ZonMw tijdlijn Dementie https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Dementie nl-nl Tue, 17 Sep 2019 05:02:21 +0200 Tue, 17 Sep 2019 05:02:21 +0200 TYPO3 news-4543 Fri, 13 Sep 2019 14:46:33 +0200 Preciezere prognose bij cognitieve problemen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/preciezere-prognose-bij-cognitieve-problemen/ Innovatieve rekenmodellen kunnen met behulp van biomarkers vaststellen hoe groot het risico is op dementie bij mensen met milde cognitieve stoornissen. Deze modellen voorspellen door het combineren van biomarkergegevens en kenmerken van de patiënt het individuele risico op achteruitgang. Een groep van Europese en Amerikaanse onderzoekers komt tot deze resultaten. Deze studie, onderdeel van het programma Memorabel, is vandaag gepubliceerd in The Lancet Neurology. Onderzoeksleider Wiesje van der Flier van Alzheimercentrum Amsterdam: ‘Artsen op de geheugenpoli weten vaak niet hoe ze patiënten met deze problemen kunnen adviseren. Tot nu konden ze enkel spreken in algemene termen als: ‘er is een kans van 50% dat u met deze klachten dementie gaat ontwikkelen’. Dat geeft veel onrust en onduidelijkheid. Nu kunnen behandelaars met onze online tool veel gerichter en persoonlijker met patiënten bespreken of ze een hoog risico op dementie hebben – of juist niet.’

Individuele prognose

Wanneer mensen zich met geheugenklachten op de poli melden, krijgen zij o.a. een MRI-onderzoek en ook hun hersenvocht kan worden geanalyseerd. Bij milde cognitieve stoornissen is het echter nu nog lastig om deze biomarkergegevens te vertalen in een precieze prognose. Wiesje van der Flier en haar collega’s introduceren nu rekenmodellen die juist wel een individuele en precieze prognose kunnen geven. ‘We kunnen met deze modellen het individuele risico op dementie voorspellen. Het voorspel-model geeft het ook aan als de kans op dementie juist klein is. In dat geval kunnen behandelaars deze patiënten geruststellen.’

Juiste diagnose en zekerheid

Er is nog geen effectieve therapie beschikbaar wanneer de diagnose alzheimer is gesteld. Maar dit model geeft de patiënt wel antwoord op de vraag ‘wat kan ik verwachten?’ en geeft zo ook zekerheid. Patiënten hebben dan de mogelijkheid om bijvoorbeeld zorg te gaan organiseren. Van der Flier: ‘Voor onze rekenmodellen hebben we de biomarkergegevens van een groot aantal patiënten uit 4 internationale studies geanalyseerd. We keken naar patiënten die wel, of geen dementie kregen. We hebben geanalyseerd hoe onze voorspelde kansen overeenkwamen met het daadwerkelijk optreden van dementie. Deze individuele aanpak is uniek en bovendien wereldwijd toepasbaar.’

ABIDE studie

Dit onderzoek is onderdeel van ABIDE, Alzheimer’s Biomarkers in Daily Practice. ABIDE richt zich op betere diagnostiek met bestaande technieken. Dit onderzoek valt ook onder Deltaplan Dementie en is gesubsidieerd door ZonMw Memorabel en Alzheimer Nederland.  

Meer informatie:

 

]]>
news-4497 Sun, 01 Sep 2019 14:02:00 +0200 Niek (18) laat dementerenden bellen met hun jeugdherinnering https://nos.nl/op3/artikel/2299833-niek-18-laat-dementerenden-bellen-met-hun-jeugdherinnering.html "Het is mooi om te zien hoe ouderen met dementie reageren als ze de Wonderfoon oppakken", vertelt de 18-jarige Niek van Weeghel. "Eerst is het vaak even stil en dan zie je dat ze het liedje herkennen. Dan gaan ze uit volle borst meezingen." Niek bouwt samen met Herbert van Til en Peter Fidder vrijwillig oude T65 draaischijftelefoons om tot een 'Wonderfoon'. Je kunt er niet mee bellen, maar je kunt er wel liedjes van vroeger mee luisteren. En daar veren dementerenden letterlijk van op. news-4442 Tue, 20 Aug 2019 09:43:35 +0200 Tweet project Ontwikkeling Verpleegkundige Richtlijn Onvrijwillige zorg https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-project-ontwikkeling-verpleegkundige-richtlijn-onvrijwillige-zorg/ news-4419 Wed, 07 Aug 2019 14:03:45 +0200 Vooraankondiging: congres Doen wat werkt in het sociaal domein https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-congres-doen-wat-werkt-in-het-sociaal-domein/ Hoe bereik je als gemeente, organisatie of professional een zo groot mogelijke maatschappelijke impact? De publieke middelen zijn beperkt, je wilt de budgetten dus inzetten op programma’s waarvan de effectiviteit is getoetst. Maar hoe dan? Leer van praktijkvoorbeelden tijdens het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein’ dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie op twee data en twee verschillende locaties in maart 2020 organiseren. De praktijkvoorbeelden en instrumenten die tijdens het congres centraal staan richten zich op preventie. Vraagstukken uit het brede sociale domein komen aanbod, denk aan:

 • Het voorkomen van eenzaamheid;
 • Het samenleven in superdiverse wijken;
 • Toegankelijkheid van zorg en welzijn;
 • De vermaatschappelijking van de zorg;
 • Jeugdzorg;
 • Langer thuis wonen van ouderen;
 • Participatie van mensen met een beperking.

Alle voorbeelden zijn gebaseerd op onderbouwde kennis, waarbij de ervaringskennis van professionals én cliënten en inwoners net zo belangrijk is als wetenschappelijke kennis.

Samen doen wat werkt

Doen wat werkt is niet alleen een uitvoeringsvraagstuk, maar juist ook een sturings- en financieel-organisatorisch vraagstuk. Zowel gemeenten, organisaties en professionals als cliënten, inwoners en zorgverzekeraars vervullen een rol. Hoe je deze samenwerking vormgeeft, is de rode draad van het congres.

Twee congressen in Noord- en Zuid-Nederland

‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ vindt in maart 2020 op twee data en op twee verschillende locaties plaats. Het ene congres in Noord-Nederland, het andere in het zuiden van het land. De data en de locaties zijn vanaf 1 september bekend. Vanaf 1 november is het programma gevuld en kun je je aanmelden.

Bredere samenwerking

Voor Movisie is dit congres een vervolg op ‘Samen sturen op doen wat werkt’ dat ze op 1 januari 2019 met Sociaal Werk Nederland en de gemeente Alphen aan den Rijn organiseerde. De VNG organiseerde eerder met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw de PraktijkVoorbeeldenParade, in de vorm van drie regionale bijeenkomsten. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van Praktijkvoorbeelden’ bouwt op deze initiatieven voort.

Oproep: presenteer jouw praktijkvoorbeeld tijdens het congres

De komende tijd stellen de VNG, ZonMw, Sociaal Werk Nederland en Movisie een programma samen met inspirerende sprekers en workshops waarin de praktijkvoorbeelden worden uitgelicht. Blink jij als gemeente, organisatie of professional uit in het werken aan maatschappelijke vraagstukken op basis van onderbouwde kennis en wil je tijdens het congres vertellen hoe je dit hebt aangepakt? Mail je contactgegevens naar Djuna Buizer: d.buizer@movisie.nl. Eind augustus ontvang je een formulier waarmee je je praktijkvoorbeeld kunt indienen en krijg meer informatie over de selectieprocedure.

]]>
news-4414 Tue, 06 Aug 2019 09:12:00 +0200 Congres ‘Nieuwe generatie ouderen(zorg)’ https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/congres-nieuwe-generatie-ouderenzorg/ Hoe gaat de zorg voor de nieuwe generatie ouderen eruitzien? Dat kun je 27 november zelf ervaren tijdens de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ in het NBC te Nieuwegein. Bij deze landelijke conferentie staan ouderen, met hun eigen levensverhaal, centraal. En praten we dus niet over, maar mèt de ouderen. De verouderende samenleving kenmerkt zich niet alleen door een groter aandeel ouderen maar ook door meer diversiteit in deze groeiende groep. De samenleving verandert snel door digitalisering, flexibilisering en informalisering. De ouderen veranderen ook qua leefstijlen, sociale en culturele activiteiten en wensen en behoeften. Daarmee zal ook de vraag veranderen. Hoe zal de zorg voor de nieuwe generatie ouderen eruitzien?

Ervaar het zelf tijdens de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’: de conferentie waar ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal staan. Dit jaar vindt deze conferentie plaats op 27 november, in het NBC te Nieuwegein. De openingsspeeches worden verzorgd door o.a. Pauline Meurs en Kim Putters.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar: www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/programma/

]]>
news-4381 Fri, 26 Jul 2019 10:11:04 +0200 Kwaliteit van leven verbeteren bij mensen met dementie en mantelzorgers https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kwaliteit-van-leven-verbeteren-bij-mensen-met-dementie-en-mantelzorgers/ Dementie heeft grote gevolgen voor zowel de mensen met dementie als hun naasten en mantelzorgers. Mensen met dementie geven aan dat hun kwaliteit van leven wordt verbeterd wanneer zij zich nuttig voelen, plezier beleven aan activiteiten en sociale contacten onderhouden. Onderzoekers van de afdeling Psychiatrie van VUmc hebben drie praktische toepassingen onderzocht die mensen met dementie en hun mantelzorgers individueel ondersteunen in hun behoeften. Het betreft het programma Ontmoetingscentra 3.0. Ontmoetingscentra

Binnen de ontmoetingscentra wordt zowel ondersteuning geboden aan thuiswonende mensen met ernstige geheugenproblemen, als aan hun mantelzorgers. In de ontmoetingscentra kunnen mensen buurtgenoten ontmoeten, deelnemen aan activiteiten en sociale contacten opdoen. Voor de mantelzorgers zijn er informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen. Deze ontmoetingscentra worden als laagdrempelig ervaren door de mensen met dementie en hun mantelzorgers, vertelt Rose-Marie Dröes in een uitzending van Nieuwsuur. Belangrijk verschil met reguliere dagbesteding is dat deze centra zijn geïntegreerd in de wijk, in buurt- en ouderencentra, terwijl reguliere dagbesteding vaak in verzorgings- of verpleeghuizen wordt georganiseerd. Uit meerdere onderzoeken in het verleden is gebleken dat de ontmoetingscentra leiden tot uitstel van verpleeghuisopname: na 7 maanden bleek slechts 4 procent van de deelnemers aan ontmoetingscentra te zijn opgenomen, tegenover 30 procent bij reguliere dagbesteding. Sinds enige jaren bieden een aantal centra naast het groepsgerichte programma in de centra nu ook het geïndividualiseerd programma Ontmoetingscentra 3.0 aan. Deze activiteiten vinden buiten het centrum plaats.

De 3 nieuwe toepassingen

Via DemenTalent worden, op basis van talent en voorkeur, plekken gezocht waar mensen met dementie als vrijwilliger kunnen werken, bijvoorbeeld op een school, sportvereniging of in de dienstverlening. Dit zorgt ervoor dat zij zo lang mogelijk sociaal en fysiek actief blijven en het ontlast ook hun mantelzorgers. Dementelcoach biedt (anonieme) telefonische coaching aan mantelzorgers, en de STAR e-Learning is een online cursus voor mantelzorgers (maar ook voor professionals en vrijwilligers) over de begeleiding en zorg voor mensen met dementie, en hoe je daarbij jezelf niet uit het oog verliest. 

Niet zonder resultaat, zo blijkt uit het onderzoek van VUmc: bij mensen met dementie komen minder gedrags- en stemmingsontregelingen voor en deze zijn ook minder ernstig. Dat levert ook voor de mantelzorger emotioneel voordeel op. Bovendien zijn de deelnemers aan dit nieuwe individuele programma hierover zeer tevreden en is het ook nog eens goedkoper dan het groepsgerichte programma in de ontmoetingscentra. De onderzoekers bevelen daarom aan om het programma op grotere schaal via ontmoetingscentra aan te bieden.

Zelf starten?

Wilt u zelf starten met een ontmoetingscentrum, of de nieuwe toepassingen DemenTalent, Dementelcoach of STAR e-Learning aanbieden? Vraag dan meer informatie aan bij de Ontmoetingscentra.nl.

Meer informatie

]]>
news-4373 Thu, 25 Jul 2019 09:19:31 +0200 8 veelbelovende wetenschappers ontvangen subsidie voor hun vernieuwende onderzoeksideeën over dementie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/8-veelbelovende-wetenschappers-ontvangen-subsidie-voor-hun-vernieuwende-onderzoeksideeen-over-dement/ 8 getalenteerde wetenschappers kunnen aan de slag om hun onderzoeksidee over dementie verder te ontwikkelen en uit te voeren, dankzij twee subsidierondes: Memorabel Fellowship 2019 en Veni 2019. Memorabel Fellowships 2019

Het doel van deze subsidieronde is om getalenteerde recent gepromoveerde onderzoekers en specialisten te ondersteunen die innovatieve, creatieve en grensverleggende wetenschappelijke ideeën hebben op het gebied van dementie. De looptijd van een fellowship is minimaal 3 jaar en maximaal 5 jaar. ZonMw kende de subsidie van maximaal 250.000 euro toe aan de volgende zes projecten:

 • De genetische aanleg voor de ziekte van Alzheimer begrijpen, door Dr. F.M. Feringa, Amsterdam UMC - locatie Vumc (cofinaniering door Alzheimer Nederland)
 • Geavanceerdere rekenmodellen om het genetisch onderzoek naar de ziekte van Alzheimer te bevorderen, door Dr. S.E. Pishva, Maastricht University (cofinaniering door Alzheimer Nederland)
 • Bevordering van de hersengezondheid om dementie te verslaan (de impact van leefstijlfactoren en de ontwikkeling van een app voor gebruik binnen de huisartsenzorg), door Dr. K. Deckers, Maastricht University
 • De rol van neuroinflammatie in genetische FTD onderzoeken, door Dr. H. Seelaar, Erasmus MC (cofinaniering door Alzheimer Nederland)
 • Genetisch onderzoek bij dementie: een studie in de dagelijkse praktijk, door Dr. S.J. van der Lee, Amsterdam UMC - locatie Vumc
 • Hoe bescherm je hersennetwerken tegen Alzheimer: simulatie en stimulatie, door Dr. W. de Haan, Amsterdam UMC - locatie Vum

Veni-toekenningen

NWO heeft 166 veelbelovende jonge wetenschappers een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro toegekend, 24 daarvan vallen onder het ZonMw werkterrein. De laureaten kunnen gedurende 3 jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. 2 onderzoeken richten zich op de ziekte van Alzheimer:

 • Slimme tranen: Tranen die de ziekte van Alzheimer kunnen vaststellen, door Dr. M. Gijs, Maastricht University (MHeNs)
 • Vroege opsporing van Alzheimer met taalkenmerken, door Dr. J.M.J. Vonk, UMC Utrecht, Julius Centrum

Meer informatie

 • Meer informatie over de Veni-toekenningen
 • Meer informatie over het programma Memorabel, dat onderdeel is van het Deltaplan Dementie. Vanaf september is er meer informatie over de gehonoreerde projecten van de subsidieronde Memorabel Fellowship 2019 te vinden op de website van ZonMw.

 

]]>
news-4372 Wed, 24 Jul 2019 14:23:36 +0200 Hersenstichting kent twee ton toe aan Alzheimer-onderzoek naar vetten https://www.hersenstichting.nl/actueel/nieuws/hersenstichting-kent-twee-ton-toe-aan-alzheimer-onderzoek-naar-vetten Deze studie bouwt voort op een Memorabel-studie en richt zich op de werking van de vethuishouding bij de ontwikkeling van Alzheimer. “Wat deze studie bijzonder maakt is dat het onderzoek doet naar een ander ziektemechanisme. Want verreweg het meeste onderzoek naar de ziekte van Alzheimer richt zich op het uitgangspunt van eiwitstapeling”, legt prof. dr. Pilar Martinez, verbonden aan Maastricht UMC+ uit. news-4371 Wed, 24 Jul 2019 14:14:03 +0200 Kan Alzheimer ontstaan door leefstijl? https://eenvandaag.avrotros.nl/item/kan-alzheimer-ontstaan-door-je-leefstijl-tweeling-jacques-en-fred-doen-mee-aan-bijzonder-onderzoek/ Bijna 100 tweelingparen doen mee aan een uniek onderzoek naar het ontstaan van de ziekte van Alzheimer. 5 jaar lang worden ze al nauwkeurig gevolgd in de hoop te ontraadselen waarom sommige mensen Alzheimer krijgen en anderen niet. Eénvandaag maakte een item over dit onderzoek. news-4334 Tue, 16 Jul 2019 13:55:27 +0200 De ADappt tool helpt artsen bij diagnostiek dementie https://www.alzheimercentrum.nl/blogartikel/adappt-tool-helpt-bij-diagnostiek-dementie/ Om geheugenpoli-artsen te ondersteunen bij de diagnostiek van Alzheimer, is in het Memorabel-project ABIDE door het Amsterdam UMC de tool ‘ADappt’ ontwikkeld. ADappt biedt ondersteuning bij de keus voor het diagnostisch instrument, bij de interpretatie van de resultaten én bij het bespreken van de resultaten met de patiënt. De tool is op dit moment beschikbaar voor academisch gebruik. news-4311 Wed, 10 Jul 2019 10:38:35 +0200 Verslag themabijeenkomst 'Financieel misbruik bij dementie, hoe te voorkomen?' https://www.deltaplandementie.nl/nl/home/verslag-themabijeenkomst-financieel-misbruik%C2%A0bij-dementie-hoe-te-voorkomen%E2%80%99 Houd de regie over je eigen leven, ook in de laatste fase, was de boodschap van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) tijdens een themabijeenkomst van het Deltaplan Dementie op 2 juli. Een levenstestament biedt de mogelijkheid wensen en behoeften op financieel, medisch en persoonlijk gebied aan te geven.  

 

]]>
news-4290 Fri, 05 Jul 2019 12:33:11 +0200 Ondersteuning bij zelfmanagement noodzakelijk voor mensen met dementie én hun mantelzorgers https://nivel.nl/nl/nieuws/ondersteuning-bij-zelfmanagement-noodzakelijk-voor-mensen-met-dementie-en-hun-mantelzorgers Zelfmanagement voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is niet vanzelfsprekend. Zij hebben hier hulp bij nodig. Verpleegkundigen kunnen ondersteuning bieden bij het zelfmanagement van zowel de persoon met dementie als de mantelzorgers. Verpleegkundige Judith Huis in het Veld onderzocht dit en promoveerde recent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMw, vanuit het programma ‘Tussen weten en doen II’ en is uitgevoerd bij onder andere het Nivel. news-4192 Tue, 18 Jun 2019 08:30:00 +0200 Investeren in kennis draagt bij aan verdere verbetering ziekenhuiszorg ouderen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/investeren-in-kennis-draagt-bij-aan-verdere-verbetering-ziekenhuiszorg-ouderen/ Vandaag presenteren ZonMw en KBO-PCOB het signalement 'Meer aandacht voor ouderen in het ziekenhuis'. Meer kennis over de effecten van ziekten en behandelingen van ouderen in het ziekenhuis is nodig om beter rekening te kunnen houden met hun individuele situatie.  

Bij ouderen zien we een grote diversiteit in vitaliteit en vaker meerdere gezondheidsproblemen. Hierdoor is de uitkomst van een ziekenhuisbehandeling bij hen lastiger te voorspellen dan bij een 30-jarige man die slechts voor één aandoening wordt behandeld. Meer kennis draagt eraan bij dat de gezondheidssituatie van ouderen kan verbeteren en ze langer thuis kunnen zijn.

Investeren in kennis

Nieuwe behandelingen zijn doorgaans ontwikkeld door heel specifiek naar één orgaan of ziekte te kijken bij veelal jongere patiënten. Maar het is niet altijd goed bekend wat het voor de uitkomsten betekent als een oudere patiënt meerdere aandoeningen of bijvoorbeeld geheugenklachten heeft. En ook niet welke invloed deze zaken hebben op uitkomsten die voor ouderen belangrijk zijn, zoals langer thuis kunnen blijven wonen. Investeren in een programmatische, ziekte-overstijgende aanpak van kennisontwikkeling over de zorg voor ouderen, is nodig om de uitkomsten voor ouderen die het ziekenhuis bezoeken verder te verbeteren. In de huidige subsidieprogramma’s is daarvoor onvoldoende ruimte.

Verschillen tussen ouderen

Goede gezondheidszorg houdt rekening met verschillen tussen mensen. Bij ouderen zien we heel vitale mensen maar er kan ook sprake zijn van toegenomen kwetsbaarheid. Deze verschillen kunnen van grote invloed zijn op de uitkomsten van ziekte en behandeling en zijn zeer bepalend voor het kiezen van de juiste behandeling en voor het inzetten van extra zorg om de uitkomsten verder te verbeteren. Een passende behandeling moet zoveel mogelijk aansluiten op de persoonlijke omstandigheden en voorkeuren van een patiënt. Simon Mooijaart, internist-ouderengeneeskunde in het LUMC en voorzitter van de schrijfgroep van het signalement: ‘Het ziekenhuis is een knooppunt waar veel ouderen komen in een belangrijke periode van hun leven. Juist daar moeten we de zorg goed op iemands specifieke situatie afstemmen, zodat alle ouderen in het ziekenhuis en daarbuiten optimaal profiteren van onze goede gezondheidszorg.’

Samen beslissen

De vraag is hoe we de zorg zo kunnen inrichten dat we de specifieke situatie en voorkeuren van de oudere patiënt systematisch meenemen in de gezamenlijke keuze voor de best passende behandeling. ‘Samen beslissen’ wat de beste ingreep is, op basis van onderzoek, zodat de totale zorg voor ouderen bijdraagt aan het herstel of behoud van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Manon VanderKaa, directeur seniorenorganisaties KBO-PCOB: ‘Nog meer investeren in kennis is de garantie dat langer thuis meer is dan een ambitie van beleidsmakers. Dit signalement geeft aan wat nodig is voor ouderen en is opgesteld met senioren. Dat garandeert een onderzoeksagenda met impact.’

Meer informatie

]]>
news-4187 Mon, 17 Jun 2019 13:05:15 +0200 Vrijwilligerswerk doen is beter voor mensen met dementie én hun mantelzorgers https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2289329-na-diagnose-dementie-blijf-actief-vrijwilligerswerk-heeft-positief-effect.html Minder emotionele problemen zoals angst, apathie, depressie en agitatie. Dat zijn de effecten wanneer mensen met dementie vrijwilligerswerk doen. Bovendien heeft het een positief effect op de algehele stemming van mensen met dementie én voelen mantelzorgers zich minder emotioneel belast. Nieuwsuur maakte een item over de resultaten van dit ZonMw-project. news-4171 Thu, 13 Jun 2019 11:30:06 +0200 Knuffelen met een zorgrobot helpt tegen eenzaamheid https://www.trouw.nl/samenleving/knuffelen-met-een-zorgrobot-helpt-tegen-eenzaamheid~a25df07c/ De eerste experimenten met sociale zorgrobots zijn achter de rug. Zorgorganisaties en hun cliënten zijn enthousiast. Hoe werkt een sociale robot en welke ethische bezwaren kleven er aan? news-4157 Thu, 06 Jun 2019 14:35:32 +0200 ‘We moeten thuiswonende ouderen ook screenen’ https://mediator.zonmw.nl/mediator-35/we-moeten-thuiswonende-ouderen-ook-screenen/ Juist bij thuiswonende ouderen komt veel ondervoeding voor, blijkt uit een groot Europees onderzoek. De wetenschappers ontwikkelden een model waarmee zorgverleners snel het risico kunnen inschatten dat iemand ondervoed raakt. Een gesprek met onderzoekscoördinator Marjolein Visser. news-4153 Wed, 05 Jun 2019 10:37:22 +0200 Hersenfestival - aftermovie en sprekers https://hersenonderzoek.nl/hersenfestival/ Tijdens het Hersenfestival kregen deelnemers aan Hersenonderzoek.nl meer informatie over het doel van hersenonderzoek en werden zij bedankt voor hun deelname. Momenteel hebben ruim 17.000 mensen zich aangemeld bij Hersenonderzoek.nl Hersenfestival gemist? Bekijk de aftermovie en lees meer over de sprekers. news-4299 Tue, 04 Jun 2019 14:38:00 +0200 Nieuwe kennisbundel 'Kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-kennisbundel-kwaliteit-van-leven-van-mensen-met-dementie-en-hun-naasten/ Op Zorg voor Beter is een kennisbundel gepubliceerd met praktische tips voor zorgmedewerkers en management over het bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Deze kennisbundel komt voort uit het Memorabel-project ‘Kwaliteit van leven: van meten naar verbeteren’ en is ontwikkeld door Vilans in samenwerking met Alzheimer Nederland, CZ, Zilveren Kruis, VGZ, Zeeuwse Zorgschakels en Netwerk Dementie Drenthe. In de kennisbundel staat beschreven wat kwaliteit van leven is en wat het betekent voor mensen met dementie en hun naasten. Zicht op de factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden, geeft aangrijpingspunten om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te behouden of verbeteren. Het project bestond uit meerdere onderdelen, waaronder een literatuurstudie naar factoren rondom kwaliteit van leven, een vragenlijststudie en gesprekken met mensen met dementie, naasten en zorgprofessionals werkzaam in de dementiezorg.

Praktische tips

In deze kennisbundel krijgen zorgprofessionals praktische tips om een positieve bijdrage te leveren aan kwaliteit van leven bij mensen met dementie en hun naasten. Bijvoorbeeld:

 • 1. Beweeg mee. Toon respect en wees betrokken
 • 2. Speel in op persoonlijke wensen van de bewoners
 • 3. Laat bewoners, als dat kan, zelf kiezen
 • 4. Help familie om te gaan met dementie
 • 5. Maak de woning plezierig en herkenbaar

Het management krijgt meer inzicht in visie, de interventies (zowel intramuraal als extramuraal) en de randvoorwaarden om als organisatie een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.

Meer informatie:

]]>
news-4121 Wed, 29 May 2019 16:50:49 +0200 Genetische mutatie verhoogt kans om 100 te worden zonder dementie https://www.alzheimercentrum.nl/mutatie-verhoogt-kans-om-100-te-worden/ Een mutatie in het PLCG2-gen beschermt tegen verschillende vormen van dementie. Dragers van deze mutatie hebben een sterk verhoogde kans om 100 jaar te worden zónder dementie. Dat blijkt uit onderzoek van Alzheimercentrum Amsterdam en de afdeling Klinische Genetica van Amsterdam UMC, onder leiding van Henne Holstege. Onderzoek uit het programma Memorabel heeft een bijdrage geleverd aan deze resultaten. news-4014 Wed, 08 May 2019 15:15:00 +0200 Kennisbenutting: begin al vóór de start van het project https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisbenutting-begin-al-voor-de-start-van-het-project/ Hoe zorg je ervoor dat onderzoeksresultaten niet liggen te verstoffen op de plank, maar daadwerkelijk gebruikt worden in de praktijk? Op 4 april organiseerden ZonMw, Vilans en Movisie een projectleidersbijeenkomst om tips en kennis hierover uit te wisselen. Wat hebben de onderzoekers hieraan gehad? Voor deze bijeenkomst nodigden we projectleiders uit die aan de start van hun project staan. Zo kunnen zij de opgedane tips en kennis direct toepassen gedurende de hele loop van hun project.

Ervaringen

Sharissa Corporaal is manager onderzoek en innovatie bij Avoord, een lokale zorginstelling voor ouderen in de gemeente Etten-Leur, Zundert en Rijsbergen. ‘We zitten bijna allemaal in de startfase, wat veel administratief werk met zich meebrengt. Zeker omdat we allemaal samenwerken met meerdere partijen binnen onze projecten. Het is nuttig om ervaringen uit te wisselen hoe je hier praktisch mee om kunt gaan.’

Mandy Los (programmaleider Stichting Transmurale zorg, netwerk dementie Haaglanden) vond het vooral leuk om de ideeën van de deelnemers te vergelijken. Ook vond zij het contact met de andere deelnemers heel waardevol: ‘Er zijn veel dingen die bij ons vanuit het meerjarenplan geïnitieerd worden, die veel overlap hebben met aspecten uit de projecten die hier zijn gepresenteerd vandaag. Ik ga dus zeker contact onderhouden om op de hoogte te blijven van wat die andere projecten aan het ontwikkelen zijn, zo hoeven wij niet opnieuw het wiel uit te vinden.’

Isolde Verburgt en Betty Boomsma zijn beide projectcoördinator bij Superdivers den Haag. Verburgt: ‘Ik vond het leuk om hier te zijn, om de mensen van ZonMw te leren kennen en om verbinding te zoeken met onder andere een vergelijkbaar project uit Rotterdam.’

Boomsma: ‘Vanmiddag hebben we vooral een bevestiging gekregen dat we een goed plan hebben. We hebben in korte tijd een goede aanvraag neergezet: het betrekken van de praktijk, ouderen zelf, mantelzorgers, sociaal werkers; het zit er allemaal in.’

Lastig, maar niet onmogelijk

In het tweede deel van de middag gingen de deelnemers in groepjes uiteen om een collage te maken van hun ideale projectresultaat.

Boomsma: ‘Het was een zinvolle middag, en het is fijn dat er aan het begin van de projecten al contacten worden gelegd. Ook doe je heel veel verschillende kennis op op zo’n middag. Door samen in kleine groepjes aan een opdracht te werken ontstaat interactie en maak je een verdiepingsslag. Dat maakt het contact met anderen makkelijker, en dat is natuurlijk waar je voor komt.’

Is het haalbaar om vanaf het begin bezig te zijn met kennisbenutting in de praktijk?

Corporaal: ‘De nadruk lag vandaag op kennisbenutting aan het einde van je project. Dat is lastig om van tevoren vorm te geven. Je weet tenslotte nog niet wat de opbrengsten van je project gaan zijn, of in welke vorm je die moet aanbieden aan je doelgroep. Maar: lastig is niet onmogelijk. Wat ik nuttig vond was dat Vilans al profielen heeft opgesteld van de verschillende doelgroepen en welke informatievormen bij hen aansluiten. Al met al dus goed om al aan het begin van je project na te denken hoe je het eindproduct moet realiseren.’

Tips&Tricks

Jacomine de Lange, Hogeschool Rotterdam en projectleider van VitaDem:

 • Ontwerp en evalueer binnen een lerend netwerk van praktijk, ervaringsdeskundigen, onderzoek, onderwijs, (en schep ruimte voor innovatie).
 • Houd het management betrokken.
 • Wees duidelijk over ieders rol en eigenaarschap.

Lisa Delmee en Annemieke Hoogland, Vilans:

 • Denk in een vroeg stadium van het onderzoek goed na over wie er baat heeft bij de resultaten, houd dit goed voor ogen. Denk vervolgens na hoe die personen bereikt kunnen worden en schakel daarbij hulp in van een communicatieafdeling of kenniscentrum. Vraag gedurende het onderzoek ook aan de doelgroep (de eindgebruiker van de resultaten) op welke manier zij de kennis het liefste tot zich zouden nemen.
 • Voor (zorg)professionals is het verwarrend als er rondom hetzelfde onderwerp verschillende vergelijkbare kennis(producten) worden verspreid. Werk daarom samen met andere onderzoeken die dezelfde doelgroep willen bereiken en bundel de resultaten, indien mogelijk, in een deelbaar product.
 • Maak gebruik van bestaande kanalen om de kennis te verspreiden. Waar komt de doelgroep? Zorg dat daar de resultaten in een passende vorm worden aangeboden.

Bent u tijdens de sessie over kennisdelen geïnspireerd geraakt en wilt u uw idee toetsen? Of hebt u juist vragen over wat mogelijkheden zouden kunnen zijn voor het verspreiden van de resultaten van uw onderzoek? Maak dan een afspraak met Lisa en/of Annemieke van Vilans. Zij kunnen een uur met u meedenken, u op ideeën brengen of helpen een richting te kiezen. Mail naar a.hoogland@vilans.nl of l.delmee@vilans.nl 

Meer informatie

 • Lees meer over implementatie
 • Lees meer over maatschappelijke impact
 • Infographic veerkracht: Een mooi voorbeeld hoe de uitkomsten van verschillende onderzoeken samenkomen in één publicatie, waarbij een heel praktische vertaling van de onderzoeksresultaten in een stappenplan is gemaakt. 
 • Boekje 'Een goed leven met dementie'. Over samenwerken vanuit verschillende perspectieven: kenniscentrum, onderwijs, praktijk. 
 • Samen Beslissen: Een mooi voorbeeld hoe je de resultaten van je onderzoek in verschillende vormen voor verschillende doelgroepen kunt gieten. Denk aan een quiz, een infographic, een gesprekshandleiding, een filmpje. Praktisch en toepasbaar.

 

 

]]>
news-3996 Wed, 08 May 2019 14:32:00 +0200 12 mei - Dag van de Verpleging https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/verpleging-en-verzorging/ Een dikke duim omhoog en een pluim voor alle verpleegkundigen! Dankzij jullie inzet, komen we samen met onderzoekers, docenten en beleidsmakers tot de juiste kennis, op de juiste plek. Niet alleen op de Dag van de Verpleging, maar het hele jaar door hebben jullie onze aandacht. Wil je meer weten over zelfmanagement of verpleegkundig leiderschap? Of benieuwd naar onderzoeksprojecten? Neem een kijkje op onze pagina Verpleging & Verzorging. news-4002 Wed, 08 May 2019 13:55:00 +0200 Hoe komen we tot kennis van en voor de verpleging? https://youtu.be/NihKT2xCjDY Onderzoekers, verpleegkundigen, verzorgenden, beleidsmakers en docenten werken samen in de onderzoeks(projecten) die wij financieren. Zo komen we tot kennis, waar jij als verpleegkundige of verzorgende écht wat mee kan. Wat doen we zoal? Bekijk het filmpje en je weet het binnen 2 minuten. news-3992 Tue, 30 Apr 2019 11:02:18 +0200 JPND lanceert wereldwijde onderzoeks- en innovatiestrategie neurodegeneratieve ziekten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/jpnd-lanceert-wereldwijde-onderzoeks-en-innovatiestrategie-neurodegeneratieve-ziekten/ Het EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND) heeft haar internationale onderzoeks- en innovatiestrategie vernieuwd. Het geeft de gemeenschappelijke visie weer van 30 JPND lidstaten, waaronder Nederland, om de grote maatschappelijke uitdaging van neurodegeneratieve ziekten aan te pakken. De eerste versie werd gepubliceerd in 2012. Vijf wetenschappelijke prioriteiten

De strategie nodigt uit tot multidisciplinaire - en sector overstijgende samenwerking in onderzoek en stimuleert de betrokkenheid van patiënten, hun families en verzorgers hierbij. De 5 wetenschappelijke prioriteiten zijn:
•    De oorsprong en progressie van neurodegeneratieve ziekten;
•    Ziektemechanismen en –modellen;  
•    Diagnose, prognose en ziektedefinities;
•    Ontwikkelen van therapieën, preventieve strategieën en interventies;
•    Gezondheidszorg en sociale zorg.
Samen bestrijken ze de hele kennisketen van fundamenteel tot en met toegepast zorgonderzoek. De strategie houdt rekening met belangrijke factoren die gerelateerd zijn aan neurodegeneratieve ziekten, zoals comorbiditeit, sekse- en genderverschillen, de rol van veroudering en complexe ethische kwesties.  

Belangrijke ontwikkelingen

JPND Scientific Advisory Board Chair, professor Thomas Gasser zegt: 'sinds de publicatie van onze eerste strategie in 2012 zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest, zowel wetenschappelijk als technologisch. Data Science heeft bijvoorbeeld veel onderzoeksterreinen anders doen denken. Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de nieuwe strategie.'

Betrokkenheid Nederland

ZonMw draagt vanuit het nationale programma Memorabel bij aan het internationale programma JPND. De vernieuwde onderzoeks- en innovatiestrategie van JPND wordt meegenomen in verdere programmering van onderzoek naar neurodegeneratieve ziekten.

Meer informatie:

•    Lees het volledige (Engelstalige) nieuwsbericht en download het rapport op de JPND-website
•    Over de Nederlandse bijdrage aan JPND

 

]]>
news-3958 Tue, 23 Apr 2019 13:58:59 +0200 RTL Nieuws: Hans (58) ging van een hoge functie naar vrijwilligerswerk door alzheimer https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/video/4685076/hans-ging-van-een-hoge-functie-naar-vrijwilligerswerk De diagnose dementie is een zware klap voor mensen en de gevolgen groot. Werken is vaak lastig of gaat niet meer. Maar voor thuis zitten zijn ze te jong of te vitaal. Het nieuwe project DementTalent moet mensen met dementie weer een doel geven. Bekijk de uitzending van 20 april. news-3956 Tue, 23 Apr 2019 11:32:50 +0200 Filmpje: Anneke Francke over onderszoekslijn Tussen Weten en Doen https://youtu.be/AaY3_K7iUdU ‘Ondersteun mensen vooral bij het maken van keuzen’, vertelt Anneke Francke, hoogleraar Verpleging en Verzorging. Dit filmpje is een korte samenvatting van het 5e artikel, verschenen in onze artikelenreeks Tussen Weten en Doen. news-3955 Tue, 23 Apr 2019 11:19:30 +0200 ‘Ondersteun mensen vooral bij het maken van keuzen’ https://publicaties.zonmw.nl/tussen-weten-en-doen-ii/#c40448 Zelfmanagement kan ingewikkeld zijn. Zeker aan het einde van het leven of bij dementie. Online tools kunnen je hierbij helpen, vertelt Anneke Francke, hoogleraar Verpleging en Verzorging. Lees het 5e artikel, verschenen in onze artikelenreeks Tussen Weten en Doen. In deze reeks laten we zien hoe de onderzoeksresultaten jou - als verpleegkundige of verzorgende - helpen in je professioneel handelen. news-3900 Wed, 10 Apr 2019 14:03:29 +0200 Ziekenhuiszorg ondermaats voor mensen met dementie https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/ziekenhuiszorg-ondermaats-mensen-met-dementie De zorg in het ziekenhuis voor mensen met dementie is ondermaats. Dat concludeert Alzheimer Nederland naar aanleiding van onderzoek onder mantelzorgers. Slechts 4 van de 10 mantelzorgers beveelt hun ziekenhuis aan voor mensen met dementie. Dit, terwijl naar schatting 1 op de 3 ziekenhuisbedden wordt bezet door iemand met dementie. Alzheimer Nederland roept ziekenhuizen op met verbeterplannen te komen. news-3845 Fri, 29 Mar 2019 13:37:48 +0100 tweet alzheimer https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-alzheimer/ news-3825 Mon, 25 Mar 2019 14:41:37 +0100 Studiebeurzen voor Gender in Research - Erasmus Summer Course https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/studiebeurzen-voor-gender-in-research-erasmus-summer-course/ Deze zomer organiseren ZonMw en het Erasmus MC gezamenlijk een boeiend cursusprogramma rondom sekse en gender in gezondheid en gezondheidsonderzoek, als onderdeel van het Erasmus Summer Programme. Het Kennisprogramma Gender en Gezondheid stelt 20 Gender in Research Fellowships beschikbaar voor PhD-studenten en post-docs om deel te kunnen nemen aan het programma. In de week van 19 tot 23 augustus 2019 komen (inter)nationale experts en gastsprekers vanuit diverse disciplines samen in Rotterdam om tijdens het cursusprogramma hun kennis en onderzoeksexpertise te delen met de volgende generatie onderzoekers van over de hele wereld. In de middagsessies van ZonMw kunnen deelnemers hun onderzoekskills vergroten om sekse en gender goed mee te nemen in alle fases van gezondheidsonderzoek. In de ochtendcursus worden zij meegenomen in de laatste kennis over de invloed van sekse en gender op de gezondheid van vrouwen en mannen gedurende verschillende levensfases.

Internationale onderzoekers

Voor 20 PhD-studenten of post-docs stelt het Kennisprogramma Gender en Gezondheid fellowships beschikbaar. Deze fellowships zijn bovendien niet alleen voor Nederlandse jonge onderzoekers. Ook buitenlandse onderzoekers kunnen een aanvraag indienen: een unicum voor ZonMw! Geïnteresseerd? Lees dan de volledige subsidieoproep op de subsidiekalender en dien uiterlijk 9 mei 2019, 14:00u je aanvraag in.

Meer informatie

Bekijk de informatiefolder over de summer course

]]>
news-3817 Fri, 22 Mar 2019 13:38:52 +0100 Tweet Roos Jutten https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tweet-roos-jutten/