ZonMw coördineert binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) meerdere subsidieoproepen van de missiecalls. Eén van deze subsidieoproepen is 'Samenwerking in missiegedreven innovatie'.

Doel subsidieoproep 'Samenwerking in missiegedreven innovatie'

Het doel van deze call is het ontwikkelen van kennis en handelingsperspectieven die ingezet kunnen worden voor (gebiedsgerichte) multi-stakeholder samenwerking bij complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals geformuleerd in de 25 missies van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Hiermee kunnen de samenwerkingen beter worden ingericht, opgestart en onderhouden en komt missiegedreven innovatie in een versnelling. 

Draagt bij aan KIA Maatschappelijk Verdienvermogen

Deze call draagt bij aan de overkoepelende doelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda Maatschappelijk Verdienvermogen (KIA MV) en maakt onderdeel uit van de missielijn van het Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 (KIC).

Drie toekenningen

  • Fieldlabs@Scale: Opschalen van fieldlabs voor missiegedreven innovatie
    Penvoerder: prof. dr. ir. J.J. (Hans) Berends, Vrije Universiteit van Amsterdam

Binnen een fieldlab experimenteren kennisinstellingen, bedrijven en andere regionale organisaties met nieuwe oplossingsrichtingen voor maatschappelijke problemen. De innovaties die zo ontwikkeld worden blijken echter vaak moeilijk schaalbaar waardoor de impact op het maatschappelijke verdienvermogen nog moeilijk aan te tonen is. In het Fieldlabs@Scale project doet eeninterdisciplinair consortium onderzoek naar het opschalen van missie-gedreven innovaties door fieldlabs in verschillende domeinen: smart industry, gezondheidszorg, landbouw en infrastructuur. Samen met beleidsmakers, regionale netwerkorganisaties, fieldlabs en hun achterliggende organisaties brengt het project de mechanismen voor het gezamenlijk experimenteren in kaart en ontwikkelt op basis van deze inzichten een instrumentarium en opleidingsprogramma voor fieldlabs.

Consortium
Universiteit Twente, Tilburg University, Technische Universiteit Eindhoven, Vrije Universiteit Amsterdam, Stichting Pioneering, Greenports Nederland, Waterschap Vechtstromen, Philips Electronics Nederland B.V., Brainport Development NV, World Class Maintenance (WCM), Kansen voor West, Provincie Overijssel, NeLL (National E-Health Living Lab), Fidett - Fieldlab Digitalisation Energy Transition Twente, KNVB, Technische Universiteit Delft, Greenports NL, Royal Philips, Aspari, ZoARG, Techport, EFRO/Kansen voor West, Smart Industry Hub Noordwest, TNO

Mede-aanvragers
dr. ir. F. Deken Vrije Universiteit Amsterdam
prof. dr. ir. L. Volker Universiteit Twente
prof. dr. H.A. Akkermans Tilburg University
dr. ir. M.C. van den Berg  Universiteit Twente
prof. dr. ir. M.L.A.M. Bogers Technische Universiteit Eindhoven
dr. J. Bonnín Roca  Technische Universiteit Eindhoven
dr. A. Alexiou Tilburg University

 

  • Maatschappelijke Missies mogelijk maken met Ecosystemen voor Ondernemerschap
    Penvoerder: prof. dr. F.C. (Erik) Stam, Universiteit Utrecht

Het realiseren van maatschappelijke missies vereist radicale innovaties door ondernemers. Het ESMEE project vergaart inzicht in regionale ecosystemen voor duurzaam ondernemerschap. Met een data-en-dialoog gedreven ecosysteembenadering verbetert ESMEE missiegedreven innovatiesystemen. Dit doet het project aan de hand van wetenschappelijke analyse van de mechanismen van ecosysteemontwikkeling, en de relaties tussen duurzaam ondernemerschap en maatschappelijke missies. Samen met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen ontwerpt en ontwikkelt ESMEE een wetenschappelijk gevalideerde diagnose en evaluatie van ecosysteemontwikkeling.

Consortium
De Haagse Hogeschool, Rathenau Instituut - Koninklijke Nederlandse Akademie van de Wetenschappen, Universiteit Utrecht, BOM, OostNL, InnovationQuarter, LIOF, ROM Utrecht Region, NOM, Horizon, Impuls Zeeland, InWest.

Mede-aanvragers
dr. ir. C. De Lille De Haagse Hogeschool (HHS)
prof. dr. F. Bex Universiteit Utrecht
dr. F Van Rijnsoever Universiteit Utrecht
dr. J. Deuten Koninklijke Nederlandse Akademie van de Wetenschappen

 

  • Het versterken van maatschappelijk en collectief ondernemerschap voor de transitie naar een inclusieve en duurzame samenleving
    Penvoerder: dr. N.S. (Niels) Bosma, Universiteit Utrecht

Sociaal en community-gedreven ondernemers (SCEs) komen met vernieuwende oplossingen voor lokale maatschappelijke problemen. Echter, het opschalen van de impact van SCEs wordt bemoeilijkt door complexiteit, conflicterende belangen en tegenwerking door bestaande, grotere spelers. In dit project werken onderzoekers vanuit verschillende disciplines samen met SCEs en belangrijke stakeholders (het ‘ecosysteem’). Het project komt via gezamenlijke leerprocessen en nieuwe tools tot nieuwe inzichten om impact te versterken en vergroten. Hierbij richt het zich specifiek op de energietransitie en op lokale zorg. Nieuwe inzichten worden vertaald  in concrete acties voor SCEs en stakeholders en het project ontwikkelt een leergang voor en met hen.

Consortium
Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Windesheim, Hogeschool van Amsterdam, Technische Universiteit Eindhoven, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Hanzehogeschool Groningen, DRK Foundation, Provincie Utrecht, Provincie Groningen, Social Enterpise NL, Impact Noord, Impact 030, KplusV, Gemeente Amsterdam, Gemeente Utrecht, Starters4Communities, NLZE - Nederland Zorgt voor Elkaar, Wongema, Platform31, City Deal Impact Ondernemen, Provincie Noord Brabant, KSON - Dutch Knowledge Network for Social Entrepreneurship, Social Finance Matters.

Mede-aanvragers
prof. T De Moor Erasmus Universiteit Rotterdam
dr. mr. CYD Van Orden Hogeschool Windesheim
dr. M Hogenstijn Hogeschool van Amsterdam
prof. CCM Hummels Technische Universiteit Eindhoven
dr. L De Bell Hogeschool Utrecht
dr. K Geuijen Universiteit Utrecht
dr. mr. P Oden Hanzehogeschool Groningen
dr. S España Cubillo
dr. S. Akerboom

 

Lees meer op de NWO website over over de subsidieoproep Samenwerking in missiegedreven innovatie.

 

Kennis- en Innovatie Convenant

Subsidieoproep Zorg in eigen leefomgeving

Zorg in eigen leefomgeving subsidieoproep

In deze subsidieoproep doen we onderzoek naar het doorontwikkelen en het toepasbaar en effectief maken van technologie in de eigen leefomgeving.

Lees meer over deze oproep

Samenwerking ZonMw en NWO aan NWO-KIC

NWO werkt samen met ZonMw aan twee missiegedreven subsidieoproepen. Dit doen we met behulp van onderzoek en op basis van publiek-private samenwerking.

Lees meer over de NWO-KIC

Betere zorg en welzijn voor ouderen

ZonMw zet zich met financiering voor onderzoek in voor een betere zorg en welzijn voor ouderen. In de strijd tegen dementie en om gezond ouder te worden. Lees meer over onderzoek naar zorg voor ouderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website