Over dit programma

Meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich wel eens eenzaam te voelen. Dit heeft nadelige fysieke en mentale gevolgen. Gelukkig zijn er veel initiatieven die zich richten op het terugdringen van eenzaamheid. Maar om eenzaamheid duurzaam te verminderen en voorkomen, is het verspreiden van kennis en ervaringen over wat werkt essentieel.

Opdracht

Vanuit het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid heeft het ministerie van VWS ZonMw de opdracht gegeven om met subsidies startende en bestaande lokale initiatieven (extra) te ondersteunen bij het doorbreken, terugdringen en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Deze opdracht voeren wij uit binnen het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO).

Subsidierondes

  • In 2019 is een eerste subsidieronde opengesteld. Deze was gericht op de ontwikkeling en uitvoering van startende initiatieven en doorontwikkeling van bestaande lokale initiatieven ter bestrijding van eenzaamheid.
  • In 2020 is aanvullende subsidieronde opengesteld waardoor bestaande projecten de uitvoering van hun project konden aanpassen, zodat deze conform de coronamaatregelen ook tijdens de ‘lock down’ kunnen worden uitgevoerd. Niet in de laatste plaats omdat er juist tijdens de lockdown een stijgende behoefte was aan projecten die zich inzetten voor het beperken van sociale eenzaamheid.
  • In 2020 is een tweede subsidieronde opengesteld. Het doel van deze ronde was om de maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid te ondersteunen en om op gestructureerde wijze aan de slag te gaan met de doorontwikkeling van eenzaamheidsinterventies.
  • In 2022 is de subsidieoproep 'Eenzaamheidsinterventies expliciteren en begeleiden naar erkenning' opengesteld. Het doel van deze subsidie is dat sociale interventies de werkzaamheid op het verminderen van eenzaamheid expliciteren en tegelijkertijd stappen kunnen zetten voor toelating tot het erkenningstraject voor de Databank Effectieve sociale interventies.

De subsidierondes hebben geresulteerd in een palet aan diverse eenzaamheidsinitiatieven. De projecten die een subsidie hebben ontvangen zijn te vinden op de projectpagina.

Inspiratie

ZonMw zet verschillende programma’s in om eenzaamheidsinitiatieven (door) te ontwikkelen en kennis hierover te verspreiden. Op deze inspiratiepagina hebben wij een aantal voorbeelden hiervan verzameld.

Programmalijnen Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning bouwt vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector. Het programma bestaat uit drie programmalijnen:

  1. Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning
  2. Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg
  3. Versterking aanpak eenzaamheid

Relevante links

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website