ZonMw subsidieoproepen Ouderen https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Ouderen nl-nl Mon, 18 Nov 2019 04:09:19 +0100 Mon, 18 Nov 2019 04:09:19 +0100 TYPO3 news-4727 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 Programmeringsstudie kwaliteitsstandaarden voor Geriatrische Revalidatiezorg en Eerstelijnsverblijf https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/programmeringsstudie-kwaliteitsstandaarden-voor-geriatrische-revalidatiezorg-en-eerstelijnsverblijf/ Deze oproep is gericht op het uitvoeren een programmeringsstudie waarbij een ontwikkelagenda wordt opgesteld voor de ontwikkeling of herziening/uitbreiding van kwaliteitsstandaarden binnen de Geriatrische Revalidatiezorg en het Eerstelijnsverblijf. Op basis van deze ontwikkelagenda worden binnen het subsidieprogramma Beter Thuis onderwerpen geselecteerd voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. news-4728 Thu, 17 Oct 2019 00:00:00 +0200 Knelpuntenanalyse dagbehandeling binnen de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/knelpuntenanalyse-dagbehandeling-binnen-de-geneeskundige-zorg-voor-specifieke-patientgroepen/ Deze subsidieoproep betreft het uitvoeren van een knelpuntenanalyse voor de dagbehandeling binnen de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP). Hierbij gaat het zowel om zorginhoudelijke als organisatorische knelpunten. Deze knelpuntenanalyse wordt gedaan ten behoeve van de (door)ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. news-4513 Thu, 05 Sep 2019 00:00:00 +0200 Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg - Fase I (Ronde 2) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkelsubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-fase-i-ronde-2/ Werkt u met uw partners aan het leveren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen en wilt u dit graag verder brengen? U kunt met deze subsidie uw netwerk verder ontwikkelen, waarbij u ondersteuning van een externe adviseur bij dit proces kunt bekostigen. news-4813 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0100 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse gevaar voor bloeding https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-gevaar-voor-bloeding-1/ U kunt subsidie aanvragen voor uitvoering van een knelpuntenanalyse voor het verpleegkundig handelen rondom patiënten met gevaar voor bloeding. De knelpuntenanalyse bestaat uit een uitgebreide praktijkraadpleging, literatuuronderzoek, beoordeling van de gevonden knelpunten en vertaling van de gevonden knelpunten naar concrete adviezen aan V&VN. news-4816 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0100 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: Knelpuntenanalyse Compressietechnieken https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-compressietechnieken/ U kunt subsidie aanvragen voor uitvoering van een knelpuntenanalyse voor het verpleegkundig handelen rondom compressietechnieken, in het specifiek zwachtelen. De knelpuntenanalyse bestaat uit een uitgebreide praktijkraadpleging, literatuuronderzoek, beoordeling van de gevonden knelpunten en vertaling van de gevonden knelpunten naar concrete adviezen aan V&VN. news-4817 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0100 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse Vervuilde Huishoudens https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-vervuilde-huishoudens/ U kunt subsidie aanvragen voor uitvoering van een knelpuntenanalyse rondom zorgverlening door verpleegkundige beroepsgroepen in vervuilde huishoudens. De knelpuntenanalyse bestaat uit een uitgebreide praktijkraadpleging, literatuuronderzoek, beoordeling van de gevonden knelpunten en vertaling van de gevonden knelpunten naar concrete adviezen aan V&VN. news-4820 Wed, 06 Nov 2019 00:00:00 +0100 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse Jeuk https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-jeuk/ U kunt subsidie aanvragen voor uitvoering van een knelpuntenanalyse rondom het wijkverpleegkundig handelen rondom jeuk. De knelpuntenanalyse bestaat uit een uitgebreide praktijkraadpleging, literatuuronderzoek, beoordeling van de gevonden knelpunten en vertaling van de gevonden knelpunten naar concrete adviezen aan V&VN.