Over dit programma

MDT is de ontdekkingsreis voor jongeren naar de beste versie van henzelf. Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. Binnen deze ambitie zijn 3 kernbegrippen van belang, namelijk maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Maatschappelijke impact wordt bereikt door iets te doen voor een ander en/of voor de samenleving en door zelf een stap verder te komen. Met talentontwikkeling ontwikkelen jongeren vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen.

Met het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd zet ZonMw zich in voor de doorontwikkeling van MDT. Om MDT breed in de samenleving beschikbaar te maken, zodat iedereen die mee wil doen ook mee kan doen.

Sinds september 2018 wordt er in proeftuinen geëxperimenteerd met de inrichting van MDT om te ondervinden wat werkt. Er zijn inmiddels 87 proeftuinen, die belangrijke informatie opleveren voor de doorontwikkeling van MDT in 2020. In februari 2020 zijn de eerste officiële MDT-projecten van start gegaan. Bekijk het volledige overzicht van projecten op de projectenpagina. Klik hiervoor op het menu rechts op 'projectenoverzicht per provincie'.

Subsidiemogelijkheden

MDT-kort voor gemeenten en MDT-kort in het onderwijs
Steeds meer scholen en gemeenten hebben interesse en zien de meerwaarde van MDT. Zij ervaren soms financiële of tijdsgebonden drempels om reguliere MDT-trajecten (van minimaal 80 uur) vorm te geven. Ook is MDT bij veel scholen en gemeenten nog onbekend. ZonMw stelt daarom twee subsidierondes open; één oproep voor het onderwijs en één voor gemeenten. In deze subsidierondes kunnen zowel gemeenten als onderwijsinstellingen kortlopende MDT-projecten opzetten om op deze manier kennis te maken met MDT. En te ervaren wat MDT voor hen kan betekenen. Per project wordt maximaal € 50.000 beschikbaar gesteld voor MDT-trajecten van minimaal 30 uur en maximaal 50 uur over een periode van maximaal 12 weken. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is verzet van 28 februari 2023 naar 20 april 2023, 14.00 uur.

Lees hier meer voor de subsidierondes voor gemeenten en onderwijs.

Meer informatie over MDT-kort
Wilt u meer weten of heeft u vragen over MDT-kort in het onderwijs? Kom naar de informatiebijeenkomst op 16 maart, van 16.00 - 17.00 uur. Schrijf u daarvoor in via dit formulier. Heeft u vragen over MDT-kort voor gemeenten? Neem dan contact op via amd@zonmw.nl. Wij denken graag met u mee.

Subsidiemogelijkheden bij DUS-I
Financiering voor de reguliere subsidierondes van MDT verloopt via DUS-I. Momenteel staan er geen subsidierondes open bij hen. Houdt deze pagina en de website www.organisaties.doemeemetmdt.nl in de gaten voor nieuwe subsidiemogelijkheden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de maatschappelijke diensttijd? Bekijk dan de themapagina Maatschappelijke diensttijd of ga naar www.doemeemetmdt.nl (website voor jongeren) of naar www.organisaties.doemeemetmdt.nl (website voor professionals).

Bij vragen over uw subsidie bij ZonMw kunt u contact met ons team opnemen via amd@zonmw.nl. Heeft u een andere vraag over MDT? Neem dan contact op via dit contactformulier.

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website