Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het ROSETTA project is om mensen met aandoeningen zoals dementia te helpen om hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven te behouden, terwijl ze op een veilige manier langer thuis leven.

 

Het ROSETTA project volgt een holistische aanpak en combineert bijna 10 jaar aan ervaring in de gebieden monitoring, preventieve en ondersteunende diensten. De diensten zijn ontworpen om zowel de persoon met dementia als de formele en informele zorgverleners te ondersteunen.

 

De functionaliteit van het ROSETTA systeem kan als volgt worden samengevat:

 

• Het systeem monitort de activiteiten van de bewoner met meerdere, verschillende sensoren

• Het systeem genereert een alarm bij een onverwachte of afwijkende (in)activiteit. Het alarm wordt doorgeleid naar de zorgverlener.

• Het systeem genereert een waarschuwing bij lange-termijn veranderingen in het dagelijks leefpatroon. De waarschuwing wordt doorgeleid naar de zorgverlener.

• Het systeem ondersteunt de bewon(st)er rechtstreeks bij het uitvoeren van zijn/haar dagelijkse activiteiten.

 

De doelgroep van Rosetta omvat mensen met chronische progressieve aandoeningen zelf, mogelijk ondersteund door de betrokken mantelzorgers, zorgverzekeraars en nationale overheden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het ROSETTA project heeft een innovatief geïntegreerd systeem ontwikkeld voor preventie en management van problemen die kunnen optreden bij ouderen als resultaat van chronische progressieve aandoeningen (bijvoorbeeld Alzheimer en Parkinson).

 

Het belangrijkste pluspunt van het Rosetta systeem is dat het een zeer uitgebreid en flexibel systeem is, dat verschillende functionaliteiten ter preventie en management combineert die tijdens het hele ziekteproces van dementia nodig zijn, terwijl de bestaande producten op de markt zich op aparte stadia van de ziekte richten. Een andere belangrijke toegevoegde waarde van Rosetta ten opzichte van de concurrerende oplossingen is dat de nieuwe Rosetta functies over het algemeen meer geavanceerd zijn, dankzij het gebruik van meerdere sensoren en de informatie uitwisseling tussen verschillende modules van het geïntegreerde systeem.

 

De grootste voordelen van de toepassing van het Rosetta systeem bij de cliënten is het uitstel van de intramurale opname, preventie van crisissituaties en het bieden van de ondersteuning bij dagactiviteiten. Binnen het project is er een maatschappelijke business case voor Rosetta systeem ontwikkeld. Het maatschappelijke voordeel van de toepassing van een AAPS+EDS configuratie van het Rosetta systeem wordt hierin geschat op +€15.000,- per systeem over een exploitatieperiode van 7 jaar.

 

Binnen het project is een zeer realistisch pilot met het prototype van het Rosetta system, in de drie deelnemende landen (Nederland, Duistland en België), gehouden. De proefpersonen bestonden uit zelfstandig wonende personen met milde cognitieve beperkingen (MCI) of dementie, de betrokken mantelzorgers en/of professionele zorgverleners uit drie landen. Het totale aantal personen in de experimentele en de controle groepen was 42 en het aantal betrokken (in-) en formele zorgverleners 24. De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen was 81 jaar oud in de experimentele en 78 jaar oud in de controle groep. De helft van de deelnemers waren mannen en de helft alleenwonend. De meeste deelnemers in Nederland en Duitsland hadden zeer milde cognitieve beperkingen; de proefpersonen in België hadden dementie.

 

De eindgebruikers- en ethische evaluatie van het systeem lag in handen van de projectpartner VUmc. De proefpersonen beschouwden het Rosetta systeem een nuttig systeem en voelden dat Rosetta inderdaad een persoon meer dagstructuur en meer gevoel van veiligheid en zekerheid kan geven, minder last voor de mantelzorgers en het mogelijk maakt om langer zelfstandig in eigen woning te blijven wonen.

 

De consortiumleden zijn van plan om gezamenlijk de resultaten van het project verder op te pakken. Twee betrokken bedrijven – Avics (NL) en CIBEK (D) hebben een intentie uitgesproken om leiding te nemen over de commercialisatie van het Rosetta systeem in de betrokken landen. Ze willen de resultaten van het project toepassen in de implementatie van zorgdomotica projecten met daarin AAPS, EDS en/of EDN zoals commercieel beschikbaar gesteld door de consortiumleden binnen het Rosetta integratieplatform. De organisaties voor langdurende zorg worden als hoofd distributiekanaal gezien. Deze organisaties zullen het systeem naar de doelgroep brengen in combinatie met relevante zorgdiensten. De verwachte time-to-market is 1 jaar voor AAPS en 2 jaar voor EDS en EDN subsystemen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van het ROSETTA project is om mensen met aandoeningen zoals dementia te helpen om hun zelfstandigheid en kwaliteit van leven te behouden, terwijl ze op een veilige manier langer thuis leven.

 

Het ROSETTA project volgt een holistische aanpak en combineert bijna 10 jaar aan ervaring in de gebieden monitoring, preventieve en ondersteunende diensten. De diensten zijn ontworpen om zowel de persoon met dementia als de formele en informele zorgverleners te ondersteunen.

 

De functionaliteit van het ROSETTA systeem kan als volgt worden samengevat:

 

• Het systeem monitort de activiteiten van de bewoner met meerdere, verschillende sensoren

• Het systeem genereert een alarm bij een onverwachte of afwijkende (in)activiteit. Het alarm wordt doorgeleid naar de zorgverlener.

• Het systeem genereert een waarschuwing bij lange-termijn veranderingen in het dagelijks leefpatroon. De waarschuwing wordt doorgeleid naar de zorgverlener.

• Het ondersteunt de bewoner rechtstreeks bij het uitvoeren van zijn/haar dagelijkse activiteiten.

 

Het projectteam heeft, in het begin van het tweede jaar van het ROSETTA project, het ontwerp van de gewenste functionaliteit van het ROSETTA systeem afgemaakt. Dit ontwerp is gevalideerd met verschillende groepen van de eindgebruikers, om aan te zorgen voor goede aansluiting aan hun behoeften en wensen. Vervolgs is er begonnen met de realisatie van alle noodzakelijke systeemcomponenten. Tegelijkertijd zijn er planen voor integratie, interne testen en systeemvalidatie tijdens de pilots ontwikkeld. Nadat de implementatieactiviteiten afgerond waren, is het ROSETTA systeem geïntegreerd en uitvoerig getest in de test huizen van TNO in Den Haag en Fraunhofer in Kaiserslautern (in de eerste maanden van 2011). Op dat moment is het geïmplementeerde systeem opnieuw onderwerpen aan de evaluatie door de eindgebruikers. Hun feedback is gebruikt om het systeem verder te optimaliseren. Parallel hieraan er is begonnen met de voorbereiding voor de pilots in België, Duitsland en Nederland, inclusief de selectie van de proefpersonen en het bestellenen van de noodzakelijke componenten bedoeld voor installatie in de proefwoningen. De eerste ROSETTA systemen zijn in mei 2011 geïnstalleerd. Op dit moment wordt de rest van de systemen geïnstalleerd. De installatie van de laatste systemen wordt begin september verwacht. Naast de proefwoningen hebben wij ook twee ROSETTA demonstratie huizen ingericht – één bij TNO in Den Haag en één bij Fraunhofer in Kaiserslautern. Op 28 juni vond de eerste demo dag in een van deze huizen in Den Haag plaats, bijgewoond door 45 zorgmanagers uit heel Nederland.

 

In het derde projectjaar wordt het ROSETTA systeem geëvalueerd in een pilot met 22 huishoudens (ouderen met dementie of de ziekte van Parkinson en hun (in)formele zorgverleners)in drie landen: België, Nederland en Duitsland). Tegelijkertijd zullen er uitgebreide disseminatie en exploitatieplanning activiteiten worden uitgevoerd. De derde demonstratiewoning zal worden ingericht in België. Er zullen tweemaandelijkse demo dagen in deze woningen worden georganiseerd.

 

In november is het ROSETTA project onderworpen aan de AAL midterm review en heeft de “very good progress” score gekregen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De volgende project resultaten werden gerealiseerd gedurende de afgelopen rapportage periode:

 

• De functionele systeemspecificaties en het systeemontwerp van het ROSETTA systeem zijn afgerond.

• Er is onderzoek gedaan naar de hedendaagse standaarden die op ons systeem van toepassing zijn.

• De testprocedures voor het testen van het geïntegreerde systeem zijn opgesteld.

• Mogelijke benaderingen voor het monitoren en vaststellen van de leefpatronen van bewoners zijn onderzocht.

• De software van de nieuwe AAPS, EDS en EDN componenten is ontwikkeld en intern getest.

• De integratieplatform voor het ROSETTA systeem is ontworpen en geïmplementeerd.

• Het ROSETTA systeem is geïntegreerd en intern getest in de test labs van TNO en Fraunhofer. De resultaten van deze testen zijn vastgelegd in een testrapport.

• De plannen voor de ROSETTA pilots in de drie landen (België, Duitsland en Nederland) zijn ontwikkeld.

• Het exploitatieplan voor het ROSETTA systeem is ontwikkeld.

• Er is een haalbaarheidsstudie voor het ROSETTA systeem uitgevoerd.

• Twee ROSETTA demohuizen zijn ingericht (één in Duitsland en één in Nederland).

• Eerste ROSETTA demonstratie dag vond in Juni 2011 in Den Haag plaats.

• De noodzakelijke evaluatieformulieren voor verschillende betrokken groepen eindgebruikers van het systeem zijn ontwikkeld.

• Een complete set van handleidingen voor verschillende betrokken groepen eindgebruikers van het systeem, in de talen van de betrokken landen is ontwikkeld.

• De proefpersonen voor de experimentele en de controle groepen zijn benaderd en geselecteerd.

• De voor de pilots noodzakelijke systeemcomponenten en abonnementen zijn besteld.

• De eerste proefwoningen in België, Duitsland en Nederland zijn geïnstalleerd.

 

Het project heeft alle voor deze rapportageperiode geplande doelen behaald, en ligt goed op schema. Er is slechts een vertraging van twee maanden ontstaan in de opstartfase, vanwege een vertraging in het ontvangen van de grant letters in Duitsland en Italië.

 

Alle op te leveren producten die voor deze rapportage periode stonden gepland, zijn gerealiseerd. Sommige documenten zijn met een vertraging afgerond, veroorzaakt door de rollen / financiële herallocaties binnen het project in het begin van 2011. Deze kleine vertragingen hebben geen noemenswaardige consequenties gehad voor de uitvoering van het project.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The aging society, beside other challenges, will yield an increasing number of people with chronic progressive diseases, such as Alzheimer’s Disease and Parkinson’s Disease. Presently, the large majority of those people are living in their own home, supported by family carers. About 30% lives in care facilities. The percentage of elderly people with chronic diseases living in the community will further increase in the coming decades, because of the expected shortage of facilities where nursing home care is offered. As a consequence the burden on family carers, as well as the workload of professional care providers, will increase extensively. Taken into account the expected shortage of professional caregivers and the rising costs of general health care in the coming decades, because of the aging society, it is obvious that it cannot be guaranteed that elderly persons with chronic diseases can be provided the personal care and assistance they need. If no measures are taken to find solutions for the anticipated problems, the quality of life of elderly persons with progressive chronic diseases and their (in)formal caregivers will be seriously threatened.

 

The objective of ROSETTA is to help community dwelling people with progressive chronic disabilities, such as Alzheimer’s Disease and Parkinson’s Disease, to retain their autonomy and quality of life as much as possible and to support their (in)formal caregivers by developing and providing an ICT system that offers activity guidance and awareness services for independent living. The proposed system has different functionalities. Firstly it monitors the activities of the elderly person by means of multiple and different sensors. Most of them are unobtrusive, i.e., they are not worn on the body. The monitored activities are assessed in relation to the individual’s typical behaviour. Unexpected/deviant (in)activity will generate an alarm, which is forwarded to the caregiver. A broad variety of information, including the health record and a model of medical expertise, will be incorporated in the situation assessment. In acute emergency cases, the system will generate an alarm. In addition to the use of the information to support care management, the system will support the elderly person directly in carrying out his or her daily activities. For example, at night the system can provide automatically guidance lights, thus preventing falls, and if the system recognizes difficulties with certain activity it will provide activity support by giving information on the next steps to be taken. In this way the system will enable elderly people with progressive chronical disabilities to stay in their own home for a longer period in a secure manner. It is expected that the proposed solution also reduces the burden of the caregiver by diminishing the need for continuous and direct observation of the elderly person, 24 hours a day: This will contribute to the quality of life of the caregiver as well.

 

The ROSETTA system will be pretested and consequently evaluated in field trials with users (elderly people with dementia and/or Parkinson’s Disease and their (in)formal carers) in three countries: Belgium, The Netherlands and Germany. The evaluation will focus on the user friendliness and usefulness of the system, as well as on the impact of the system on the autonomy, quality of life and delay of nursing home admission of the elderly people with chronic disabilities and the burden and feelings of competence of their informal caregivers. A business model will be developed to implement the developed ROSETTA system in regular care arrangements for elderly people with progressive chronic disabilities.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website