma op behoeften, vraagstukken en wensen van de praktijk.  

In een ander programma werkt ZonMw aan het ontwikkelen van evidence based kwaliteitsstandaarden. Dit doen we binnen het programma Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden, in nauwe samenwerking met beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Uiteraard zorgen we voor de nodige aansluiting tussen de programma’s.  

De programma’s Verpleging en verzorging, Zichtbare schakel, Tussen Weten en Doen, Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden, vallen onder het cluster Kwaliteit van zorg. Dit cluster legt de focus op goede veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is.

Meer weten

•    Themapagina Verpleging en verzorging
•    Themapagina Wijkverpleging

 

]]>
news-3581 Wed, 06 Feb 2019 13:03:16 +0100 Health Tuesdays in het teken van implementatie van innovaties https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/health-tuesdays-in-het-teken-van-implementatie-van-innovaties/ Nieuwe technologieën, zoals robotica, slimme speakers en sensoren, maken het mogelijk om langer zelfstandig te leven en thuis te wonen, ondanks ouderdomsgebreken of de beperkingen van een ziekte of handicap. Overheden, gebruikers(organisaties), onderzoekers en bedrijfsleven werken volop aan de ontwikkeling hiervan. Toch sijpelen deze nieuwe technologieën maar langzaam door naar de huiskamer, keuken, bad- en slaapkamer van degenen voor wie ze zijn bedoeld. Het AAL-programma, enkele andere programma’s van ZonMw en het Centre of Expertise Future Health Design U CREATE slaan de handen ineen om samen met partners en andere deskundigen te exploreren welke mogelijkheden er op korte termijn zijn voor een spoediger implementatie van innovaties. Zij starten met drie Health-Tuesdays in Utrecht, rond de volgende drie thema’s:

U bent als partner van de organiserende partijen van harte uitgenodigd om een of meer van deze bijeenkomsten bij te wonen, houdt er wel rekening mee dat het verplicht is om u aan te melden. Meld uzelf hier aan.

]]>
news-3567 Mon, 04 Feb 2019 16:28:50 +0100 E-healthweek 2019 https://publicaties.zonmw.nl/derde-e-healthweek-in-teken-van-doorpakken-en-opschalen/ De e-healthweek 2019 stond in het teken van doorpakken, keuzes maken en opschalen. ZonMw liet tijdens de kick-off van de week zien wat de programma’s Memorabel en Active & Assisted Living (AAL) doen om ouderen met bijvoorbeeld dementie te ondersteunen door middel van ICT-oplossingen. news-3559 Fri, 01 Feb 2019 13:41:05 +0100 5 internationale dementieprojecten van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/5-internationale-dementieprojecten-van-start/ Vijf nieuwe internationale projecten gaan zich richten op het verbeteren van begrip van de factoren die bijdragen aan sociale inclusie, burgerparticipatie, waardigheid en kwaliteit van leven voor mensen met een neurodegeneratieve aandoening en hun naasten. De projecten worden gefinancierd vanuit het EU Joint Programming Initiative Neurodegenerative Diseases. ZonMw draagt financieel bij vanuit het nationale programma Memorabel (onderdeel van het Deltaplan Dementie) aan het internationale programma JPND. Ook Alzheimer Nederland financiert mee aan een aantal projecten. 

Een overzicht van de nieuw gehonoreerde projecten:

Co-Designing the Dementia Diagnostic Process and Post-Diagnostic Care ( 733051081)

De onderzoekers zullen in co-creatie met mensen met dementie, mantelzorgers en professionele hulpverleners internationaal toepasbare toolkits en verandercampagnes ontwikkelen. Deze toolkits zijn   gericht op het verbeteren van het diagnostisch proces en de zorg na de diagnose.

Social Health And Reserve in the Dementia patient journey (733051082)

Het is nog onduidelijk wat de invloed van de sociale omgeving van het individu om een balans te vinden tussen mogelijkheden en beperkingen heeft op verloop en prognose van dementie. Dit project heeft als doel de interactie tussen sociale gezondheid en biologische factoren te ontrafelen gedurende het hele ziekteverloop van dementie. Vanaf het vroegste ontstaan tot het verlies van onafhankelijkheid. 

Alzheimer’s disease data-driven insights on individual outcomes of importance (733051083) 

Onderzoek naar het verloop van de ziekte van Alzheimer kijkt tot nu toe steeds naar een deel van het ziekteproces, maar niet naar het hele traject. Met behulp van geavanceerde statistische technieken kan men de kosteneffectiviteit van de verschillende interventies, zoals leefstijl en medische interventies, simuleren en hun effect op korte en lange termijn evalueren.

Scaling up the Family Carer Decision Support Intervention: A transnational effectiveness-implementation evaluation 733051084 

Family Carer Decision Support (FCDS) is in Noord-Ierland ontwikkeld om naasten van mensen met ernstige dementie te informeren over wat men kan verwachten. Zij voelden zich daardoor zekerder in het maken van keuzes aan het einde van het leven van de persoon met dementie, en zij waren meer tevreden met de zorg. Dit onderzoek evalueert hoe de FCDS opereert, wat de kosten ervan zijn en of de in Noord-Ierland gevonden positieve effecten ook in de andere landen bevestigd worden.

European eHealth care model for rare neurodegenerative diseases (733051085) 

Onderzoekers binnen dit project richten zich op het verbeteren van zorg voor patiënten met zeldzame neurologische aandoeningen. In dit project wordt een eHealth-interventie ontwikkeld met en voor patiënten en hun naasten, inclusief coaching-op-maat via een veilige beeldbeltoepassing.

Memorabel 

Het doel van het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel is de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren. Dit doet ZonMw door het uitvoeren van onderzoek en het ontwikkelen en toepassen van effectieve en doelmatige instrumenten, interventies en zorgmodellen.

Meer informatie

]]>
news-3548 Thu, 31 Jan 2019 14:49:58 +0100 Subsidieoproep ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase I’ opengesteld https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-ontwikkelsubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-fase-i-opengesteld/ Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) heeft een nieuwe subsidieoproep opengesteld: ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase I’. Met deze subsidie kunnen netwerken van professionals die welzijn, ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen samen met een extern adviseur het netwerk verder ontwikkelen en verstevigen. Zodat ouderen met de juiste hulp langer thuis kunnen blijven wonen. Wie kan aanvragen?

In Fase I kunnen professionals uit lokale netwerken - die een samenhangend aanbod aan welzijn, ondersteuning en zorg creëren en verder willen ontwikkelen - een ontwikkelsubsidie aanvragen. Het aanbod van het netwerk is gebaseerd op de behoefte van ouderen in het werkgebied. De aanvragers werken samen in een lokaal netwerk dat zich wil ontwikkelen op procesniveau en later ook op inhoudelijk niveau. Het is een noodzakelijke voorwaarde dat het netwerk huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg biedt en dat de coördinatie expliciet is belegd. Het netwerk beoogt de samenwerking te verbeteren en denkt daarbij ook na over verdere uitbreiding.

Wat zijn de voorwaarden? 

Voor deze subsidieronde is maximaal € 350.000,- beschikbaar voor maximaal 20 projecten. Een project kan maximaal € 17.500,- bedragen. De looptijd van projecten in fase I is maximaal 4 maanden. 

Hoe kan subsidie aangevraagd worden? 

Tot uiterlijk 26 maart 2019 14.00 uur kunt u een aanvraag indienen. Om een subsidie aan te kunnen vragen moet u met uw netwerk eerst zelf een extern adviseur inschakelen. Deze adviseur zal uw  project begeleiden. De hoofdaanvrager uit het netwerk dient samen met de adviseur een aanvraagformulier in. 

Meer weten? 

Meer informatie over het programma LZO, de ontwikkelsubsidie en de oproep zelf vindt u op de programmapagina.

]]>
news-3504 Wed, 23 Jan 2019 16:54:58 +0100 FIT-onderzoek: sport- en beweeggedrag van 50-plussers https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/fit-onderzoek-sport-en-beweeggedrag-van-50-plussers/ Ouderen en sporten: de cijfers. De favoriete sporten onder 55-plussers zijn hardlopen en fitness. Maar er zijn ook belemmeringen, zo blijkt uit onderzoek van FIT.nl. news-3462 Wed, 16 Jan 2019 12:46:47 +0100 9 nieuwe praktijkprojecten rond dementie van start https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/9-nieuwe-praktijkprojecten-rond-dementie-van-start/ In 2019 starten 9 nieuwe praktijkprojecten die zich richten op kennisvragen uit de praktijk. Deze projecten hebben tot doel het welzijn van en/of de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie, hun mantelzorgers of praktijkprofessionals te verbeteren. Praktijkorganisaties en onderzoeksinstellingen krijgen voor maximaal 2 jaar subsidie van Alzheimer Nederland en ZonMw via het programma Memorabel.

Relevantie

Mensen met dementie of hun mantelzorgers beoordeelden in focusgroepen 57 projectideeën. Zij gaven hun mening over de relevantie en de haalbaarheid van de ideeën. Alle projecten sluiten aan bij de vragen in de praktijk. In totaal was er € 1.800.000,-- beschikbaar. De 9 meest relevante en kwalitatief beste projecten werden gehonoreerd: 

 1. Signalerings- en ondersteuningsnetwerken voor migrantenouderen met (signalen van) dementie en mantelzorgers – SOL Netwerk
 2. Focussen bij mensen met de gedragsvariant van frontotemporale dementie - De Waalboog, zorg welzijn en wonen
 3. Ondersteuning eigen regie en behoud van vaardigheden bij thuiswonende mensen met dementie - SOCAV in de thuissituatie - Avoord Zorg & Wonen
 4. Praktijkvragen over dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen - Koninklijke Visio
 5. Samen in Actie bij Apathie: SABA - De Archipel
 6. De gepersonaliseerde stapsgewijze integrale aanpak van probleemgedrag bij mensen met dementie - De Zellingen
 7. Superdivers Dementievriendelijk Den Haag - Xtra Welzijn
 8. Samenkrachtnetwerken: interventies voor meer sociale steun aan thuiswonende mensen met dementie en hun naasten - Stichting Cordaan
 9. De diagnose FTD, DLB, PCA of PPA, en dan?

Voor deze subsidieronde werken het onderzoeks- en innovatieprogramma ‘Memorabel’ (Pijler 1) en het praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor Elkaar’ (Pijler 2) samen. Beide programma’s 
maken onderdeel uit van het Deltaplan Dementie.

Over enkele weken vindt u meer informatie op onze website over deze projecten.

]]>
news-3460 Tue, 15 Jan 2019 16:49:29 +0100 Nieuw onderzoek naar de doodswens bij ‘voltooid leven’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-onderzoek-naar-de-doodswens-bij-voltooid-leven/ De Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU gaan dit jaar samen onderzoek doen naar de doodswens bij ‘voltooid leven’. Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt gefinancierd door ZonMw. Het thema hulp bij zelfdoding in geval van ‘voltooid leven’ is al jaren onderwerp van maatschappelijk debat. In 2016 heeft de commissie Schnabel zich gebogen over de vraag hoe de euthanasiewet zich verhoudt tot hulp bij zelfdoding bij mensen die hun leven voltooid achten. De commissie stelde dat de huidige wetgeving in veel gevallen ruimte biedt voor hulp bij zelfdoding. Ook een stapeling van ouderdomsklachten kan namelijk een medische grondslag zijn voor euthanasie. Het kabinet laat nu onderzoek uitvoeren naar de omvang en omstandigheden van de groep mensen voor wie de huidige wetgeving geen ruimte lijkt te bieden voor hulp bij een zelfgekozen levenseinde.

Onderzoeksvragen

Belangrijke onderzoeksvragen zijn: hoe vaak komt het voor dat relatief gezonde mensen van 55+ geen levensperspectief meer ervaren en als gevolg daarvan een sterke doodswens hebben? Welke existentiële, sociale en medische factoren en omstandigheden spelen een rol? In hoeverre biedt de huidige euthanasiewet voor deze mensen een mogelijkheid, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een forse stapeling van ouderdomsklachten? En wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen mensen die wel en mensen die geen doodswens hebben?

Meerdere perspectieven

Projectleider Els van Wijngaarden van de Universiteit voor Humanistiek: “Wij vormen een sterk, multidisciplinair team van medische en geesteswetenschappelijke onderzoekers. Samen gaan wij deze specifieke doodswens onderzoeken vanuit zowel het perspectief van mensen zelf, als vanuit het medisch perspectief van huisartsen. Enerzijds willen we de beweegredenen, omstandigheden en wensen van de betreffende personen nauwkeurig in beeld brengen. Anderzijds onderzoeken we hoe huisartsen deze doodswens en de eventuele medische achtergrond ervan beoordelen. Ook willen we weten hoe vaak huisartsen deze doodswens zien in hun dagelijkse praktijk.”

Doelgroep

In het onderzoek worden 20.000 burgers van 55 jaar en ouder gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarnaast zal er diepgravend kwalitatief onderzoek plaatsvinden. Ook wordt vragenlijst- en dossieronderzoek verricht onder huisartsen.

Resultaten

Aan het eind van 2019 wordt het onderzoeksrapport verwacht. Projectleider Van Wijngaarden deed eerder kwalitatief onderzoek naar de ervaringswereld van ouderen die hun leven als voltooid beschouwen. Dit nieuwe onderzoek bouwt hierop voort.

Meer informatie

]]>
news-3452 Tue, 15 Jan 2019 11:46:58 +0100 ZonMw actief tijdens de e-healthweek 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zonmw-actief-tijdens-de-e-healthweek-2019/ Van 21 tot 26 januari is de landelijke e-healthweek. Met meer dan 200 activiteiten door het hele land kan het grote publiek zien en ervaren welke mogelijkheden er zijn en hoe e-health kan worden ingezet. ZonMw organiseert twee activiteiten op het gebied van dementie en sport. Met e-health, digitale ondersteuning in de zorg, krijgen mensen makkelijker toegang tot zorg en meer inzicht in hun gezondheid. ZonMw draagt daar aan bij door onderzoek en het stimuleren van de implementatie en wij zijn dan ook van harte hoofdpartner van de e-healthweek.

Sessies ‘dementie’ en ‘sport’

Op maandag 21 januari organiseren we twee sessies op de openingsmanifestatie ICT&Health. In de sessie 'E-health voor sport én zorg' gaan we kijken wat de zorg kan leren van innovaties uit de sport. Slimme tools voor lichaamshydratie of krachtmetingen, hoe kunnen we deze toepassen in de zorg? Daarnaast organiseren we de sessie 'Dementie innovaties, gebruik ze!' Er zijn veel e-health applicaties voor dementie. Samen met de deelnemers gaan we ons buigen over de belangrijke vraag: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat meer mensen met dementie en hun naasten deze technologie ook kunnen gebruiken?

E-health in ZonMw projecten

E-health is bij ZonMw in veel programma’s te vinden. De focus is onderzoek naar e-health en het gebruik ervan in de praktijk. Zo onderzochten we het gebruik van een app voor mensen met separatieangst, deden we onderzoek naar de mogelijkheden voor thuisrevalidatie, werd er een zelfmanagement methodiek ontwikkeld voor mensen met autisme en onderzochten we de inzet van een tabletcoach. Een selectie van deze en meer mooie projecten en projectresultaten hebben wij verzameld op onze speciale e-healthweek pagina.

Meer informatie

ZonMw en de e-healthweek
Activiteiten e-healthweek

 

]]>
news-3417 Tue, 08 Jan 2019 17:12:00 +0100 Tweet Memorabel Fellowshipronde https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-memorabel-fellowshipronde/ news-3416 Tue, 08 Jan 2019 12:00:01 +0100 Subsidieoproep: ‘Multinational research projects on Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseases’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-multinational-research-projects-on-personalised-medicine-for-neurodegenerative-dise/ U kunt nu uw projectidee indienen voor de subsidieoproep ‘Multinationale onderzoeksprojecten over gepersonaliseerde geneeskunde voor neurodegeneratieve ziekten’. De subsidie wordt verstrekt vanuit het EU Joint Programma Neurodegenerative Disease Research (JPND). In het ziekteverloop van neurodegeneratieve aandoeningen is veel variatie. Het is daarom nog niet goed duidelijk welke medische interventies of zorgbehandelingen optimaal aansluiten bij het specifieke ziekteverloop van een persoon. Niet iedere patiënt heeft baat bij dezelfde behandeling. Met deze subsidieoproep wil JPND meer inzicht krijgen waarom een behandeling bij de een wel aanslaat, en bij de ander niet. De subsidieoproep vraagt om internationale, multidisciplinaire voorstellen om door middel van precision medicine, diagnostiek, zorg, (preventieve) behandelingen en interventies beter aan te laten sluiten bij de individuele pathologie.
Voor deze oproep is ruim 30 miljoen euro beschikbaar. De Nederlandse bijdrage is maximaal 1 miljoen euro.

Subsidieoproep

JPND en Memorabel

ZonMw draagt vanuit het nationale programma Memorabel, onderdeel van het Deltaplan Dementie, bij aan het internationale programma JPND.

Meer informatie

JPND is een internationaal programma. Alle informatie over de randvoorwaarden, het budget, de projectduur, wie kan aanvragen, waar u moet indienen, et cetera, staat in de uitgebreide subsidieoproep op de Europese JPND website.

 

]]>
news-3353 Thu, 13 Dec 2018 14:29:05 +0100 Tips voor onderzoekers: sekse en gender integreren in onderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tips-voor-onderzoekers-sekse-en-gender-integreren-in-onderzoek/ Om iedereen even goede zorg te kunnen bieden, moet de gezondheidszorg rekening houden met verschillen die er zijn tussen mensen. Een voorbeeld daarvan zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen. Voor subsidieaanvragers hebben we daarom tips en tools verzameld over hoe in gezondheidsonderzoek goed aandacht te besteden aan deze verschillen. Aandacht voor verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheidsonderzoek komt de kwaliteit van onderzoek ten goede. Zo weet je bijvoorbeeld beter of mannen en vrouwen dezelfde risico’s lopen op een ziekte en of een behandeling goed aansluit bij zowel mannen als vrouwen. Daarbij maken we onderscheid tussen sekse en gender.

Sekse

Sekse verwijst naar een set van biologische eigenschappen van mensen en dieren. Het wordt vooral geassocieerd met fysieke en fysiologische kenmerken, waaronder chromosomen, gen-expressie, hormoonniveaus en -functies, en reproductieve/seksuele anatomie. Sekse wordt over het algemeen onderverdeeld in man of vrouw, maar er is een variatie in de biologische eigenschappen die sekse omvatten en hoe die aspecten tot uiting komen.

Gender

Gender verwijst naar de sociaal geconstrueerde rollen, gedrag, uitingen en identiteiten van meisjes, vrouwen, jongens, mannen en genderdiverse mensen. Het beïnvloedt hoe mensen zichzelf en anderen zien, hoe zij zich gedragen en met elkaar omgaan, en de verdeling van macht en middelen in een samenleving. Gender wordt over het algemeen neergezet als een binair concept (mannelijk en vrouwelijk), maar er is een grote verscheidenheid in hoe individuele mensen en groepen gender begrijpen, ervaren en uiten.

Tips

Om onderzoekers te ondersteunen met het meenemen van man-vrouwverschillen in hun onderzoeksvraag, hebben we tips en tools verzameld op deze pagina: www.zonmw.nl/faqgender. Je vindt hier onder andere informatie over de relevantie van sekse en gender, en hoe het mee te nemen in de probleemstelling en bij het maken van een plan van aanpak. Meer informatie over gender bij ZonMw: www.zonmw.nl/gender

Bron infographic: Canadian Institutes of Health Research

]]>
news-3301 Mon, 03 Dec 2018 13:27:16 +0100 Embedded Fitness zet ANWB-praatpaal in voor dementerende ouderen http://sportinnovator.nl/nieuws/embedded-fitness-zet-anwb-praatpaal-in-voor-dementerende-ouderen Op 28 november is de eerste tot belevingspaal omgebouwde oude ANWB praatpaal in gebruik worden genomen bij de afdeling psychogeriatrie in Zorgcentrum Merefelt in Veldhoven. news-3293 Fri, 30 Nov 2018 11:23:11 +0100 Subsidieoproep fellowships dementieonderzoek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/memorabel-fellowships-2019/ Heeft u een idee voor dementieonderzoek met grote potentiële wetenschappelijke en/of maatschappelijk impact? Vraag dan nu subsidie aan. Het programma Memorabel, onderdeel van het Deltaplan Dementie, stimuleert met persoonsgebonden subsidies innovatief, creatief en grensverleggend onderzoek. news-3253 Wed, 21 Nov 2018 14:17:13 +0100 Vooraankondiging: JPND-call Precision medicine https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-jpnd-call-precision-medicine/ Het EU Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND) stelt samen met de Europese Commissie een nieuwe gezamenlijke subsidieoproep open gericht op precision medicine. De subsidieoproep 'Multinationale onderzoeksprojecten over gepersonaliseerde geneeskunde voor neurodegeneratieve ziekten' zal begin januari 2019 gepubliceerd worden. Onderzoekers kunnen subsidie aanvragen voor multidisciplinaire onderzoeksvoorstellen op precision medicine op het terrein van diagnose, preventie en zorg. Nederlandse onderzoekers kunnen vanuit het ZonMw-programma Memorabel meedoen aan deze nieuwe ronde. Voor meer informatie over deze vooraankondiging zie de JPND website.
 

]]>
news-3252 Wed, 21 Nov 2018 13:54:33 +0100 Online applicatie Myinlife helpt om zorg rond mensen met dementie te faciliteren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/online-applicatie-myinlife-helpt-om-zorg-rond-mensen-met-dementie-te-faciliteren/ Mantelzorgers van mensen met dementie hebben een risico om overbelast te worden en in een sociaal isolement te raken. Myinlife is een online applicatie die is ontwikkeld voor mensen met dementie en hun mantelzorgers om mensen uit het sociale netwerk met elkaar te verbinden en vraag en aanbod van hulp af te stemmen. In een project van het ZonMw-programma Memorabel, voerde de Universiteit van Maastricht een effectevaluatie uit. Hieruit blijkt dat het gebruik van Myinlife in vergelijking met de controlegroep niet leidt tot een significante toename in sociale steun en gevoelens van competentie bij mantelzorgers, maar dat het door mantelzorgers wel wordt gezien als bruikbaar online hulpmiddel om de zorg te faciliteren. Naast de coördinatie van zorg vergoot het betrokkenheid, openheid en positieve interactie binnen het sociale netwerk. Myinlife is op landelijk niveau geïmplementeerd door Alzheimer Nederland om een bredere doelgroep te bereiken.

Meer informatie

 • Project MyinLife. Evaluatie van de bruikbaarheid en effectiviteit van een virtueel sociaal platform voor mantelzorgers van mensen met dementie
 • Myinlife.nl
 • Het programma Memorabel is een onderdeel van het Deltaplan Dementie
]]>
news-3246 Tue, 20 Nov 2018 14:26:00 +0100 Toolkit beschikbaar voor organiseren van bijeenkomsten Keuzes in de laatste levensjaren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/toolkit-beschikbaar-voor-organiseren-van-bijeenkomsten-keuzes-in-de-laatste-levensjaren/ Een onderwerp dat erg leeft, zowel landelijk als in de regio Zuid-Holland Noord, is zingeving en dan specifiekgericht op de keuzes die ouderen kunnen en moeten maken in hun laatste levensjaren. Op initiatief van ouderen is door ouderen en professionals een regionaal product ontwikkeld; bijeenkomsten over keuzes in de laatste levensjaren voor ouderen georganiseerd door ouderen en professionals samen. Deze bijeenkomsten voorzien zeer duidelijk in een behoefte van ouderen. Resultaten

De bijeenkomsten zijn gedurende de projectperiode 8 keer georganiseerd. Hierop is het format voor de bijeenkomsten geperfectioneerd en is er een overzicht gemaakt met de veel gestelde vragen en de antwoorden erop, alsmede een toolkit hoe een dergelijke bijeenkomst te organiseren.

De landelijke verspreiding vindt plaats door:

 • de inhoudelijke kennis en het format van de bijeenkomsten te verspreiden via de website www.beteroud.nl;
 • aan te sluiten bij de leergemeenschap Zingeving van BeterOud;
 • een landelijke nascholing te ontwikkelen en te organiseren voor kaderartsen eerstelijns ouderengeneeskunde.

Meer informatie

]]>
news-3244 Tue, 20 Nov 2018 13:56:58 +0100 e-healthweek 2019 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/e-healthweek-2019/ Digitale vaardigheden zijn belangrijk, ook in de zorg. Tijdens de e-healthweek proberen wij zo veel mogelijk mensen in contact te laten komen met de mogelijkheden van e-health. Dit jaar staat de e-healthweek in het teken van implementatie en opschaling. Hiervoor hebben we uw hulp nodig, dus meld u aan op de website www.ehealthweek.net en doe mee! Doe mee

Organiseer een activiteit en laat mensen beleven waarom digitale ondersteuning voor de zorg een aanwinst is. De bezoekers kunnen ervaren wat er op dit moment allemaal mogelijk is en wat de digitale ondersteuning voor ze kan betekenen. Van innovatielabs, workshops, open dagen, demonstraties, webinars tot aan theatervoorstellingen en pop-up stores door heel Nederland.

Word partner

Iedereen kan meedoen aan de e-healthweek; (thuis)zorginstellingen, leveranciers of producenten, maatschappelijke initiatieven, onderwijsinstellingen, gemeenten, patiënten- platformen of ouderenbonden. Kortom, organisaties die willen laten zien wat e-health is en hoe ze het implementeren in hun dagelijkse werkzaamheden. En vooral ook anderen willen laten ervaren hoe e-health werkt. Organisaties die minder bekend zijn met e-health, maar graag leren van ervaringen van anderen kunnen zich ook aanmelden bij de organisatie. Die kijkt dan of een koppeling tussen deze organisaties kan worden gelegd.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer weten over de e-healthweek of jezelf aanmelden? Ga dan naar www.ehealthweek.net.

 

 

 

]]>
news-3241 Mon, 19 Nov 2018 21:47:51 +0100 HalloZorg: Een vangnet voor de mantelzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/hallozorg-een-vangnet-voor-de-mantelzorg/ HalloZorg is een digitale omgeving voor het afstemmen van de dagelijkse zorg. Zorgvrager, vrienden, familie, buren én zorgprofessionals gebruiken HalloZorg om samen te organiseren, communiceren, en op de hoogte te blijven van de actuele situatie. HalloZorg maakt hierbij op slimme wijze gebruik van technologie. Zo kan middels een koppeling met een medicijndispenser automatisch de familie worden ingeschakeld als de medicijnen niet op tijd zijn ingenomen. HalloZorg startte binnen het ZonMw-programma Active Assisted Living (AAL), een Europees stimuleringsprogramma op het gebied van slimme technologie voor ouderen. Initiatiefnemer Martijn Vastenburg van ConnectedCare: “Het ondersteunen van de dagelijkse zorg is veel meer dan alleen communiceren en organiseren. Het is belangrijk dat betrokkenen weten wat er speelt, zodat iedereen op eigen wijze een steentje kan bijdragen. Ons doel is te zorgen dat betrokkenen goed samenwerken, en dat de dagelijkse stress wordt weggenomen.”

Mantelzorg-stress

Vastenburg kwam op het idee toen zijn eigen oma dement werd. De familie woonde niet om de hoek, en het was lastig om op afstand te zien of alles goed ging. Juist die onzekerheid leidde tot stress. Hier ligt een enorme kans voor digitale oplossingen. De oplossing ligt echter niet alleen in het gebruik van bijvoorbeeld sensoren of mobiele alarmering. Vastenburg: “De echte uitdaging is te komen tot één oplossing die alle betrokkenen bij elkaar brengt, zodat ze het zorgen echt samen kunnen oppakken.”

Ervaring in de praktijk

De ervaringen met HalloZorg zijn positief. Op de website staan de nodige enthousiaste commentaren van gebruikers. Belangrijk is dat de ondersteuning meer ‘van onderop’ wordt georganiseerd, stelt Vastenburg. Dat versterkt de eigen regie. “HalloZorg verbindt mensen met elkaar. Dat vergroot de betrokkenheid van het hele systeem om iemand heen, inclusief professionele zorgverleners. Wijkverpleegkundigen bijvoorbeeld kunnen mantelzorgers gerichter ondersteunen en hoeven alleen in te grijpen wanneer dat echt nodig is.”

Zorg beter verbinden

Dat laatste voordeel wordt inmiddels ook gezien door zorgverzekeraars. Zo ondersteunde Menzis een experiment van Zorggroep Sint Maarten in de regio Zutphen. Zorginkoper wijkverpleging Olivier van Noort: “De organisatie klopte bij ons aan met het idee HalloZorg in te zetten. Dat vonden we een goed plan. Samen zoeken we nu uit of de tool inderdaad extra waarde oplevert, voor onze klant én voor de zorgverlener. Ik verwacht dat het wijkverpleegkundigen meer mogelijkheden geeft in hun verbindende rol. Dat kunnen we nu in de praktijk mooi toetsen.”

De tool blijkt ook in intramurale setting meerwaarde te leveren. Zorggroep Noordwest Veluwe gebruikt HalloZorg om de familie beter op de hoogte te houden van wat er speelt, en rolt de oplossing nu organisatiebreed uit.

Volgende stappen

ConnectedCare is druk met de uitrol van HalloZorg in de thuiszorg. Tegelijk wordt er al gewerkt aan nieuwe toepassingen. Een veelbelovende richting is het gebruik van HalloZorg in het domein van ziekenhuisverplaatste zorg. De oplossing levert een veilige omgeving in huis, waarbij het sociale netwerk, de zorgprofessionals en het ziekenhuis samenwerken om op het juiste moment de juiste ondersteuning te bieden. ConnectedCare werkt hiervoor samen met andere partijen. Vastenburg: “Samenwerking is de sleutel om dit vraagstuk op te lossen.”

Zorginnovatie is lastig

Vastenburg is al heel wat jaren bezig met innovaties in de zorg, een werkgebied waar hij als onderzoeker bij industrieel ontwerpen inmiddels ruim 10 jaar actief is. Innoveren in de zorg is soms lastig, heeft hij ervaren. Zorginstellingen staan vaak onder druk, en geven daarom minder urgentie aan ehealth innovaties. Terwijl in de praktijk deze innovaties aantoonbaar leiden tot betere kwaliteit en kostenbesparingen. Het zou daarom juist beter zijn de eHealth innovaties bovenaan de agenda te zetten. Vastenburg is dus blij met initiatieven als van Menzis. Hij heeft veel gehad aan het Europese programma Active & Assisted Living (AAL), dat in Nederland door ZonMw wordt gecoördineerd.

Meer informatie

]]>
news-3240 Mon, 19 Nov 2018 21:25:30 +0100 Zinvolle robotica in de zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/zinvolle-robotica-in-de-zorg/ In de werkplaats ‘Zinvolle robotica in de zorg’ zijn we samen met het veld aan de slag gegaan met prangende vragen over, en ervaringen met zorgrobots. We hebben verkend of robotica mogelijkheden biedt voor zorgmedewerkers en of een robot wenselijk is. Deze Zorg voor Beter-werkplaats voerdeVilans in 2017 uit in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Doel

Het doel van de werkplaats is dat zorgprofessionals en docenten handvatten krijgen die hen voorbereiden op nieuwe technologie zoals robotica. De handvatten helpen om over de (on)mogelijkheden van robotica in het werk te praten en dragen bij aan de acceptatie en implementatie. In 4 bijeenkomsten delen zorgorganisaties kennis en ervaringen met elkaar en maken zij kennis met verschillende robots en hun mogelijkheden. Tussen de bijeenkomsten door experimenteren zorgmedewerkers met robotica binnen de eigen organisatie.

Resultaten

In de Zorg voor Beter werkplaats ‘Zinvolle robotica in de zorg’ hebben Vilans en hogeschool Windesheim samen met tien ouderenzorgorganisaties en verschillende lectoren en docenten, gewerkt aan handvaten voor de zinvolle inzet van robotica in de zorg. De opzet van de werkplaats was kort cyclisch. Bij de start stonden prangende vragen over robotica van zorgprofessionals en docenten centraal. In vier bijeenkomsten maakten zorgorganisaties kennis met verschillende robots en hun mogelijkheden. Elke deelnemer experimenteerde vervolgens met een robot in hun organisatie. De kennis en opgedane ervaringen met de robots werden gedeeld in de werkplaats. De geleerde lessen en ervaringen uit het onderwijs zijn gebruikt voor de ontwikkeling van kennisproducten voor de beroepspraktijk én het onderwijs. Praktische informatie en filmpjes over tien robots, (les)materialen om aan de slag te gaan met robotica, tips en ervaringen uit de praktijk zijn het resultaat. De resultaten en ervaringen zijn gepresenteerd tijdens een afsluitende robotparty met meer dan tachtig deelnemers.

Meer informatie

]]>
news-3239 Mon, 19 Nov 2018 21:09:02 +0100 Houdt ouderen op de been https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/houdt-ouderen-op-de-been/ Er zijn veel effectieve preventieve interventies voor ouderen voor valpreventie beschikbaar, maar de implementatie van die interventies verloopt moeizaam. Interventies worden niet structureel toegepast en de participatie door ouderen is beperkt. Dit terwijl er juist veel (gezondheids-)winst te behalen valt. Het doel van het project 'Houd ouderen op de been' is om de Senior-Stap zelftest in het zorg- en welzijnsstelsel te implementeren en structureel te borgen binnen een wijkgerichte aanpak met ouderparticipatie. Doelgroep

Zelfstandig wonende ouderen (70-85 jaar) in twee wijken in Breda.

Resultaten

 • 240 ouderen hebben deelgenomen, voornamelijk alleenstaande vrouwen van gemiddeld 80 jaar.
 • Implementatie en borging van de interventie is geslaagd. Via de wijkgerichte aanpak en ouderenparticipatie is een breed draagvlak gecreëerd bij zorgverleners en ouderen.
 • 62% heeft 10 weken lang minstens één keer per week de oefeningen uitgevoerd .De interventie heeft drie maanden na implementatie een positief effect op valrisico (afgenomen van 69% naar 55%; p=0.01).
 • Bij de actieve deelnemers zien we trend naar minder valrisico/bezorgdheid, betere mobiliteit, en een betere algemene gezondheid. Zelfmanagement was significant beter.
 • De structurele borging wordt ondersteund door het hebben van kartrekkende partij.

Meer informatie

]]>
news-3237 Mon, 19 Nov 2018 16:59:48 +0100 Reisgids Mantelzorg verschenen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/reisgids-mantelzorg-verschenen/ Mantelzorgers raken bij de zorg voor hun partner of ouder vaak de weg kwijt in het oerwoud van regels en emoties. Daarom is er nu de Reisgids Mantelzorg die mantelzorgers helpt hun weg te vinden in de wereld van de zorg voor ouderen. De Reisgids is mede gefinancierd door het Nationaal Programma Ouderenzorg. De Reisgids is geschreven in de stijl van ‘Mantelzorg voor dummies’ met herkenbare uitspraken en adviezen van ervaren mantelzorgers. Met een indeling naar vier ‘mantelzorgroutes’, want de ene zorg is de andere niet. Iemand met een gebroken arm heeft andere hulp en verzorging nodig dan iemand met dementie. Bij iedere route worden volop praktische tips gegeven om snel en efficiënt de juiste weg (terug) te vinden.

Ook behandelt het boekje de belangrijkste aandachtsgebieden voor mantelzorgers. Hoe ga je soepel om met je partner, ouder, familie en met zorgverleners? Welke zorgwetten zijn belangrijk? Welke woonvormen bestaan er? Een wellicht het allerbelangrijkste: hoe houd je het vol?

Bekijk hier een preview van het boekje.

]]>
news-3245 Mon, 19 Nov 2018 14:18:00 +0100 Oefen je Vitaal heeft een bewezen positief effect op de mobiliteit van senioren https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oefen-je-vitaal-heeft-een-bewezen-positief-effect-op-de-mobiliteit-van-senioren/ De training Oefen je Vitaal beoogt door middel van oefeningen die ontwikkeld zijn door Radboudumc de mobiliteit te vergroten van thuiswonende senioren die minder mobiel zijn geworden. In het project Oefen je Vitaal worden ouderen opgeleid om Oefen je Vitaal! cursussen te organiseren in afdelingen van ouderenorganisaties PCOB en KBO. Doelgroep

Zelfstandig wonende alleenstaande ouderen (> 65 jaar) met één of meer (fysieke) beperkingen.

Werkwijze

PCOB heeft in een pilot de training Oefen je Vitaal opgezet en uitgetest. De training Oefen je Vitaal beoogt door middel van oefeningen (methode Senior Stap Studie) die ontwikkeld zijn door Radboudumc (Geriatrie) de mobiliteit te vergroten van thuiswonende senioren die minder mobiel zijn geworden. De training beoogt ook een positief sociaal effect.
Hiermee wordt bijgedragen aan het doel om langer thuis te kunnen blijven wonen. De oefeningen zijn geschikt om na de training thuis te herhalen in alledaagse situaties. Er zijn vier verschillende instapniveaus. In het project zijn 11 vrijwillige trainers (senioren) opgeleid om de training te geven. Senioren van lokale afdelingen KBO-PCOB zijn geënthousiasmeerd en gefaciliteerd om de organisatie van de training op zich te nemen.

Resultaten

Er zijn ruim 200 deelnemers getraind. Door Radboudumc is het effect van de training getest. Ook is de tevredenheid van de deelnemers achterhaald, en is er met de trainers en lokale afdelingen geëvalueerd. De training heeft een bewezen positief effect op de mobiliteit van senioren; niet bewezen is het positieve effect op het sociaal contact / sociale activiteiten. Deelnemers zijn tevreden en ebben hun doelen behaald. Trainers met ervaring met educatie op het gebied van bewegen blijken het meest enthousiast en succesvol. De training wordt door middel van een train-de-trainer aanpak en met behulp van de ontwikkelde toolbox verankerd in de vereniging KBO-PCOB.

Meer informatie

]]>
news-3196 Fri, 09 Nov 2018 10:20:49 +0100 eWare gaat nieuwe testfase in https://www.vilans.nl/artikelen/eware-gaat-nieuwe-testfase-in?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=vilansnieuws31oktober2018&utm_content=combinatie+van+leefstijlmonitoring+en+sociale+robotica+gaat+nieuwe+testfase+in eWare is het combineren van leefstijlmonitoring en sociale robotica. Door leefstijlmonitoring met de robot Tessa te combineren ontstaan veel meer mogelijkheden. news-3185 Wed, 07 Nov 2018 21:00:00 +0100 ZonMw Parel voor Pharos-project ‘In gesprek over leven en dood’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/parelprojecten/parel-voor-pharos-project-in-gesprek-over-leven-en-dood/ De naderende dood is in veel culturen een groot taboe. De directe manier waarop daar in Nederland over gesproken wordt, stuit bij mensen met een migratieachtergrond op onbegrip. ‘In gesprek over leven en dood’ van Pharos levert nieuwe inzichten op én concrete materialen om het anders te doen. news-3126 Thu, 18 Oct 2018 14:03:44 +0200 UP! Talkshow Technologie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/up-talkshow-technologie/ Wordt de robot mijn redding? Dat zou zo maar kunnen. Deze avond van UP! biedt een kijkje in de wondere wereld van technologie. Over robots, domotica en je huisarts online. Met o.a. Neelie Kroes, Geja Langerveld (Active & Assisted Living ZonMw) en Frederieke en Jan Jacobs van het online platform SmartHealth.nl Of je nu wil of niet, technologie gaat een steeds grotere rol in ons leven spelen. Neelie Kroes weet dat als geen ander en geeft een call to action. We laten talloze voorbeelden zien, want er is veel te ontdekken. Technologie in huis om het risico op vallen te verminderen, bio technologie om je lichaam te versterken en huis-, tuin- en keukentechnologie om je leven aangenamer en wellicht gezonder te maken. Uiteraard belichten we ook andere kant van de zaak: wat doet technologie met ons als mens en met onze relaties?

Meer informatie en mogelijkheden tot aanmelden vindt u op de website van UP!

]]>
news-3111 Mon, 15 Oct 2018 13:46:34 +0200 E-learning: leer werken als een spil in de buurt https://www.beteroud.nl/nieuws-interview-elearning-spil.html In het project Even Buurten was de functie van 'spil in de wijk' essentieel. Deze spil betrekt ouderen bij de buurt en signaleert problemen in een vroeg stadium. Nu is er een e-learning voor iedereen die ook zo wil werken. Marleen Goumans, programmadirecteur Kenniscentrum Zorginnovatie bij Hogeschool Rotterdam en lector Samenhang in de Ouderenzorg, is een van de makers: ‘Je leert spil-elementen inbrengen in je wijkwerk.’ news-3110 Mon, 15 Oct 2018 11:24:44 +0200 Ouderen adviseren over ouderenzorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/ouderen-adviseren-over-ouderenzorg/ Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen. Dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is vandaag de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van VWS en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema's. De raad, die bestaat uit 11 ouderen die regionale en landelijke ouderennetwerken vertegenwoordigen (waaronder de ouderendelegaties van de netwerken van het Nationaal Programma Ouderenzorg), is vandaag gepresenteerd tijdens een congres van deelnemende partijen in het Pact.

De Raad van Ouderen bestaat uit 11 betrokken leden van regionale ouderendelegaties en landelijke ouderenorganisaties die een breed netwerk van ouderen vertegenwoordigen. De Raad van Ouderen heeft als hoofddoel om met de betrokkenen van het Pact voor de Ouderenzorg, waaronder VWS, mee te denken over hoe ondersteuning en zorg voor ouderen het beste vorm gegeven kan worden. De Raad komt regelmatig bij elkaar en richt zich op:

 • het agenderen van actuele en relevante thema's vanuit het perspectief van ouderen;
 • meedenken over de richting en inhoud van de verschillende lijnen binnen het Pact voor de Ouderenzorg;
 • het uitbrengen van adviezen (gevraagd en ongevraagd) over actuele vraagstukken rondom ondersteuning en zorg voor ouderen;
 • het leggen van de verbinding met de regionale achterbannen.

De Raad wordt ondersteund door een coördinator ouderenparticipatie van BeterOud en is bereikbaar per e-mail: rvo@beteroud.nl.

]]>
news-3106 Fri, 12 Oct 2018 15:37:51 +0200 De meerwaarde van groene dagbesteding https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-meerwaarde-van-groene-dagbesteding/ Door groene dagbesteding kunnen mensen met dementie zinvol bezig zijn en structuur aanbrengen in de dag. Bovendien brengt dit mantelzorgers rust. Het RIVM en Wageningen University & Research (WUR) deden onderzoek naar groene dagbesteding en de meerwaarde hiervan. Het RIVM en de WUR interviewden mensen met dementie, mantelzorgers, aanbieders van groene dagbesteding en gemeenten. Zij vroegen hen welke vormen dagbesteding er zijn, welke kenmerken dit heeft en wat de waarde hiervan is voor de stad en voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit onderzoek werd gefinancierd in samenwerking met Alzheimer Nederland.

Wat is het?

Groene dagbesteding kan bestaan uit bijvoorbeeld een stadsboerderij, verpleeghuizen die hun tuin openstellen en wijkbewoners die de buurttuin aanbieden. De activiteiten voor mensen met dementie kunnen zijn: dierverzorging, tuinieren, wandelen, huishoudelijke activiteiten en creatieve activiteiten. Groene dagbesteding sluit aan op het gemeentelijk beleid om langer thuis wonen en een dementievriendelijke samenleving te stimuleren.

Verbeterpunten

Mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn nog niet altijd goed op de hoogte met de mogelijkheid van groene dagbesteding. Aanbieders van groene dagbesteding krijgen de aanbeveling hun initiatieven beter kenbaar te maken en kennis uit te wisselen met andere aanbieders.

Zorgboerderijen

Groene dagbesteding is voor meer mensen waardevol. Behalve mensen met dementie blijken zorgboerderijen een waardevolle voorziening voor jeugd, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische achtergrond. Lees meer over in de publicatie ‘Kennis over zorgboerderijen’.

Meer informatie

]]>
news-3105 Fri, 12 Oct 2018 15:07:54 +0200 Vouchers: Human Brain Project https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vouchers-human-brain-project/ Het Human Brain Project (HBP) heeft sinds kort een call voor infrastructuurvouchers. Op deze wijze kunnen Nederlandse onderzoekers die nog niet betrokken zijn bij HBP gedurende 6-12 maanden samenwerken met een van de HBP platforms. De HBP-platforms zijn een reeks hulpmiddelen en diensten voor het modelleren, simuleren en analyseren van gegevens voor neurowetenschappen, medisch onderzoek, neuroinformatica en neurorobotica. Doel van de call is de HBP onderzoek infrastructuur toegankelijk te maken voor de gebruikersgemeenschap zodat nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan. Deadline voor indienen van aanvragen is 25 oktober. 

Meer informatie:

]]>