ZonMw subsidieoproepen Ouderen https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Ouderen nl-nl Wed, 22 Jan 2020 11:55:30 +0100 Wed, 22 Jan 2020 11:55:30 +0100 TYPO3 news-5051 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 JZOJP Startimpuls 2019/2020 ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/jzojp-startimpuls-20192020-ronde-2/ Maakt u deel uit van een startend samenwerkingsverband bestaande uit zorgaanbieder(s), financiers en burgers? Wilt u het integrale welzijns-, ondersteunings- en zorgaanbod in uw regio, gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg, (beter) organiseren? Dan kunt u een startimpuls aanvragen! news-5054 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 JZOJP Voucherregeling 2019/2020 ronde 2 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/jzojp-voucherregeling-20192020-ronde-2/ U bent een startend samenwerkingsverband bestaande uit zorgaanbieder(s), financiers en burgers? Wilt u het integrale welzijns-, ondersteunings- en zorgaanbod in uw regio, gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg, (beter) organiseren? Maar heeft u nog geen gedeeld regiobeeld? Vraag dan een voucher aan! news-5059 Wed, 18 Dec 2019 00:00:00 +0100 Regio-impuls ronde 2 Juiste Zorg op de Juiste Plek https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/regio-impuls-ronde-2-juiste-zorg-op-de-juiste-plek/ Maakt u deel uit van een bestaand samenwerkingsverband van zorgaanbieder(s), financiers en burgers? Organiseert u het regionale zorgaanbod gebaseerd op de huidige en toekomstige zorgbehoefte van de burgers in de betreffende regio gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg? Dan kunt u een Regio-impuls aanvragen! news-5039 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 Onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/onderzoek-naar-goede-aanpakken-voor-vroegsignalering/ Deze subsidieoproep richt zich op aanvragen voor Onderzoekslijn 1 van de onderzoeksagenda aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: onderzoek naar goede aanpakken voor (vroeg)signalering. news-5040 Tue, 17 Dec 2019 00:00:00 +0100 Samenwerking, afstemming en regie in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, ronde 2020 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/samenwerking-afstemming-en-regie-in-de-aanpak-van-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-ronde-202/ Deze subsidieoproep richt zich op onderzoek naar de variabelen die de voorwaarden vormen om te kunnen samenwerken en regisseren rondom casuïstiek op het gebied van complex huiselijk geweld en kindermishandeling. De oproep maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis. news-5151 Tue, 07 Jan 2020 00:00:00 +0100 Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/novel-imaging-and-brain-stimulation-methods-and-technologies-related-to-neurodegenerative-diseases/ JPND launches this joint transnational call with a view to promoting research aiming at the development of novel and the advanced use of existing cutting-edge imaging and brain stimulation technologies related to neurodegenerative diseases. The goal of the partners is to maximise the number of high quality transnational research projects that can be funded through this call. news-5089 Mon, 23 Dec 2019 00:00:00 +0100 Uitwerkingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Doorstroom naar Fase II https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/uitwerkingssubsidie-lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg-doorstroom-naar-fase-ii-1/ Werkt u als professional samen met lokale netwerkpartners aan het realiseren van een samenhangend ondersteunings- en zorgaanbod voor thuiswonende ouderen in de wijk? En heeft u na het afronden van Fase I duidelijk voor ogen wat u wilt verbeteren binnen het samenhangende aanbod? Deze subsidieoproep richt zich op het realiseren van verbeteringen gericht op inhoudelijke onderwerpen en praktijkleren binnen het lokale netwerk.