ZonMw subsidieoproepen Ouderen https://www.zonmw.nl/ De laatste subsidieoproepen van Ouderen nl-nl Tue, 21 May 2019 04:44:25 +0200 Tue, 21 May 2019 04:44:25 +0200 TYPO3 news-3611 Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0100 AAL - Sustainable Smart Solutions For Ageing Well https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/aal-sustainable-smart-solutions-for-ageing-well/ Oproep tot het indienen van internationale voorstellen voor samenwerkingsprojecten op het gebied van “SUSTAINABLE SMART SOLUTIONS FOR AGEING WELL”. AAL call 2019 is een ‘open call’ binnen het AAL domein (zie TAALXONOMY). Er zijn geen toepassingsgebieden vastgesteld. Het consortium definieert samen met gebruikers de uitdaging waarvoor het project een oplossing ontwikkelt. AAL call 2019 biedt flexibiliteit m.b.t. scope, omvang en duur van de projecten. news-3855 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: Verpleegkundige richtlijn Skin Tears https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-verpleegkundige-richtlijn-skin-tears-1/ Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen. news-3857 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: Herziening en verspreiding verpleegkundige richtlijn urine en fecale incontinentie bij kwetsbare ouderen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidieoproepen-op-uitnodiging/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-herziening-en-verspreiding-verpleegkundige-richtlijn-urine-e/ Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen. news-3859 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse gevaar voor bloeding https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-gevaar-voor-bloeding/ Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen. news-3863 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse PEG-Sonde, PRG-sonde en PEJ-sonde https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-peg-sonde-prg-sonde-en-pej-sonde/ Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen. news-3864 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse obstipatie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-obstipatie/ Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen. news-3865 Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0200 Ontwikkeling kwaliteitsstandaarden V&V: knelpuntenanalyse familie- en cliëntparticipatie https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/ontwikkeling-kwaliteitsstandaarden-vv-knelpuntenanalyse-familie-en-clientparticipatie/ Binnen het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden worden kwaliteitsstandaarden ontwikkeld en herzien voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Kwaliteitsstandaarden rusten verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden toe met kennis en vaardigheden, om het handelen te onderbouwen en voor de juiste zorgopties te kiezen. news-3496 Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0200 Preventieprogramma: Implementatie-Impulsen https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventieprogramma-implementatie-impulsen/ De subsidieoproep stimuleert dat praktijkrelevante kennis die is ontwikkeld binnen het ZonMw Preventieprogramma wordt benut en toegepast in de praktijk. Praktijkorganisaties kunnen samen met onderzoekers een aanvraag indienen. Een duidelijke focus op preventie en aansluiting op huidige ontwikkelingen op het gebied van preventie en publieke gezondheid, zijn een vereiste. news-4042 Thu, 16 May 2019 00:00:00 +0200 Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/preventieprogramma-implementatie-in-samenwerking/ De projecten binnen het ZonMw Preventieprogramma hebben gezamenlijk veel praktijkrelevante kennis opgeleverd. Er bestaat dikwijls raakvlakken tussen de in verschillende projecten opgeleverde kennis. Om deze kennis te bundelen èn te verrijken richt deze subsidieoproep zich op samenwerking tussen meerdere ZonMw projecten én de praktijk. Een lerende aanpak vormt het hart van deze samenwerking.