Projectomschrijving

Ouderen die thuis wonen lijden bij de uitvoering van hun dagelijkse activiteiten vaak aan verlies van motivatie gecombineerd met het gevoel van hulpeloosheid, vooral na verlies van hun partner. In het project CaMeLi worden in de woning van ouderen tablets geïnstalleerd die een virtuele partner weergeeft welke de oudere ondersteunt bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten. CaMeLi is een systeem dat de manier stimuleert waarop de oudere gewend is, of wil, interacteren, samenwerken en communiceren. Concreet zal de interactie met de oudere verlopen via een innovatieve avatar welke zi aangesloten op een netwerk van onderling verbonden tablets met geïntegreerde camera’s. Deze avatar detecteert en analyseert het gedrag en de emotionele toestand van de oudere, opdat zelfmanagement wordt bevorderd en vroegtijdige afhankelijkheid en gezondheidsachteruitgang worden voorkomen. Daarnaast biedt het systeem een direct communicatiekanaal naar de formele en informele zorgverleners van de ouderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website