ZonMw tijdlijn Ouderen https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Ouderen nl-nl Fri, 16 Apr 2021 01:29:24 +0200 Fri, 16 Apr 2021 01:29:24 +0200 TYPO3 news-7145 Thu, 15 Apr 2021 07:00:00 +0200 Unieke samenwerking paramedische beroepsgroepen bij richtlijnontwikkeling https://publicaties.zonmw.nl/paramedische-zorg/unieke-samenwerking-paramedische-beroepsgroepen-bij-richtlijnontwikkeling/ Richtlijnen zijn belangrijk voor een goede kwaliteit van zorg. De paramedische beroepsgroepen starten daarom met het gezamenlijk ontwikkelen van richtlijnen. Zij hebben subsidie gekregen voor 3 projecten: een knelpuntenanalyse voor kwetsbare ouderen, een knelpuntenanalyse voor mensen met dementie en het opzetten van een learning community voor het vergroten en borgen van gezamenlijke kennis over richtlijnontwikkeling. news-7153 Wed, 14 Apr 2021 14:37:34 +0200 Eindrapport ‘Varen op ervaringen van zorgvragers, mantelzorgers en zorgverleners in GRZ, ELV en GZSP’ opgeleverd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/eindrapport-varen-op-ervaringen-van-zorgvragers-mantelzorgers-en-zorgverleners-in-grz-elv-en-gzsp/ Deze maand is het eindrapport ‘Varen op ervaringen van zorgvragers, mantelzorgers en zorgverleners in geriatrische revalidatie (GRZ), eerstelijnsverblijf (ELV) en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP)’ opgeleverd voor het programma Beter Thuis van ZonMw. Dit rapport is één van de initiatieven van ZonMw dat adviseert over de verdere programmering van Beter Thuis.
Het rapport is opgesteld door het samenwerkingsverband tussen onderzoeksgroep Acute Ouderenzorg van Amsterdam UMC en Studio GRZ en geeft een overzicht van de opgehaalde ervaringen van zorgvragers, hun mantelzorgers en zorgverleners met de zorgvormen GRZ, ELV en GZSP. Dit onderzoek werd uitgevoerd middels een literatuurverkenning, interviews en focusgroepen, en een inventarisatie van proeftuinen, experimenten en pilots.

Op basis van deze inzichten en ervaringen worden 9 richtinggevende adviezen/conclusies geformuleerd. Deze adviezen en conclusies hebben betrekking op:

 1. Participatiedoelen centraal voor betere samenwerking;
 2. Variatie in zorgvormen: behoefte aan eenduidigheid;
 3. Bekendheid van mogelijkheden binnen de ouderenzorg;
 4. Veilige zorgtransities: belang van een gedeeld dossier;
 5. Herstel- en revalidatieklimaat;
 6. Communicatie, bejegening en attitude;
 7. Behandelintensiteit passend bij complexiteit van indicering;
 8. Doorontwikkeling ambulante GRZ (poliklinisch en therapie in thuissituatie);
 9. Landelijke evaluatie van experimenten.

Cliëntreis

De hierboven genoemde adviezen/conclusies worden vanuit de zogeheten cliëntreis geformuleerd. De cliëntreis werd tijdens het onderzoek gebruikt om de situatie goed in beeld te brengen en een ordening te maken. In het interview ‘Op cliëntreis door het eerstelijnsverblijf en de geriatrische revalidatie’ vertelt Jongenburger: "Door de reis die de cliënt aflegt brengen we de casuïstiek in beeld en wordt duidelijk welke knelpunten er worden ervaren door de cliënten en de zorgverleners. We doorlopen de hele reis met elke individuele cliënt de hele reis en kijken welke knelpunten er worden ervaren. En achteraf weet je vaak al wel wat er beter had gekund.”

Lees meer over de cliëntreis en het onderzoek in het interview met Judith van den Besselaar (Amsterdam UMC) en Arnold Jongenburger (studio GRZ).

ZonMw-programma Beter Thuis

Het programma ‘Beter Thuis’ van ZonMw richt zich op het bevorderen van de kwaliteitscyclus van de drie zorgvormen: geriatrische revalidatie (GRZ), eerstelijnsverblijf (ELV) en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen (GZSP). Dit wordt gedaan door het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden te stimuleren, het proces van kennisontwikkeling te bevorderen en praktijkvoorbeelden te (laten) verzamelen, verspreiden en te onderbouwen. Hierbij is het perspectief van de zorgvrager het uitgangspunt.

Meer informatie?

]]>
news-7149 Tue, 13 Apr 2021 14:22:33 +0200 Factsheet Netwerken integrale ouderenzorg: door welke elementen pakt de samenwerking goed uit en wat leveren ze op voor ouderen en professionals? https://www.rivm.nl/documenten/factsheet-netwerken-integrale-ouderenzorg-door-welke-elementen-pakt-de-samenwerking-goed-uit-en-wat-leveren-ze-op-voor-ouderen-en-professionals Wat leveren netwerken integrale ouderenzorg op voor de ouderen en professionals? RIVM onderzocht dit. Ook netwerken met een ZonMw subsidie deden aan het onderzoek mee. De resultaten lees je in dit factsheet. news-7132 Mon, 12 Apr 2021 08:14:20 +0200 Project genomineerd voor ValueBased HealthCare Prize 2021 https://vbhcprize.com/nominees-2021-vote-for-your-favorite-now/ Het project ‘Samen leren en verbeteren in het verpleeghuis: op weg naar persoonsgerichte zorg en ondersteuning’ is genomineerd voor de ValueBased HealthCare Prize 2021 (nummer 3: Creating Value in Nursing Homes). Op 19 mei 2021 is de uitreiking van zowel de jury- als de publieksprijs. news-7085 Mon, 12 Apr 2021 05:45:00 +0200 Effectieve methode om draaiduizeligheid te verminderen https://publicaties.zonmw.nl/huisartsgeneeskunde/onderzoek-naar-draaiduizeligheid/ Om draaiduizeligheid bij vijftigplussers te verminderen, is het nodig de klacht actief op te zoeken door bepaalde oefeningen te doen. Deze behandeling kan veilig en kosteneffectief online worden aangeboden. Huisarts en onderzoeker Vincent van Vugt vertelt wat daar voor nodig is. Zoals het toegankelijk maken van de online behandeling, maar ook het opnemen van (draai)duizeligheid in de opleiding. news-7119 Wed, 07 Apr 2021 10:18:44 +0200 ZonMw project genomineerd voor Zorg+Welzijn Award 2021 https://www.over-ons.nl/zonmw-project-genomineerd-zorg-welzijn-award-2021.html Met haar online training tegen eenzaamheid is Eva Geelen van Bureau Over-ons genomineerd voor de Zorg+Welzijn Award 2021. De training met als titel Meer Contact wordt gebruikt in het project ‘Senioren in gesprek in eigen buurt’ van woningbouwcorporatie Wooninc. uit Eindhoven. Dit project wordt ondersteund vanuit de ZonMw programmalijn Versterking aanpak eenzaamheid (Langdurige Zorg en Ondersteuning). news-7097 Wed, 31 Mar 2021 08:49:22 +0200 14-stappenplan maakt gebruiken van technologie in de zorg makkelijker http://zorgvannu.nl/implementatie Het succesvol gebruiken van nieuwe technologie in de zorg staat of valt met goede implementatie. Daarom vind je nu bij Zorg van Nu een uitgebreid stappenplan dat je daarbij helpt. Van oriënteren tot opschalen, in 14 stappen wordt je begeleid bij het hele implementatieproces. Bij elke stap in het plan vind je uitleg, hulp en algemene tips. Deze worden aangevuld met praktische voorbeelden en verhalen zodat je kunt leren van de ervaringen van andere organisaties. news-7092 Tue, 30 Mar 2021 15:00:55 +0200 Academische Werkplaats Autisme over een inclusieve samenleving: ‘Er is nog weinig oog voor neurodiversiteit’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/academische-werkplaats-autisme-over-een-inclusieve-samenleving-er-is-nog-weinig-oog-voor-neurodive/ Het is Autismeweek, een mooie aanleiding om in gesprek te gaan met mede-programmaleider van de Academisme Werkplaats Autisme Kirstin Greaves-Lord. Hier werken ervaringsdeskundigen, beleidsmakers, onderzoekers en mensen uit zorg en onderwijs samen aan meer inclusie van mensen met autisme en hun naasten. ‘We blijven van elkaar leren.’ news-7075 Thu, 25 Mar 2021 16:31:00 +0100 Subsidieronde 4c: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk gepubliceerd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieronde-4c-mdt-groeit-naar-een-landelijk-dekkend-netwerk-gepubliceerd/ Vandaag is subsidieronde 4c: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk gepubliceerd. In deze subsidieronde kunnen organisaties subsidie aanvragen om MDT verder te laten groeien naar een landelijk dekkend netwerk. Hiervoor kunnen organisaties in partnerschappen een subsidieaanvraag indienen. Organisaties die voornemens zijn een subsidieaanvraag in te dienen, moeten uiterlijk vrijdag 30 april 2021 een vooraanmelding doen. Een passende MDT in de eigen omgeving

Het doel is dat alle jongeren van 14 tot en met 27 jaar in hun eigen omgeving een aantrekkelijke MDT (maatschappelijke diensttijd) kunnen doen, die aansluit bij hun interesses, wensen en mogelijkheden. Jongeren doen met MDT iets voor een ander en/of de samenleving, ontwikkelen hun talenten en ontmoeten elkaar en anderen. Naast impact op jongeren, heeft MDT ook meerwaarde voor maatschappelijke organisaties en de samenleving.

3 programmalijnen

In deze subsidieronde wordt gewerkt met 3 programmalijnen.

 • In programmalijn 1: Opschalen, uitbreiden en versterken kunnen alle (maatschappelijke) organisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen met een partnerschap een subsidieaanvraag indienen voor het starten of uitbreiden van een MDT-project. Om hiermee het passend MDT-aanbod voor alle jongeren te vergroten, het MDT-netwerk uit te breiden en toe te werken naar verdere landelijke dekking. Lees meer over programmalijn 1.
 • In programmalijn 2: Intensieve variant MDT door gemeenten, kunnen gemeenten met een partnerschap een subsidieaanvraag indienen voor een intensieve variant, waarbij jongeren zich minimaal 320 uur in maximaal 6 maanden inzetten. Het doel is om bij te dragen aan het landelijk beschikbaar stellen van de intensieve variant van MDT. Lees meer over programmalijn 2.
 • In programmalijn 3: MDT in het onderwijs, krijgen instellingen voor en in het onderwijs en hun partners de mogelijkheid om een MDT-project in het onderwijs te starten of uit te breiden en daarmee het MDT-aanbod tijdens onderwijs te vergroten en aan te sluiten op het MDT-netwerk. In deze variant vindt MDT minimaal deels in begeleide onderwijsuren plaats en is het MDT-traject gekoppeld aan onderwijsdoelen. Lees meer over programmalijn 3.

Het is mogelijk om in meerdere programmalijnen een subsidieaanvraag in te dienen, mits de subsidieaanvragen aansluiten op de doelstellingen en voorwaarden uit de betreffende programmalijn. Deze subsidieaanvragen worden per programmalijn met de bijbehorende voorwaarden beoordeeld.

Omdat iedere lijn andere doelstellingen en voorwaarden heeft, is het niet mogelijk om dezelfde aanvraag in meerdere programmalijnen in te dienen. Wilt u weten in elke programmalijn(en) u kunt indienen? Bekijk dan deze publicatie. Hierin vindt u samenvattingen van de verschillende programmalijnen en leest u waar u met uw organisatie kunt indienen.

Belangrijke data

Als u voornemens bent om een subsidieaanvraag in te dienen, meld uw subsidieaanvraag dan uiterlijk vrijdag 30 april 2021 bij ons aan.

De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag verschilt per programmalijn. Voor programmalijn 1 is de deadline dinsdag 1 juni 2021,12.00 uur. Voor programmalijn 2 en 3 is de deadline om een aanvraag in te dienen dinsdag 25 mei 2021, 12.00 uur.

Informatiebijeenkomst

In april organiseert ZonMw enkele digitale informatiebijeenkomsten waarin we de subsidieoproep en de procedures om een subsidieaanvraag in te dienen nader toelichten en uw vragen beantwoorden. U kunt uzelf hier inschrijven voor een van de informatiebijeenkomsten.

Houdt voor meer informatie over de publicatie van de subsidieoproep onze LinkedIn-pagina ZonMw: Jeugd, website en nieuwsbrief in de gaten.

Over MDT

MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet van jongeren voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie staat maatschappelijke impact voorop en daarbij zijn 3 kernbegrippen van belang: iets doen voor een ander en/of de samenleving, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten.

Meer weten?

]]>
news-7066 Fri, 19 Mar 2021 06:48:23 +0100 Wetgeving en financiering van de langdurige zorg https://www.vankleefinstituut.nl/themas/wet-en-regelgeving/ De complexe wet- en regelgeving maakt het inzetten van zorg en ondersteuning voor thuiswonende cliënten in de langdurige zorg soms moeilijk. Om zorgprofessionals te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van de wet- en regelgeving heeft het Van Kleef Instituut (VKI) samen met experts hun website en e-learning hierover geüpdatet. Daarnaast organiseert het VKI dit jaar 2 workshops over de wet- en regelgeving. news-7051 Wed, 17 Mar 2021 10:25:42 +0100 E-magazine over de waarde van kunst en cultuur in de zorg https://publicaties.zonmw.nl/kunst-en-cultuur/e-magazine-waarde-kunst-en-cultuur/ Wat is de waarde van kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning, in het bijzonder voor ouderen? Dat is waar het ZonMw-programma Kunst en cultuur in de langdurige zorg en ondersteuning over gaat. In deze publicatie gaan we vanuit dit programma in op onderzoek en benodigde kennis, praktijkvoorbeelden en de ambitie om de inzet van kunst en cultuur te verduurzamen in de langdurige zorg en ondersteuning. news-7010 Tue, 09 Mar 2021 12:55:00 +0100 Sociale gevolgen corona: Stilte voor de storm? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sociale-gevolgen-corona-stilte-voor-de-storm/ De werkloosheid en het beroep op de bijstand lopen lichtjes op, waarbij de toename onder jongvolwassenen (18-27 jaar) opvallend is. Diverse groepen in de samenleving hebben het mentaal moeilijk vanwege corona. Tegelijkertijd zien we het beroep op professionele hulp en begeleiding niet overal in dezelfde mate stijgen. Af en toe zijn er erupties van frustratie of woede, maar het draagvlak voor het coronabeleid lijkt redelijk stabiel te blijven. Dit zijn een paar van de bevindingen uit het dashboard Sociale Impact. Het dashboard is ontwikkeld door de VNG samen met tal van partners, waaronder de ministeries van SZW, VWS, OCW, BZK, JenV, ZonMw en het Verwey-Jonker Instituut.

Het dashboard Sociale Impact geeft op vijf thema’s een beeld van de maatschappelijke impact van corona:

 1. Werk en Inkomen;
 2. Mentale weerbaarheid;
 3. Onderwijs;
 4. (Nalevings)gedrag;
 5. Sociale Cohesie.

Per thema worden diverse indicatoren gebruikt. Elke indicator heeft een eigen (uitklapbare) toelichting met bronvermelding.

Data en duiding

Het dashboard biedt gemeenten, ministeries en landelijke instellingen de mogelijkheid om een ‘vinger aan de pols’ te houden op een aantal onderwerpen. Daarmee heeft het dashboard een signalerende functie voor veranderingen die het gevolg kunnen zijn van de coronacrisis en de -maatregelen

Elk thema heeft een eigen duidingspagina. Deze pagina is opgesteld op basis van de duidingssessies met experts uit gemeenten, verschillende ministeries en landelijke kennisinstellingen.

Geven de gegevens ook een lokale weergave?

De landelijke cijfers blijken veelal overeen te komen met uitkomsten van een aantal lokale monitors. Tijdens de eerste bespiegelingen zijn geen aanwijzingen gevonden die doen vermoeden dat lokaal heel andere ontwikkelingen gaande zijn. Bij het duiden van de cijfers zijn ook resultaten uit andere studies of onderzoeken meegenomen die niet geschikt waren voor het dashboard, maar wel verdiepende informatie geven . Dit omdat de cijfers in het dashboard veelal een gemiddeld beeld geven, waardoor mogelijk bepaalde subgroepen van kwetsbare burgers minder goed in beeld komen.

Inhoudelijke doorontwikkeling

Dit is de eerste versie van het dashboard. De gegevens worden periodiek ververst. Waar mogelijk elke twee maanden. In de volgende versie wordt extra aandacht besteedt aan jeugd/jongeren, huiselijk geweld en input vanuit lokale monitors voor het landelijk beeld. Ook wordt met TNO gewerkt aan verklarende modellen over bijvoorbeeld de samenhang tussen dreigende werkloosheid, Ggz en jeugdhulp. CBS werkt parallel aan de ontwikkeling van dit Sociale Impact dashboard aan de stapelingsmonitor die inzicht moet geven in aard, omvang en ontwikkeling van problematiek.

Technische doorontwikkeling

Deze startversie is nog in pdf-vorm. Het streven is om de volgende versie interactief te maken, zodat ook een link kan worden gemaakt met andere, meer lokale gegevens en relevante landelijke databases.

Meer informatie

 

]]>
news-6981 Mon, 08 Mar 2021 06:00:00 +0100 Nieuwe richtlijn decubitus https://publicaties.zonmw.nl/kwaliteitsverbetering-in-de-vv/nieuwe-richtlijn-decubitus/ De richtlijn decubitus uit 2011 is in nauwe samenwerking met beroeps- en patiëntenverenigingen en inhoudelijk en methodologisch adviseurs aangepast. Deze keer geen dik boekwerk, maar informatie die echt specifiek is voor doorligwonden én relevant is voor verpleegkundigen en verzorgenden. Verpleegkundig specialist Erik de Laat vertelt wat er nog wél in de richtlijn staat. news-6998 Thu, 04 Mar 2021 12:39:45 +0100 Balanceren tussen zelfredzaamheid en kwetsbaarheid in de langdurige zorg https://publicaties.zonmw.nl/zorgrelatie/balanceren-tussen-zelfredzaamheid-en-kwetsbaarheid-in-de-langdurige-zorg/ Hoe ga je als cliënt, zorgverlener en naaste samen het gesprek aan over zelfredzaamheid en eigen regie? De Erasmus School of Health Policy & Management en zorgorganisaties Laurens en Pameijer ontwikkelden een nieuwe methode. Waarbij films met monologen van cliënten, naasten en zorgverleners helpen om het gesprek over de zorgrelatie in de langdurige zorg op gang te brengen. news-6994 Thu, 04 Mar 2021 11:39:21 +0100 Informatiepunt 'Leven in coronatijd' aangevuld met informatie over verkiezingen https://www.vilans.nl/leven-in-coronatijd-als-je-risico-loopt Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe kan je op een veilige stemmen als je meer risico loopt bij corona? Op Leven in coronatijd als je risico loopt | Vilans lees je over de extra mogelijkheden. Bijvoorbeeld dat je kunt stemmen per brief als je 70+ bent. Je vindt er ook antwoord op andere vragen. Bijvoorbeeld over vaccineren, zorg en ondersteuning en beschermingsmiddelen. Speciaal voor mensen uit risicogroepen die behoefte hebben aan toegankelijke informatie. Zodat je betere keuzes kunt maken en de hulp vindt die je nodig hebt. news-6953 Wed, 24 Feb 2021 09:44:55 +0100 Handreiking helpt communiceren bij dementie https://mediator.zonmw.nl/mediator-45/handreiking-helpt-communiceren-bij-dementie/ Goede communicatie tussen zorgverleners en mensen met dementie maakt deel uit van goede zorg. Onderzoekers van het Trimbos-instituut ontwikkelden een wetenschappelijk onderbouwde, praktische handreiking voor een betere communicatie. news-6952 Wed, 24 Feb 2021 09:42:08 +0100 Beeldbellen toegankelijk voor digibeten https://mediator.zonmw.nl/mediator-45/beeldbellen-toegankelijk-voor-digibeten/ Hoe kunnen apotheek, huisarts en patiënt ook tijdens de lockdown overleggen over medicatie? Apotheker Mark Slager vond een manier om beeldbellen mogelijk te maken voor zelfs de minst digivaardige patiënten (en huisartsen). news-6941 Fri, 19 Feb 2021 07:35:52 +0100 E-health in de wijkverpleging https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-ehealth/ Of het nou e-health of Slimme Zorg heet, het zijn – net als de douchestoel en de druppelbril – gewoon hulpmiddelen waardoor ouderen gezond, veilig en redelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. En ze helpen zorgmedewerkers om ‘alle ballen in de lucht te houden’. 'Maar mijn eigen zintuigen zijn niet voor 100% te vervangen door het scherm', zegt wijkverpleegkundige Lisa Lammers. news-6928 Tue, 16 Feb 2021 16:47:51 +0100 Sportimpuls; resultaten sport- en beweegstimulering in de buurt https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sportimpuls-resultaten-sport-en-beweegstimulering-in-de-buurt/ Gedurende 8 jaar heeft Sportimpuls meer dan 1000 projecten gefinancierd, die heel veel verschillende mensen – jong en oud – in beweging hebben gekregen. De resultaten en opbrengsten zijn nu gebundeld in een digitaal magazine. De drijvende krachten achter alle projecten zijn de mensen uit de praktijk. Van sporttrainers tot welzijnswerkers en van buurtsportcoaches tot pedagogisch medewerkers. In samenwerking met hun gemeenten zochten zij naar manieren om jong en oud letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen.

Drie regelingen

De Sportimpuls bestaat uit drie regelingen: Sportimpuls regulier, Sportimpuls Kinderen Sportief op gewicht en Sportimpuls Jongeren in lage inkomensbuurten. ‘Toen Sportimpuls in 2012 startte als onderdeel van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt, richtte het programma zich op alle inwoners van 0 tot 100. Gaandeweg brachten we meer focus aan. Al snel kwam jeugd met overgewicht in beeld, gevolgd door kinderen uit gezinnen met een smalle beurs. De laatste ronde van 2018 was – naast bovengenoemde doelgroepen – specifiek bedoeld voor mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen. Voor al deze groepen heeft het programma sport- en beweegstimulering mogelijk helpen maken’, zegt programmamanager Annemieke Bekkers.

Succesfactoren sport- en beweegstimulering

Uit de vele projecten kwam als belangrijkste succesfactoren naar voren:
•    Focus op plezier
•    Organiseer activiteiten dichtbij huis
•    Doe de activiteiten in een inspirerende omgeving
•    Zorg voor stapsgewijze doorstroom naar regulier aanbod
•    Begeleid deelnemers intensief om een vertrouwensband op te bouwen

Borging

'Nu het programma afloopt, is de grote uitdaging om activiteiten, samenwerking, kennis, expertise en financiering te borgen. 8 jaar Sportimpuls heeft ons ook daarover duidelijke lessen geleerd. Denk aan een goede lokale en regionale samenwerking met sterke partners uit alle sectoren. En een stevige rol voor gemeenten, door continuïteit te realiseren en waar nodig lokale initiatieven op elkaar af te stemmen. Het aansluiten bij de lokale sportakkoorden biedt daarvoor veel kansen’, stelt Bekkers.

Resultaten

In het digitale magazine ‘Sportimpuls; resultaten sport- en beweegstimulering in de buurt’ vindt u onder andere succesverhalen uit de drie Sportimpuls regelingen, feiten en cijfers, tips en trucs, diverse columns, kunt u in de tijdlijn het programma over de jaren volgen en nog veel meer.

Meer informatie

 

]]>
news-6908 Wed, 10 Feb 2021 10:53:17 +0100 Senioriteit in coronatijd https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/project-detail/preventieprogramma-5/ouderen-sterker-maken-fysiek-en-sociaal-vitaal-ouder-worden-in-rijnmond-en-drechtsteden-een-preve/ In december 2020 organiseerde het project 'Senioren sterker maken' in samenwerking met GENERO het online kennisatelier ‘Senioriteit in coronatijd’. Met senioren, professionals en beleidsmakers is nagegaan wat de eerste coronagolf teweeg heeft gebracht bij senioren. Centraal stonden hun ervaringen, lichtpuntjes en adviezen. De opbrengsten van het kennisatelier zijn verzameld in een infographic. news-6900 Tue, 09 Feb 2021 13:44:01 +0100 Corona bindt ouderen met een lichamelijke beperking meer aan huis en doet emotionele eenzaamheid toenemen https://www.nivel.nl/nl/nieuws/corona-bindt-ouderen-met-een-lichamelijke-beperking-meer-aan-huis-en-doet-emotionele Corona bindt ouderen met een lichamelijke beperking meer aan huis en doet emotionele eenzaamheid toenemen. Hierover kun je lezen in de tweede monitor die het Nivel in opdracht van VWS in het kader van het programma 'Eén tegen eenzaamheid' uitvoert. news-6895 Tue, 09 Feb 2021 09:05:00 +0100 Eerste genetische oorzaak semantische dementie gevonden https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/genetische-oorzaak-semantische-dementie Onderzoekers van het Erasmus MC Alzheimer Centrum hebben de eerste genetische oorzaak ontdekt van semantische dementie. Ze vonden een genetische afwijking in het brein van twee overleden patiënten met deze ziekte. Waar normaal het DNA in iedere cel van het lichaam hetzelfde is, kwam de gevonden genetische afwijking alleen in het brein voor. Lees meer over dit onderzoek dat door ZonMw werd gefinancierd. news-6888 Mon, 08 Feb 2021 12:10:43 +0100 Leidt betere samenwerking in lokale dementienetwerken tot minder crisissituaties? https://www.deltaplandementie.nl/nl/home/leidt-betere-samenwerking-lokale-dementienetwerken-tot-minder-crisissituaties Mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. De problemen waar zij en hun naasten mee te maken krijgen worden daardoor steeds complexer. Voor het bieden van de juiste zorg en ondersteuning aan deze kwetsbare mensen, is het belangrijk dat alle betrokken professionals goed met elkaar samenwerken. Marieke Perry en Minke Nieuwboer van het Radboudumc vertellen hoe DementieNet hierbij helpt. Dit project werd gefinancierd door Memorabel, het onderzoeksprogramma van het Deltaplan Dementie. news-6880 Mon, 08 Feb 2021 06:00:00 +0100 De cliënt centraal door samen te leren en verbeteren https://publicaties.zonmw.nl/leren-en-verbeteren/samen-de-clientgerichte-zorg-in-het-verpleeghuis-verbeteren/ De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg zette een lerend netwerk op, waarin zorgmedewerkers, cliënten en naasten samen de verpleeghuiszorg verbeteren. De komst van corona zette het onderzoek meteen op scherp: hoe stel je in moeilijke omstandigheden de cliënt centraal? Bekijk 4 concrete tips voor cliëntgericht leren en verbeteren. news-6860 Thu, 04 Feb 2021 08:00:00 +0100 Zingeving extra relevant in de coronacrisis https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie-meer-dan-zorg/interviewreeks-palliantie/zingeving-extra-relevant-tijdens-de-coronacrisis/ Mensen met een beperkte levensverwachting, zoals bewoners van verpleeghuizen, hebben vaak veel zingevingsvragen. Die stellen ze alleen lang niet altijd. Hoe ga je daar als professional mee om? In dit interview vertellen projectleider Michael Echteld en netwerkcoördinator Joceline Kranenburg over een hulpmiddel hiervoor: de 'Patient Dignity Question'. news-6867 Wed, 03 Feb 2021 11:05:50 +0100 Interviewreeks palliatieve zorg en rouwverwerking in coronatijden https://publicaties.zonmw.nl/interviewreeks-coronaprojecten-over-palliatieve-zorg-en-rouwverwerking/ De coronacrisis heeft een grote impact op mensen in hun laatste levensfase en degenen om hen heen. Hoe kunnen we hen toch goede zorg en ondersteuning bieden, binnen de grenzen van de maatregelen? Projectleiders van 5 nieuwe projecten vertellen over hun onderzoek naar antwoorden op deze vraag. news-6826 Wed, 20 Jan 2021 10:00:00 +0100 Tweet Vilans 11 oplossingen arbeidsmarkttekorten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-vilans-11-oplossingen-arbeidsmarkttekorten/ news-6776 Tue, 19 Jan 2021 10:00:00 +0100 Digitale tool helpt mantelzorgers die zorgen voor een ongeneeslijk zieke naaste https://balans.mantelzorg.nl/ Veel mensen zorgen met liefde voor een naaste, ook al is dat soms zwaar. De nieuwe tool MantelzorgBalans helpt mantelzorgers de balans te (her)vinden tussen zorgtaken en andere activiteiten in hun leven. Zo bevat het oefeningen die helpen bij het nadenken over je eigen grenzen, maar ook verdiepende informatie over hoe je thuiszorg regelt. news-6811 Mon, 18 Jan 2021 09:17:00 +0100 Lang Leve Kunst Fonds gestart https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/lang-leve-kunst-fonds-gestart/ news-6804 Fri, 15 Jan 2021 12:35:28 +0100 Call for linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to neurodegenerative diseases https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/linking-pre-diagnosis-disturbances-of-physiological-systems-to-neurodegenerative-diseases/ On January 4, 2021, the EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) initiative launched a transnational call for linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to neurodegenerative diseases. Neurodegenerative diseases are debilitating and largely untreatable conditions that are strongly linked with age. Worldwide, there are estimated to be 47 million people suffering from Alzheimer’s disease and related disorders, the most common class of neurodegenerative diseases. This figure is expected to double every 20 years as the population ages.