Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De zorg aan ouderen met terugkerende stemmingsproblematiek steunt op zelfredzaamheid én tijdige opschaling van zorg. De balans tussen deze twee uitgangspunten kan beter. In het eCare@Home project, een Europees AAL project, ontwikkelenen en onderzoeken we hoe moderne communicatiemiddelen daarbij kunnen helpen. Het project richt zich op ouderen met een bipolaire of recidiverende depressieve stoornis, hun naastbetrokkenen (partner, kinderen) en hun hulpverleners in de GGZ (psychiaters, maatschappelijk werkers, psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen).

 

eCare@Home is een ICT-platform dat patiënten, betrokkenen en hulpverleners ondersteunt via websites en mobiele toepassingen. Het doel is om zoveel mogelijk te ‘ontzorgen’: patiënten ontvangen een homePad, een gebruiksvriendelijke tabletcomputer met toepassingen gericht op eigen regie, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Deze tablet wordt gebruikt voor online contact tussen de patiënt, betrokkenen en hulpverleners, waardoor het eenvoudiger wordt om zelfmanagement te ondersteunen en opschaling van zorg te vragen, te adviseren en te bieden. Dit vergroot naar verwachting de doelmatigheid van de behandeling. De haalbaarheid en werkzaamheid van implementatie van het platform in de reguliere zorg wordt onderzocht in een pilotstudie onder ouderen met recidiverende stemmingsklachten (bipolaire stoornis of terugkerende depressieve episodes) bij GGZ Ingeest, een tweedelijns GGZ-instelling in Amsterdam.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten (NL)

 

Het eCare@Home platform is ontwikkeld in nauw overleg met relevante doelgroepen. Middels interviews met patiënten, behandelaren en naastbetrokkenen is vastgesteld hoe en waarin het platform hen het beste kan ondersteunen. De interviews zijn in een aantal ronden gehouden, waarin na elke ronde het pakket van eisen aan het platform is aangepast. Op basis van deze eisen zijn gedetailleerde illustraties gemaakt van de gebruikersinterface van het voorgestelde systeem, die ook weer via feedbackronden zijn verbeterd. Het pakket van eisen en de illustraties zijn vervolgens overgedragen aan de programmeurs. Het platform wordt getest in 2015 met behulp van een haalbaarheidsstudie onder patiënten en behandelaren van GGZ InGeest Amsterdam.

 

Het project beoogt een verbetering in zowel de zelfredzaamheid als in de noodzakelijke opschaling van de zorg. De verwachting is dat deze de doelmatigheid van de behandeling vergroten. Gegeven de hoge prevalentie van terugkerende stemmingsproblematiek onder ouderen kan dit mogelijk tot een substantiële vermindering van zorgkosten kan leiden. Een verkenning van dit aspect wordt meegenomen in de haalbaarheidsstudie. Invoering van het systeem zal vervolgens aan de hand van deze studie worden overwogen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

The eCare@home project aims to support elderly people with and without mental health problems, to live as long as possible independently at home and to improve their daily functioning and mental well being. The project facilitates the care capacities of their informal care network and as well as of their professional care network. eCare@home enables a stepped and seamless care strategy, starting with mental well being promotion to non-obtrusive self-management support and more intensive forms of support and organisation of informal care and formal when the situation of the elderly person deteriorates. eCare@home faciliates social contacts and activities with family, friends and the community. It also acquaintance the elderly with eCare@home in an easy manner at an early stage. Thus if a need for more intensive mental care occurs, a smooth transition to the involvement of informal care givers is enabled. Should a need for more specialist care occur subsequently eCare@home also enables and facilitate this type of care. eCare@home is based upon a tailor made approach and an innovative way of organising different levels of care from a patient’s and informal carer’s perspective. The project enables to connect the partners (e.g. elderly, informal care givers and professionals) with a wide array of services. eCare@home targets different types of easy accessible and under certain circumstances automatic care services making daily life easier and safer for elderly, in particular for elderly with mental disorders.

 

The eCare@home platform is based upon an existing platform that has been developed and tested by HOAS, the overall project leader of this AAL project. In our project the existing platform will be redesigned to the specific needs of the elderly, the Dutch inGeest professional setting and the informal carers of the elderly. This redesign process will be end user centred and conducted by close collaboration between the technical partner (HOAS, Norway), the design partner ALLOY (UK), the professional partner (inGeest, NL) and the research partner (VUA, NL) and all end users involved. We will make use of a rapid prototyping and iterative developmental process. Subsequently the prototype will be alpha tested for it’s proper functioning. This will be done in = a simulated lab setting as in the real world by real world users. Next, eCare@home will be implemented at inGeest. inGeest will work with the system for twelve months among elderly patients (50), informal carers (50) and professionals (10-15). VUA will evaluate the usability, feasibility and impact of eCare@home among the elderly, informal carers and professionals. Results will be used to improve the quality and future implementation potentials of eCare@home from the perspective of all stakeholders concerned.

 

For a more detailed overview of the project, see the full blown AAL proposal.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website