Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het korte project Toilet4Me is het ontwikkelen, testen en valideren van een business model voor het in een Itoilet-project ontwikkelde prototype voor de semi-publieke markt. Op basis van de uitkomsten, zal er een route worden gekozen waarin het Itoilet verder wordt ontwikkeld voor deze markt in een volgend project.

 

Het Itoilet prototype is ontwikkeld voor ouderen en mensen met lichamelijke beperkingen die niet of moeilijk zelfstandig gebruik kunnen maken van het toilet. Doordat het Itoilet de gebruiker ondersteunt, leidt dit tot verbeterde stabiliteit van het lichaam bij het opstaan en gaan zitten op het toilet. Dit leidt tot betere hygiene en grotere veiligheid/minder ongelukken. Itoilet is ontwikkeld voor de thuissituatie en de eisen en gebruikersbehoeften voor toiletgebruik in (semi)publieke ruimtes zijn anders. In het huidige project willen we onderzoeken wat deze eisen en behoeften zijn zodat ook het toiletbezoek in (semi)publieke ruimtes op het gebied van hygiene en veiligheid worden verbeterd en het aanbieden van Toilet4Me uiteindelijk ook leidt tot verhoging van de motivatie bij de doelgroep om het eigen huis te verlaten en deel te nemen aan activiteiten in de samenleving.

Daarnaast helpt Itoilet mantelzorgers en andere begeleiders van ouderen en mensen met een lichamelijke beperking in het verlichten van hun taak.

Hotels, restaurants, culturele centra etc kunnen door middel van het Itoilet prototype betere service bieden aan groepen die onder de primaire eindgebruiker vallen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website