ZonMw subsidieoproepen Ouderen https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Ouderen nl-nl Thu, 19 Sep 2019 12:39:40 +0200 Thu, 19 Sep 2019 12:39:40 +0200 TYPO3 news-3496 Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0200 Preventieprogramma: Implementatie-Impulsen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventieprogramma-implementatie-impulsen/ De subsidieoproep stimuleert dat praktijkrelevante kennis die is ontwikkeld binnen het ZonMw Preventieprogramma wordt benut en toegepast in de praktijk. Praktijkorganisaties kunnen samen met onderzoekers een aanvraag indienen. Een duidelijke focus op preventie en aansluiting op huidige ontwikkelingen op het gebied van preventie en publieke gezondheid, zijn een vereiste. news-4042 Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0200 Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventieprogramma-implementatie-in-samenwerking/ De projecten binnen het ZonMw Preventieprogramma hebben gezamenlijk veel praktijkrelevante kennis opgeleverd. Er bestaat dikwijls raakvlakken tussen de in verschillende projecten opgeleverde kennis. Om deze kennis te bundelen èn te verrijken richt deze subsidieoproep zich op samenwerking tussen meerdere ZonMw projecten én de praktijk. Een lerende aanpak vormt het hart van deze samenwerking. news-4428 Tue, 20 Aug 2019 00:00:00 +0200 Versterking aanpak eenzaamheid – Startende lokale initiatieven https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterking-aanpak-eenzaamheid-startende-lokale-initiatieven/ U kunt subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en uitvoering van uw startend lokaal initiatief gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar. Uw initiatief dient daarvoor aanvullend en vernieuwend te zijn t.a.v. het bestaande aanbod in de wijk/ buurt. news-4429 Tue, 20 Aug 2019 00:00:00 +0200 Versterking aanpak eenzaamheid – Bestaande lokale initiatieven https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterking-aanpak-eenzaamheid-bestaande-lokale-initiatieven/ U kunt subsidie aanvragen voor de uitwerking en uitvoering van uw bestaand lokaal initiatief gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar. news-4514 Thu, 05 Sep 2019 00:00:00 +0200 Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg - Fase II (Ronde 2) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/uitwerkingssubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-fase-ii-ronde-2/ Werkt u als professional samen met lokale netwerkpartners aan het realiseren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen in de wijk? En heeft u duidelijk voor ogen wat u wilt verbeteren binnen het samenhangende aanbod? Deze subsidieoproep richt zich op het realiseren van verbeteringen gericht op inhoudelijke onderwerpen en praktijkleren binnen het lokale netwerk. news-4515 Thu, 05 Sep 2019 00:00:00 +0200 Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Doorstroom naar Fase II https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitwerkingssubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-doorstroom-naar-fase-ii/ Werkt u als professional samen met lokale netwerkpartners aan het realiseren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen in de wijk? En heeft u na het afronden van Fase I duidelijk voor ogen wat u wilt verbeteren binnen het samenhangende aanbod? Deze subsidieoproep richt zich op het realiseren van verbeteringen gericht op inhoudelijke onderwerpen en praktijkleren binnen het lokale netwerk. news-4541 Fri, 13 Sep 2019 00:00:00 +0200 Onderzoek bij bestaande kunstinitiatieven in de langdurige zorg en ondersteuning https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-bij-bestaande-kunstinitiatieven-in-de-langdurige-zorg-en-ondersteuning/ De subsidieoproep is bedoeld voor onderzoek naar een aantal bestaande kunstinitiatieven. De te onderzoeken initiatieven zijn reeds geselecteerd. Resultaten uit dit onderzoek moeten leiden tot meer kennis over en handvatten voor de werkzame elementen en effecten van deze initiatieven. Het uiteindelijk doel is de inzet van kunstinitiatieven in de langdurige zorg- en ondersteuningssector te verduurzamen. news-4553 Wed, 18 Sep 2019 00:00:00 +0200 Verpleging en Verzorging: beschrijven goede voorbeelden https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/verpleging-en-verzorging-beschrijven-goede-voorbeelden/ WO-, HBO- of MBO onderwijsinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor het adequaat en volledig beschrijven van door verpleegkundigen en verzorgenden ontwikkelde praktijkvoorbeelden. Binnen het project krijgt een zorgorganisatie de opdracht om het project deels uit te voeren. news-4513 Thu, 05 Sep 2019 00:00:00 +0200 Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg - Fase I (Ronde 2) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkelsubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-fase-i-ronde-2/ Werkt u met uw partners aan het leveren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen en wilt u dit graag verder brengen? U kunt met deze subsidie uw netwerk verder ontwikkelen, waarbij u ondersteuning van een externe adviseur bij dit proces kunt bekostigen.