ZonMw tijdlijn Dementie https://www.zonmw.nl/ Het laatste nieuws van de tijdlijn van Dementie nl-nl Sun, 07 Mar 2021 17:59:29 +0100 Sun, 07 Mar 2021 17:59:29 +0100 TYPO3 news-6953 Wed, 24 Feb 2021 09:44:55 +0100 Handreiking helpt communiceren bij dementie https://mediator.zonmw.nl/mediator-45/handreiking-helpt-communiceren-bij-dementie/ Goede communicatie tussen zorgverleners en mensen met dementie maakt deel uit van goede zorg. Onderzoekers van het Trimbos-instituut ontwikkelden een wetenschappelijk onderbouwde, praktische handreiking voor een betere communicatie. news-6895 Tue, 09 Feb 2021 09:05:00 +0100 Eerste genetische oorzaak semantische dementie gevonden https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/genetische-oorzaak-semantische-dementie Onderzoekers van het Erasmus MC Alzheimer Centrum hebben de eerste genetische oorzaak ontdekt van semantische dementie. Ze vonden een genetische afwijking in het brein van twee overleden patiënten met deze ziekte. Waar normaal het DNA in iedere cel van het lichaam hetzelfde is, kwam de gevonden genetische afwijking alleen in het brein voor. Lees meer over dit onderzoek dat door ZonMw werd gefinancierd. news-6888 Mon, 08 Feb 2021 12:10:43 +0100 Leidt betere samenwerking in lokale dementienetwerken tot minder crisissituaties? https://www.deltaplandementie.nl/nl/home/leidt-betere-samenwerking-lokale-dementienetwerken-tot-minder-crisissituaties Mensen met dementie blijven steeds langer thuis wonen. De problemen waar zij en hun naasten mee te maken krijgen worden daardoor steeds complexer. Voor het bieden van de juiste zorg en ondersteuning aan deze kwetsbare mensen, is het belangrijk dat alle betrokken professionals goed met elkaar samenwerken. Marieke Perry en Minke Nieuwboer van het Radboudumc vertellen hoe DementieNet hierbij helpt. Dit project werd gefinancierd door Memorabel, het onderzoeksprogramma van het Deltaplan Dementie. news-6804 Fri, 15 Jan 2021 12:35:28 +0100 Call for linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to neurodegenerative diseases https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/linking-pre-diagnosis-disturbances-of-physiological-systems-to-neurodegenerative-diseases/ On January 4, 2021, the EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND) initiative launched a transnational call for linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to neurodegenerative diseases. Neurodegenerative diseases are debilitating and largely untreatable conditions that are strongly linked with age. Worldwide, there are estimated to be 47 million people suffering from Alzheimer’s disease and related disorders, the most common class of neurodegenerative diseases. This figure is expected to double every 20 years as the population ages. news-6609 Thu, 03 Dec 2020 09:47:48 +0100 Drie biologische varianten ontdekt bij ziekte van Alzheimer https://www.amc.nl/web/nieuws-en-verhalen/actueel/actueel/biologische-varianten-ontdekt-bij-ziekte-van-alzheimer.htm Wetenschappers hebben drie biologische varianten van de ziekte van Alzheimer ontdekt, die mogelijk ook verschillend behandeld moeten worden. Eerder geteste geneesmiddelen kunnen hierdoor ten onrechte niet lijken te werken. Dit concluderen onderzoeker Betty Tijms en collega’s van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC en Maastricht University. news-6465 Mon, 09 Nov 2020 06:00:00 +0100 Ruimte voor individuele behoeften van bewoners dankzij optimale personeelssamenstelling https://publicaties.zonmw.nl/optimale-personeelssamenstelling-verbetert-kwaliteit-verpleeghuiszorg/ Petra Schout en Janny de Munck vertellen hoe een optimale personeelssamenstelling bijdraagt aan de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. ‘Omdat er ‘s avonds weinig medewerkers op de groep stonden, zag je dat bewoners uit verveling vroeg naar bed gingen. Nu werken de leefplezier-assistenten vaker ‘s avonds. Omdat er meer te doen is, zien we bij de bewoners meteen minder slaapproblemen, vooral onder degenen met dementie’, zegt De Munck. news-6454 Wed, 04 Nov 2020 15:49:57 +0100 Mensen met dementie, hartfalen of kanker vinden rust dankzij proactieve zorgplanning https://publicaties.zonmw.nl/resultaten-programma-palliantie/markering-en-proactieve-zorgplanning/#c69896 De ‘Gesprekswijzer bij dementie of vergeetachtigheid’ draagt bij aan het welbevinden van patiënten en hun naasten door markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning. Casemanager Héline van Vuuren: 'Ik heb de gesprekswijzer altijd in mijn tas. Op de thema’s wijzen stimuleert cliënten die het lastig vinden te praten over hun wensen of zorgen om die gesprekken toch te beginnen, zeggen ze zelf.' news-6419 Wed, 28 Oct 2020 17:54:24 +0100 Vooraankondiging - Landelijk consortium gepersonaliseerde diagnostiek en behandeling bij mensen met de ziekte van Alzheimer https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/vooraankondiging-landelijk-consortium-gepersonaliseerde-diagnostiek-en-behandeling-bij-mensen-met/ Op aanwijzing van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) zijn Health~Holland en ZonMw voornemens om begin november 2020 een landelijk multidisciplinair consortium, van meer dan 20 partijen, uit te nodigen om een aanvraag in te dienen. De aanvraag heeft betrekking op gepersonaliseerde diagnostiek en behandeling bij mensen met de ziekte van Alzheimer. Er wordt een breed gedragen consortium gevormd waarin publieke en private partijen vanuit de hele kennisketen, van fundamenteel onderzoek tot zorgorganisaties en mensen met dementie en mantelzorgers, zowel inhoudelijk als financieel samenwerken.

Het voorstel heeft tot doel om de personalised cure en care voor mensen met de ziekte van Alzheimer te verbeteren. Hierbij is de verwachting dat preventieve strategieën, leefstijlinterventies, geïndividualiseerde risicoprofilering en ziekte modificerende behandelingen ontwikkeld zullen worden en zullen resulteren in een verbetering kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor de patiënt en naaste. Een resultaat zal ook een verbeterde en verbindende nationale infrastructuur zijn.

Randvoorwaarden

Tenminste alle 5 de Nederlandse Alzheimercentra ondersteunen de aanvraag en nemen als (mede)aanvrager deel aan het consortium. Alle consortium partners dragen financieel en inhoudelijk bij aan het project. Naast een eventuele in cash bijdrage, dienen alle consortium partners in kind bij te dragen.

Het voorstel dient aan de sluiten bij de Nationale Dementiestrategie (2021-2030) van VWS en de maatschappelijke uitdaging ‘Gezondheid en Zorg’, zoals geconcretiseerd in de KIA 2020-2023, en de doelen van de regeling. Alle publicaties die voortkomen uit het project dienen volgens de volledig gouden Open Access route beschikbaar gesteld te worden en conform de richtlijnen van FAIR data & datamanagement te werken.

Budget

Het gaat om een project met een looptijd van 60 maanden. Voor deze ronde is maximaal €5.000.000,- subsidie beschikbaar (incl. BTW). Hiervan komt:

 • maximaal €2.500.000,- van Health~Holland;
 • maximaal €2.500.000,- van ZonMw;
 • private en/of publieke partijen dragen daarnaast direct bij aan het project, in cash en/of in kind.

Voor beide partijen dient een aparte begroting ingediend te worden.

Tijdpad

Deze procedure wijkt af van de reguliere ZonMw-procedure, de deadline is op korte termijn zodat het project in januari van start kan gaan. De deadline voor het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag is 26 november 2020. In de week van 14 – 18 december 2020 vindt een interview plaats met de beoordelingscommissie. Op basis daarvan zal uiterlijk 28 december 2020 een besluit worden genomen op de ingediende aanvraag en kan het project op 1 januari 2021 starten.

Beoordeling

De kwaliteit van de aanvraag dient minimaal als ‘Goed’ te zijn beoordeeld en de relevantie ten minste als ‘Relevant’ om in aanmerking te komen voor honorering. De relevantiecriteria bestaan o.a. uit de aansluiting bij de KIA, KIC, Nationale Dementiestrategie en Memorabel, de verwachte opbrengsten, toepassing van resultaten in de praktijk en beleid en invulling van FAIR data & datamanagement.

De kwaliteitscriteria worden beoordeeld op kwaliteit van het plan van aanpak, doelstellingen van de onderzoeksvragen, de haalbaarheid, de samenstelling van het consortium en het budget.

Het Health~Holland-bestuur en het ZonMw-bestuur nemen het uiteindelijke besluit tot toekenning of afwijzing van de subsidie. Alleen wanneer beide partijen besluiten over te gaan tot toekenning van de subsidie vindt honorering plaats. Vanuit beide financiers volgt hierover apart bericht.

]]>
news-6379 Mon, 19 Oct 2020 15:20:49 +0200 Sessie: Diagnose dementie: van wetenschappelijke onderzoek naar meer duidelijkheid en ondersteuning in de praktijk https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sessie-diagnose-dementie-van-wetenschappelijke-onderzoek-naar-meer-duidelijkheid-en-ondersteuning/ Meld u aan voor onze sessie over 'Diagnose dementie: van wetenschappelijke onderzoek naar meer duidelijkheid en ondersteuning in de praktijk' op het slotevent van Deltaplan Dementie. 4 november: Programmasessie Memorabel over de diagnose dementie

09.30 - 10.30

Graag attenderen we u in het bijzonder op onze programmasessie ‘Diagnose dementie: van wetenschappelijke onderzoek naar meer duidelijkheid en ondersteuning in de praktijk’. Als er één gebied is waar we grote vooruitgang op hebben geboekt de afgelopen 8 jaar, dan is het wel de diagnostiek. Dankzij wetenschappelijk onderzoek krijgen patiënten van nu, veel meer duidelijkheid over de oorzaak van hun klachten, meer informatie over wat ze kunnen verwachten en meer inzicht in wat ze eventueel nog moeten regelen als het in de toekomst verder achteruit gaat. In deze sessie hoort u meer over deze ontwikkeling en wat we in de toekomst kunnen verwachten. Met medewerking van Wiesje van der Flier (Amsterdam UMC), Betty Birkenhäger-Gillesse (Laurens), Sietske Sikkes (Amsterdam UMC) en  Frank Jan de Jong (Erasmus MC).

5 november - workshops

Op 5 november kunt u kiezen uit maar liefst 38 workshops, verdeeld over 4 rondes. Ook op deze dag staan er verschillende onderwerpen en projecten op het programma waaraan Memorabel een bijdrage heeft geleverd. Bijvoorbeeld de workshops:

 • 23: 'Eerste hulp bij leven met dementie' door Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland en Netwerk Dementie Fryslân
 • 35: Van zwart-wit naar een volledig kleurenpalet: de integrale aanpak van probleemgedrag met de STIP-methodiek, Hogeschool Rotterdam en Stichting Wetenschap Balans
 • 36: Je bent je hersennetwerk!, Amsterdam UMC
 • 38: over de resultaten van het programma Memorabel en toekomstblik, ZonMw

Wij hopen u online te ontmoeten op één van deze dagen!

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op de event-website.

]]>
news-6333 Fri, 09 Oct 2020 15:53:26 +0200 Uitgebreide cursus over omgaan met dementie werkt https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/uitgebreide-cursus-omgaan-dementie-werkt De cursus ‘Beter thuis met dementie’ is een succes. Dat blijkt uit jarenlang onderzoek naar de cursus die een vakantieweek combineert met een intensieve cursus over dementie. Projectleider Betty Birkenhäger, specialist ouderengeneeskunde bij zorgorganisatie Laurens: “Mensen krijgen na 70, 80 levensjaren ineens te maken met zo’n ontwrichtende ziekte van hun partner. Dan hebben we gewoon de maatschappelijke plicht hen voor te bereiden [...].” news-6330 Thu, 08 Oct 2020 15:10:30 +0200 3, 4 & 5 november: Slotevent Deltaplan Dementie Op 3, 4 en 5 november organiseert het Deltaplan Dementie online een 3-daags jaarevent. Een congres met interessante sprekers, programmasessies en 38 workshops over de volle breedte van onderzoek, de kwaliteit van zorg en ondersteuning en de dementievriendelijke samenleving. Als een van de pijlers van het Deltaplan Dementie levert het ZonMw-programma Memorabel een inhoudelijke bijdrage aan dit event. news-6285 Fri, 02 Oct 2020 15:56:27 +0200 Nieuw: kennisdossiers Zorgstandaard Dementie https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/actueel/nieuws/kennisdossiers-zorgstandaard-dementie/ Informatie, tools en goede voorbeelden om te kunnen voldoen aan de aanbevelingen uit de nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020. Dementiezorg voor Elkaar introduceerde 28 september de website zorgstandaarddementie.nl met kennisdossiers gebaseerd op die nieuwe Zorgstandaard. De kennisdossiers zijn bedoeld voor professionals in zorg en welzijn die zorg en ondersteuning verlenen aan mensen met dementie en hun naasten. news-6252 Wed, 30 Sep 2020 10:07:30 +0200 Subsidieoproep: Innovatieve ideeën https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/off-road-2020/ Heeft u een baanbrekend idee dat tot nieuwe inzichten of innovaties kan leiden? En durft u het experiment aan om dat uit te werken tot een ‘proof of concept’? Dan kunt u tot 1 december een voorstel indienen voor ons programma Off Road. In deze ronde is er extra budget voor projecten op het terrein van dementie. news-6230 Thu, 24 Sep 2020 15:27:53 +0200 Subsidieoproep Social trials: ondersteuningsvormen voor mensen met dementie https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-social-trials-ondersteuningsvormen-voor-mensen-met-dementie/ Gemeenten buiten de Randstad met een maximaal inwonersaantal van 150.000 kunnen reageren op de subsidieoproep voor de Social Trials. De Social Trials zijn gericht op experimenteren met ondersteuningsvormen voor mensen met dementie en hun naasten, vanuit de visie van de Sociale Benadering Dementie. Doel is het creëren van een aanbod dat beter aansluit bij de leefwereld van mensen met dementie en hun naasten.  Hierbij is er ook plek voor de indirecte gevolgen van de ziekte in de binnenwereld (de persoonlijke ervaring) en de buitenwereld (relaties en sociale omgeving) van betrokkenen.

[ UPDATE ] Op 22 oktober 2020 vindt de online informatiebijeenkomst plaats van 13.00 tot 14.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link.

Programma Interne monitoring en evaluatie

Sinds 2018 zijn vier Social Trial pilotgemeenten gestart (Amsterdam, ’s-Hertogenbosch, Amstelveen en Rotterdam). De focus in de pilotgemeenten ligt op het experimenteren met passende ondersteuning, gebaseerd op de Sociale Benadering Dementie. Het ZonMw-programma Interne monitoring en evaluatie Social Trials is opgezet om de werkzame bestanddelen van het experiment te identificeren zodat deze breder kunnen worden toegepast en verwerkt kunnen worden in landelijke richtlijnen en de volgende versie van de Zorgstandaard Dementie. 

Subsidieoproep Uitbreiding middels implementatie

Medio 2020 heeft VWS besloten het programma uit te breiden om zo meer te kunnen leren van de Social Trials en kennis op te doen over of deze benadering landelijk opgeschaald kan worden. Een onderdeel van deze uitbreiding is ruimte bieden aan vier nieuwe pilotgemeenten. Aangezien de huidige pilotgemeenten stedelijke gemeenten zijn, richt deze uitbreiding zich specifiek op gemeenten buiten de randstad. Hierdoor kan de aanpak in een nieuwe context toegepast worden. 

ZonMw opent hiervoor op 24 september 2020, in samenwerking met Alzheimer Nederland, de subsidieoproep Uitbreiding middels implementatie. 

]]>
news-6214 Tue, 22 Sep 2020 12:56:00 +0200 Tien jaar durend onderzoeksprogramma naar dementie aangekondigd https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/tien-jaar-durend-onderzoeksprogramma-naar-dementie-aangekondigd/ 'Een wereld zonder dementie', dat is een van de hoofddthema's in de nieuwe Nationale Dementiestrategie 2021-2030. Minister Hugo de Jonge kondigde gisteren hiervoor een langlopend en omvangrijk onderzoeksprogramma gericht op dementie aan. Veronique Timmerhuis, algemeen directeur ZonMw: ‘Deze forse investering is geweldig goed nieuws en noodzakelijk om daadwerkelijk doorbraken te kunnen realiseren in het voorkomen en het behandelen van dementie.’ Nationale Dementiestrategie 2021-2030

Uitgangspunt in de strategie is de missie: Mensen met dementie en hun naasten kunnen als waardevol lid van onze samenleving functioneren en goede ondersteuning en zorg ontvangen. Er wordt voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan naar mogelijke preventie, behandeling en genezing van dementie. Naast het onderzoeksprogramma zet de strategie daarom ook in op de thema’s ‘Steun op maat bij leven met dementie’ en ‘Mensen met dementie tellen mee’.

Budget

Voor het onderzoek is in 2021 €10 miljoen beschikbaar. Dit bedrag zal met €2 miljoen per jaar stijgen tot een jaarlijks bedrag van €16 miljoen vanaf 2024. Voor de hele looptijd 2021-2030 gaat het in totaal om €148 miljoen  

Samenwerking en specialismen 

In het nieuwe onderzoeksprogramma zetten we in op focus en synergie. Zo komen we tot een completer inzicht in het ontstaan en het beloop van dementie. Het onderzoek naar dementie bevindt zich momenteel in een stroomversnelling. Door het financieren van consortia en specialistische centra en door multidisciplinaire samenwerking te stimuleren, kunnen Nederlandse onderzoekers optimaal gebruikmaken van de laatste ontwikkelingen in het onderzoeksveld. 

Nederlandse onderzoekers leveren al een belangrijke bijdrage aan het dementieonderzoek wereldwijd. Zo is Nederlandse Hersenbank voor buitenlandse onderzoekers een gewilde partij om mee samen te werken vanwege de unieke kwaliteit. Dit gebeurt bijvoorbeeld via programma’s zoals het EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND). 

Preventie

Het onderzoeksprogramma zal zich ook richten op preventie: 30 tot 40 procent van dementie is te verklaren door leefstijlfactoren. En ook de sociale en fysieke omgeving waarin we leven speelt een rol. Onderzoek hiernaar, zowel bij de algemene bevolking als bij risicogroepen, is van groot belang om zo dementie zo veel mogelijk te kunnen voorkomen. 

Eerder onderzoek

‘Met het eerdere onderzoeksprogramma heeft ZonMw een mooie basis gelegd in de afgelopen 8 jaar, waarin er veel kennis is opgeleverd over de vroege identificatie van risico’s op het ontstaan van dementie,’ vertelt Timmerhuis. Ook zijn grote stappen gezet in de diagnostiek. Maar de puzzel is nog niet opgelost. Met deze nieuwe investering in wetenschappelijk onderzoek, kunnen we de noodzakelijk vervolgstappen zetten naar behandeling en verbetering van kwaliteit van leven bij de diverse vormen van dementie.’

Hoe nu verder?

Samen met mensen met dementie, hun naasten en verschillende partijen die betrokken zijn bij dementieonderzoek, -behandeling, -zorg en -ondersteuning gaan we de komende maanden aan de slag om het nieuwe programma vorm te geven. 

Blijf op de hoogte via onze website en nieuwsbrieven

Lees hier de Kamerbrief.
 

]]>
news-6170 Thu, 10 Sep 2020 12:35:02 +0200 Alzheimer Nederland reikt talentprijs ‘Young Outstanding Researcher’ uit aan twee jonge dementie onderzoekers https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/alzheimer-nederland-reikt-talentprijs-young-outstanding-researcher-uit-aan-twee-jonge De talentprijs ‘Young Outstanding Researcher’ ter waarde van 100.000 euro is dit jaar door Alzheimer Nederland uitgereikt aan twee jonge onderzoekers: dr. Janne Papma, winnaar in de categorie ‘onderzoek ten behoeve van de huidige generatie’ en dr. Susanne van Veluw, winnaar in de categorie ‘onderzoek ten behoeve van toekomstige generaties’. news-6189 Wed, 09 Sep 2020 10:36:00 +0200 Nieuw ziektebeeld bij frontotemporale dementie gevonden https://www.alzheimercentrum.nl/nieuw-ziektebeeld-bij-frontotemporale-dementie-gevonden/ Onderzoekers van Alzheimercentrum Amsterdam, Amsterdam UMC vestigen de aandacht op een bijzondere variant van frontotemporale dementie. Deze variant is zichtbaar in de rechterslaapkwab, het hersengebied achter de oren. “Nu we dit weten, kunnen we patiënten met deze vorm van dementie in de toekomst beter behandelen”, aldus Hülya Ulugut Erkoyun, een van de onderzoekers. news-6135 Fri, 04 Sep 2020 11:53:08 +0200 Oudere loopt minder risico op dementie dan tien jaar geleden https://www.volkskrant.nl/wetenschap/oudere-loopt-minder-risico-op-dementie-dan-tien-jaar-geleden~b1b065d2/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Het risico op dementie is te verkleinen door betere gezondheidszorg en leefstijlfactoren, blijkt uit een groot internationaal onderzoek onder leiding van het Erasmus MC in Rotterdam. Maar vooralsnog zal het aantal patiënten met dementie niet dalen. Door de vergrijzing blijft het absolute aantal groeien. news-5983 Thu, 06 Aug 2020 09:00:00 +0200 Subsidieoproepen geopend: 'Leven met dementie' en 'Leefstijl en leefomgeving' https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproepen-geopend-leven-met-dementie-en-leefstijl-en-leefomgeving/ ZonMw coördineert binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) twee subsidieoproepen van de missiecalls: 'Leven met dementie' en 'Leefstijl en leefomgeving'. De subsidieoproepen dragen bij aan de overkoepelende missiedoelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid & Zorg.

Subsidieoproep Leefstijl en leefomgeving

In deze subsidieoproep willen we met onderzoek een bijdrage leveren aan structurele verbetering van gelijkheid in kansen om in goede gezondheid te leven. Lees meer over de oproep Leefstijl en leefomgeving op NWO.nl

Subsidieoproep Leven met dementie

De subsidieoproep gaat over mechanistisch onderzoek en onderzoek naar psychosociale interventies gericht op gepersonaliseerd zelfmanagement. Lees meer over de subsidieoproep Leven met dementie op NWO.nl

Meer informatie over NWO-KIC

Het NWO-instrumentarium voor het KIC 2020-2023 biedt financiering voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek in publiek-privaat samenwerkingsverband (PPS). Het instrumentarium bestaat uit vier hoofdlijnen, waarvoor jaarlijks 118 miljoen euro is gereserveerd. Lees meer over NWO-KIC

]]>
news-5973 Thu, 23 Jul 2020 15:07:10 +0200 Klinische symptomen van FTD gerelateerd aan type eiwitstapelingen https://publicaties.zonmw.nl/memorabel-projectresultaten/klinische-symptomen-van-ftd-gerelateerd-aan-type-eiwitstapelingen/ Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben ontdekt welke klinische symptomen van frontotemporale dementie (FTD) samenhangen met verschillende types eiwitklonteringen in de hersenen. Met deze ontdekking wordt het voor neurologen makkelijker om de juiste diagnose te stellen op basis van klinische symptomen. news-5969 Thu, 23 Jul 2020 08:50:45 +0200 Landelijk telefoonnummer voor begeleiding bij zingeving en levensvragen https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/landelijk-telefoonnummer-voor-begeleiding-bij-zingeving-en-levensvragen/ Iedereen die met ziekte, verlies of kwetsbaarheid te maken krijgt kan vragen hebben als: Wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik verder? Waar ontleen ik kracht aan? Vanaf nu kan iedereen die over deze levensvragen wil praten bellen naar 085 004 3063 om gesprekken met een geestelijk verzorger thuis aan te vragen. Luisterend oor

Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulverlening en advies bij zingeving en levensvragen. Een geestelijk verzorger helpt mensen erachter te komen wat voor hen van waarde is en hoe zij verder kunnen. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, en voeren verdiepende gesprekken. Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwing of geloof. Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid zijn verzekerd. 
 
Voor onderstaande groepen wordt een aantal gesprekken vergoed:

 • thuiswonenden van 50 jaar en ouder
 • mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten
 • kinderen en jongeren t/m 18 jaar die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.

Vraag een gesprek aan

Het landelijk nummer is: 085 004 3063 (lokaal tarief). Na het intoetsen van een postcode wordt u doorverbonden met een regionaal contactpunt. Ook nu, in tijden van corona, zijn gesprekken thuis mogelijk. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM.
 
Meer informatie over levensvragen: www.geestelijkeverzorging.nl/levensvragen

]]>
news-5955 Mon, 20 Jul 2020 09:47:05 +0200 Resultaten studie Exergaming gepubliceerd in de JAMDA https://www.jamda.com/article/S1525-8610(19)30522-5/abstract De positieve resultaten van het onderzoek van Joeke van Santen naar de effecten van Exergaming zijn gepubliceerd in de JAMDA. Dit is het eerste onderzoek dat aantoont dat een exergame-interventie van 12 weken de kwetsbaarheid bij mensen met dementie vermindert. Bovendien resulteerde exergaming in een hoge mate van therapietrouw, wat het een effectieve strategie maakt om mensen met dementie te betrekken bij fysieke activiteit. news-5951 Fri, 17 Jul 2020 10:47:00 +0200 Gehonoreerd innovatief onderzoek in COVID-19 Programma https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/gehonoreerd-innovatief-onderzoek-in-covid-19-programma/ Binnen het COVID-19 Programma zijn inmiddels 40 projecten gehonoreerd. Daarnaast zullen 12 projecten na aanvullende administratieve stappen financiering ontvangen. Vanuit dit programma start onderzoek dat zich richt op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Het gaat om een substantiële financiële injectie in het Nederlandse onderzoeksveld. Hiermee zet het ministerie van VWS samen met ZonMw en NWO in op snelle invoering van innovatieve maatregelen die voortkomen uit deze projecten. Onderzoek over volle breedte van de gezondheidszorg

Een effectieve aanpak van de coronapandemie brengt vele kennisbehoeftes en onderzoeksvragen met zich mee. Het COVID-19 Programma heeft drie aandachtsgebieden:

 • Voorspellende diagnostiek en behandeling
 • Zorg en preventie
 • Maatschappelijke dynamiek

Voorspellende diagnostiek en behandeling

Binnen aandachtsgebied 1 ‘Voorspellende diagnostiek en behandeling’ zijn 17 projecten gehonoreerd van de 22 projecten die hiervoor in aanmerking komen. Een aantal projecten richt zich op nieuwe of bestaande therapieën en hun werkingsmechanismen. Andere projecten houden zich bezig met het verkrijgen van inzichten in onder andere het microbioom, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat.
Een voorbeeld van zo’n project is: Een fase-2-klinisch-onderzoek noodzakelijk voor de klinische ontwikkeling van medicijn lanadelumab voor COVID-19 van dr. R. Brüggemann en dr. F van de Veerdonk van het Radboudumc. In dit project wordt onderzocht of het intraveneus toedienen van lanadelumab de behoefte aan externe toediening van zuurstof – noodzakelijk door longoedeem – kan verminderen en voorkomen tijdens de COVID-19-infectie.

Proefdiervrije innovaties

Naast de genoemde 22 projecten gaan vijf projecten binnen aandachtsgebied 1 onderzoek doen naar de ontwikkeling van nieuwe of bredere toepassing van bestaande proefdiervrije innovaties. Het ZonMw-programma Meer Kennis met Minder Dieren en de Stichting Proefdiervrij stelden hiervoor ruim € 2 miljoen beschikbaar. Het uiteindelijke doel is relevanter gezondheids(zorg)onderzoek voor de mens.

Zorg en preventie

Binnen aandachtsgebied 2 ‘Zorg en preventie’ zijn 20 projecten gehonoreerd van de 25 projecten die hiervoor in aanmerking komen. Deze projecten richten zich op de organisatie van de zorg en kwetsbare burgers. Daarnaast is specifiek aandacht voor zorgverleners. De focus ligt op:

 • De impact van gedrag en gedragsveranderingen op de verspreiding van het virus
 • De gevolgen van de maatregelen voor het individu of voor specifieke kwetsbare groepen
 • Verspreiding van de epidemie en maatregelen om dit te voorkomen

Zo is er bijvoorbeeld het project 'TRACE II: Patiëntuitkomsten na uitgestelde electieve operaties tijdens de COVID-19 pandemie' van dr. D. de Korte-de Boer en prof. dr. Wolfgang Buhre (afdeling Anesthesiologie en Pijngeneeskunde van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+). In dit project worden de effecten van het uitstellen van niet-acute operaties tijdens de COVID-19 pandemie door een consortium van 10 instellingen, waaronder vier academische en vier perifere ziekenhuizen, onderzocht.

Palliatieve zorg

Binnen aandachtsgebied 2 komen vijf projecten in aanmerking voor honorering door het programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’. Hiervan zijn er nu drie gehonoreerd. De projecten richten zich op ondersteuning en rouwverwerking van naasten bij het overlijden van hun dierbaren. Daarnaast is er aandacht voor de impact van sociale isolatie door COVID-19 op intra- en extramurale zorg voor mensen met dementie in de palliatieve fase.

Looptijd en budget

De ministeries van VWS en OCW en NWO financieren het COVID-19 Programma. Voor dit actie- en onderzoeksprogramma is in totaal € 40 miljoen beschikbaar voor subsidies aan praktijk- en onderzoeksprojecten. Eind augustus is de besluitvorming over de subsidieaanvragen van aandachtsgebied 3 ‘Maatschappelijke dynamiek’. Alle projecten starten in september 2020.

Uitzonderlijke situatie

De coronacrisis heeft aanzienlijke impact, ook op de volksgezondheid en de gezondheidszorg. Er is grote behoefte aan nieuwe kennis en praktische oplossingen om de negatieve gevolgen van de pandemie te beperken. Onderzoek is nodig om te leren van de negatieve en positieve ervaringen, zowel nu als op de langere termijn. In opdracht van VWS hebben we daarom samen met NWO in maart een actie- en onderzoeksprogramma voorbereid dat geresulteerd heeft in onder andere het COVID-19 Programma. Het tempo waarin dit is verlopen, is een enorme uitdaging voor de subsidieaanvragers, voor NWO en voor ons zelf.

Meer informatie

 

]]>
news-5886 Thu, 02 Jul 2020 16:10:04 +0200 Oudere en kwetsbare burgers langer vitaal https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/oudere-en-kwetsbare-burgers-langer-vitaal/ Oudere en kwetsbare burgers die zelfstandig thuiswonen, kunnen beter meedoen binnen hun gemeente als zij zo vitaal mogelijk blijven. Hoe pak je dat als gemeente aan? In de projectcatalogus 'Gezonde wijk' zijn goede voorbeelden te vinden die gericht zijn op het versterken van de vitaliteit van oudere burgers met een kwetsbare gezondheid. Twee voorbeelden:

Project 'Ouderen sterker maken: fysiek en sociaal'. Dit project focust op preventie en het versterken van gezondheid, gezondheidsvaardigheden en sociaal welbevinden van ouderen. Tegelijkertijd benut dit project de mogelijkheden die de sociale en fysieke omgeving biedt. Door in te zetten op preventie kan er veel winst behaald worden, bijvoorbeeld voorkomen van overgewicht en diabetes, maar ook dementie. Dit project werd uitgevoerd in verschillende gemeenten in Zuid-Holland: Rotterdam, Vlaardingen, Dordrecht en Papendrecht. 

Project 'Samen in beweging met kwetsbare bewoners'. Lichamelijke beweging en sociaal actief zijn dragen bij aan goede gezondheid in de breedste zin. Zes gemeenten uit de regio IJsselland en de Achterhoek constateerden dat ze met hun aanpak rond beweging hun kwetsbare bewoners, zoals ouderen en mensen met psychosociale problematiek, niet voldoende bereiken. Een brede integrale aanpak is nodig. Zes gemeenten geven samen deze aanpak vorm zodat ze ook kwetsbare bewoners kunnen bereiken en stimuleren om in beweging te komen. Gemeenten zetten in op een integraal gemeentelijk beleid en een goede afstemming tussen partijen die begeleiding, zorg- en hulpverlening bieden.

Meer informatie

 

]]>
news-5705 Fri, 15 May 2020 12:45:34 +0200 Werk en mantelzorg: maak het bespreekbaar https://www.movisie.nl/artikel/werk-mantelzorg-maak-bespreekbaar In Nederland combineert 1 op de 4 werkenden zijn of haar baan met mantelzorgtaken. De combinatie van werk en mantelzorg komt met name vaak voor in de groep 45-65 jarigen. Naar verwachting zal het aantal dat werk met mantelzorgtaken combineert in de komende jaren fors toenemen. Het geven van mantelzorg kan zorgen voor stress, een hoger risico op depressie en een toename in ziekteverzuim, vooral wanneer de benodigde mantelzorg lastig te combineren is met werk. news-5701 Thu, 14 May 2020 13:30:37 +0200 Beter voorspellen van individuele kans op dementie - promotie Ingrid van Maurik https://www.alzheimercentrum.nl/promotie-ingrid-van-maurik/ Ingrid van Maurik onderzocht patiënten met ‘milde cognitieve klachten’ (MCI). Ze keek hoe diagnostische testen, zoals MRI-scans en alzheimereiwitten in het hersenvocht, te gebruiken zijn om bij individuele patiënten de kans op dementie te bepalen. De resultaten van deze diagnostische tests voor dementie konden bij patiënten met MCI al een aanwijzing zijn voor het risico om dementie te krijgen. news-5688 Tue, 12 May 2020 07:10:19 +0200 ‘Mensen met dementie beseffen dat hun partner of kind niet geweest is’ https://publicaties.zonmw.nl/dag-van-de-verpleging-2020/#c59366 Op deze bijzondere Dag van de Verpleging bedanken we alle verpleegkundigen! Lees meer over hun enorme inzet en betrokkenheid. Onder andere in het interview met Linda Riethoff: 'Achteraf herinneren mensen met dementie zich vaak niet dat hun partner of kind op bezoek was, maar nu vragen ze wel steeds naar deze familieleden. Er is dus wel degelijk een besef dat hun partner of kind niet geweest is.’ news-5643 Fri, 01 May 2020 10:42:37 +0200 Zorgstandaard Dementie is vernieuwd https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/zorgstandaard-dementie-2020/ Een samenhangende benadering voor het hele dementietraject, vanuit het perspectief van personen met dementie en hun mantelzorgers. Dat is de nieuwe Zorgstandaard Dementie. De Zorgstandaard ondersteunt hiermee dementienetwerken om hun dementiezorg te verbeteren, persoonsgericht en integraal. De herziening van de Zorgstandaard Dementie vond plaats als onderdeel van het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar. news-5579 Mon, 20 Apr 2020 10:19:00 +0200 Resultaten vragenlijstonderzoek project DEDICATED https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/resultaten-vragenlijstonderzoek-project-dedicated/ In september 2017 startte het DEDICATED project binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg, met als doel de palliatieve zorg voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. In dit project is een survey gehouden onder helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen, over wat zij nodig hebben in de palliatieve zorgverlening voor mensen met dementie. Achtergrond

In de palliatieve zorg voor mensen met dementie, thuis en in het verpleeghuis, is een belangrijke rol weggelegd voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Zij staan dichtbij de cliënt en zijn of haar naasten en kunnen daarom veel te weten komen over wensen en behoeften. Toch is het niet altijd makkelijk om zorg op maat te bieden. Mensen met dementie hebben vaak complexe zorgbehoeften, die van persoon tot persoon sterk kunnen verschillen en die gedurende de tijd veranderen. Het is belangrijk om te onderzoeken hoe we zorgverleners het beste kunnen ondersteunen, zodat zij de best mogelijke palliatieve zorg kunnen bieden aan mensen met dementie.

Methode

Om te onderzoeken op welke vlakken helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen behoefte hebben aan extra ondersteuning, is er een online vragenlijst afgenomen. Ook is de gewenste vorm van ondersteuning onderzocht. Via lokale en landelijke partners van het project is de vragenlijst door Nederland verspreid. De vragenlijst is opgezet aan de hand van literatuur. Daarnaast liet het Dedicated team zich adviseren door zorgprofessionals en experts, om de lijst zo volledig en toepasbaar mogelijk te maken. In de vragenlijst kwamen verschillende onderwerpen aan bod: dagelijkse zorg, communicatie over het levenseinde, interprofessionele samenwerking en transities van thuis naar het verpleeghuis.

Resultaten

De resultaten en bevindingen zijn gepubliceerd in een artikel in Journal of Nursing Scholarship: 'Nursing staff needs in providing palliative care for persons with dementia at home or in nursing homes: a survey'. Een beknopt overzicht vindt u in de publiekssamenvatting van de survey.

Meer informatie

Dit artikel staat in de nieuwsbrief Palliatieve Zorg april 2020. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan

 

]]>
news-5563 Tue, 14 Apr 2020 10:19:23 +0200 Invoeren methodiek voor omgaan met probleemgedrag bij mensen met dementie https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/kenniscentra/zorginnovatie/nieuws-en-activiteiten/newsitem/Probleemgedrag-van-mensen-met-dementie-is-behandelbaar/176561/ Het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam begeleid zorgmedewerkers van WVO Zorg en De Zellingen bij het invoeren van de methodiek STIP, voor het omgaan met depressie, angst, apathie, psychose of agressie bij mensen met dementie. Het implementatieonderzoek, dat gefinancierd is door het ZonMw-programma Memorabel, zoekt uit welke factoren bevorderende of belemmerend zijn bij de implementatie van deze methode. Lees het interview.