ZonMw coördineert binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) meerdere subsidieoproepen van de missiecalls. Eén van deze subsidieoproepen is 'Sleuteltechnologieën voor minimaal-invasieve interventies in de zorg'.

Subsidieoproep Sleuteltechnologieën voor minimaal-invasieve interventies in de zorg

Het doel van deze call is het ontwikkelen van slimme medische technologie die interventies mogelijk maakt met minimaal ingrijpende methoden en middelen en zo min mogelijk nevenschade voor de patiënt. Dit wordt gedaan door onderzoek, gericht op ontwikkeling van nieuwe innovatieve technologieën of het op innovatieve wijze combineren van bestaande technologieën, zodat zij toepasbaar zijn in een klinische omgeving. Ook het ontwikkelen van ondersteunende (digitale) technologieën is mogelijk.

Sluit aan bij missiegedreven innovatiebeleid van de Nederlandse overheid

Multidisciplinaire publiek-private consortia kunnen financiering aanvragen gericht op het ontwikkelen van slimme medische technologie die interventies mogelijk maakt met minimaal ingrijpende methoden en middelen.
Deze call sluit aan bij het missiegedreven innovatiebeleid van de Nederlandse overheid, in bijzonder het Breed Gedragen Programma MedTechNL van de KIA sleuteltechnologieën van de Topsector HTSM.

Subsidieoproep 'Sleuteltechnologieën voor minimaal-invasieve interventies in de zorg' geopend

Lees meer op de NWO website over over de subsidieoproep Sleuteltechnologieën voor minimaal-invasieve interventies in de zorg

Kennis- en Innovatie Convenant

Samenwerking ZonMw en NWO aan NWO-KIC

NWO werkt samen met ZonMw aan twee missiegedreven subsidieoproepen. Dit doen we met behulp van onderzoek en op basis van publiek-private samenwerking.

Lees meer over de NWO-KIC

Subsidieoproep 'Zorg in eigen leefomgeving'

In deze subsidieoproep doen we onderzoek naar het doorontwikkelen en het toepasbaar en effectief maken van technologie in de eigen leefomgeving.

Lees meer over de oproep

Onderzoek naar preventie

Door preventieonderzoek werken we met kennis aan een goede gezondheid voor iedereen. Dankzij onze kennis is het mogelijk een gezonde leefomgeving te faciliteren en om de veerkracht te vergroten van mensen om zelf vorm te geven aan gezond(er) leven en leefstijl. Lees meer over preventieonderzoek

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website