ZonMw coördineert binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) meerdere subsidieoproepen van de missiecalls. Eén van deze subsidieoproepen is 'Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen'.

Doel subsidieoproep ‘Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen’

De laatste jaren is de aandacht voor de rol van voeding in relatie tot (preventieve) gezondheid voor de mens versterkt. Gezonde voeding en een gezonde leefstijl zouden namelijk voor een langer gezond leven zorgen en kunnen op die manier de gezonde levensduur verlengen. Een transitie naar een duurzaam voedselsysteem is daarvoor nodig. Het verbreden van onze kennis over gezonde voeding en voedselsystemen is daarom noodzakelijk. Deze call roept op tot interdisciplinair onderzoek naar duurzame en innovatieve voedselsystemen die gezond en veilig voedsel produceren voor de huidige en toekomstige bevolking.

Draagt bij aan centrale missie voor Gezondheid & Zorg

Interdisciplinaire publiek-private consortia kunnen financiering aanvragen. De opbrengsten van de call dragen bij aan de centrale missie voor Gezondheid & Zorg en aan de missies van de KIA Landbouw, Water en Voedsel.

Subsidieoproep ‘Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen’ geopend

Lees meer op de NWO website over de subsidieoproep Veilige en gezonde voeding en voedselsystemen. Een aanvraag kunt u daar indienen.

Kennis- en Innovatie Convenant

Samenwerking in missiegedreven innovatie

Het ontwikkelen van kennis en handelingsperspectieven die ingezet kunnen worden voor (gebiedsgerichte) multi-stakeholder samenwerking bij complexe maatschappelijke uitdagingen.

Lees meer over deze oproep

Subsidieoproep Vroegtijdige opsporing van kanker

Vroegtijdige opsporing van kanker

Deze call for proposals heeft als doel te komen tot de ontwikkeling en toepassing van innovatieve of zelfs disruptieve, breed toegankelijke diagnostische mogelijkheden voor vroegtijdige kankerdetectie.

Lees meer over deze oproep

Subsidieoproep Zorg in eigen leefomgeving

Zorg in eigen leefomgeving subsidieoproep

In deze subsidieoproep doen we onderzoek naar het doorontwikkelen en het toepasbaar en effectief maken van technologie in de eigen leefomgeving.

Lees meer over deze oproep

Samenwerking ZonMw en NWO aan NWO-KIC

NWO werkt samen met ZonMw aan twee missiegedreven subsidieoproepen. Dit doen we met behulp van onderzoek en op basis van publiek-private samenwerking.

Lees meer over de NWO-KIC
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website