Projectomschrijving

Wie langer zelfstandig thuis wil blijven wonen, hecht waarde aan veiligheid, mobiliteit en gezondheid. Maar minstens zo belangrijk zijn sociale contacten en welbevinden. Empowerment van ouderen vraagt om goede communicatie met familie, vrienden en hulpverleners. Geeft een digitale wegwijzer iedereen de kans om zorgeloos thuis te blijven wonen zolang dat verantwoord is?

Hoe het werkt

ZoDichtbij test in een living-lab (een proeftuin) een online platform dat de verbinding legt tussen overheid en burger, zowel online als offline. Daarbij staat de burger centraal, samen met eventuele vrijwilligers en mantelzorgers. In de proeftuin werken diverse organisaties samen aan een prototype voor het uiteindelijke platform. Ze zetten onderzoek uit en doen ervaring op met wat nodig is om burgers zo lang mogelijk comfortabel en zelfstandig te laten thuiswonen. Het concept wordt getoetst in Alkmaar, Leiden, Rotterdam, Delft en Midden-Delfland.

Voor wie

Ouderen (en mensen met een beperking) die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen, en hun netwerk van familieleden en zorgverleners.

Wat het oplevert

ZoDichtbij-gebruikers profiteren van producten en diensten rond wonen, zorg en welzijn en leggen contacten in hun directe omgeving. Zo kunnen ze langer zelfstandig thuis blijven wonen, waarbij hun veiligheid, mobiliteit en gezondheid niet in het gedrang komen. ZoDichtbij zet in op kwaliteit van leven. Dat begint bij goede preventie en vitaliteit, maar strekt zich uit naar sociale inclusie en mobiliteit. De proeftuin is verbonden met een Smart Living-promotieonderzoek aan de TU Delft, waarin de behoeften van gebruikers centraal staan.

ZoDichtbij is een zogeheten VIMP-project (Verspreidings- en Implementatie Impuls) in vervolg op het project Care@Home. Zie ook www.zonmw.nl/careathomeen www.zonmw.nl/zodichtbij.

Publicaties

Zo-Dichtbij, het digitale kluisje (AAL-magazine)

Zo-Dichtbij is een ‘digitaal kluisje’, een app waarmee mensen gegevens over zichzelf kunnen opslaan. Die gegevens kunnen ze delen met zorgverleners of andere mensen voor wie dat handig is. Met wie ze dat doen bepalen mensen zelf. Wally Keijzer van Zo-Dichtbij vertelt hoe het idee voor het ‘kluisje’ is ontstaan. Karin van den Ende, wijkverpleegkundige bij Pieter van Foreest, vertelt hoe ze het digitale kluisje willen inzetten om meer tijd over te houden voor de mensen zelf.

Naar het magazine

Blogreeks: van idee tot implementatie

Het idee voor een digitale innovatie is zo geboren. Maar zo’n hulpmiddel een plek geven in de praktijk, dat is alles behalve eenvoudig. In een blogreeks volgen we Zo-Dichtbij, het bedrijf achter een digitale kluis waarin ouderen hun relevante sociale- en zorggegevens kunnen opslaan. We nemen je mee in hun reis van idee tot implementatie. Tegen welke obstakels liepen ze aan, en hoe overwonnen ze die?

De blogreeks loopt vanaf juni 2021. Iedere maand verschijnt er een nieuwe blog in dit overzicht.

Naar de blogreeks
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website