Subsidierondes

Jaarlijks wordt binnen het AAL-porgramma één subsidieronde opengesteld. In AAL 1 hebben 6 subsidierondes plaatsgevonden met als thema’s de bevordering van:

 1.     Preventie & management van chronische aandoeningen van ouderen
 2.     Sociale interactie van ouderen
 3.     Zelfstandigheid en participatie in de ‘self-serve-society’ van ouderen
 4.     Mobiliteit van ouderen
 5.     (Self)management van Activities of Daily Life (ADL) en ondersteuning mantelzorg
 6.     Occupation in life

Kenmerken van internationale AAL-projecten:

 •     Betrokkenheid van eindgebruikers
 •     Betrokkenheid van middelgrote en kleine ondernemingen (MKB)
 •     Een ‘time to market’ van maximaal 2 tot 3 jaar na afloop van het project
 •     Projectduur van 12 tot maximaal 36 maanden
 •     Subsidieomvang per project maximaal € 3 miljoen; totale budgetomvang circa € 1-7 miljoen

Indieningsprocedure

De AAL indieningsprocedure kent 2 fases: een centrale internationale fase en een nationale fase. In de eerste, centrale fase dienen internationale consortia een gezamenlijk projectvoorstel in via het centrale AAL elektronische invoersysteem. De ingediende projecten worden door internationale teams van experts beoordeeld; vervolgens wordt een selectie gemaakt op basis van kwaliteit en beschikbaar budget. Nederlandse partners van geselecteerde projecten worden in de tweede, nationale, fase door ZonMw uitgenodigd tot het indienen van een subsidieaanvraag voor de Nederlandse partners van het project in ZonMw Projectnet. Alle informatie over de inhoud van de subsidieronde en het opstellen van een internationaal projectvoorstel vindt u op de Europese AAL website. De voertaal binnen AAL is Engels.

Gehonoreerde projecten

In totaal zijn/worden er in 6 calls circa 150 projecten gefinancierd, waarvan 47 met Nederlandse partners. Op de Europese AAL website vindt u de samenvattingen van álle gehonoreerde AAL projecten. Op de AAL projectenpagina van ZonMw vindt u samenvattingen en flyers van de AAL projecten waaraan één of meer Nederlandse partners meewerken.

5e subsidieronde: ICT based solutions for (self)management of daily life activities of older adults at home
De deadeline van de 5e subsidieronde was 9 mei 2012.

4e subsidieronde: ICT-based solutions for advancement of older person’s mobility
Er zijn 106 projectvoorstellen ingediend, waarvan 41 met Nederlandse partners. Geselecteerde projecten gaan in 2012 van start. De daadwerkelijke start van een project is afhankelijk van de snelheid waarmee alle betrokken landen hun nationale procedures hebben afgerond. Hierdoor lopen de startdata van projecten uit een subsidieronde nogal uiteen.

3e subsidieronde: ICT-based services for advancement of older persons’ independence and participation in the ‘self-serve’ society
Opbrengst: ruim 20 projecten opgeleverd, waarvan 6 met Nederlandse partners (2x Nederlandse coördinator): 

 • 2PCS: Personal Protection and Caring System
 • AALuis: Ambient Assisted Living User Interfaces
 • ALFA: Active Living for Alzheimer Patients
 • Care@Home: CARE services advancing the social interaction, health wellness and wellbeing of elderly people AT HOME
 • FOOD: Framework for Optimizing the prOcess of feeDing
 • STIMULATE: Sustainable e-Mobility Services for Elderly People

In deze projecten wordt een grote variëteit aan diensten ontwikkeld zoals op het gebied van online bankieren, winkelen, voeding/eten klaarmaken en mobiliteit.

2e subsidieronde: ICT based solutions for the advancement of social interaction of elderly people
Opbrengst: 32 projecten, waarvan 8 met Nederlandse partners (4x Nederlandse coördinator): 

 • ALICE: Advanced Lifestyle Improvement system & new Communication Experience
 • Co-LIVING: Virtual Collaborative Social Living Community for Elderly
 • CVN: Connected Vitality, the Personal Telepresence Network
 • E2C: Express to Connect
 • HOMEdotOLD: HOME services aDvancing the sOcial inTeractiOn of eLDerly people
 • TAO Communitiy & collaboration: Third Age Online
 • WeCare 2.0
 • V2Me: Interventiestudie in Nederland: Eenzaamheid en sociaal netwerkverbetering via ICT bij ouderen

In deze projecten worden, samen met ouderen, diensten ontwikkeld op het gebied van social media, communities, netwerken, telepresence, groeps-videocommunicatie, online inzet knowhow/ervaring en onderlinge zorg/ondersteuning.1e subsidieronde: ICT based solutions for the prevention and management of chronic conditions of elderly people

1e subsidieronde: ICT based solutions for the prevention and management of chronic conditions of elderly people
Opbrengst: 25 projecten, waarvan 5 met Nederlandse partners (3 met een Nederlandse coördinator): 

 • A2E2: Adaptive Ambient Empowerment of the Elderly
 • CCE: Connected Care for Elderly Persons Suffering from Dementia
 • Happy ageing: A home based approach to the years of Ageing
 • IS-active
 • ROSETTA: Guidance and Awareness Services for Independent Living

In deze projecten wordt met behulp van verschillende technologieën de gezondheidssituatie van ouderen met verschillende aandoeningen of afstand gemonitord, feedback gegeven, ondersteuning geboden, alarm geslagen of (informele) zorg verleend.

In 2010/2011 is bij deze projecten een midterm review gehouden met (zeer) goede beoordelingen. De meeste projecten uit deze subsidieronde zitten nu in de fase van pilots met de ontwikkelde systemen bij ouderen thuis of in een zorginstelling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website