ZonMw tijdlijn Dementie https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Dementie nl-nl Fri, 28 Feb 2020 12:55:14 +0100 Fri, 28 Feb 2020 12:55:14 +0100 TYPO3 news-5388 Thu, 27 Feb 2020 11:50:55 +0100 Gemeente Amsterdam zet in op sociale benadering dementie https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/actueel/nieuws/sociale-benadering-dementie-amsterdam/ De Gemeente Amsterdam ziet dementie als een sociale opgave met als doel: het gewone dagelijks leven van mensen met dementie zo lang mogelijk in stand houden. Met een dementiebrigade en de ‘Sociale Benadering Dementie’ (SBD) van professor Anne-Mei The werkt Amsterdam met succes aan deze opgave. ‘Mensen kiezen niet voor een verpleeghuis met de beste geriater, maar voor het verpleeghuis met het gezelligste restaurantje.’ news-5352 Wed, 19 Feb 2020 10:01:52 +0100 Betere mondgezondheid voor thuiswonende kwetsbare ouderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/betere-mondgezondheid-voor-thuiswonende-kwetsbare-ouderen/ Het implementatieproject ‘De mond niet Vergeten!’ heeft er in 14 regio’s aan bijgedragen dat er bij zorgprofessionals en mantelzorgers meer aandacht is voor de dagelijkse mondverzorging bij thuiswonende ouderen. Een deel van deze ouderen heeft geheugenproblemen. Een goede mondgezondheid is van belang voor eten maar ook in sociale contacten en voor het in stand houden van de algemene gezondheid. Dit project is gestart omdat bij opname in een verpleeghuis de grote meerderheid van de ouderen een slechte mondgezondheid bleek te hebben. Zorgverleners die meededen werden geschoold en er vonden bijeenkomsten plaats om de interdisciplinaire samenwerking tussen wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerker, huisartsen, praktijkondersteuners en mondzorgprofessionals te verbeteren.

Het probleem

Uit eerder onderzoek bleek 80% van de ouderen bij opname in een verpleeghuis een slechte mondgezondheid te hebben. Dit probleem is dus eerder, in de thuissituatie, ontstaan. In dit project werd de mondgezondheid van kwetsbare ouderen in de thuissituatie gescreend. Hierbij bleek 17% van de mensen last te hebben van problemen in de mond. Bij mensen met geheugenproblemen bleek dit zelfs 27% te zijn. Deze mensen bleken, vaker dan mensen zonder geheugenproblemen, minder goed in de dagelijkse mondverzorging en hadden daarbij vaker ondersteuning nodig (44% versus 15%).

De interventie

Zorgverleners zijn (bij)geschoold op het gebied van mondgezondheid en er werden bijeenkomsten georganiseerd om de interdisciplinaire samenwerking te bevorderen. Ook de ontwikkelde screeningsformulieren helpen daarbij. Hiermee wordt in kaart gebracht of de cliënt natuurlijke tanden en kiezen heeft, een gebitsprothese en/of implantaten, of er pijn is, of er klachten zijn met eten en wanneer het laatste bezoek aan een mondzorgprofessional plaats vond. Bovendien wordt er geobserveerd of de cliënt de mond zelfstandig goed kon verzorgen. Het screeningsformulier kan ook als verwijsbrief naar een andere zorgverlener worden gebruikt.

De effectiviteit van dit implementatieproject

Zorgverleners zijn in dit project meer gaan samenwerken en hebben de mondzorg geïntegreerd in hun dagelijkse praktijk. Implementatie van De Mond Niet Vergeten! heeft de bewustwording van het belang van mondgezondheid bij kwetsbare ouderen vergroot en heeft positief bijgedragen aan de dagelijkse mondverzorging. Maar het bleek niet eenvoudig voor zorgprofessionals om, naast hun zorgtaken, tijd vrij te maken om zich de werkwijze van het project eigen te maken en er actief mee aan de slag te gaan. Dat had tijd nodig. Factoren die een belemmering bij implementatie kunnen vormen zijn: toegankelijkheid van de mondzorg, financiën en werkdruk. De aandacht voor de mondgezondheid wordt voortgezet door de Stichting ‘De Mond Niet Vergeten!’

Zelf aan de slag

Bent u zorgprofessional:

 • Informatie over het project en alle materialen zijn vrij beschikbaar via www.demondnietvergeten.nl
 • De scholingsinformatie is vertaald naar een Mondzorg app. Deze app wordt nu actief op verschillende plekken in het land gebruikt.

Bent u mantelzorger:

 • De OHAT (Oral Health Assessment Tool) is een instrument voor niet-mondzorgprofessionals waarmee u kunt beoordelen of de persoon voor wie u zorgt een consult bij een mondzorgverlener nodig heeft

Meer informatie

]]>
news-5329 Fri, 14 Feb 2020 12:21:02 +0100 11 dementieprojecten gehonoreerd uit internationaal samenwerkingsverband https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/11-dementieprojecten-gehonoreerd-uit-internationaal-samenwerkingsverband/ Elf Nederlandse dementieprojecten zijn gehonoreerd rond ‘personalised medicine’. Dat is het thema van 2019 van internationaal samenwerkingsverband JPND (EU Joint Programming Initiative Neurodegenerative Diseases), van waaruit de projecten worden gefinancierd. ZonMw draagt financieel bij vanuit het nationale programma Memorabel (onderdeel van het Deltaplan Dementie) aan het internationale programma JPND. Ook Alzheimer Nederland financiert mee aan 3 projecten*.

De gehonoreerde projecten zijn:

 • blood PRotein Identification to Discriminate dEmentias* (733051101)
 • EURO-FINGERS multimodal precision prevention toolbox for dementia in Alzheimer’s disease (733051102)
 • TRanslating Individual Alzheimer GEnetic risk into disease phenotypes (733051103)
 • Diagnostic and Prognostic Precision medicine Algorithm for behavioural variant FrontoTemporal Dementia (733051104)
 • Humanized high-throughput co-culture system for motor neuron diseases (733051105)
 • Early Detection of Alzheimer’s Disease Subtypes (733051106)
 • From air pollution to brain pollution – novel biomarkers to unravel the link of air pollution and Alzheimer’s disease (733051107)
 • Music Interventions for Dementia and Depression in ELderly care (MIDDEL): International cluster-randomised trial* (733051108)
 • Defining measures of proximity to symptom onset in the GENetic Frontotemporal dementia Initiative* 733051109)
 • Identifying and treating SORL1-associated Alzheimer’s disease (733051110)
 • Precision Medicine Interventions in Alzheimer’s Disease (733051111)

*Mede-gefinancierd door Alzheimer Nederland.

De samenvattingen van deze projecten verschijnen binnenkort online. 
 

]]>
news-4898 Thu, 06 Feb 2020 09:32:00 +0100 AAL call 2020: Beter oud worden met behulp van digitale oplossingen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/aal-call-2020-beter-oud-worden-met-behulp-van-digitale-oplossingen/ Op 7 februari 2020 is een nieuwe subsidieronde van het internationale programma Active & Assisted Living (AAL) opengesteld. Het thema van de subsidieronde is 'Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions'. De AAL Call 2020 staat open voor internationale samenwerkingsprojecten gericht op het ontwikkelen, evalueren en op de markt brengen van ICT-oplossingen voor ouderen en hun omgeving. Daarnaast biedt de subsidieoproep de mogelijkheid om ‘kleine samenwerkingsprojecten’ in te dienen, die gericht zijn op onder andere het verkennen van nieuwe ideeën en concepten, het ontwikkelen van nieuwe methodieken en het betrekken van nieuwe stakeholders.

Naar de subsidieoproep

De deadline voor indiening van projectvoorstellen is 22 mei 2020 (17:00 uur).

Meer informatie

]]>
news-5267 Tue, 04 Feb 2020 10:57:23 +0100 Parkinson en gender https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/parkinson-en-gender/ news-5183 Mon, 20 Jan 2020 11:37:09 +0100 JPND-call ‘For novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to neurodegenerative disease” https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/jpnd-open-call-2020/open-calls/ JPND launches this joint transnational call with a view to promoting research aiming at the development of novel and the advanced use of existing cutting-edge imaging and brain stimulation technologies related to neurodegenerative diseases. The goal of the partners is to maximise the number of high quality transnational research projects that can be funded through this call.

 

]]>
news-5060 Wed, 18 Dec 2019 12:05:51 +0100 Verslag jaarevent Deltaplan dementie 2019: ‘De dynamiek rond dementie’ https://www.deltaplandementie.nl/nl/home/jaarevent-2019-%E2%80%98de-dynamiek-rond-dementie%E2%80%99 Op 10 december 2019 werd de nieuwste kennis en ervaring gedeeld op het gebied van dementie. Resultaten uit onderzoek kwamen onder andere aan bod tijdens de plenaire presentaties. Prof. dr. Rose-Marie Droës, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie, vertelde over het succes van de ontmoetingscentra en DementTalent. Dr. Daniel Bos, Epidemioloog vertelde over 'Population Imaging, een onderzoekstechniek binnen het ZonMw-programma Memorabel. news-5049 Tue, 17 Dec 2019 13:41:12 +0100 Terugblik op Voorbij de verwarring https://www.voorbijdeverwarring.nl We kijken terug op een mooie dag vol verhalen en oplossingen voor samenwerken rond kwetsbare mensen, onder wie personen met verward gedrag. Naast een compilatiefilm en vele foto’s zijn hier ook de meeste presentaties van de lezingen en workshops te vinden. We kijken terug op een mooie dag vol verhalen en oplossingen voor samenwerken rond kwetsbare mensen, onder wie personen met verward gedrag. Op deze congressite vindt u onder meer de presentaties van de lezingen en workshops en een sfeerimpressie. Op de website van het congres zijn foto's te vinden en de meeste presentaties van de lezingen en workshops.

Meer informatie?

]]>
news-5021 Thu, 12 Dec 2019 09:25:21 +0100 Groot onderzoek naar preventie dementie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/groot-onderzoek-naar-preventie-dementie/ In 2040 zal het aantal Nederlanders met dementie naar verwachting gestegen zijn naar 520.000. Daarmee groeit de impact van dementie op de samenleving en gezondheidszorg aanzienlijk. Daarom is het nieuwe Nederlands Consortium van Dementie Cohorten (NCDC) een onderzoek gestart naar preventie van dementie. Dit onderzoek van acht samenwerkende instellingen brengt de voornaamste genetische, leefstijl- en psychosociale risicofactoren voor dementie in kaart. Daarnaast bestuderen de onderzoekers hersenscans en stoffen in het bloed en hersenvocht om meer te weten te komen over het verloop van cognitief gezond naar dementie. Daarmee willen ze aangrijpingspunten voor preventie van dementie identificeren. Het onderzoek richt zich op de twee belangrijkste oorzaken van dementie: neerslag van het alzheimer-eiwit ‘amyloid’ en schade aan de bloedvaten in de hersenen.

Het onderzoek levert inzichten op over welk middel op welk moment ingezet kan worden om de kans op dementie te verkleinen en/of het ontstaan van dementie te vertragen. De resultaten bieden ook een basis voor het nog beter herkennen en meten van de eerste signalen van dementie. De resultaten worden gedurende de komende vier jaar verwacht.

De samenwerkende partijen in dit onderzoek zijn: Amsterdam UMC (VUmc en AMC) (Amsterdam Dementia Cohort, EPAD+, Longitudinal Aging Study Amsterdam), ErasmusMC (Rotterdam Study), LUMC (Leiden Longevity Study), MUMC+ (Maastricht Study), RIVM (Doetinchem Cohort Study), UMCG (Lifelines) en  UMCU (SMART-MR Study).

Het onderzoek wordt gefinancierd door het programma Memorabel van ZonMw en Alzheimer Nederland.

Meer informatie:

 

 

]]>
news-4972 Tue, 03 Dec 2019 13:05:13 +0100 Vooraankondiging: EU Joint Programma Neurogenerative Disease Research (JPND) https://www.neurodegenerationresearch.eu/2019/12/pre-call-announcement-novel-imaging-and-brain-stimulation-methods-and-technologies-related-to-neurodegenerative-diseases/ De call opent officieel begin januari 2020. Deadline zal in maart dat jaar zijn. Het onderwerp is “Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to Neurodegenerative Diseases”.' Lees meer op de (Engelse) website van JPND. news-4958 Fri, 29 Nov 2019 09:47:20 +0100 280.000 registraties op Samen Dementievriendelijk https://samendementievriendelijk.nl/nieuws/280000-dementievriendelijk Nederland telt zo’n 280.000 mensen met dementie. Inmiddels heeft eenzelfde aantal mensen zich geregistreerd als dementievriendelijk. Dat deden zij op de website van Samen dementievriendelijk. Een belangrijke mijlpaal, maar er zijn steeds meer mensen nodig die weten hoe goed om te gaan met mensen met dementie. U kunt ook meedoen! news-4950 Thu, 28 Nov 2019 11:36:04 +0100 Verslag themabijeenkomst rouwverwerking bij dementie https://www.deltaplandementie.nl/nl/home/verslag-themabijeenkomst-rouwverwerking-bij-dementie Rouw is een proces waar je in veel situaties mee te maken kunt krijgen. Ook dementie is een proces van rouw, zowel voor degene die het heeft als voor de naasten. Toch wordt er nog te weinig over rouw gesproken. Om daar verandering in te brengen, organiseerden het Deltaplan Dementie en ZonMw op 15 november jl. in Den Haag een themabijeenkomst over rouw. news-4741 Thu, 24 Oct 2019 09:00:00 +0200 Parel voor dementieonderzoek: wetenschappelijke kennis over diagnostiek naar de spreekkamer https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/parel-voor-dementieonderzoek-wetenschappelijke-kennis-over-diagnostiek-naar-de-spreekkamer/ Regelmatig verlaten mensen een geheugenpoli met de diagnose ‘MCI’: milde cognitieve klachten. Een onzekere omschrijving, omdat de kans op het ontwikkelen van dementie dan ongeveer fifty-fifty is. Een groep internationale onderzoekers ontwikkelde een manier om het individuele risico op de ziekte van Alzheimer te berekenen. Projectleider prof. dr. Wiesje van der Flier van het Alzheimercentrum Amsterdam ontving op 24 oktober een ZonMw Parel tijdens het Alzheimer Europe congres in Den Haag.

Diagnostisch proces

De resultaten van het ABIDE-project (ABIDE: Alzheimer’s Biomarkers in Daily Practice) zijn een belangrijke stap voorwaarts in de verbetering van zorg omdat het de beschikbare kennis over diagnostiek dichter naar de dagelijkse praktijk brengt. Dit gebeurt onder andere door inzichtelijk te maken welke diagnostische test je wanneer inzet om een diagnose te stellen. Ook verbetert het de informatieverschaffing, besluitvorming en communicatie over diagnostiek in de praktijk. Uit gesprekken tussen artsen en patiënten en hun familie blijkt namelijk dat er vooraf heel weinig wordt gesproken over de verwachtingen en wensen die patiënten en hun familie over diagnostiek hebben. Achteraf wordt er weinig gesproken over de betekenis van de uitslag en eventuele vervolgstappen. Daardoor blijven patiënten en hun familie vaak met onbeantwoorde vragen achter. Dit laatste was aanleiding voor het maken van een lijst met onderwerpen rondom diagnostiek die professionals, patiënten en hun naasten belangrijk vinden om met elkaar te bespreken. Patiënten en hun familie kunnen de lijst gebruiken ter voorbereiding op het bezoek aan de geheugenpoli, voor artsen dient de lijst als geheugensteun. De oprichting van het Nederlands Geheugenpoli Netwerk - ook een resultaat van dit project - versoepelt de verspreiding van kennis.

Kans op dementie voorspellen

Het meest in het oog springende resultaat is de ontwikkeling van statistische modellen die voorspellen wat de kans is dat een individuele patiënt met milde cognitieve stoornissen binnen 1, 3 of 5 jaar dementie ontwikkelt. Dit gebeurt op basis van geslacht, leeftijd, cognitieve prestaties en de uitslagen van diagnostische tests. Omdat het vaak lastig is om statistische modellen in de dagelijkse praktijk te gebruiken, ontwikkelden de onderzoekers een app. De werking van ADappt is simpel: de arts vult de gegevens van een patiënt in en vervolgens rolt er een individuele kans op dementie uit, uitgedrukt in een percentage. De patiënt met milde cognitieve klachten (MCI) loopt dus niet meer de geheugenpoli uit met een fifty-fifty kans op het ontwikkelen van dementie, maar krijgt een uitslagpagina met een gepersonaliseerde prognose mee. Wat hebben patiënten en hun families hieraan? Het geeft ze meer duidelijkheid over de oorzaak van hun klachten, meer informatie over wat ze kunnen verwachten en meer inzicht in wat ze eventueel nog moeten regelen als het in de toekomst verder achteruit gaat. De app helpt artsen, patiënten en hun familie ook bij het nemen van een gezamenlijk besluit over het wel of niet inzetten van extra diagnostische testen.

Veelkoppig monster

Van der Flier is trots op de Parel. ‘Ik vind het ontzettend gaaf dat ZonMw en Alzheimer Nederland het aandurfden om dit veelkoppige monster te financieren. Het project heeft zó veel verschillende aspecten, dat wij van tevoren ook niet wisten of ze allemaal bij elkaar zouden komen. ZonMw stak de nek uit door ons onderzoeksteam een kans te geven. Het is fantastisch dat het ons uiteindelijk ook nog is gelukt!’

Meer informatie

]]>
news-4725 Wed, 16 Oct 2019 13:07:54 +0200 Podcast Gender en gezondheid - #5 Mantelzorg en arbeid https://publicaties.zonmw.nl/podcast-gender-en-gezondheid/mantelzorg-en-arbeid/ ‘We verwachten tegenwoordig heel veel van vrouwen: niet alleen dat ze economisch zelfstandig zijn, maar ook dat ze voor anderen zorgen’, aldus Jet Bussemaker. Samen met Karin Proper van het RIVM spreekt zij over mantelzorg, arbeid en de verschillen daarbij tussen mannen en vrouwen. news-4651 Thu, 03 Oct 2019 16:58:28 +0200 TV-uitzending 'Herinneringen voor het leven' https://zorgnu.avrotros.nl/dossiers/item/dementie/ Op woensdag 2 oktober 2019 heeft AVROTROS het programma 'Herinneringen voor het leven' uitgezonden. Het programma is gemaakt in samenwerking met Alzheimer Nederland. AVROTROS biedt bij deze uitzending een online dossier aan. Hier kunt u de uitzending terugkijken en er staan hulpartikelen op, waaronder een filmpje waarin Dinant Bekkenkamp van Alzheimer Nederland antwoord geeft op tien veelgestelde vragen over dementie. news-4605 Tue, 01 Oct 2019 11:00:00 +0200 Oproep: presenteer jouw praktijkvoorbeeld tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’! https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oproep-presenteer-jouw-praktijkvoorbeeld-tijdens-het-congres-doen-wat-werkt-in-het-sociaal-domein/ Blink jij als gemeente, organisatie of professional uit in het werken aan maatschappelijke vraagstukken op basis van onderbouwde kennis? En wil je jouw ervaringen graag met anderen delen? Meld jouw praktijkvoorbeeld dan aan voor het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’, dat plaatsvindt op 10 en 24 maart 2020! Aanmelden van praktijkvoorbeelden kan tot en met 3 november 2019. De praktijkvoorbeelden en instrumenten die tijdens het congres centraal staan, richten zich op preventie. Vraagstukken uit het brede sociale domein komen aan bod, denk aan:

 • Eenzaamheid
 • Verbinding tussen welzijn in het sociaal domein en zorg
 • Schulden- en armoedeproblematiek
 • Gezonde wijken
 • Burgerparticipatie
 • Participatie van mensen met een beperking
 • Jeugdwerk
 • Samenlevingsopbouw
 • Maatschappelijke zorg
 • Sociale veiligheid
 • Ouderen

Alle voorbeelden zijn gebaseerd op onderbouwde kennis, waarbij de ervaringskennis van professionals én cliënten en inwoners net zo belangrijk is als wetenschappelijke kennis.

Waar moet mijn voorbeeld aan voldoen?

Idealiter voldoen de praktijkvoorbeelden aan de volgende selectiecriteria:

 • Gericht op het voorveld: dat wil zeggen op preventie, op de nulde en eerste lijn van het sociaal domein die zich richten op een als urgent ervaren sociaal maatschappelijk vraagstuk in gemeenten.
 • Gericht op samenwerking: nauwe samenwerking tussen (verschillende onderdelen van de) gemeente, maatschappelijke en zorgorganisaties en inwoners.
 • Er is gebruik gemaakt van onderzoek: waarin waar mogelijk praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten/bewoners met wetenschappelijke kennis wordt gecombineerd. Er is een goede onderbouwing dat de praktijk effectief is.
 • Onderzocht op outcome: er is onderzocht of nagestreefde doelstellingen wel of niet zijn bereikt.
 • Potentie voor brede toepassing: wél in het besef dat soms per context een extra vertaalslag nodig is (maatwerk)

Praktijkvoorbeelden aandragen kan via dit formulier. Aanmelden kan tot 3 november 2019. Eind november maakt een selectiecommissie een keuze uit de ingezonden praktijkvoorbeelden en hoor je of je jouw praktijkvoorbeeld tijdens het congres kunt presenteren! Organisaties die een praktijkvoorbeeld mogen presenteren, worden zowel qua communicatie als qua organisatie begeleid.

Over het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’

 Hoe bereik je als gemeente, organisatie of professional een zo groot mogelijke maatschappelijke impact? De publieke middelen zijn beperkt, je wilt de budgetten dus inzetten op programma’s waarvan de effectiviteit is getoetst. Maar hoe dan? Leer van praktijkvoorbeelden tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland, Divosa en Movisie organiseren. Het congres wordt twee keer georganiseerd: op 10 maart in Zwolle en op 24 maart in Eindhoven

Doen wat werkt is niet alleen een uitvoeringsvraagstuk, maar juist ook een sturings- en financieel-organisatorisch vraagstuk. Zowel gemeenten, organisaties en professionals als cliënten, inwoners en zorgverzekeraars vervullen een rol. Hoe je deze samenwerking vormgeeft, is de rode draad van het congres.

Bredere samenwerking

Voor Movisie is dit congres een vervolg op ‘Samen sturen op doen wat werkt’ dat ze op 1 januari 2019 met Sociaal Werk Nederland en de gemeente Alphen aan den Rijn organiseerde. De VNG organiseerde eerder met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw de PraktijkVoorbeeldenParade, in de vorm van drie regionale bijeenkomsten. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ bouwt op deze initiatieven voort.

Meer informatie en aanmelden

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ vindt in maart 2020 op twee data en op twee verschillende locaties plaats: op 10 maart in Zwolle en op 24 maart in Eindhoven. Vanaf 1 december is het programma gevuld en kun je je aanmelden.

]]>
news-4591 Fri, 20 Sep 2019 13:35:20 +0200 Helpt technologie mensen met dementie om meer te bewegen? https://www.vilans.nl/artikelen/helpt-technologie-mensen-met-dementie-om-meer-te-bewegen?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=vilansnieuws19september2019&utm_content=helpt+technologie+mensen+met+dementie+om+meer+te+bewegen Zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Het thema is dit jaar 'samen bewegen'. Samen met Nederlandse en Europese partners houden wij ons bezig met de vraag in hoeverre technologie kan bijdragen voor een betere kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen. Dit doen we in Europese AAL-projecten waarin ‘meer beweging’ een belangrijke factor is. news-4580 Thu, 19 Sep 2019 14:32:55 +0200 Beweeggids voor ouderen met dementie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/beweeggids-voor-ouderen-met-dementie/ Voldoende bewegen is belangrijk voor ouderen met dementie. Het houdt hen langer gezond en heeft een gunstige invloed op de ontwikkeling van dementie. Speciaal voor verzorgers, begeleiders en mantelzorgers heeft Kenniscentrum Sport, samen met onderzoekers, een beweeggids ontwikkeld. Deze beweeggids laat zien hoe je ouderen met dementie, van thuiswonenden tot mensen die in verpleeghuis verblijven, kan stimuleren meer te bewegen. Het is een online instrument met tekst en veel beeldmateriaal, waarmee mensen met dementie ondersteund kunnen worden bij het (meer) bewegen. Er wordt verteld waarom verschillende vormen van bewegen belangrijk zijn, er zijn filmpjes met duidelijke uitleg van oefeningen en tips over inrichting van de ruimte.

21 september 2019: Wereld Alzheimerdag,  thema ‘Samen bewegen’.

Voldoende bewegen, dat wil zeggen 150 minuten per week matig intensief bewegen aangevuld met bot- en spierversterkende oefeningen, is belangrijk bij dementie. De Gezondheidsraad concludeert dat mensen die veel bewegen 35% minder kans hebben op de ziekte van Alzheimer dan mensen die weinig bewegen. Voor mensen met dementie helpt bewegen om gezonder te blijven. Zo houdt het mensen langer fit en zorgt het ervoor dat ze fysiek minder snel afhankelijk worden van anderen. Ze kunnen langer zelfstandig opstaan uit de stoel en langer zichzelf verzorgen: wassen en aankleden. Bewegen helpt ook om een normaal dag-nachtritme te behouden, en het zorgt voor een betere kwaliteit van leven in het algemeen. Hoewel bewegen dus een positief effect heeft op het verloop van de ziekte bij mensen met dementie, bewegen zij vaak minder dan leeftijdsgenoten.

De beweeggids

In dit product van Kenniscentrum Sport, zijn actueel wetenschappelijk onderzoek over sport en bewegen gecombineerd met succesvolle ervaringen uit de praktijk.  Het Kenniscentrum Sport maakt deel uit van de studie 'Laat je brein niet indutten', naar de rol van bewegen in relatie tot dementie.

Meer informatie

 

]]>
news-4543 Fri, 13 Sep 2019 14:46:33 +0200 Preciezere prognose bij cognitieve problemen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/preciezere-prognose-bij-cognitieve-problemen/ Innovatieve rekenmodellen kunnen met behulp van biomarkers vaststellen hoe groot het risico is op dementie bij mensen met milde cognitieve stoornissen. Deze modellen voorspellen door het combineren van biomarkergegevens en kenmerken van de patiënt het individuele risico op achteruitgang. Een groep van Europese en Amerikaanse onderzoekers komt tot deze resultaten. Deze studie, onderdeel van het programma Memorabel, is vandaag gepubliceerd in The Lancet Neurology. Onderzoeksleider Wiesje van der Flier van Alzheimercentrum Amsterdam: ‘Artsen op de geheugenpoli weten vaak niet hoe ze patiënten met deze problemen kunnen adviseren. Tot nu konden ze enkel spreken in algemene termen als: ‘er is een kans van 50% dat u met deze klachten dementie gaat ontwikkelen’. Dat geeft veel onrust en onduidelijkheid. Nu kunnen behandelaars met onze online tool veel gerichter en persoonlijker met patiënten bespreken of ze een hoog risico op dementie hebben – of juist niet.’

Individuele prognose

Wanneer mensen zich met geheugenklachten op de poli melden, krijgen zij o.a. een MRI-onderzoek en ook hun hersenvocht kan worden geanalyseerd. Bij milde cognitieve stoornissen is het echter nu nog lastig om deze biomarkergegevens te vertalen in een precieze prognose. Wiesje van der Flier en haar collega’s introduceren nu rekenmodellen die juist wel een individuele en precieze prognose kunnen geven. ‘We kunnen met deze modellen het individuele risico op dementie voorspellen. Het voorspel-model geeft het ook aan als de kans op dementie juist klein is. In dat geval kunnen behandelaars deze patiënten geruststellen.’

Juiste diagnose en zekerheid

Er is nog geen effectieve therapie beschikbaar wanneer de diagnose alzheimer is gesteld. Maar dit model geeft de patiënt wel antwoord op de vraag ‘wat kan ik verwachten?’ en geeft zo ook zekerheid. Patiënten hebben dan de mogelijkheid om bijvoorbeeld zorg te gaan organiseren. Van der Flier: ‘Voor onze rekenmodellen hebben we de biomarkergegevens van een groot aantal patiënten uit 4 internationale studies geanalyseerd. We keken naar patiënten die wel, of geen dementie kregen. We hebben geanalyseerd hoe onze voorspelde kansen overeenkwamen met het daadwerkelijk optreden van dementie. Deze individuele aanpak is uniek en bovendien wereldwijd toepasbaar.’

ABIDE studie

Dit onderzoek is onderdeel van ABIDE, Alzheimer’s Biomarkers in Daily Practice. ABIDE richt zich op betere diagnostiek met bestaande technieken. Dit onderzoek valt ook onder Deltaplan Dementie en is gesubsidieerd door ZonMw Memorabel en Alzheimer Nederland.  

Meer informatie:

 

]]>
news-4497 Sun, 01 Sep 2019 14:02:00 +0200 Niek (18) laat dementerenden bellen met hun jeugdherinnering https://nos.nl/op3/artikel/2299833-niek-18-laat-dementerenden-bellen-met-hun-jeugdherinnering.html "Het is mooi om te zien hoe ouderen met dementie reageren als ze de Wonderfoon oppakken", vertelt de 18-jarige Niek van Weeghel. "Eerst is het vaak even stil en dan zie je dat ze het liedje herkennen. Dan gaan ze uit volle borst meezingen." Niek bouwt samen met Herbert van Til en Peter Fidder vrijwillig oude T65 draaischijftelefoons om tot een 'Wonderfoon'. Je kunt er niet mee bellen, maar je kunt er wel liedjes van vroeger mee luisteren. En daar veren dementerenden letterlijk van op. news-4442 Tue, 20 Aug 2019 09:43:35 +0200 Tweet project Ontwikkeling Verpleegkundige Richtlijn Onvrijwillige zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-project-ontwikkeling-verpleegkundige-richtlijn-onvrijwillige-zorg/ news-4419 Wed, 07 Aug 2019 14:03:00 +0200 Vooraankondiging: congres Doen wat werkt in het sociaal domein https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-congres-doen-wat-werkt-in-het-sociaal-domein/ Hoe bereik je als gemeente, organisatie of professional een zo groot mogelijke maatschappelijke impact? De publieke middelen zijn beperkt, je wilt de budgetten dus inzetten op programma’s waarvan de effectiviteit is getoetst. Maar hoe dan? Leer van praktijkvoorbeelden tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie op twee data en twee verschillende locaties in maart 2020 organiseren. De praktijkvoorbeelden en instrumenten die tijdens het congres centraal staan richten zich op preventie. Vraagstukken uit het brede sociale domein komen aanbod, denk aan:

 • Het voorkomen van eenzaamheid;
 • Het samenleven in superdiverse wijken;
 • Toegankelijkheid van zorg en welzijn;
 • De vermaatschappelijking van de zorg;
 • Jeugdzorg;
 • Langer thuis wonen van ouderen;
 • Participatie van mensen met een beperking.

Alle voorbeelden zijn gebaseerd op onderbouwde kennis, waarbij de ervaringskennis van professionals én cliënten en inwoners net zo belangrijk is als wetenschappelijke kennis.

Samen doen wat werkt

Doen wat werkt is niet alleen een uitvoeringsvraagstuk, maar juist ook een sturings- en financieel-organisatorisch vraagstuk. Zowel gemeenten, organisaties en professionals als cliënten, inwoners en zorgverzekeraars vervullen een rol. Hoe je deze samenwerking vormgeeft, is de rode draad van het congres.

Twee congressen in Noord- en Zuid-Nederland

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ vindt in maart 2020 op twee data en op twee verschillende locaties plaats. Het ene congres in Noord-Nederland, het andere in het zuiden van het land. De data en de locaties zijn vanaf eind september bekend. Vanaf 1 november is het programma gevuld en kun je je aanmelden.

Bredere samenwerking

Voor Movisie is dit congres een vervolg op ‘Samen sturen op doen wat werkt’ dat ze op 1 januari 2019 met Sociaal Werk Nederland en de gemeente Alphen aan den Rijn organiseerde. De VNG organiseerde eerder met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw de PraktijkVoorbeeldenParade, in de vorm van drie regionale bijeenkomsten. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ bouwt op deze initiatieven voort.

Oproep: presenteer jouw praktijkvoorbeeld

De komende tijd stellen de VNG, ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie een programma samen met inspirerende sprekers en workshops waarin de praktijkvoorbeelden worden uitgelicht. Blink jij als gemeente, organisatie of professional uit in het werken aan maatschappelijke vraagstukken op basis van onderbouwde kennis en wil je tijdens het congres vertellen hoe je dit in samenwerking hebt aangepakt? Meld je dan aan via dit formulier. Aanmelden kan tot 15 oktober 2019. Eind oktober maakt een selectiecommissie een keuze uit de ingezonden praktijkvoorbeelden en hoor je of je jouw praktijkvoorbeeld tijdens het congres kunt presenteren!

Idealiter voldoen de praktijkvoorbeelden aan de volgende selectiecriteria:

 • Gericht op het voorveld: dat wil zeggen op preventie, op de nulde en eerste lijn van het sociaal domein die zich richten op een als urgent ervaren sociaal maatschappelijk vraagstuk in gemeenten.
 • Gericht op samenwerking: nauwe samenwerking tussen (verschillende onderdelen van de) gemeente, maatschappelijke en zorgorganisaties en inwoners.
 • Er is gebruik gemaakt van onderzoek: waarin waar mogelijk praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten/bewoners met wetenschappelijke kennis wordt gecombineerd. Er is een goede onderbouwing dat de praktijk effectief is.
 • Onderzocht op outcome: er is onderzocht of nagestreefde doelstellingen wel of niet zijn bereikt.
 • Potentie voor brede toepassing: wél in het besef dat soms per context een extra vertaalslag nodig is (maatwerk)
]]>
news-4381 Fri, 26 Jul 2019 10:11:04 +0200 Kwaliteit van leven verbeteren bij mensen met dementie en mantelzorgers https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kwaliteit-van-leven-verbeteren-bij-mensen-met-dementie-en-mantelzorgers/ Dementie heeft grote gevolgen voor zowel de mensen met dementie als hun naasten en mantelzorgers. Mensen met dementie geven aan dat hun kwaliteit van leven wordt verbeterd wanneer zij zich nuttig voelen, plezier beleven aan activiteiten en sociale contacten onderhouden. Onderzoekers van de afdeling Psychiatrie van VUmc hebben drie praktische toepassingen onderzocht die mensen met dementie en hun mantelzorgers individueel ondersteunen in hun behoeften. Het betreft het programma Ontmoetingscentra 3.0. Ontmoetingscentra

Binnen de ontmoetingscentra wordt zowel ondersteuning geboden aan thuiswonende mensen met ernstige geheugenproblemen, als aan hun mantelzorgers. In de ontmoetingscentra kunnen mensen buurtgenoten ontmoeten, deelnemen aan activiteiten en sociale contacten opdoen. Voor de mantelzorgers zijn er informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen. Deze ontmoetingscentra worden als laagdrempelig ervaren door de mensen met dementie en hun mantelzorgers, vertelt Rose-Marie Dröes in een uitzending van Nieuwsuur. Belangrijk verschil met reguliere dagbesteding is dat deze centra zijn geïntegreerd in de wijk, in buurt- en ouderencentra, terwijl reguliere dagbesteding vaak in verzorgings- of verpleeghuizen wordt georganiseerd. Uit meerdere onderzoeken in het verleden is gebleken dat de ontmoetingscentra leiden tot uitstel van verpleeghuisopname: na 7 maanden bleek slechts 4 procent van de deelnemers aan ontmoetingscentra te zijn opgenomen, tegenover 30 procent bij reguliere dagbesteding. Sinds enige jaren bieden een aantal centra naast het groepsgerichte programma in de centra nu ook het geïndividualiseerd programma Ontmoetingscentra 3.0 aan. Deze activiteiten vinden buiten het centrum plaats.

De 3 nieuwe toepassingen

Via DemenTalent worden, op basis van talent en voorkeur, plekken gezocht waar mensen met dementie als vrijwilliger kunnen werken, bijvoorbeeld op een school, sportvereniging of in de dienstverlening. Dit zorgt ervoor dat zij zo lang mogelijk sociaal en fysiek actief blijven en het ontlast ook hun mantelzorgers. Dementelcoach biedt (anonieme) telefonische coaching aan mantelzorgers, en de STAR e-Learning is een online cursus voor mantelzorgers (maar ook voor professionals en vrijwilligers) over de begeleiding en zorg voor mensen met dementie, en hoe je daarbij jezelf niet uit het oog verliest. 

Niet zonder resultaat, zo blijkt uit het onderzoek van VUmc: bij mensen met dementie komen minder gedrags- en stemmingsontregelingen voor en deze zijn ook minder ernstig. Dat levert ook voor de mantelzorger emotioneel voordeel op. Bovendien zijn de deelnemers aan dit nieuwe individuele programma hierover zeer tevreden en is het ook nog eens goedkoper dan het groepsgerichte programma in de ontmoetingscentra. De onderzoekers bevelen daarom aan om het programma op grotere schaal via ontmoetingscentra aan te bieden.

Zelf starten?

Wilt u zelf starten met een ontmoetingscentrum, of de nieuwe toepassingen DemenTalent, Dementelcoach of STAR e-Learning aanbieden? Vraag dan meer informatie aan bij de Ontmoetingscentra.nl.

Meer informatie

]]>
news-4373 Thu, 25 Jul 2019 09:19:31 +0200 8 veelbelovende wetenschappers ontvangen subsidie voor hun vernieuwende onderzoeksideeën over dementie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/8-veelbelovende-wetenschappers-ontvangen-subsidie-voor-hun-vernieuwende-onderzoeksideeen-over-dement/ 8 getalenteerde wetenschappers kunnen aan de slag om hun onderzoeksidee over dementie verder te ontwikkelen en uit te voeren, dankzij twee subsidierondes: Memorabel Fellowship 2019 en Veni 2019. Memorabel Fellowships 2019

Het doel van deze subsidieronde is om getalenteerde recent gepromoveerde onderzoekers en specialisten te ondersteunen die innovatieve, creatieve en grensverleggende wetenschappelijke ideeën hebben op het gebied van dementie. De looptijd van een fellowship is minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar. ZonMw kende de subsidie van maximaal 250.000 euro toe aan de volgende zes projecten:

 • De genetische aanleg voor de ziekte van Alzheimer begrijpen, door Dr. F.M. Feringa, Amsterdam UMC - locatie Vumc (cofinaniering door Alzheimer Nederland)
 • Geavanceerdere rekenmodellen om het genetisch onderzoek naar de ziekte van Alzheimer te bevorderen, door Dr. S.E. Pishva, Maastricht University (cofinaniering door Alzheimer Nederland)
 • Bevordering van de hersengezondheid om dementie te verslaan (de impact van leefstijlfactoren en de ontwikkeling van een app voor gebruik binnen de huisartsenzorg), door Dr. K. Deckers, Maastricht University
 • De rol van neuroinflammatie in genetische FTD onderzoeken, door Dr. H. Seelaar, Erasmus MC (cofinaniering door Alzheimer Nederland)
 • Genetisch onderzoek bij dementie: een studie in de dagelijkse praktijk, door Dr. S.J. van der Lee, Amsterdam UMC - locatie Vumc
 • Hoe bescherm je hersennetwerken tegen Alzheimer: simulatie en stimulatie, door Dr. W. de Haan, Amsterdam UMC - locatie Vum

Veni-toekenningen

NWO heeft 166 veelbelovende jonge wetenschappers een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro toegekend, 24 daarvan vallen onder het ZonMw werkterrein. De laureaten kunnen gedurende 3 jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. 2 onderzoeken richten zich op de ziekte van Alzheimer:

 • Slimme tranen: Tranen die de ziekte van Alzheimer kunnen vaststellen, door Dr. M. Gijs, Maastricht University (MHeNs)
 • Vroege opsporing van Alzheimer met taalkenmerken, door Dr. J.M.J. Vonk, UMC Utrecht, Julius Centrum

Meer informatie

 • Meer informatie over de Veni-toekenningen
 • Meer informatie over het programma Memorabel, dat onderdeel is van het Deltaplan Dementie. Vanaf september is er meer informatie over de gehonoreerde projecten van de subsidieronde Memorabel Fellowship 2019 te vinden op de website van ZonMw.

 

]]>
news-4372 Wed, 24 Jul 2019 14:23:36 +0200 Hersenstichting kent twee ton toe aan Alzheimer-onderzoek naar vetten https://www.hersenstichting.nl/actueel/nieuws/hersenstichting-kent-twee-ton-toe-aan-alzheimer-onderzoek-naar-vetten Deze studie bouwt voort op een Memorabel-studie en richt zich op de werking van de vethuishouding bij de ontwikkeling van Alzheimer. “Wat deze studie bijzonder maakt is dat het onderzoek doet naar een ander ziektemechanisme. Want verreweg het meeste onderzoek naar de ziekte van Alzheimer richt zich op het uitgangspunt van eiwitstapeling”, legt prof. dr. Pilar Martinez, verbonden aan Maastricht UMC+ uit. news-4371 Wed, 24 Jul 2019 14:14:03 +0200 Kan Alzheimer ontstaan door leefstijl? https://eenvandaag.avrotros.nl/item/kan-alzheimer-ontstaan-door-je-leefstijl-tweeling-jacques-en-fred-doen-mee-aan-bijzonder-onderzoek/ Bijna 100 tweelingparen doen mee aan een uniek onderzoek naar het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. 5 jaar lang worden ze al nauwkeurig gevolgd in de hoop te ontraadselen waarom sommige mensen Alzheimer krijgen en anderen niet. Eénvandaag maakte een item over dit onderzoek. news-4334 Tue, 16 Jul 2019 13:55:27 +0200 De ADappt tool helpt artsen bij diagnostiek dementie https://www.alzheimercentrum.nl/blogartikel/adappt-tool-helpt-bij-diagnostiek-dementie/ Om geheugenpoli-artsen te ondersteunen bij de diagnostiek van Alzheimer, is in het Memorabel-project ABIDE door het Amsterdam UMC de tool ‘ADappt’ ontwikkeld. ADappt biedt ondersteuning bij de keus voor het diagnostisch instrument, bij de interpretatie van de resultaten én bij het bespreken van de resultaten met de patiënt. De tool is op dit moment beschikbaar voor academisch gebruik. news-4311 Wed, 10 Jul 2019 10:38:35 +0200 Verslag themabijeenkomst 'Financieel misbruik bij dementie, hoe te voorkomen?' https://www.deltaplandementie.nl/nl/home/verslag-themabijeenkomst-financieel-misbruik%C2%A0bij-dementie-hoe-te-voorkomen%E2%80%99 Houd de regie over je eigen leven, ook in de laatste fase, was de boodschap van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) tijdens een themabijeenkomst van het Deltaplan Dementie op 2 juli. Een levenstestament biedt de mogelijkheid wensen en behoeften op financieel, medisch en persoonlijk gebied aan te geven.  

 

]]>
news-4290 Fri, 05 Jul 2019 12:33:11 +0200 Ondersteuning bij zelfmanagement noodzakelijk voor mensen met dementie én hun mantelzorgers https://nivel.nl/nl/nieuws/ondersteuning-bij-zelfmanagement-noodzakelijk-voor-mensen-met-dementie-en-hun-mantelzorgers Zelfmanagement voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is niet vanzelfsprekend. Zij hebben hier hulp bij nodig. Verpleegkundigen kunnen ondersteuning bieden bij het zelfmanagement van zowel de persoon met dementie als de mantelzorgers. Verpleegkundige Judith Huis in het Veld onderzocht dit en promoveerde recent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMw, vanuit het programma ‘Tussen weten en doen II’ en is uitgevoerd bij onder andere het Nivel. news-4192 Tue, 18 Jun 2019 08:30:00 +0200 Investeren in kennis draagt bij aan verdere verbetering ziekenhuiszorg ouderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/investeren-in-kennis-draagt-bij-aan-verdere-verbetering-ziekenhuiszorg-ouderen/ Vandaag presenteren ZonMw en KBO-PCOB het signalement 'Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis'. Meer kennis over de effecten van ziekten en behandelingen van ouderen in het ziekenhuis is nodig om beter rekening te kunnen houden met hun individuele situatie.  

Bij ouderen zien we een grote diversiteit in vitaliteit en vaker meerdere gezondheidsproblemen. Hierdoor is de uitkomst van een ziekenhuisbehandeling bij hen lastiger te voorspellen dan bij een 30-jarige man die slechts voor één aandoening wordt behandeld. Meer kennis draagt eraan bij dat de gezondheidssituatie van ouderen kan verbeteren en ze langer thuis kunnen zijn.

Investeren in kennis

Nieuwe behandelingen zijn doorgaans ontwikkeld door heel specifiek naar één orgaan of ziekte te kijken bij veelal jongere patiënten. Maar het is niet altijd goed bekend wat het voor de uitkomsten betekent als een oudere patiënt meerdere aandoeningen of bijvoorbeeld geheugenklachten heeft. En ook niet welke invloed deze zaken hebben op uitkomsten die voor ouderen belangrijk zijn, zoals langer thuis kunnen blijven wonen. Investeren in een programmatische, ziekte-overstijgende aanpak van kennisontwikkeling over de zorg voor ouderen, is nodig om de uitkomsten voor ouderen die het ziekenhuis bezoeken verder te verbeteren. In de huidige subsidieprogramma’s is daarvoor onvoldoende ruimte.

Verschillen tussen ouderen

Goede gezondheidszorg houdt rekening met verschillen tussen mensen. Bij ouderen zien we heel vitale mensen maar er kan ook sprake zijn van toegenomen kwetsbaarheid. Deze verschillen kunnen van grote invloed zijn op de uitkomsten van ziekte en behandeling en zijn zeer bepalend voor het kiezen van de juiste behandeling en voor het inzetten van extra zorg om de uitkomsten verder te verbeteren. Een passende behandeling moet zoveel mogelijk aansluiten op de persoonlijke omstandigheden en voorkeuren van een patiënt. Simon Mooijaart, internist-ouderengeneeskunde in het LUMC en voorzitter van de schrijfgroep van het signalement: ‘Het ziekenhuis is een knooppunt waar veel ouderen komen in een belangrijke periode van hun leven. Juist daar moeten we de zorg goed op iemands specifieke situatie afstemmen, zodat alle ouderen in het ziekenhuis en daarbuiten optimaal profiteren van onze goede gezondheidszorg.’

Samen beslissen

De vraag is hoe we de zorg zo kunnen inrichten dat we de specifieke situatie en voorkeuren van de oudere patiënt systematisch meenemen in de gezamenlijke keuze voor de best passende behandeling. ‘Samen beslissen’ wat de beste ingreep is, op basis van onderzoek, zodat de totale zorg voor ouderen bijdraagt aan het herstel of behoud van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Manon VanderKaa, directeur seniorenorganisaties KBO-PCOB: ‘Nog meer investeren in kennis is de garantie dat langer thuis meer is dan een ambitie van beleidsmakers. Dit signalement geeft aan wat nodig is voor ouderen en is opgesteld met senioren. Dat garandeert een onderzoeksagenda met impact.’

Meer informatie

]]>