ZonMw tijdlijn Eenzaamheid https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Eenzaamheid nl-nl Tue, 21 Mar 2023 14:01:07 +0100 Tue, 21 Mar 2023 14:01:07 +0100 TYPO3 news-9519 Mon, 20 Mar 2023 15:44:10 +0100 Call open: ruim € 5,5 miljoen beschikbaar voor NWA onderzoek naar Eenzaamheid https://www.nwo.nl/nieuws/call-open-ruim-eu-55-miljoen-beschikbaar-voor-nwa-onderzoek-naar-eenzaamheid Eenzaamheid. We horen er veel over de afgelopen tijd. Tijdens de covidpandemie was eenzaamheid een terugkerend onderwerp. Maar wat betekent het om eenzaam te zijn en wat doet dat met een mens? Er is nog weinig bekend over verschillende vormen van eenzaamheid bij diverse groepen in de samenleving, wat de oorzaken daarvan zijn en wat effectieve aanpakken tegen eenzaamheid zijn. Dit onderzoeksprogramma wil daar verandering in brengen. news-9504 Mon, 13 Mar 2023 09:14:55 +0100 De Slimme Zorg Estafette 2023 is een feit! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/de-slimme-zorg-estafette-2023-is-een-feit/ De Slimme Zorg Estafette 2023 is een feit. Gedurende vier weken lang organiseerden (zorg)organisaties uit het hele land inspirerende sessies rondom het thema slimme zorg. Natuurlijk kon ook ZonMw hierin niet ontbreken. Vanuit verschillende programma’s gebeurt er namelijk veel rondom digitale zorg, zorginnovatie en e-health. Hieronder zetten we kort de activiteiten op een rij. Webinar ‘Veranderkracht: Technologische innovatie, hoe krijg je ze mee?’
Regio oost

Op 9 februari organiseerde VitaValley vanuit het ondersteuningsprogramma van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET-up) het webinar: ‘Veranderkracht: Technologische innovatie, hoe krijg je ze mee?’. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere weerstand herkennen en aanpakken, het bespreken van digitalisering en technologische innovatie met jouw cliënt of patiënt en hulpmiddelen om technologische innovatie bespreekbaar te maken in je team. Tijdens het webinar werden tips en tricks gedeeld over de sociale kant: het gesprek aangaan, want daar begint het mee.

Lees meer over dit webinar en bekijk de presentatie

Inspiratiesessie: wat kun je in zorg en welzijn met data?
Regio west

Op 15 februari organiseerde RegioPlus, VitaValley/Vliegwiel en de Landelijke samenwerking ‘Samen Datagedreven Werken’ de inspiratiesessie ‘Wat kun je met data van slimme innovaties in zorg en welzijn’. Datagedreven werken kan veel toevoegen op het terrein van het efficiënter inrichten van de zorg, maar het vergroot ook de regie van cliënten. Genoeg reden om aan de slag te gaan zou je denken, maar het opstarten van datagedreven werken kan erg lastig lijken. Waar moet je bijvoorbeeld beginnen? Begin klein, dat is de boodschap. Tijdens deze bijeenkomst werden een aantal goede voorbeelden uit de praktijk besproken.  

Lees meer over dit webinar en bekijk de presentatie

Sessie ‘Slimme Zorg #HoeDan?! Lessen over technologie voor zorg en ondersteuning’
Regio noord

Op donderdag 23 februari organiseerden de ZonMw-programma’s Active and Assisted Living, Stimuleringregeling E-health Thuis en Zorg voor innoveren in samenwerking met Het Slimste Huis in Alkmaar een webinar over lessen over technologie voor zorg en ondersteuning. Journalist Marc van Bijsterveldt stelde vragen als: wat kan je zelf doen om langer zelfstandig thuis te wonen? Wat is er beschikbaar om slimme (digitale) zorg te bevorderen? Hoe zorg je voor goede digitale vaardigheden van zorgmedewerkers? Tijdens vier verschillende gesprekken gaven onder andere Steini Hout (projectleider zorgorganisatie Evean), Juliëtte Kuijpens (digicoach bij Q-Consult) en Henk Herman Nap (digitale zorg deskundige e-health) antwoord op deze vragen. Ook is een nieuwe handreiking over het bevorderen van digitale vaardigheden gepubliceerd. Wil jij aan de slag met slimme oplossingen?

Het webinar met bruikbare tips van de gasten is hier terug te kijken.

Innovatiecafé regionale samenwerking zuid
Regio zuid

Zorg voor innoveren en Zorginnovatie.nl organiseerden op dinsdag 28 februari voor het eerst een regionaal innovatiecafé. In Tilburg kwamen zorginnovatoren en verschillende zorgprofessionals samen om te luisteren naar drie inspirerende voorbeelden op het gebied van samenwerking in regio zuid. Van samenwerking in de gehandicaptenzorg in Limburg naar buurtverenigingen in de wijk, maar ook geleerde lessen binnen beelschermzorg; verschillende invalshoeken kwamen aan bod.

In het uitgebreide verslag lees je welke concrete tips de sprekers voor je hebben.

 

Bekijk hier een mooi overzicht van de gehele Slimme Zorg Estafette 2023.

]]>
news-9335 Mon, 06 Mar 2023 10:25:00 +0100 Vooraankondiging internationale subsidieoproep ‘Healthcare of the future’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-internationale-subsidieoproep-healthcare-of-the-future/ Het programma i.o. Transforming Health and Care Systems (THCS) heeft in een vooraankondiging meer details gedeeld over de eerste subsidieoproep ‘Healthcare of the future’, die binnenkort wordt opengesteld. De vooraankondiging helpt potentiële aanvragers om zich goed voor te bereiden op het schrijven van een aanvraag binnen deze internationale call. In onderstaand bericht leest u meer over de doelen en kaders van de oproep. Ook wordt de tijdlijn van de oproep gedeeld en leest u meer over het webinar waarin de calltekst werd toegelicht. De subsidieoproep wordt binnenkort opengesteld via de internationale website van THCS.

Download de tekst van de vooraankondiging (Engelstalig)

Doel: verlichten van de druk op de zorg

De zorg toegankelijk en betaalbaar houden, dat is voor veel landen dé grote uitdaging voor de toekomst. Initiatieven die binnen deze call gefinancierd worden, moeten eraan bijdragen dat zorg voorkomen wordt of zo dicht mogelijk bij huis wordt aangeboden.

Kaders van de oproep

Soorten projecten

Binnen de oproep ‘Healthcare of the future’ kunnen projecten ingediend worden met een minimale looptijd van 18 maanden en een maximale duur van 36 maanden. Binnen de call worden twee verschillende typen projecten gefinancierd:  

 1. Onderzoek om bestaande kennishiaten over het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek op te vullen;
 2. Initiatieven waarin bestaande oplossingen worden geïmplementeerd op grotere schaal.

Voorstellen die niet worden gefinancierd binnen deze ronde zijn:

 • Pre-klinische of biomedische onderzoeken;
 • Studies die enkel epidemiologisch zijn ingestoken;
 • Projecten die zich alleen richten op welzijn en zich niet richten op de uitdagingen in de zorgsector;
 • Projecten die enkel gericht zijn op het ontwikkelen van nieuwe technologische oplossingen.

Wie kan indienen?

De oproep staat open voor internationale samenwerkingsverbanden (consortia) bestaande uit maximaal 9 organisaties. Partijen die voor financiering in aanmerking komen zijn aanbieders en financiers van zorg, welzijnsorganisaties, belangenorganisaties, onderzoeksinstellingen en bedrijven.

Randvoorwaarden

Binnen het programma (in voorbereiding) Transforming Health and Care Systems (THCS) is het betrekken van eindgebruikers een belangrijk uitgangspunt. Daarom wordt van projecten verwacht dat zij hen actief betrekken bij het opzetten en uitvoeren van het projectvoorstel. Verder wordt van gehonoreerde projecten verwacht dat zij budget vrijmaken voor deelname aan een internationale THCS-community, waarin kennis tussen THCS-projecten wordt uitgewisseld.

Tijdlijn

De tijdlijn voor de oproep ziet er naar verwachting als volgt uit:

 • 16 maart 2023: webinar over de nieuwe call
 • 23 mei 2023: indienen 'intent to apply’. Let op: partijen die geen 'intent to apply' hebben ingediend kunnen geen uitgewerkte aanvraag indienen
 • 13 juni 2023: indienen uitgewerkt projectaanvraag
 • Juli 2023: beoordeling projectaanvragen
 • Augustus - september 2023: wederhoor
 • Oktober 2023: bekendmaking gehonoreerde projecten
 • December 2023 - mei 2024: start projecten

Webinar

Het THCS-programma organiseerde op 16 maart 2023 een Engelstalige webinar waarin alle details van de subsidieoproep verder werden toegelicht. U kunt de webinar hier terugkijken.

Contact en meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met het THCS-secretariaat via thcs@zonmw.nl of m.neijts@nwo.nl Voor meer informatie over het in voorbereiding zijnde programma kunt u terecht op www.zonmw.nl/thcs en www.nwo.nl/thcs.

Meer informatie

]]>
news-9456 Mon, 06 Mar 2023 05:55:00 +0100 Optimale aansluiting richtlijnen delier https://publicaties.zonmw.nl/kwaliteitsverbetering-in-de-vv/ontwikkelproces-richtlijn-delier/ De stap van V&VN voor de ontwikkeling van de richtlijn delier kwam op een uitgelezen moment. Want de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie werkte aan een update van hun richtlijn Delier bij Volwassenen. ‘Het was 2 vliegen in 1 klap. Zo konden we in aparte maar vrijwel parallelle processen de richtlijnen voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en voor medisch specialisten optimaal op elkaar laten aansluiten.’ news-9452 Fri, 03 Mar 2023 09:00:00 +0100 Onderzoek voor de dagelijkse praktijk van de huisartsenzorg, ouderenzorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/onderzoek-voor-de-dagelijkse-praktijk-van-de-huisartsenzorg-ouderenzorg-en-zorg-voor-mensen-met-een/ Om de behandeling van en de zorg voor patiënten te verbeteren, financieren we 7 nieuwe onderzoeksprojecten die vragen beantwoorden waar huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor Verstandelijk Gehandicapten in de dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door promovenda in opleiding tot arts dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen. De 7 projecten

We stellen de 7 projecten graag aan u voor:

Huisartsgeneeskunde

 • De DiagnostiekBijsluiter - projectleider Jesse Jansen (Maastricht University)
  Ontwikkeling en evaluatie van een methode om online duiding van diagnostiek uitslagen te ondersteunen voor zowel de patiënt als de huisarts. Door co-creatie met alle belanghebbenden ontwikkelt dit project bij geselecteerde testen ondersteuning met teksten op B1 taalniveau en passende visuele ondersteuning.
 • Transmurale preventieve zorg bij kankerpatiënten - projectleider Kristel van Asselt (Amsterdam UMC)
  Inzicht krijgen in de belemmeringen voor leefstijlbegeleiding en de gewenste afstemming in oncologische zorg. Dit onderzoek levert kennis om betere transmuraal preventieve zorg te geven aan kankerpatiënten.
 • FRIDAY: Dokter, zo kunnen we het weekend niet in! - projectleider Rosalinde Poortvliet (LUMC)
  Acute zorgproblematiek in huisartspraktijken en huisartsenposten nader in kaart brengen (werkpakket 1). Een aantal recente casussen van acute zorgproblemen worden met betrokkenen diepgaand besproken (werkpakket 2). In routinezorgdata nagaan óf, en hoe, de zorgproblematiek eerder kan worden opgemerkt (werkpakket 3).
 • Palliatieve eerstelijnszorg versterkt met specialistische kennis over eindelevens scenario's - projectleider Marieke Perry (Radboudumc)
  Specialistische kennis over ziektetrajecten en eindelevens scenario’s kan huisartsen helpen om palliatieve zorg op tijd te starten. Daarom ontwikkelt en test deze studie een netwerkmodel voor de uitwisseling van en samenwerking rond deze specialistische kennis, zodat deze beschikbaar wordt voor alle huisartsen.

Ouderengeneeskunde

 • Inzicht in de dynamiek van bacteriën in de oudere blaas - projectleider Laura van Buul (Amsterdam UMC)
  Bijdragen aan het beter voorkómen, vaststellen en behandelen van urineweginfecties bij verpleeghuisbewoners. Dit project onderzoekt dit door het vóórkomen en verloop van bacteriën in de blaas van kwetsbare ouderen in kaart te brengen.
 • Osteoporosis MAnagement bij oudere Heupfractuur patiënten - projectleider Rosalinde Poortvliet (LUMC)
  Dit project onderzoekt waarom de richtlijnen voor adequate behandeling vaak niet worden uitgevoerd. Met als doel de ontwikkeling van een model voor een betere behandeling van osteoporose bij patiënten met een heupfractuur.

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

Programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Wij financieren deze projecten vanuit ons programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde. Om de behandeling van patiënten te verbeteren, financieren we vanuit dit programma onderzoeksprojecten die vragen uit de dagelijkse praktijk beantwoorden. Doordat de onderzoeken worden uitgevoerd door artsen in opleiding tot onderzoeker dragen ze ook bij aan de academisering van de opleidingen.

Meer weten?

]]>
news-9473 Fri, 03 Mar 2023 08:55:19 +0100 Subsidieoproep: doorontwikkeling van bestaande interventies in de palliatieve zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-doorontwikkeling-van-bestaande-interventies-in-de-palliatieve-zorg/ De afgelopen jaren is in de palliatieve zorg veel ingezet op de ontwikkeling van interventies om zo goed mogelijke zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Om ruimte te bieden aan de doorontwikkeling van bestaande interventies in de palliatieve zorg kunnen Nederlandse onderzoeksorganisaties in samenwerking met andere partijen tot 23 mei 2023, 14.00 uur een subsidieaanvraag indienen. Toepassen en bewijskracht van de interventie

Met deze subsidieoproep willen wij ruimte bieden aan de doorontwikkeling van bestaande interventies in de palliatieve zorg. Deze doorontwikkeling heeft betrekking op het gebied van de implementeerbaarheid en/of het versterken van bewijskracht. Denk hierbij aan inzicht in de implementatie-uitkomsten: aanvaardbaarheid, draagvlak, geschiktheid, kosten, haalbaarheid, conformiteit, bereik en borging.

Daarnaast richt de oproep zich ook op opschaling van de interventie. Zoals een duidelijke eigenaar die de interventie aanbiedt en de opschaling monitort, trainingsmateriaal dat geschikt is om ook te gebruiken in andere (zorg)organisaties, een train-de-trainer zodat meer trainers (bijvoorbeeld binnen zorgorganisaties) opgeleid kunnen worden en een implementatiehandreiking ter ondersteuning van toepassing in andere (zorg)organisaties.

Wie kan indienen?

De volgende partij(en) kan/kunnen aanspraak maken op (een gedeelte van de) subsidie:

 • een Nederlandse onderzoeksorganisatie in de zin van het EU staatssteunrecht
 • ondernemingen zoals Nederlandse zorginstellingen
 • belangenbehartigingsorganisaties, zoals patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen

De partij die de subsidieaanvraag indient is een Nederlandse onderzoeksorganisatie. Deze partij is de hoofdaanvrager van de subsidieaanvraag. Voor deze subsidieoproep geldt dat samenwerking tussen de hoofdaanvrager en de andere partijen die aanspraak mogen maken op (een gedeelte van) de subsidie een vereiste is.

Meer weten hoe de subsidieprocedure precies werkt en aan welke voorwaarden u moet voldoen? Lees dan de subsidieoproeptekst, deze vindt u in de linklijst onderaan dit nieuwsbericht.

Wat kan ik aanvragen?

In deze subsidieronde kunt u maximaal € 300.000,- aanvragen. Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt 3 miljoen euro.

ZonMw en impact

Deze oproep zetten we uit vanuit ons programma Palliantie. Met dit programma willen we dat opbrengsten van projecten gebruikt worden in de praktijk, het beleid, het onderwijs en in onderzoek. Om dat te realiseren, stimuleren en faciliteren wij onder meer op gerichte financiering voor doorontwikkeling, verspreiding en implementatie van interventies.

Meer informatie

]]>
news-9465 Wed, 01 Mar 2023 15:58:46 +0100 Kom jij naar de sessie over implementatie van langdurige zorg @HOME? https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kom-jij-naar-de-sessie-over-implementatie-van-langdurige-zorg-home/ Op 16 maart organiseert VitaValley samen met de HAN een iXbitessessie voor langdurige zorg @HOME. Organisaties die technologie succesvol hebben geïmplementeerd delen hun ervaringen en tips met van het gebruik van technologie in de zorg (thuis). Ook krijg je te zien hoe deze organisaties kennis delen via het platform van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Tijdens de sessie krijg je antwoord op vragen als: Op welke manier bereiden de zorgprofessionals van nu én van de toekomst zich voor op de nieuwe manier van zorgverlening? Hoe implementeer je als organisatie die technologie in je organisatie? Welke technologie kies je? Waar vind je kennis en ervaring van organisaties die je voorgingen? En hoe zorg je dat zorgprofessionals en cliënten de nieuwe technologie ook echt gebruiken?

Waar en wanneer vindt het plaats?

 • Datum: donderdag 16 maart
 • Tijd: van 12.00 - 14.00 uur (incl. lunch)
 • Locatie: HAN-Campus, Kapittelweg 33 in Nijmegen

Wat is het programma? 

Het eerste uur vertellen SET-innovatieclusters uit de regio over hun SET-projecten en licht de HAN toe hoe zij studenten voorbereiden op het werken met nieuwe technologie. Daarna kun je in het iXperium zelf ervaren hoe je als zorgprofessional op afstand werkt of hoe een cliënt zorg thuis ervaart.

Enthousiast?

Meld je aan voor iXbites Implementatie van langdurige zorg @home - iXperium of kijk voor meer informatie op de website van VitaValley.

]]>
news-9462 Wed, 01 Mar 2023 12:25:43 +0100 Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis geopend, dien nu in! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/implementatie-en-opschalingscoaching-ouderen-thuis-geopend-dien-nu-in/ Na alweer acht succesvolle rondes van de regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching, is vandaag op 28 februari 2023 om 14.00 uur een speciale ronde van de Implementatie- en opschalingscoaching geopend. De nieuwe regeling Ouderen Thuis wil bijdragen aan het beter, sneller en duurzamer implementeren en opschalen van zorginnovaties. Die innovaties maken het voor ouderen mogelijk langer zelfstandig thuis te wonen. Kan deze regeling jouw organisatie verder helpen? Dien dan nu een aanvraag in! Met de subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. In deze ronde is € 1 miljoen beschikbaar en per aanvrager maximaal € 10.000,- inclusief eventueel btw met een maximale looptijd van zes maanden.

Wat is er veranderd ten opzichte van vorige rondes?

 • Deze ronde is specifiek gericht op doeleinden van het overheidsprogramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Met deze regeling willen we bijdragen aan een betere, snellere en duurzamere implementatie en opschaling van zorginnovaties die het voor ouderen mogelijk maken langer zelfstandig thuis te wonen.
 • De doelgroep die een aanvraag kan indienen.
  1. Een aanbieder van ouderenzorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015 en Zvw (binnen de sectoren Wijkverpleging, Geriatrische revalidatiezorg, Paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek), Huisartsenzorg, Eerstelijnsverblijf, Geneeskundige zorg voor specifieke groepen (gzsp), Mondzorg en Apothekers).
  2. Gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en).
  3. Een ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met één van bovenstaande doelgroepen.
 • Coaches mogen deelnemen aan maximaal vijf aanvragen deze ronde.
 • De (organisatie van de) coach mag maximaal € 100.000,- cumulatief uit de verschillende rondes ontvangen van projecten die worden uitgevoerd in het kader van de regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis. Trajecten die zijn gefinancierd uit eerdere rondes van de Implementatie- en opschalingscoaching, niet zijnde Ouderen Thuis, tellen dus niet mee.
 • Het type zorginnovatie. De betreffende zorginnovatie van de aanvrager leidt tot:
  1. een verbetering van de kwaliteit van zorg en/of ondersteuning, de kwaliteit van leven en/of de zelfredzaamheid van ouderen; en/of
  2. het ontlasten van mantelzorgers, arbeidsbesparing en/of kostenbesparing in de zorg en ondersteuning aan ouderen thuis.
 • Aanvragers mogen maximaal één aanvraag doen in deze ronde (per organisatie en KVK-nummer). Alleen de eerst ingediende aanvraag wordt in behandeling genomen. Let op: deze beperking geldt niet voor de wijkverpleging. Aanbieders van wijkverpleging mogen maximaal drie aanvragen indienen in deze ronde.
 • ZonMw beoordeelt alle aanvragen na de sluitingsdatum van 3 april 2023 om 14.00 uur. De uitslag wordt uiterlijk 31 mei 2023 bekendgemaakt.
 • Van 1 juni 2023 tot en met 30 juni 2023 kan er gestart worden met de projecten.

Wat is WOZO?

Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, initiatieven en projecten om ervoor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst blijft passen bij wat ouderen willen. Daarnaast draagt het bij aan ondersteuning waarbij ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. Om er op deze manier voor te zorgen dat de ouderenzorg ook in de toekomst goed georganiseerd kan worden. De regeling Implementatie- en opschalingscoaching Ouderen Thuis is een van de instrumenten die WOZO mogelijk maakt.

Wie kunnen een aanvraag indienen?

 • Een aanbieder van ouderenzorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015 en Zvw (binnen de sectoren Wijkverpleging, Geriatrische revalidatiezorg, Paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek), Huisartsenzorg, Eerstelijnsverblijf, Geneeskundige zorg voor specifieke groepen (gzsp), Mondzorg en Apothekers).
 • Gemeenten en gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’en).
 • Een ontwikkelaar van een zorginnovatie in samenwerking met één van bovenstaande doelgroepen.

Waar kun je de implementatie- en opschalingscoach voor inzetten?

Er zijn specifieke uitdagingen waarbij een implementatie- en opschalingscoach kan helpen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

 • Meekrijgen van medewerkers in zorginnovaties
 • Het scholen van mantelzorgers en/of ouderen op het gebied van digitale vaardigheden
 • Integratie in zorgprocessen
 • Structurele bekostiging
 • Visie op inzet van e-health
 • Technische uitdagingen
 • Regionale samenwerkingen
 • Privacy compliance

Voorbeeld aanvragen:

 1. Implementatie/opschaling van de medicatiedispenser binnen de wijkverpleging, zodat ouderen regie houden op hun medicatiegebruik, wat arbeidsbesparing oplevert.
 2. Implementatie van het FitThuis beweegprogramma, om nog thuiswonende ouderen met beweegklachten te ondersteunen.
 3. Organiseren van multidisciplinaire samenwerkingen binnen gemeenten of regio’s, met als doel ouderen langer thuis te laten wonen.

Waar kan ik mijn aanvraag voor de implementatie- en opschalingscoach indienen?

De regeling is nu geopend voor aanvragen. Deze kan je hier indienen tot uiterlijk maandag 3 april om 14.00 uur via onderstaande knop. Om een aanvraag in te dienen hebt je een account nodig van het systeem MijnZonMw. Als je dat nog niet hebt kun je dit aanmaken nadat je op de onderstaande knop hebt klikt. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Mocht het budget voor de uiterste deadline bereikt zijn, dan sluit de oproep voortijdig. Alle voorwaarden voor indiening zijn terug te vinden in de subsidieoproep. Let op: Lees deze subsidieoproep goed door, want de voorwaarden zijn veranderd t.o.v. vorige rondes.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Heb je nu al een prangende vraag over de regeling, wil je weten of je in aanmerking komt of loop je tegen onduidelijkheden aan? Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur via 070-3495004 of mail je vraag naar zorgvoorinnoveren@zonmw.nl.

 

]]>
news-9457 Tue, 28 Feb 2023 13:54:15 +0100 Aan de slag met het verbeteren van digitale vaardigheden van zorgmedewerkers https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aan-de-slag-met-het-verbeteren-van-digitale-vaardigheden-van-zorgmedewerkers/ Slimme zorgoplossingen worden steeds belangrijker voor de Nederlandse gezondheidszorg. Want de zorg moet slimmer en innovatiever worden ingericht. Daarbij is het essentieel dat zorgmedewerkers over voldoende digitale vaardigheden beschikken. Wil je binnen jouw zorgorganisatie aan de slag met het verbeteren van digitale vaardigheden van medewerkers? De nieuwe handreiking van Zorg voor innoveren helpt je op weg! Handvatten

Wat is er voor nodig om de digitale vaardigheden van medewerkers te verbeteren? Hoe zorg je voor borging van digitale vaardigheden in de organisatie? Welke tips & tricks zijn er beschikbaar? De handreiking geeft antwoord op deze vragen. Download de handreiking via de website van Zorg voor innoveren en ga aan de slag!

]]>
news-9453 Mon, 27 Feb 2023 11:52:22 +0100 Symposium Vrijheid en Veiligheid https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/symposium-vrijheid-en-veiligheid/ In het project 'Freedom and Safety. Analysis of the balance between freedom of movement and safety and the use of technology in the care for people with dementia' binnen het programma Ethiek en Gezondheid is de Waardenladder ontworpen. De Waardenladder is een interactieve gesprekshulp gebaseerd op onderzoek in de zorgpraktijk. Het instrument helpt bij het nadenken over toepassen van onvrijwillige zorg bij mensen met dementie. Wanneer een organisatie een Open Deuren beleid hanteert waarbij vragen opkomen over de veiligheid van bewoners kan de Waardenladder helpen.

De Waardenladder bestaat uit  een doos met twee sets kaartjes en een speelbord. Door in kleine groepjes met elkaar verschillende uitspraken en waarden te selecteren en op volgorde te leggen, krijgen zorgteams bij concrete kwesties inzicht in de meespelende waarden bij bewoners, naasten en zorgverleners. De Waardenladder helpt tot concrete afspraken te komen voor de beste aanpak. Daarnaast draagt de Waardenladder bij aan de zorgvuldige toepassing van de Wet Zorg en Dwang (Wzd).

Symposium

Op maandag 22 mei zal de Waardenladder worden gepresenteerd in een symposium over Vrijheid en Veiligheid. Na presentaties over ontwikkelingen in de toepassing van de Wzd en uitkomsten van het uitgevoerde praktijkonderzoek zullen de deelnemers de Waardenladder toepassen op twee casus. Na afloop kan elke deelnemer aan het symposium in de eigen organisatie aan de slag met de Waardenladder. Het symposium is gericht zorgverleners, beleidsmakers en geïnteresseerden. Deelname is inclusief een doos met de Waardenladder om in de eigen organisatie in zorgteams te gaan gebruiken.  

Meer informatie

 

]]>
news-9439 Wed, 22 Feb 2023 09:57:35 +0100 Subsidie beschikbaar voor dementieonderzoekers https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidie-beschikbaar-voor-dementieonderzoekers/ Er zijn (persoonsgebonden) subsidies beschikbaar voor dementieonderzoek. ZonMw hoopt met het openstellen van deze subsidiemogelijkheid nieuwe, creatieve en grensverleggende ideeën te stimuleren die bijdragen aan het voorkomen en behandelen van dementie en aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Please note that the grant call text is also available in English. It can be found at the bottom of the grant call page.

Voor wie is deze subsidie beschikbaar?

Onderzoekers met innovatieve wetenschappelijke ideeën op het gebied van dementie worden uitgenodigd om een subsidieaanvraag in te dienen. Het gaat hier om onderzoekers met een promotiedatum van maximaal 5 jaar geleden die een aanstelling hebben of willen verkrijgen in een academische omgeving. Als u nog niet bent gepromoveerd bij het indienen van uw aanvraag moet u een officiële verklaring toevoegen waarin staat dat uw proefschrift is goedgekeurd.

Om wat voor onderzoeksvoorstellen gaat het?

Het gaat om (onderzoeks-)voorstellen met (potentieel) grote wetenschappelijke en/of maatschappelijk impact die in potentie meerwaarde hebben ten opzichte van de huidige Nederlandse dementiezorg.

Het voorstel richt zich op één van de volgende onderzoeksthema’s:
•    Fundamenteel onderzoek
•    Risicoreductie – Leefstijl
•    Risicoreductie – Leven met dementie
•    Diagnostiek (en prognotiek)
•    Jonge mensen met dementie

Aanvragen in de eerste fellowship-subsidieronde hadden vaak betrekking op fundamenteel onderzoek. Onderzoekers die zich richten op één van de andere werkpakketten worden uitdrukkelijk aangemoedigd om een aanvraag in te dienen.

Wat is het doel van deze subsidieoproep?

Het doel van deze subsidieoproep is om met behulp van persoonsgebonden subsidies voor onderzoekers nieuwe, creatieve en grensverleggende ideeën te stimuleren om bij te kunnen dragen aan het voorkomen en behandelen van dementie en aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.

Hoeveel projecten kunnen er worden toegekend?

Het bij ZonMw aan te vragen subsidiebedrag bedraagt per projectaanvraag maximaal € 300.000,-. Voor deze subsidieronde is € 1.500.000,- beschikbaar; er kunnen dus maximaal 5 fellows worden aangesteld. De looptijd van een fellowship is minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar, afhankelijk van de arbeidstijd.

Wanneer is de deadline?

De deadline voor het indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag is 18 april 2023, 14.00 uur.

Wat is de achtergrond van deze subsidieoproep?

Binnen het Onderzoeksprogramma Dementie van ZonMw wordt er voor een periode van 10 jaar ingezet op de ontwikkeling van kennis en het stimuleren van innovatie en kennisbenutting. Het programma geeft invulling aan één van de drie thema’s van de Nationale Dementiestrategie (NDS) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meer informatie

 

 

]]>
news-9414 Tue, 21 Feb 2023 18:29:00 +0100 Programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten krijgt verlenging https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/programma-expertisefunctie-zintuiglijk-gehandicapten-krijgt-verlenging/ Na een positieve evaluatie van de eerste programmaperiode (2019-2022) is het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) met 4 jaar verlengd. De nieuwe programmaperiode loopt van 2023 t/m 2026. news-9433 Tue, 21 Feb 2023 08:38:32 +0100 Nieuw signaleringsinstrument voor ouderenmishandeling https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuw-signaleringsinstrument-voor-ouderenmishandeling/ Jaarlijks krijgt ongeveer 1 op de 20 ouderen te maken met een vorm van ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling blijft vaak verborgen. Maar op het moment dat een oudere acuut behandeld wordt in het ziekenhuis, worden signalen soms zichtbaar. Het nieuwe signaleringsinstrument EldeR Abuse ScalE (ERASE), kan artsen en verpleegkundigen helpen om vast te stellen of het mogelijk om ouderenmishandeling gaat. Het signaleringsinstrument ERASE is ontwikkeld door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en werkt met 7 vragen. De eerste vraag is: ‘Zijn er zorgen over verwaarlozing, misbruik of mishandeling?’ Als deze vraag wordt beantwoord met ‘ja’ of ‘twijfel’, volgen 6 verdere vragen. De arts of verpleegkundige kan de eerste vraag beantwoorden vanuit een eigen ‘pluis of niet-pluis’ gevoel.

Signaleren leidt tot aanpak

Aan het onderzoek hebben ruim 11.000 ouderen deelgenomen. Bij ongeveer 2% daarvan waren er op basis van het signaleringsinstrument zorgen over ouderenmishandeling. In een multidisciplinair overleg zijn  deze casussen anoniem besproken. Bij 1 op de 4 ouderen die positief scoorden, bleek ook daadwerkelijk sprake te zijn van mishandeling. Vervolgens is  bij 100% van de vastgestelde gevallen van  mishandeling  door het multidisciplinaire team een plan van aanpak gemaakt.

Instructiefilmpjes voor professionals

In het project zijn ook praktische handvatten voor professionals ontwikkeld. Zoals een infographic, maar ook filmpjes die professionals helpen om het multidisciplinaire overleg voor te bereiden en uit te voeren. In de filmpjes wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat de minimale samenstelling van het multidisciplinaire team moet zijn en hoe je zorgt dat de anonimiteit van de patiënt gewaarborgd is.

Interesse vanuit gehandicaptenzorg en verpleeghuizen

Het instrument wordt nu gebruikt in ziekenhuizen, maar is mogelijk ook in andere zorgorganisaties inzetbaar. Zo hebben de gehandicapten- en verpleeghuiszorg al aangegeven interesse te hebben in het instrument.

Zelf aan de slag?

Wilt u zelf aan de slag met het signaleringinstrument? Bekijk dan de projectpagina van het ERASE-project op de website van de HAN. Of neem contact op met een van de projectleiders: Sivera Berben (Sivera.Berben@han.nl) of Lilian Vloet (Lilian.Vloet@han.nl).

Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis

Het project ontving subsidie vanuit het ZonMw onderzoeksprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Dit programma levert een bijdrage aan de ondersteuning van de praktijk en biedt handvatten om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren, te borgen en te verduurzamen. Het bieden van de juiste aanpak op individueel en gezinsniveau vergt gedegen kennis bij gemeenten en professionals.

Meer informatie

]]>
news-9363 Thu, 16 Feb 2023 09:00:00 +0100 Samen in beweging met kwetsbare bewoners https://publicaties.zonmw.nl/in-beeld-zo-werken-lokale-consortia-aan-kennis-en-inzicht-voor-preventief-gemeentebeleid/#c105975 Hoe krijg je kwetsbare bewoners letterlijk én figuurlijk in beweging? Zes gemeenten (in Overijssel en Gelderland) lukt het, met een brede integrale aanpak. Steeds meer ouderen blijven op latere leeftijd zelfstandig thuis wonen. De gemeente wil daar met preventief beleid aan bijdragen door in te zetten op beweging. Bijvoorbeeld via het project ‘Welzijn op recept”, waarin huisartspraktijken doorverwijzen naar het welzijnsaanbod. Lees meer. news-9417 Thu, 16 Feb 2023 08:37:09 +0100 GLI-samenwerkingsverband biedt ondersteuning en tools voor verwijzers en coaches https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/praktijkvoorbeelden/gezonder-leven-dankzij-gecombineerde-leefstijlinterventie/ Sinds 1 januari 2019 wordt gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor mensen met overgewicht vanuit de basisverzekering vergoed. Inmiddels zijn er meerdere samenwerkingsverbanden opgericht om de GLI uit te voeren, zoals het GLI-samenwerkingsverband in Zuid-Holland Zuid dat werkt met een regiocoördinator. De eerste resultaten zijn hoopgevend. news-9415 Wed, 15 Feb 2023 14:33:18 +0100 Terugkijken: Online bijeenkomst versterking aanpak dagactiviteiten voor mensen met dementie https://publicaties.zonmw.nl/online-bijeenkomst-versterking-aanpak-dagactiviteiten-voor-mensen-met-dementie/ Waarom is het zo belangrijk om dagactiviteiten te organiseren voor mensen met dementie? Wat weten we al? Wat kan jij als gemeente of aanbieder van dagactiviteiten doen om het aanbod te vergroten en beter aan te laten sluiten op de behoefte? Deze vragen stonden centraal tijdens de online bijeenkomst op 30 januari 2023. Wil je ook aan de slag met dagactiviteiten? Je kunt nu de bijeenkomst terugkijken! news-9405 Mon, 13 Feb 2023 17:01:32 +0100 Regiobeelden 43 gemeenten geven inzicht in vraag geestelijke gezondheidszorg https://www.de-eerstelijns.nl/2023/02/ggz-regionale-stuurinformatie-voor-gemeenten-en-zorgverzekeraars/ Beter inzicht in de regionale zorgvraag van mensen met psychische problematiek: dat is het doel van de regiobeelden GGZ. Het Zilveren Kruis heeft in nauwe samenwerking met 43 gemeenten regiobeelden GGZ laten opstellen door jb Lorenz. Hiervoor zijn gegevens van de gemeente en het Zilveren Kruis bij elkaar gebracht. De regiobeelden zijn gefinancierd met subsidie uit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek. news-9397 Thu, 09 Feb 2023 10:28:27 +0100 Save the date! 16 juni 2023 - Meet & Connect: netwerkbijeenkomst dementieonderzoek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/save-the-date-16-juni-2023-meet-connect-netwerkbijeenkomst-dementieonderzoek/ Op vrijdag 16 juni organiseert ZonMw samen met Alzheimer Nederland de eerste Meet & Connect bijeenkomst. Dit is de nieuwe netwerkbijeenkomst voor alle dementieonderzoekers in Nederland. De Meet & Connect is de opvolger van de jaarlijkse Mix en Match bijeenkomst. Naast alle succesvolle onderdelen van de Mix en Match, zijn er meer mogelijkheden voor uitwisseling tussen junior- en senioronderzoekers en is er meer aandacht voor de consortia die de afgelopen jaren zijn ontstaan. De aanmelding opent binnenkort. De Meet & Connect bijeenkomst bestaat uit een programma vol interessante sprekers en mogelijkheden om elkaar beter te leren kennen. Zo willen we uitwisseling tussen alle onderzoeksgroepen en disciplines stimuleren. Daarnaast krijgen de consortia van de nationale dementiestrategie in de ochtend de gelegenheid om samen te komen. Op deze manier faciliteren we een bijeenkomst voor uitwisseling tussen alle onderzoekers binnen én buiten de consortia.  

Voor wie is deze dag bedoeld?

Alle dementieonderzoekers van Nederland en overige deelnemende partijen van de onderzoeksconsortia.

Organisatie

De organisatie is in handen van ZonMw, Alzheimer Nederland en een commissie van onderzoekers.

Locatie

De Eenhoorn in Amersfoort

Aanmelden

De aanmelding opent binnenkort, houd deze pagina en onze kanalen in de gaten.

Meer informatie

 

]]>
news-9364 Thu, 09 Feb 2023 08:40:00 +0100 18 projecten aan de slag met subsidie Regio-impuls ronde 3 Juiste Zorg Op de Juiste Plek https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/18-projecten-aan-de-slag-met-subsidie-regio-impuls-ronde-3-juiste-zorg-op-de-juiste-plek/ Toekomstbestendige geboortezorg, het op peil houden van zorgvoorzieningen in de eigen regio, een inlooplocatie voor jongeren met vragen over psychisch welzijn en aanpak van eenzaamheid: een greep uit de 18 projecten die aan de slag gaan met subsidie uit de Regio-impuls ronde 3 van het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Bekijk snel de projecten in jouw regio.  

Benieuwd welke projecten in jouw regio subsidie hebben gekregen? Je vindt ze per provincie op deze pagina.

Doel van deze subsidieronde

De Regio-impuls ronde 3 helpt regionale samenwerkingsverbanden om zich door te ontwikkelen. Zo kunnen zij voor de lange termijn werken aan passende zorg in hun omgeving en samen de gezondheid van burgers verbeteren. De samenwerkingsverbanden zijn domeinoverstijgend. Dit betekent dat ze niet alleen uit zorgprofessionals bestaan, maar ook uit burgers, welzijnsprofessionals en een financier van zorg (denk aan: de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor).

Van geboortezorg tot aanpak eenzaamheid ouderen

De 18 projecten gaan de slag met het doorontwikkelen van hun samenwerkingsverband op uiteenlopende onderwerpen, zoals: betekenisvolle daginvulling voor mensen met chronische pijn, het afbouwen van antidepressiva, het gemengd wonen van mensen met en zonder ondersteuningsvraag, toekomstbestendige geboortezorg en het op peil houden van zorgvoorzieningen in de eigen regio.

Teruglezen subsidie-oproep

Wil je meer weten over de Regio-impuls ronde 3? Alle subsidievoorwaarden en beoordelingscriteria vind je terug in de subsidieoproep.

Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat is de essentie van het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Samen de zorg echt veranderen door onnodig dure of overbodige zorg voorkomen, de zorg verplaatsen naar dichter bij mensen thuis en waar mogelijk zorg vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk. Deze beweging draagt bij aan passende zorg, zodat de zorg in Nederland toegankelijk blijft. Daarom is deze ronde uitgebreid met extra middelen uit het regeerakkoord om passende zorg verder te stimuleren. JZOJP is een onderdeel van het VWS-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Meer informatie

]]>
news-9378 Thu, 02 Feb 2023 09:00:00 +0100 Vooraankondiging subsidieoproep Dementie Fellowships open voor indiening vanaf eind februari 2023 https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-subsidieoproep-dementie-fellowships-open-voor-indiening-vanaf-eind-februari-2023/ Het Onderzoeksprogramma Dementie van ZonMw stelt deze maand een Fellowship subsidieronde open. Het budget voor deze ronde is € 1.500.000,- met een maximaal aan te vragen bedrag van €300.000,- per projectaanvraag. Geïnteresseerden kunnen uiterlijk tot 18 april 2023 hun uitgewerkte aanvraag indienen. Ben je een recentelijk gepromoveerd onderzoeker (tot 5 jaar na promotie) en heb je een innovatief en grensverleggend idee op het gebied van dementie? Houd eind februari dan onze subsidiekalender in de gaten.

Let op: deze ronde zal gebruik maken van het nieuwe systeem MijnZonMw. Begin dus op tijd met het aanmaken van een account.

Meer informatie

]]>
news-9371 Tue, 31 Jan 2023 15:23:03 +0100 In gesprek over de dag van morgen https://publicaties.zonmw.nl/lokale-netwerken-samenhangende-ouderenzorg/in-gesprek-over-de-dag-van-morgen/ Hoe krijgen zorg- en welzijnsprofessionals een beter beeld van wat ouderen belangrijk vinden in hun leven? En hoe kun je ervoor zorgen dat het ook gemakkelijker wordt voor de doelgroep om hierover te praten? Deze vragen staan centraal in het GENERO-netwerk en samen met de doelgroep ontwikkelden zij het wensenboekje: In gesprek over de dag van morgen. Zo gaan zij samen aan de slag met proactieve zorgplanning. news-9368 Tue, 31 Jan 2023 10:19:30 +0100 Nieuwe editie Inspiratiewijzer dagactiviteiten dementie voor gemeenten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-editie-inspiratiewijzer-dagactiviteiten-dementie-voor-gemeenten/ Gisteren is de geüpdatete en verder uitgebreide versie van de online Inspiratiewijzer Dagactiviteiten voor mensen met dementie gepubliceerd. Deze editie bevat veel nieuwe voorbeelden, praktische tools en inspirerende filmpjes. Plus een podcast vanuit Leeuwarden over samenwerking door gemeenten en hun partners. Meedoen in de samenleving

Tuinieren op een buitenplaats, ervaringen uitwisselen in een Alzheimer Theehuis of ontmoetingscentrum, of gewoon een middag wandelen in het bos. Gemeenten kunnen veel doen om te zorgen dat mensen met dementie en hun naasten blijven meedraaien in onze samenleving. Daardoor blijven zij langer actief, gezond én in contact met anderen. Het is een van de doelen van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030. In de geupdate editie van de Inspiratiewijzer lees je hoe dit werkt en hoe je dit in jouw gemeente kunt aanpakken.

Gemeenten aan zet

Gemeenten kunnen veel doen om betekenisvolle dagactiviteiten aan te bieden voor mensen met dementie en hun naasten. In een video-interview stelt Tamara van Ark, dementierapporteur voor Alzheimer Nederland, dat gemeenten een belangrijke rol hebben om het leven voor deze groep. Ze sluit daarmee aan bij de oproep in het voorwoord van Marijn van Ballegooijen, wethouder van Amstelveen: ‘Zorg voor maatwerk in het aanbod van ontmoeting en betekenisvolle activiteiten.’

Aansprekende voorbeelden

Er zijn in gemeenten al veel mooie voorbeelden te vinden. De inspiratiewijzer bevat veel nieuwe ‘best practices’, aansprekende initiatieven en lees- en kijktips. Het veel geraadpleegde stappenplan is uitgebreid met nieuwe informatie, plus een voorbeeld-vragenlijst voor de behoeftepeiling bij mensen met dementie en hun naasten. Nieuw is ook een ontroerende videoreportage vanuit Ontmoetingscentrum Zandstroom in Zandvoort. En in een podcast vanuit Leeuwarden vertellen deelnemers aan het lokale samenwerkingsverband hoe zij samen stappen zetten van visieontwikkeling tot een concreet aanbod.

Programma ‘Versterking aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie’
De inspiratiewijzer is een van de drie pijlers van het programma ‘Versterking aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie’, dat op 30 januari 2023 officieel werd afgesloten met een symposium te Amsterdam. De inspiratiewijzer is tot stand gekomen met medewerking van diverse partners, waaronder Alzheimer Nederland, Movisie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De komende tijd wordt de inspiratiewijzer nog verder uitgebreid, dus houd de website en de nieuwsbrief in de gaten!

Meer weten?

 

]]>
news-9360 Mon, 30 Jan 2023 10:12:00 +0100 Congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023: ’Inzet op Impact’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/congres-goed-gebruik-geneesmiddelen-2023-inzet-op-impact/ Op donderdag 30 maart organiseert ZonMw het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 2023 'Inzet op Impact'. Het GGG-congres is al jaren een begrip binnen het brede werkveld van geneesmiddelen(onderzoek) en heeft tot doel het halen, brengen en delen van kennis en het opdoen van inspiratie.
Ook in deze 10e editie sluit het congres aan bij de actualiteit rondom goed gebruik van geneesmiddelen, komen innovaties aan de orde en brengen we het realiseren van impact van onderzoeksresultaten voor het voetlicht.
Wij verwelkomen u ook dit jaar van harte in de locatie 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch.

In de plenaire sessies is er aandacht voor Drug repurposing en Impact

Plenair belichten verschillende sprekers de actuele onderwerpen: Drug repurposing, ofwel inzet van bestaande geneesmiddelen voor nieuwe toepassingen, en Impact, het realiseren en bestendigen van onderzoeksresultaten in de praktijk.

U kunt in 3 subsessierondes kiezen uit 18 onderwerpen

Het programma is gevarieerd en belicht zoals altijd de resultaten van ZonMw- en GGG-projecten in een breed perspectief en gerelateerd aan innovatieve projecten en actuele onderwerpen uit het veld.
In 3 rondes van ieder 6 subsessies staan onderwerpen op het programma als dure geneesmiddelen, MDL-onderzoek, leefstijl en duurzaamheid, kwetsbare ouderen en personalised medicine.
Een van de rondes richt zich op interactieve wijze op onderwerpen als Impact, Richtlijnen, HTA en Gender.
In iedere subsessie is er ruimte voor discussie of kunt u bijdragen via een andere vorm van interactiviteit.

Het GGG-congres is interessant voor het gehele werkveld rondom geneesmiddelen

Het jaarlijkse GGG-congres is bij uitstek een plek voor uitwisseling van kennis rondom geneesmiddelen op het snijvlak van onderzoek, praktijk en beleid en is daarnaast een dag van ontmoeten, bijpraten en netwerken.

De aanmelding is geopend

U bent van harte welkom tijdens deze congresdag.
Meld u aan, laat u inspireren en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het veld van geneesmiddelen.

Bekijk de publicatie met het volledige congresprogramma

Direct naar de aanmeldpagina

 

]]>
news-9359 Thu, 26 Jan 2023 12:00:17 +0100 Subsidiemogelijkheid dementieproject https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zonmw-open-competitie-2023/ Er staat momenteel een subsidiemogelijkheid open die bedoeld is voor het bevorderen van innovatieve en nieuwsgierigheidsgedreven wetenschap in onderzoeksgroepen. We zoeken naar projecten die vernieuwend zijn in wetenschap en gezondheidszorg. En die wetenschappelijke en maatschappelijke impact hebben voor de langere termijn. Vanuit het OPD is additioneel budget beschikbaar gesteld voor (tenminste) 1 dementieproject met een maximum van 1 miljoen euro. news-9356 Wed, 25 Jan 2023 13:29:02 +0100 Visie nodig op zorg voor mensen met beginnende dementie https://www.vilans.nl/actueel/verhalen/visie-nodig-op-zorg-voor-mensen-met-beginnende-dementie Onbegrepen gedrag bij mensen met dementie die nog thuis wonen, komt al in bijna 90% van de gevallen voor. Toch wordt het vaak niet gezien of weinig mee gedaan. Volgens neuropsycholoog en onderzoeker Willem Eikelboom is een duidelijke visie op zorg nodig voor deze groep. Dat blijkt uit zijn promotieonderzoek. news-9355 Wed, 25 Jan 2023 13:26:20 +0100 Alzheimer is meer dan vergeetachtigheid https://amazingerasmusmc.nl/neurologie/alzheimer-is-meer-dan-vergeetachtigheid/ Apathie, somberheid, prikkelbaarheid en achterdocht zijn gedragsveranderingen die mensen met de ziekte van Alzheimer al jaren voor hun diagnose kunnen vertonen. Veel mensen weten dit niet, zelfs artsen herkennen de symptomen pas laat. Dat blijkt uit het proefschrift van onderzoeker Willem Eikelboom van het Alzheimercentrum Erasmus MC. news-9354 Wed, 25 Jan 2023 13:22:50 +0100 Verankering van sekse- en genderonderzoek in dementiezorg https://www.nivel.nl/nl/project/verankering-van-sekse-en-genderonderzoek-dementiezorg In dit project is het doel om een structurele gendersensitieve en intersectionele aanpak te verankeren in toekomstig dementieonderzoek en daarmee verbetering van de (onderzoeks)praktijk. news-9349 Tue, 24 Jan 2023 09:00:00 +0100 Subsidieoproep voor samenwerkingsverband rondom kennisdeling binnen het dementieveld geopend https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-voor-samenwerkingsverband-rondom-kennisdeling-binnen-het-dementieveld-geopend/ Er wordt een samenwerkingsverband (consortium) gevormd binnen het dementieveld voor meer synergie en kennisdeling. Er is nu subsidie beschikbaar om het consortium vorm te geven en uitvoer te geven aan plannen hiertoe. Alzheimer Nederland is door ZonMw uitgenodigd om als regievoerder (hoofdaanvrager) van het te vormen consortium op te treden. Hieronder is uitgebreid toegelicht wat het consortium gaat doen en wie zich kan aansluiten bij dit consortium. Wat gaat het consortium doen?

Het samenwerkingsverband ontwikkelt plannen en strategieën voor het (beter) doorgeleiden en implementeren van kennis, het versnellen van translatie richting de praktijk (in zorg en onderwijs) en het verduurzamen van de kennis- en datainfrastructuur. En voert deze uit. Hierdoor komen onderzoeksresultaten sneller terecht in de praktijk en ten goede aan de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Welke partijen worden betrokken bij de aanvraag voor dit consortium?

Denk aan partijen zoals..

 • Alzheimer Nederland en eventueel andere relevante patiëntvertegenwoordigers.
 • Kennisinstituten en andere relevante partijen ten behoeve van kennisverspreiding en implementatie van resultaten richting zorgpraktijk, zoals onderzoekers van practoraten en lectoraten.
 • Relevante partijen ten behoeve van economische valorisatie en bedrijvigheid.
 • Relevante partijen ten behoeve van het (her)bruikbaar maken en delen van data.
 • Vertegenwoordigers van de reeds gehonoreerde multidisciplinaire consortia, gevormd rond de werkpakketten
 • Vertegenwoordigers van lopende dementie consortia.
 • Vertegenwoordigers vanuit de zorgpraktijk.
 • Vertegenwoordigers vanuit onderwijsinstellingen (waaronder mbo en hbo).
 • Vertegenwoordigers vanuit zorgverzekeraars en eventuele andere relevante marktpartijen.

Hoe kan ik bijdragen aan dit consortium?

ZonMw hecht aan transparantie, openheid en dialoog in het subsidieproces en het opzetten van dit samenwerkingsverband. Partijen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan dit consortium kunnen zich melden bij Alzheimer Nederland via consortium@alzheimer-nederland.nl).
Dit kan zowel voor als na de deadline van de subsidieoproep.

Wat wordt er van de betrokken partijen verwacht?

 • Dat er een overkoepeld consortium wordt gevormd, waarbij domein-overstijgend wordt samengewerkt tussen onderzoek onderling en met onderwijs, (zorg)praktijk én bedrijfsleven, waarbij het patiëntperspectief voorop staat.
 • Dat er gezamenlijke activiteiten en strategieën worden bepaald die bijdragen aan bovengenoemde doelen van de subsidieoproep.

Hoe kwam deze subsidiemogelijkheid tot stand?

Binnen het Onderzoeksprogramma Dementie wordt er voor een periode van 10 jaar ingezet op onderzoek. Zoals in de Nationale Dementiestrategie beschreven, wordt er met het programma gewerkt aan meer focus en synergie in het dementieonderzoek.

Eind vorig jaar startten daarom meerdere multidisciplinaire onderzoeksconsortia waarbij topcentra en partijen uit onderzoek en (zorg)praktijk zijn samengebracht om in consortia relevante kennisvragen uit de wetenschap en praktijk te verzamelen en te onderzoeken.

Nu deze verschillende consortia voor een langere periode gecommitteerd zijn aan het uitvoeren van hun onderzoek, is dit het uitgelezen moment om ook in te zetten op verdere synergie en kennisdeling binnen het dementieveld, waarbij ook koppeling plaatsvindt met grootschalig dementieonderzoek buiten het Onderzoeksprogramma Dementie. In voorbereiding op deze subsidieronde heeft in opdracht van ZonMw een verkennend behoefteonderzoek plaatsgevonden. De behoeften die in het dementieveld zijn opgehaald hebben geleid tot de kaders van de subsidieoproep.

Meer informatie

Rapportage van het verkennend behoefteonderzoek

 

 

]]>
news-9350 Tue, 24 Jan 2023 08:19:43 +0100 Cirkelen Rond Je Onderzoek: implementatie als eerste stap in het onderzoek https://publicaties.zonmw.nl/kennisontwikkeling-in-de-langdurige-zorg-en-ondersteuning/cirkelen-rond-je-onderzoek-implementatie-als-eerste-stap-in-het-onderzoek/ ZonMw vindt het belangrijk dat de resultaten van onderzoek hun weg vinden in de praktijk. Vaak worden degenen die met de inzichten aan de slag moeten gaan, echter pas laat betrokken. Zo wordt soms pas na een lang onderzoekstraject duidelijk of dat wat onderzocht werd, goed aansluit bij waar zorgprofessionals tegenaan lopen. Een nauwe samenwerking tussen beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk is noodzakelijk voor het realiseren van impact. Daarom gaf ZonMw de opdracht aan de HU tot het ontwikkelen van een methode die hier een betere invulling aangeeft: Cirkelen Rond Je Onderzoek (CRJO). news-9345 Mon, 23 Jan 2023 08:13:52 +0100 Vooraankondiging: Onderzoek naar oorzaken en vormen van Eenzaamheid https://www.nwo.nl/nieuws/vooraankondiging-onderzoek-naar-oorzaken-en-vormen-van-eenzaamheid Hoewel er de laatste jaren meer aandacht voor eenzaamheid is, lijkt er toch een taboe te zijn om het erover te hebben. Bovendien is er nog onvoldoende kennis over de verschillende vormen van eenzaamheid, de oorzaken ervan, hoe die te herkennen en wat werkt om eenzaamheid effectief te voorkomen en verminderen.