Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ouderen hebben vaak te maken met een beperkte mobiliteit en zijn daardoor aan huis gebonden. Hun kinderen hebben een eigen leven opgebouwd en wonen vaak op afstand. Hierdoor komt sociale isolatie en eenzaamheid veel voor onder ouderen. Gebrek aan sociale interactie met hun omgeving en het ontbreken van prikkels kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen, waaronder depressie.

 

Het project ALICE is bedoeld om deze problemen tegen te gaan. De basis van ALICE is een Set-Top Box, welke op de televisie van de oudere wordt aangesloten. Dit maakt het mogelijk om de televisie te gebruiken als communicatiemiddel en zo op eenvoudige wijze contact te houden met familie, vrienden en eventueel de zorgverlener. Dit geeft een extra contactmoment waardoor ouderen zich minder eenzaam hoeven voelen. Naast beeldbellen via de televisie biedt ALICE ook een aantal sociale diensten zoals het delen van foto's, het versturen van ansicht kaarten, gebruik van Facebook, spellen en een nieuws- en informatiepagina voor buurthuizen en residentiële complexen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het ALICE Project heeft in totaal 2 jaar geduurd en is eind februari 2012 succesvol afgerond. Tijdens het project zijn 100 Set-Top Boxen geïnstalleerd bij de deelnemers aan de pilot, cliënten van thuiszorg organisatie en projectpartner ‘Mens en Zorg’ in Smilde. Deze hebben het ALICE systeem gedurende 10 maanden intensief gebruikt en feedback gegeven over de aangeboden diensten.

 

De belangrijkste uitkomsten van het ALICE project zijn de volgende:

 

- Ouderen zijn zeer gecharmeerd van de mogelijkheden van beeldbellen. Dit is een dienst welke de levenskwaliteit van ouderen rechtstreeks verhoogt.

- De sociale diensten van ALICE worden gezien als leuk, maar niet als essentieel. De enige essentiële dienst is die van een alarmknop.

- Het ALICE systeem had te veel technische mankementen. Een commerciële versie van het product is pas mogelijk wanneer deze zijn opgelost.

 

Op basis van de uitkomsten van het ALICE project wordt een nieuwe versie van de Set-Top Box ontwikkeld. Deze zal eind 2012 gereed zijn en op de markt komen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De afkorting ALICE staat voor “Advanced Lifestyle Improvement system & new Communication Experience”. Het hoofddoel van het ALICE project is het verhogen van de levensstandaard van oudere mensen in de omgeving van hun eigen huis. Om dit doel te bewerktelligen is er een Set-Top Box (STB) ontwikkeld welke rechtstreeks wordt aangesloten op een televisie. Deze STB heeft 2 toepassingen:

 

1) Beeldbellen

2) Applicaties tegen sociale isolatie

 

De toepassingen van de Set-Top Box worden getest in een pilot waar ongeveer 100 oudere mensen aan meedoen. De Pilot zal 8 maanden duren en loopt van 1 maart 2011 tot 31 oktober 2011. Tijdens deze pilot zullen verschillende toepassingen worden aangeboden op de STB met als doel uit te zoeken welke applicaties daadwerkelijk toegevoegde waarde bieden aan de deelnemers. De uitkomsten van de pilot worden gebruikt voor het ontwikkelen van een business case voor het commercieel gebruik van de Set-Top Box.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De ALICE Set-Top Box is geinstalleerd bij 20 clienten in het noorden van Nederland (Groningen, Drenthe en Friesland). Met deze 20 clienten is op 17 januari 2011 begonnen met een pre-pilot, welke 3 weken heeft geduurd. Bij de pre-pilot zijn de clienten dagelijks gebeld door de thuiszorginstelling “Mens en Zorg”. Daarnaast is de clienten gevraagd om het ALICE systeem actief te gebruiken om contact te onderhouden met hun familieleden en vrienden.

 

De belangrijkste uitkomsten zijn de volgende:

 

1) Oudere mensen zijn erg enthousiast over beeldbellen en de applicaties die worden aangeboden

2) De installatie van de kastjes heeft meer moeite gekost dan was verwacht

3) Sommige clienten zijn minder geschikt voor deelname aan dergelijke projecten aangezien permanente bijscholing nodig is. Meestal zijn dit de echt oude clienten.

4) Deelname aan een proefproject geeft oudere mensen een doel

 

Samengevat kan gesteld worden dat de eerste reacties positief zijn, maar dat het systeem nog niet optimaal werkt. Voor de verdere uitrol van de pilot zal hier aandacht aan besteed moeten worden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Elderly people have limited mobility and are often bound to their home, many times being geographically separated from their friends and family. They often lose connection to their beloved ones and friends, becoming socially isolated and lonely. This situation still bears an unsolved dilemma for Europe‟s society. However, the key determinant of quality of life at any age is social engagement as impaired social engagement is linked with health problems including depression and suicide.1

The overall objective of ALICE is therefore to support the quality of life, well-being, social interaction and connectivity of elderly people in their home environments. The challenge addressed within ALICE is to prepare these elder years to become acceptable, meaningful and socially enjoyable.

ALICE will research, develop and integrate a set of ICT based services into the existing TV set, allowing elderly people to enjoy experiences of communication and social interaction based on ICT. By doing this, ALICE will lead the way for elderly people to distantly share moments of enjoyment, laughter and fun in a similar way as they were together face-to-face.

The objectives are summarized as follows:

O1: To investigate current communication practices of elderly people.

O2: To simplify electronic communication based on novel and existing technology in fields like TV and video conferencing.

O3: To optimise visual user interfaces and related input devices for use by elderly people

O4: To develop, test and comprehensively evaluate pilot Web applications, focusing on social networking and “togetherness”.

O5: To investigate business issues in order to guarantee maximum commercial impact of the research results.

 

Activities

ALICE will develop products and services, supporting the quality of live, well-being, social interaction and connectivity of elderly people in their own home environments. ALICE will define and test the services in close co-operation with the primary target group and finally evaluate them in a large-scale pilot phase.

The proposed communication facilities and access to social networks will effectively and efficiently support the social interaction of elderly people with their families, friends, neighbours and care organisations. To achieve this, ALICE will investigate successful concepts of ICT enabled social interaction closely together with the primary target group. A user-centred iterative design approach will ensure that the needs of the users remain central to the project. Comprehensive evaluations will make sure that the developed technology meets the requirements and thus also cause a future commercial impact.

The central part, around which ALICE will be developed, is a fit for purpose set-top box (STB) directly connected to an existing TV set. This STB integrates a video camera and microphone for communication as well as computing resources for specific applications (e.g. a customised Web browser, etc.). It is equipped with a simple remote control for interactions within the applications and has a broadband connection to a service provider, both for video communications and Web access.

One specific challenge in ALICE is to develop an on screen intuitive user interface with a related easy-to-use input device (remote control), which allows very simple and easy navigation and control within the offered applications and services. Together they will provide simple to use screen-to-screen communication between participants, but also simplified access to Web resources with a built-in Web browser.

 

The finished product will also offer services like personal alarming systems or personal health monitoring devices. In addition, we will research possibilities for the integration of new home sensors that may also permit new Personal Area Networks communications, Personal Medical devices and Continua Health Alliance guidelines, and Environmental sensors and telemonitoring features.

The evaluation phase will take place in a pilot installation in the Netherlands, where some 100 households with elderly people will be equipped with the prototype system. An elderly care organisation (Ina Koning Verzorging) will select the households and parent them throughout the whole project.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website