Projectomschrijving

V2me: bestrijdt eenzaamheid bij ouderen met een virtuele coach

Veel ouderen voelen zich eenzaam. Sociale participatie gaat dat gevoel tegen. ICT-oplossingen kunnen een rol spelen bij het verbeteren van de sociale participatie en zo bijdragen aan het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen. Bijvoorbeeld door hen te prikkelen tot interactie en hun sociale vaardigheden te verbeteren.

Hoe het werkt

In dit project is een zogeheten sociale ‘facilitator’ ontwikkeld, een gebruikersvriendelijke virtuele 3D-coach op een ‘home platform’ in huis en op een tablet. De virtuele coach initieert communicatie en nodigt de oudere uit om aan sociale activiteiten mee te doen. Het systeem verbindt de oudere met bestaande en potentiële contacten en legt lijntjes met zorginstanties, vrijwilligers en mantelzorg. Daarnaast geeft de coach begeleiding in het sociaal gedrag en begeleidt de gebruiker via een ‘vriendschapsverrijkingsprogramma’. V2me is gedurende 2 maanden getest in een zogeheten ‘living lab’-omgeving.

Wat het oplevert

De pilot leverde positieve resultaten op. Het systeem blijkt eenzaamheid daadwerkelijk te kunnen verminderen, zo bleek bij 6 van de 7 deelnemende ouderen. Deze ouderen voelden zich op hun gemak bij de virtuele coach. Toch is het systeem vooralsnog niet doorontwikkeld. Het prototype bevatte een aantal technische problemen. Deze konden tijdens de pilot weliswaar ondervangen worden, maar voor een concreet gebruik in de praktijk zullen ze eerst structureel moeten worden opgelost. Suggesties daarvoor zijn beschreven in de eindrapportage.

Voor wie

Voor 65plussers die zich alleen voelen of dreigen te vereenzamen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website