Projectomschrijving

AgeWell – Coaching van (pre-)pensionados

Op weg naar het pensioen vragen veel ouderen zich af wat ze na hun werkzame leven kunnen bloijven doen. Vaak hebben ze behoefte aan goede ondersteuning in de periode voorafgaand aan het pensioen. Ook bestaat er een behoefte bij werknemers en werkgevers om de samenwerking tussen verschillende generaties optimaal te benutten.

Hoe het werkt

AgeWell ontwikkelt een virtuele coach die oudere werknemers in hun gang naar hun pensioen ondersteunt en assisteert in het inrichten van een gezond en betekenisvol leven daarna. De virtuele coach wordt ontwikkeld in de vorm van een avatar of sociale robot. Bij de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van theorieën op het gebied van positieve psychologie in combinatie met innovatieve methoden om emoties te herkennen en te uiten. Spraakherkenningssoftware maakt een nieuwe manier van interactie, motivatie en informatieverstrekking mogelijk.

Wat het oplevert

Een coach helpt ouderen door de transformatie van een werkzaam leven naar een actief leven na het pensioen. Gepensioneerden kunnen een belangrijke rol maatschappelijke rol spelen, mits ze de juiste keuze maken wat betreft invulling van hun tijd, doel en activiteiten waar ze zich mee bezig houden. Een virtuele coach kan ook op een breder gebied een plek krijgen, bijvoorbeeld ouderen en zingeving, ouderen en vriendschap, et cetera.

Voor wie

Voor ouderen die zich goed willen voorbereiden op een actief leven na hun pensioen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website