Projectomschrijving

ZoDichtbij: ondersteunt ouderen om comfortabel zelfstandig te blijven

Maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheidszorg, energievoorziening, veiligheid komen in de woning samen met de behoefte aan comfort. Met behulp van ICT kan de woning steeds slimmer ingericht worden, zodat ouderen en mensen met een beperking langer in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen.

Hoe het werkt

ZoDichtbij test in een living-lab (een proeftuin) een online platform dat de verbinding legt tussen overheid en burger – zowel virtueel (online) als fysiek (offline) – om zo het proces van langer thuis kunnen wonen te ondersteunen. Daarbij staat de burger samen met eventuele vrijwilligers en mantelzorgers centraal. Bij de proef zijn diverse organisaties betrokken. Samen werken ze aan een prototype voor het uiteindelijke platform. Ze zetten onderzoek uit en doen ervaring op met wat nodig is om burgers zo lang mogelijk comfortabel en zelfstandig thuis te laten wonen.

Wat het oplevert

De proeftuin is verbonden met het zogeheten Smart Living-promotieonderzoek aan de TU Delft, waarin de behoeften van gebruikers centraal staan. Het online platform helpt burgers om zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel in hun eigen omgeving te blijven wonen. Daarbij kunnen de gebruikers profiteren van producten en diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn en het leggen van contact in hun directe omgeving.

Voor wie

Ouderen en mensen met een beperking die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen en hun netwerk van familieleden en zorgverleners.

Achtergrond

ZoDichtbij is een zogeheten VIMP-project (Verspreidings- en implementatie Impuls) in vervolg op het project Care@Home.

Resultaten

In het tijdschrift Impact Publications is een artikel verschenen over het project ZoDichtbij. Het engelstalige artikel is op de website van Impact te lezen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website