Projecten

Rosetta implementatie

Afgerond (december 2014 - juni 2017)

Sensara: biedt ouderen veiligheid met behoud van privacy Mede door de vergrijzing zijn er steeds meer kwetsbare ouderen. Zij willen graag hun autonomie en kwaliteit van leven zoveel mogelijk behouden. ICT-systemen kunnen ouderen en mantelzorgers ondersteunen bij het zelfstandig blijven wonen. Zorgorganisaties op hun beurt willen bewoners zonder veel zorgstress kunnen bijstaan. Denk aan opties...

Bekijk dit project

Image Guided Orientation and Navigation System for Blind and Visually Impaired People

Afgerond (september 2012 - juni 2018)

IMAGO: verbetert de mobiliteit bij visuele beperkingen Sociale en economische participatie is een groot probleem voor mensen met een visuele beperking. Zelfstandige mobiliteit is hierbij een belangrijke factor. De ondersteuning van die mobiliteit is in de afgelopen honderd jaar – na de introductie van de geleidehond of de wit-rode taststok – nauwelijks verbeterd. Moderne beeld- en...

Bekijk dit project

Is-active

Afgerond (april 2009 - augustus 2012)

IS-Active: helpt ouderen hun aandoening beter te managen Mensen met COPD (of een andere chronische aandoening) kunnen deze managen met hulp van lichamelijke oefeningen, speciaal aangepast aan iemands specifieke situatie. Daarvoor moeten ouderen zelf hun aandoening kunnen monitoren en direct adequate feedback krijgen over hun bewegingsactiviteiten. Dat biedt inzicht in de effecten van een betere...

Bekijk dit project

LetItFlow

Afgerond (september 2014 - mei 2019)

LetItFLOW: leert oudere verpleegkundigen omgaan met vernieuwingen Oudere werknemers ervaren soms problemen bij de introductie van nieuwe apparaten, procedures of werkwijzen. Dat kan leiden tot een slechtere motivatie en een lagere arbeidsproductiviteit. In het geval van verpleegkundigen ontstaan daardoor mogelijk fouten die patiënten in gevaar brengen. Intelligente tools kunnen oudere werknemers...

Bekijk dit project

MOBILE.OLD Residential & outdoor services advancing the mobility of older persons´ mobility

Afgerond (juni 2012 - mei 2014)

MOBILE.OLD: helpt ouderen eropuit te blijven gaan Het uitstippelen van een reisroute, het kopen van een treinkaartje of het gebruiken van een navigatiesysteem vereisen vaak goede technische vaardigheden. Dit bemoeilijkt voor ouderen de toegang tot deze diensten. Ook de angst om te verdwalen of te vallen verhoogt de drempel om eropuit te gaan. Gerichte ondersteuning kan stimulerend werken. Hoe...

Bekijk dit project

MYGUARDIAN: A Pervasive Guardian for Elderly with Mild Cognitive Impairments

Afgerond (mei 2012 - januari 2016)

MyGuardian: ondersteunt mobiliteit bij milde cognitieve beperkingen Ouderen met een milde cognitieve stoornis voelen zich vaak beperkt in de mogelijkheden om zich buitenshuis te bewegen. Ze zijn bang te verdwalen en weten niet wat te doen als ze plotseling hulp nodig zouden hebben. Zorgverleners hebben twijfels of het wel veilig is om de persoon in kwestie naar buiten te laten gaan. Hoe het...

Bekijk dit project

Navigation Support for Older Travellers with Memory Decline (NavMem)

Afgerond (oktober 2012 - mei 2017)

NavMem: helpt ouderen zelf te kunnen blijven navigeren Ouderen kunnen door cognitieve beperkingen moeite hebben om ergens naartoe te navigeren. Door een beroerte of beginnende dementie kan hun oriëntatievermogen zijn aangetast. Zij – en hun naasten – hebben behoefte aan een hulpmiddel dat het vertrouwen geeft dat ze niet zullen verdwalen. Zonder dat ze de regie daarbij uit handen hoeven te geven....

Bekijk dit project

OAS in wijksteunpunten

Afgerond (december 2014 - juni 2018)

OAS: maakt thuiswonende ouderen sociaal actief in de wijk Een wijksteunpunt geeft een buurt een positieve impuls; de onderlinge betrokkenheid groeit en de leefbaarheid neemt toe, vooral voor ouderen. Ouderen die (alleen) thuis wonen zijn vaak sociaal minder actief, waardoor vereenzaming dreigt. Door het ontmoeten van andere mensen blijven ze onderdeel van de samenleving. Hoe het werkt In dit...

Bekijk dit project

Optimizing the Workplace of ELderly Laborers: BE IN Good health! (wellbeing)

Afgerond (juni 2014 - juni 2018)

Wellbeing: houdt werknemers boven de 50 langer vitaal Veel werknemers zitten dagelijks uren achter hun bureau. Voor jongere medewerkers levert dat meestal weinig fysieke klachten op. Maar bij 50-plussers kan de combinatie van niet-ergonomisch ontworpen werkplekken, verkeerde voeding en weinig lichaamsbeweging tot problemen leiden. Dat heeft een negatief effect op de kwaliteit van leven en hun...

Bekijk dit project

PEARL - Platform for Ergonomic and motivating, ict-based Agefriendly woRkpLaces

Afgerond (juni 2014 - juni 2017)

PEARL: werkt aan een leeftijdsvriendelijke werkomgeving Het ontwikkelen van leeftijdsvriendelijke werkomgevingen is een belangrijke uitdaging in tijden van vergrijzing en ontgroening. Dit kan bijvoorbeeld door een andere structurering van het werk, een ergonomisch ontwerp van de werkomgeving, en systemen die oudere werknemers faciliteren in hun dagelijkse taken. Ook toepassingen voor cognitieve...

Bekijk dit project

Personal Protection and Caring System (2PCS)

Afgerond (augustus 2011 - april 2014)

2PCS: zorgt voor veiligheid en rust bij beginnende dementie Ouderen met dementie willen vaak zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen. Ook als ze door verminderde cognitieve vermogens angstiger worden om zelfstandig te blijven functioneren. Technische oplossingen maken zorg-op-afstand voor deze groep mogelijk. Dat helpt hen om een volwaardig deelnemer aan de samenleving te blijven. ...

Bekijk dit project

ProMe: PROfessional InterGenerational Cooperation & Mentoring

Afgerond (april 2014 - juni 2018)

ProMe: laat ouderen hun ervaring doorgeven aan jongere werkenden Veel mensen die met pensioen gaan zijn goed opgeleid, hebben de nodige ervaring opgedaan en zien het eigenlijk niet zitten om thuis niks te doen. Ze zoeken naar een nieuwe invulling van hun tijd, het liefst met een bepaalde status en met mogelijkheden om waardering te krijgen. Ook na hun pensioen willen zij maatschappelijk blijven...

Bekijk dit project

ROSETTA Guidance and Awareness Services for Independent Living

Afgerond (juni 2009 - juni 2012)

ROSETTA: houdt ouderen met Parkinson of Alzheimer langer zelfstandig Voor ouderen met een progressieve chronische ziekte, zoals de ziekte van Alzheimer of Parkinson, vormen de toenemende kosten van de gezondheidszorg en het verwachte tekort aan professionele zorgverleners een ernstige bedreiging. ICT-systemen kunnen deze ouderen en hun mantelzorgers ondersteunen bij het zelfstandig blijven wonen...

Bekijk dit project

HOME services aDvancing the sOcial inTeractiOn of eLDerly people (HOMEdotOLD)

Afgerond (juli 2010 - juli 2012)

HOMEdotOLD: maakt ICT-gebruik gemakkelijk voor ouderen Veel ouderen hebben moeite met sociale media, terwijl deze voorzieningen eenzaamheid kunnen verminderen. Vaak is computerervaring noodzakelijk en computerprogramma’s zijn niet altijd even gebruiksvriendelijk. Zeker niet als je er niet mee bent opgegroeid. Sociale mediagebruik via een tv-toestel met een gewone afstandsbediening, is dan een...

Bekijk dit project

Safety for elderly in mobile activities through sensor-based services for Ambient-assisted LIvinG (SALIG ++)

Afgerond (juni 2013 - mei 2017)

SALIG++: biedt ouderen en mantelzorgers een veilig gevoel Doordat ouderen langer thuis blijven wonen, worden zelfzorg en mantelzorg steeds belangrijker. Om mantelzorgers te ontlasten, zijn nieuwe oplossingen nodig die ouderen ondersteunen in hun zorg voor zichzelf. En in toepassingen die de afstand tussen ouderen en mantelzorgers verkleinen. ICT kan thuiswonende ouderen ondersteunen en zo de...

Bekijk dit project

SeniorLudens; Serious Games dev. platform for older workforce training and intergenerational knowledge transfer

Afgerond (april 2014 - juni 2018)

SeniorLudens: oudere werknemers ontwikkelen serious games voor kennisoverdracht De ontwikkelingen op ICT-gebied gaan razendsnel. Als oudere werknemers niet goed kunnen omgaan met nieuwe systemen binnen de organisatie, gaat er veel zinvolle ervaring verloren. De kennisoverdracht naar jongere werknemers wordt er immers minder door, waardoor er gaten ontstaan in de kennis binnen het bedrijf. Hoe...

Bekijk dit project

Smart glove with intention detection and mechatronic finger actuation supporting elderly occupation (IronHand)

Afgerond (mei 2014 - juni 2018)

IronHand: ondersteunt bij verminderde handkracht Een goede handfunctie is van groot belang voor het uitvoeren van bijna alle taken in het dagelijks leven. Denk aan persoonlijke verzorging, vrijetijdsbesteding en werkgerelateerde activiteiten. Door ouderdom en het bijbehorende verlies van spiermassa kan de handkracht sterk afnemen. En soms komt het al op jongere leeftijd voor, bijvoorbeeld door...

Bekijk dit project

Social Networks for Older Adults to Promote an Active Life (SONOPA)

Afgerond (mei 2013 - mei 2017)

Met het ouder worden nemen vaak ook de lichamelijke klachten toe. Ook iemands sociale omgeving verandert, bijvoorbeeld omdat geliefde naasten wegvallen. Daardoor worden ouderen soms minder mobiel, waardoor het risico op sociaal isolement toeneemt. Eenzaamheid en inactiviteit kunnen de oorzaak zijn van lichamelijke en psychosociale gezondheidsproblemen. Hoe het werkt Met behulp van intelligente...

Bekijk dit project

STIMULATE. Sustainable e-Mobility Services for Elderly People

Afgerond (september 2011 - augustus 2013)

Dankzij moderne informatie- en communicatietechnologieën komen steeds meer op maat gemaakte services beschikbaar. Bijvoorbeeld om te reizen en zich te verplaatsen. Maar het gebruik van deze diensten lukt alleen als de potentiële gebruiker de technologie accepteert. Met name ouderen hebben soms moeite met moderne ICT en laten de bijpassende diensten dan links liggen. Hoe het werkt STIMULATE is...

Bekijk dit project

Supporting Hearing in Elderly Citizens (SHiEC)

Afgerond (mei 2014 - juni 2018)

SHiEC: traint ouderen in het beter gebruiken van een hoorimplantaat Slechthorendheid is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen, met vaak een grote impact op de kwaliteit van leven. Niet meer volledig kunnen deelnemen aan een gesprek geeft ouderen het gevoel geïsoleerd te raken van familie en geliefden. En van hun professionele of sociale omgeving. Hoe het werkt Soms kan...

Bekijk dit project

TAO Communitiy & collaboration

Afgerond (oktober 2010 - oktober 2013)

TAO: stimuleert ouderen hun kennis en expertise online in te zetten Steeds meer sociale interacties vinden online plaats. Kennis en expertise lenen zich goed voor online uitwisseling en samenwerking, denk aan Wikipedia. De input van 50-plussers is daarbij van meerwaarde. Maar juist deze groep maakt nog relatief weinig gebruik van de mogelijkheden. Daardoor blijven hun kennis en competenties...

Bekijk dit project

V2Me Interventiestudie in Nederland: Eenzaamheid en sociaal netwerkverbetering via ICT bij ouderen

Afgerond (mei 2010 - november 2013)

V2me: bestrijdt eenzaamheid bij ouderen met een virtuele coach Veel ouderen voelen zich eenzaam. Sociale participatie gaat dat gevoel tegen. ICT-oplossingen kunnen een rol spelen bij het verbeteren van de sociale participatie en zo bijdragen aan het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen. Bijvoorbeeld door hen te prikkelen tot interactie en hun sociale vaardigheden te verbeteren. Hoe het werkt ...

Bekijk dit project

VictoryaHome - a robot for integrated care@home and peace of mind of carers

Afgerond (april 2013 - mei 2017)

VictoryaHome: vergroot gemoedsrust bij naasten Mantelzorg wordt steeds belangrijker en veel mensen willen graag een steentje bijdragen aan de zorg voor hun naasten. Ze weten echter niet altijd goed hoe ze goed kunnen helpen, en vaak zijn ze ongerust. Een oplossing met een beeldverbinding maakt menselijk contact op afstand mogelijk. Tussen familieleden, maar ook met zorgverleners. Hoe het werkt ...

Bekijk dit project

Virtual Collaborative Social Living Community for Elderly (Co-LIVING)

Afgerond (oktober 2010 - oktober 2013)

Co-Living: houdt ouderen langer sociaal actief Ouderen die nog zelfstandig wonen, komen soms te weinig tussen de mensen. Als ze het grootste gedeelte van hun tijd alleen thuis doorbrengen, kunnen zij fysieke, psychologische en psychosociale problemen ontwikkelen. Ze bewegen te weinig, raken sociale contacten kwijt en dreigen verder te vereenzamen. ICT kan deze vicieuze cirkel helpen doorbreken. ...

Bekijk dit project

WeCare 2.0

Afgerond (februari 2010 - december 2012)

WeCare 2.0: maakt het ouderen makkelijker contacten te onderhouden Veel ouderen zijn door een ziekte of handicap beperkt in hun mobiliteit. Sociale netwerken kunnen deze groep helpen om zelfstandig te blijven en langer thuis te blijven wonen. ICT kan ervoor zorgen dat deze ouderen (nieuwe) netwerken weten op te bouwen. Zo kunnen zij eenzaamheid en sociaal isolement voorkomen. Hoe het werkt In...

Bekijk dit project

ZoDichtbij: Implementatie van een matchmaking platform voor zorgdiensten

Afgerond (mei 2015 - juli 2017)

ZoDichtbij: ondersteunt ouderen om comfortabel zelfstandig te blijven Maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheidszorg, energievoorziening, veiligheid komen in de woning samen met de behoefte aan comfort. Met behulp van ICT kan de woning steeds slimmer ingericht worden, zodat ouderen en mensen met een beperking langer in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen. Hoe het werkt ...

Bekijk dit project

CONFIDENCE, Mobility safeguarding assistance service with community functionality for people with dementia

Afgerond (juni 2012 - november 2015)

CONFIDENCE: biedt veiligheid bij beginnende dementie Ouderen met milde vormen van dementie hebben moeite zich onafhankelijk buitenshuis en binnenshuis te oriënteren. Als ze in de war raken en niet meer goed weten wat ze moeten doen, kan dat voor onrust zorgen. Ook bij hun familie of mantelzorgers. Monitoring op afstand, met goede communicatiemogelijkheden, is dan een uitkomst. Hoe het werkt ...

Bekijk dit project

A2E2 Adaptive Ambient Empowerment of the Elderly

Afgerond (april 2009 - mei 2013)

A2E2: virtuele coach brengt ouderen in beweging Voor ouderen met (het risico op) chronische aandoeningen, zoals diabetes of hart- en vaatproblemen, is het van groot belang om te blijven bewegen. Om de kwaliteit van leven te verhogen en gezondheidsproblemen te voorkomen, is het belangrijk om ouderen daartoe expliciet te motiveren. Hoe het werkt A2E2 is opgezet om een virtuele coach te...

Bekijk dit project

Active Living for Alzheimer Patients (ALFA)

Afgerond (september 2011 - mei 2017)

ALFA: helpt ouderen zelf hun dag te blijven indelen Mensen met dementie hebben de neiging om inactief te worden. Deze inactiviteit kan leiden tot snelle verslechtering van hun cognitieve vermogens. Wandelen, sporten, goed eten en dagelijkse routines kunnen deze neerwaartse spiraal doorbreken. Maar ze betekenen ook een risico om te verdwalen, te vallen en een onzeker gevoel te krijgen over wat nu...

Bekijk dit project

Adaptive system for enabling the elderly collaborative knowledge transference to small companies (Elders-Up!)

Afgerond (juli 2014 - juli 2017)

EldersUp!: zorgt voor behoud van waardevolle expertise van ouderen Een steeds grotere groep ouderen zijn al met pensioen of zijn daar binnenkort aan toe. De een wil (deels) blijven werken of nog een eigen zaak starten, de ander wil vooral genieten van de kleinkinderen, hobby’s oppakken of gaan reizen. Hoe kan de samenleving blijven profiteren van de waardevolle kennis en vaardigheden van deze...

Bekijk dit project

ALICE (Advanced Lifestyle Improvement system & new Communication Experience)

Afgerond (maart 2010 - maart 2012)

ALICE: maakt contact via het tv-toestel mogelijk voor ouderen Veel ouderen hebben een beperkte mobiliteit en zijn daardoor aan huis gebonden. Hierdoor kunnen ze sociaal geïsoleerd raken en eenzaam worden. Een gebrek aan sociale interactie met de omgeving en het ontbreken van prikkels kan leiden tot verschillende gezondheidsproblemen, waaronder depressie. Hoe het werkt ALICE ontwikkelt een...

Bekijk dit project

Ambient Assisted Living User Interfaces (AALuis)

Afgerond (juli 2011 - oktober 2014)

AALuis: laat ouderen meedenken over toegankelijke ICT Er worden veel ICT-diensten ontwikkeld die zelfstandigheid, zelfvertrouwen, gezondheid en mobiliteit van ouderen kunnen bevorderen. De gebruikersinterfaces van deze diensten sluiten soms echter onvoldoende aan bij de behoeften en eisen van de doelgroep. Daardoor schieten de diensten tekort qua toegankelijkheid, aanpasbaarheid en bruikbaarheid....

Bekijk dit project

ASSAM - Assistants for Safe Mobility

Afgerond (juni 2012 - mei 2017)

ASSAM is een 3 jaar durend project met 10 partners. ASSAM richt zich op het ondersteunen van ouderen met afnemende fysieke en cognitieve mogelijkheden door het ontwikkelen van modulaire navigatie ondersteuning voor verscheidene platformen, zoals een rollator, rolstoel en driewieler, met een naadloze overgang tussen binnen- en buitenruimten zoals wooncomplexen en winkelcentra. Langduriger...

Bekijk dit project

Assistant for Daily Life Activities at home (DALIA)

Afgerond (april 2013 - mei 2017)

DALIA: ondersteunt ouderen zonder computerervaring bij dagelijkse taken Wie ouder wordt en toch zelfstandig wil blijven, kan veel hebben aan ICT-ondersteuning. Maar wat nu als je weinig of geen ervaring hebt met computers? Applicaties met spraaksoftware worden steeds geavanceerder. Door deze software te integreren in eenvoudig te bedienen apparaten, kunnen ook ouderen zonder ervaring profiteren...

Bekijk dit project

Care 4 Balance

Afgerond (maart 2013 - mei 2016)

Care4Balance: ondersteunt mobiliteit bij milde cognitieve beperkingen Mantelzorgers, zoals familie en vrienden, zijn vaak emotioneel betrokken bij de gezondheid en veiligheid van hun naaste. Hun motivatie is daardoor vaak groot, maar het kan er ook toe leiden dat de oudere te afhankelijk wordt van mantelzorgers. Dit kan ook een aanslag op de mentale en lichamelijke gezondheid van de mantelzorgers...

Bekijk dit project

Care Me for Life (CaMeLi)

Afgerond (juni 2013 - mei 2016)

Ouderen die thuis wonen lijden bij de uitvoering van hun dagelijkse activiteiten vaak aan verlies van motivatie gecombineerd met het gevoel van hulpeloosheid, vooral na verlies van hun partner. In het project CaMeLi worden in de woning van ouderen tablets geïnstalleerd die een virtuele partner weergeeft welke de oudere ondersteunt bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten. CaMeLi is een...

Bekijk dit project

CARE services advancing the social interaction, health wellness and wellbeing of elderly people AT HOME (Care@Home)

Afgerond (november 2011 - oktober 2015)

Care@Home: biedt een platform voor wonen, zorg en welzijn Wie langer zelfstandig thuis wil blijven wonen, hecht waarde aan veiligheid, mobiliteit en gezondheid. Maar minstens zo belangrijk zijn zaken als sociale contacten en wellness. Empowerment van ouderen vraagt dus niet alleen om goede communicatie met familie, vrienden en hulpverleners. Ook entertainment en diensten rond huishouden,...

Bekijk dit project

ChefMySelf Assistent Solution for improving cooking skills and nutritional kwoledge for Independent Elders

Afgerond (juni 2013 - mei 2017)

Voeding is een van de belangrijkste aspecten voor gezond ouder worden. Slechte voeding kan leiden tot obesitas, diabetes of hart- en vaatziekten. Eenzaamheid, verlies van partners en sociaal isolement kunnen van grote invloed zijn op voeding en eetgewoonten. Het project ChefMySelf  heeft de potentie om dit in positieve zin te beïnvloeden. ChefMySelf creëert hiervoor diensten voor receptraadpleging...

Bekijk dit project

Cognitive Support for older adults at work (Cogniwin)

Afgerond (mei 2014 - mei 2017)

CogniWin: houdt oudere werknemers up-to-date op het werk Voor oudere volwassenen (55+) is het niet altijd eenvoudig gemotiveerd te blijven om langer actief en productief te blijven in een geautomatiseerde werkomgeving. Dat heeft deels te maken met een leeftijdsgerelateerde achteruitgang van het geheugen en een langzame toename van andere cognitieve beperkingen. Hoe het werkt CogniWin biedt een...

Bekijk dit project

A home based approach to the years of Ageing

Afgerond (april 2009 - augustus 2011)

Happy Ageing: helpt ouderen eenvoudig hun zelfstandigheid behouden Door de toenemende vergrijzing ondervinden steeds meer ouderen problemen in het dagelijks functioneren en bij deelname aan de maatschappij. Ouderen kunnen zich best wat voorstellen bij ICT-oplossingen. Ze willen dan wel het liefst een plug & play-systeem dat hen ondersteunt bij het gewone leven; makkelijk verkrijgbaar, eenvoudig...

Bekijk dit project

Connected Care for Elderly Persons Suffering from Dementia

Afgerond (juli 2009 - juli 2012)

CCE: ondersteunt mensen met dementie met simpele hulpmiddelen Door de toenemende vergrijzing ondervinden steeds meer ouderen problemen in het dagelijks functioneren en bij deelname aan de maatschappij. Ouderen kunnen zich best wat voorstellen bij ICT-oplossingen. Ze willen dan wel het liefst een plug & play-systeem dat hen ondersteunt bij het gewone leven; makkelijk verkrijgbaar, eenvoudig te...

Bekijk dit project

Connected Vitality, the Personal Telepresence Network (CVN)

Afgerond (juni 2010 - oktober 2013)

Connected Vitality Network: verbindt mensen virtueel maar levensecht Een grote groep ouderen is eenzaam, vooral als ze op hogere leeftijd hun partner verliezen. Als hun mobiliteit bovendien afneemt, wordt het nog moeilijker om het sociale netwerk goed te onderhouden. Echt persoonlijke ontmoetingen blijven onvervangbaar. Toch kan ‘telepresence’ een alternatief zijn als het lastig is iemand ‘in het...

Bekijk dit project

E-MOSION (Elderly friendly MObility Services for Indoor and Outdoor sceNarios)

Afgerond (juli 2012 - mei 2016)

Veelvoorkomende gezondheidsproblemen, angst voor beperkte mobiliteit of chronische ziekten kunnen ouderen belemmeren in het ondernemen van activiteiten buitenshuis. De beoogde oplossing is een mobiele applicatie die de gebruiker ondersteund in zijn of haar mobiliteit en navigatie,zowel binnen als buiten. En rekening houdt met openbaar vervoer, de gezondheid van de gebruiker en andere...

Bekijk dit project

eCare@home: daily life management and monitoring system for elderly with mental disorders

Afgerond (februari 2013 - juni 2017)

eCare@home: maakt zorg voor ouderen met stemmingsstoornissen doelmatiger Het tijdig intensiveren van zorg voor een oudere met terugkerende stemmingsproblematiek steunt op 2 principes: het bevorderen van zelfredzaamheid én monitoring van de situatie door GGz-hulpverleners De balans tussen deze 2 uitgangspunten kan beter. Bijvoorbeeld met behulp van moderne communicatiemiddelen voor...

Bekijk dit project

Express to Connect (E2C)

Afgerond (maart 2010 - maart 2013)

E2C: helpt ouderen hun herinneringen te delen met naasten Oud worden brengt een risico met zich mee om eenzaam en geïsoleerd te raken. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben, zoals depressiviteit en een verhoogde kans op dementie. Onderzoek heeft aangetoond dat het ophalen van herinneringen en het delen daarvan (ook wel reminiscentie genoemd) het geestelijk welzijn van ouderen kan verbeteren en hun...

Bekijk dit project

Fit4Work; Self-management of physical and mental fitness of older workers

Afgerond (juni 2014 - december 2018)

Bij 55+ ouderen kunnen tijdens betaalde en onbetaalde werkzaamheden fysieke en psychologische problemen ontstaan. Het project Fit4Work ontwikkelt een innovatief systeem voor het opsporen, voorkomen en bestrijden van deze problemen. Het systeem maakt gebruik van ICT, met inbegrip van technologieën als 3D motion, draagbare Wellness-sensoren, mobiele apparaten, AAL middleware en cloud services. Het...

Bekijk dit project

Flevomiind

Afgerond (december 2014 - augustus 2017)

Flevomiind: maakt ouderen met psychiatrische problemen weer zelfredzaam Ouderen met chronische psychiatrische problematiek vinden vaak nauwelijks aansluiting in de samenleving. Ze zijn sterk gefocust op de eigen problematiek en raken makkelijk in een sociaal isolement. Hun psychische problemen gaan soms gepaard met overlast, bijvoorbeeld door onaangepast gedrag. Hun kwaliteit van leven wordt...

Bekijk dit project

FOOD (Framework for Optimizing the prOcess of feeDing)

Afgerond (september 2011 - oktober 2015)

FOOD: maakt koken leuker én gezonder voor thuiswonende ouderen Zorgverleners richten zich steeds meer op het stimuleren van een gezonde levensstijl. Gezonder leven draagt bij aan het voorkomen van gezondheidsproblemen en vermindert het risico op complicaties bij (chronische) aandoeningen. Een optimaal voedingspatroon kan de kwetsbaarheid van ouderen aanzienlijk beperken. Hoe het werkt FOOD...

Bekijk dit project

Happy Walker - Platform for Stimulation of Physical and Mental Activity of Older Adults.

Afgerond (september 2012 - februari 2016)

Happy Walker: helpt ouderen veilig op pad Om gezond en zelfstandig te leven zijn mobiliteit en een actieve levensstijl essentieel. Dat geldt zeker voor ouderen. Een betere sociale participatie zorgt voor een hogere kwaliteit van leven. ICT kan ouderen stimuleren om activiteiten te plannen en voor te bereiden, alleen of met vrienden. En om veilig op pad te gaan. Hoe het werkt Happy Walker is...

Bekijk dit project

Happy Walker Outstanding

Afgerond (januari 2016 - juni 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Helicopter

Afgerond (juni 2013 - juni 2018)

HELICOPTER: maakt het monitoren van de gezondheid makkelijker Een gezonde en actieve leefstijl is voor iedereen belangrijk, maar nog meer voor ouderen. Het regelmatig checken van de gezondheid en daarover rapporteren naar artsen en zorgverleners, is een methode om op een preventieve wijze een gezonde en actieve leefstijl te monitoren. Veel ouderen hebben het gevoel dat dit erg ingewikkeld is om...

Bekijk dit project

HEREiAM: An interoperable platform for self care, social networking and managing of daily activities at home

Afgerond (juli 2013 - juni 2018)

In landelijke gebieden – zoals in de Brabantse Kempen – zijn er nog redelijk wat ouderen die niet aangesloten zijn op infrastructuur in vergelijking tot bewoners in de kernen. Daarnaast beschikken ouderen vaak niet over de apparatuur en de vaardigheden om technologie te kunnen gebruiken. HEREiAM richt zich op dienstverlening via laagdrempelige technologie en via beschikbare infrastructuur. Naast...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website