Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onze samenleving wordt gekenmerkt door een gestaag groeiend aandeel ouderen. De meerderheid van deze mensen hebben een sterke wens om zelfstandig in hun eigen omgeving te blijven wonen. Echter, met een verhoogde leeftijd kunnen lichamelijke beperkingen optreden en ook de sociale omgeving kan veranderen. Dit kan gepaard gaan met afnemende fysieke activiteit, het nodig hebben van hulp bij dagelijkse activiteiten en een toenemend sociaal isolement. Het doel van dit SONOPA project is om ouderen actief, autonoom en sociaal verbonden te laten zijn en zowel de ouderen te ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten als ook de mantelzorgers te ontzorgen. Sonopa wil dit doel bereiken door het combineren van een sociaal netwerk met Activity Recognition in een Smart Home omgeving en ondersteunende activiteiten te stimuleren in het dagelijkse leven van de ouderen.

 

De SONOPA technologieën omvatten: (i) een sociaal netwerk, (ii) sensor- en meetsystemen van de activiteiten van de gebruiker thuis , (iii) het gedrag modelleren en gebruiksprofielen maken, het leveren van een patroon van de dagelijkse activiteiten van de ouderen na verloop van tijd door het analyseren van de data; en (iv) een gebruikersinterface verstrekken van persoonlijke aanbevelingen, herinneringen en het stimuleren van dagelijkse activiteiten bij de ouderen. SONOPA zal met name gericht zijn om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Het gaat om ouderen die nog een goede gezondheid ervaren, maar in toenemende mate moeilijkheden ondervinden in hun dagelijkse routine. Deze doelgroep is gekozen om afnemende fysieke activiteit en initiële sociaal isolement in een vroeg stadium tegen te gaan. Ouderen en hun verzorgers worden actief betrokken bij alle fasen van het ontwikkelingsproces van SONOPA. Prototypes zullen worden getest in de eigen, huiselijke omgeving van de ouderen en in elke fase zullen de behoeften en wensen en eisen van de ouderen zorgvuldig afgewogen worden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We zien nu al twee producten die zijn ontstaan uit het project. De eerste hebben we "Community Casting" genoemd en de tweede is sensor data-analyse voor activity monitoring in de woning van de oudere. We zijn momenteel bezig om een aantrekkelijke productpropositie te maken die het sensornetwerk en de community (of sociaal netwerk) communicatie zal gaan combineren.

 

Community Casting maakt het mogelijk om effectief informatie te delen tussen de leden van de gemeenschap en ook informatie naar de verschillende gebruikers kan zenden op het juiste moment. Wij streven ernaar om goedkope tablets en Smart TV’s van de gebruikers om te zetten in een kanaal om de ouderen te motiveren om meer sociale en fysieke activiteiten te ondernemen, met inachtneming van zijn / haar tijd en de dagelijkse structuur. We ondersteunen ook ouderen met herinneringen, berichten uit de familie en de informatie die door andere gebruikers van het sociale netwerk worden ingebracht.

 

Organisaties die zorg verlenen, zoals het Duitse Rode Kruis, zien de waarde van een dergelijk concept in het feit dat ze relevante informatie op het juiste moment kunnen zenden aan hun gebruikers, bijvoorbeeld om hen uit te nodigen voor zwemactiviteiten, lezingen, enz. Bovendien zijn we op zoek naar hoe we het organiseren en bevorderen van diensten zoals 'maaltijden-on-wheels' effectiever kunnen maken.

 

Verder is de data-analyse interessant voor zorgorganisaties om te detecteren of een persoon bijvoorbeeld niet of weinig heeft bewogen. Deze gegevens zijn ook voor familieleden relevant als ze de rol van mantelzorger hebben om te weten dat hun familieleden ook als ze alleen wonen, nog actief zijn. Bovendien kan deze informatie worden gekoppeld aan bestaande e-health data van de oudere.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

SOcial Networks for Older adults to Promote an Active Life (SONOPA) aims to employ a set of available ICT technologies to develop an end-to-end solution for stimulating and supporting activities at home. SONOPA aims to achieve its objective through a data collection and fusion structure which merges real measurements of the user’s activities in order to encourage activities with their peers. Reminders and recommendations come through personalized easy-to-use wall displays placed at the user home. SONOPA will employ data analysis techniques to derive a model for the wellness of the user along four dimensions: social, eating, leisure habits and mobility. This model will enable the system to track variations in the daily activities over time in order to detect the right time to provide a recommendation. This allows for timely access to quantitative data from the user and allows the activation of individual and social recommendations. Technologies include: (i) measurement systems which monitor and register the activities of the user at home and with their peers, (ii) behavior modeling and user profiling techniques, which produce a pattern of user’s activities over time by analyzing and summarizing the large sensory data and registered logs; and (iii) a user interface which provides personalized recommendations and reminders encouraging activities to the user. The offered recommendations can be in the form of suggesting individual activities at home, such as preparing meals or social interactions with peers, such as setting up a board game at home.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website