Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het MyGuardian platform is ontworpen om senioren met een milde vorm van dementie (MCI), hun mantelzorgers en de betrokken professionele verpleegkundigen te ondersteunen. Een mobiele applicatie is ontwikkeld voor de senioren; de applicatie wordt gebruikt voor GPS-gebaseerde lokalisatie, en met de applicatie kunnen de senioren makkelijk om hulp vragen. Een web-applicatie (ook verkrijgbaar als mobiele applicatie) is ontwikkeld voor informele en professionele zorgverleners; met de applicatie kunnen verzorgers de huidige situatie inzien, en kunnen zorgverleners gemakkelijk onderling communiceren en coördineren.

 

Het MyGuardian go-to-market-model is een business-to-business-model, gericht op zorgorganisaties. De twee belangrijkste USP’s zijn:

(1) Een eigen sociaal samenwerkingsplatform gericht op de senior en haar cirkel van formele en informele zorgverleners, waarmee de coördinatie en communicatie wordt versterkt. Het verlicht de werklast van de formele zorgverleners en vermindert de kosten voor de gebruiker, de familie en derden.

(2) De geo-fencing functies bieden een hoge mate van nauwkeurigheid, en er kunnen zones met elke gewenste vorm worden aangemaakt. En nog belangrijker, MyGuardian kan risicovolle situaties detecteren op basis van specifieke gedragingen in specifieke zones. De herkenning gaat dus veel verder dan de 'verboden' zones zoals bestaande oplossingen deze aanbieden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het MyGuardian project heeft geresulteerd in een prototype oplossing die bestaat uit:

(1) Senioren applicatie: een eenvoudig te gebruiken mobiele applicatie voor senioren met MCI die hen in staat stelt om te communiceren met zorgverleners door middel van spraak en vooraf gedefinieerde berichten;

(2) Zorgverlener app: een tweevoudige (web en mobiele) applicatie voor informele en professionele zorgverleners, die een dynamische en naadloze verdeling van zorgtaken en verantwoordelijkheden tussen informele en professionele zorgverleners mogelijk maakt. Middels inzicht-op-afstand biedt de applicatie inzicht in de actuele situatie van de senior, en worden risicovolle situaties zichtbaar gemaakt. In geval van incidenten, bijvoorbeeld een valincident, kunnen zorgverleners met de applicatie snel onderling afstemmen, en communiceren met de senior.

 

MyGuardian speelt in op de behoefte van senioren met MCI om autonome mobiliteit te behouden of te verhogen, en draagt bij aan het wegnemen van barrières. De verbeterde mobiliteit leidt tot een verbetering van de lichamelijke gezondheid, het welzijn en sociale leven van senior met MCI. Daarnaast draagt MyGuardian bij aan het welzijn van de zorgverleners (bijvoorbeeld familie en vrienden) door te zorgen voor hun gemoedsrust, en door hen op de hoogte te houden van risicovolle situaties rond de senior. Tot slot draagt de MyGuardian oplossing bij aan efficiënte communicatie en coördinatie tussen de informele en professionele zorgverleners.

 

Het project heeft geresulteerd in 24 wetenschappelijke publicaties en 26 deliverables. Meer informatie is te vinden op de website van het project: www.myguardian-project.eu.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

MyGuardian beoogt de veilige mobiliteit van licht dementerende ouderen door een combinatie van locatiebepaling, onveiligheidssignalering en de ondersteuning van oriëntatie, communicatie met de oudere, communicatie tussen (mantel-)zorgverleners. In het eerste jaar worden de gebruikerswensen en -eisen onderzocht. Het tweede jaar is gericht op het ontwerp van de diverse techniesche modules die leiden tot een prototype van MyGuardian. In jaar 3 zal het prototype in de praktijk getest gaan worden.

 

De geïnventariseerde gebruikerseisen vanuit het eerste projectjaar zijn benut om een eerste prototype te realiseren. In het komende projectjaar zal op basis van drie testrondes met eindgebruikers een definitief prototype ontwikkeld worden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het tweede jaar is gebouwd aan een aantal technische modules die vervolgens zijn samengesteld tot een eerste prototype voor de eindgebruikers:

- een mobiele applicatie voor de oudere (locatiebepaling en communicatie), nu nog werkend op een smartphone.

- een applicatie (mobiel en webportal) voor de zorgverleners, werkend op een smartphone, tablet of PC.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Many elderly people with a mild cognitive impairment experience barriers towards moving around in outdoor   environments.   Many   barriers   are   caused   by   worries:   “How   can   I   be   sure   to   find   my   way?”,   “What  happens  when  I  get  lost?”,  “What  if  I  suddenly fall ill or need help?”.  Similar  questions  are   posed by  the  caregivers:  “Where  is  he/she  now?”,  “Does  he/she  need  help?”,  “Can  I  be  sure  he/she  is   going  to  get  back  home?”,  “Is  it  safe  to  let  him/her  go  outside  alone?”

 

The MyGuardian project aims to facilitate safe and secure mobility of seniors with mild cognitive impairments while preserving their autonomy and dignity, and thereby enable seniors to increase their mobility (while increasing their self-confidence) and consequently to take part in the self-serve society. By removing the barriers towards autonomous mobility, MyGuardian ultimately improves

physical health, wellbeing, and social life of seniors. At the same time, MyGuardian improves wellbeing and efficiency of voluntary caregivers (e.g., family and friends) by ensuring their peace of mind and keeping them informed when the senior is experiencing confusion states and risk situations when out and about, and improves efficiency of professional caregivers by providing them with up-to-date information and by supporting coordination of their care efforts. Third, MyGuardian enables new business models for professional caregivers by enabling them to assist voluntary caregivers and to step in when needed.

 

The main goals to be achieved in MyGuardian are:

* Enable easy-to-use & rich communication between the mobile senior and the caregivers

* Remote tracking & assistance

* Enable coordination between caregivers

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website