ZonMw coördineert binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) meerdere subsidieoproepen van de missiecalls. Eén van deze subsidieoproepen is 'Meedoen op de arbeidsmarkt: Onderzoek naar innovatieve oplossingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte'.

Doel subsidieoproep 'Meedoen op de arbeidsmarkt'

Meedoen op de arbeidsmarkt voor mensen met een beperking vergt verdere technologische en sociale innovatie mét, dóór en vóór deze mensen. Het doel is om handvatten te ontwikkelen waardoor het werk zo kan worden ingericht, dat mensen met een beperking adequaat kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Hun talent dient daarbij zoveel mogelijk benut te worden. De projecten zullen bijdragen aan nieuwe inzichten en (sociale en) technologische innovaties, met als doel structurele verbetering van de kansengelijkheid en een inclusieve arbeidsmarkt.

Draagt bij aan centrale missie voor Gezondheid & Zorg

Interdisciplinaire publiek-private consortia kunnen financiering aanvragen. De opbrengsten van de call dragen bij aan de centrale missie voor Gezondheid & Zorg.

Subsidieoproep 'Meedoen op de arbeidsmarkt' geopend

Lees meer op de NWO website over over de subsidieoproep Meedoen op de arbeidsmarkt. Aanvragen kunnen daar ingediend worden.

Kennis- en Innovatie Convenant

Samenwerking in missiegedreven innovatie

Het ontwikkelen van kennis en handelingsperspectieven die ingezet kunnen worden voor (gebiedsgerichte) multi-stakeholder samenwerking bij complexe maatschappelijke uitdagingen.

Lees meer over deze oproep

Subsidieoproep Vroegtijdige opsporing van kanker

Vroegtijdige opsporing van kanker

Deze call for proposals heeft als doel te komen tot de ontwikkeling en toepassing van innovatieve of zelfs disruptieve, breed toegankelijke diagnostische mogelijkheden voor vroegtijdige kankerdetectie.

Lees meer over deze oproep

Subsidieoproep Zorg in eigen leefomgeving

Zorg in eigen leefomgeving subsidieoproep

In deze subsidieoproep doen we onderzoek naar het doorontwikkelen en het toepasbaar en effectief maken van technologie in de eigen leefomgeving.

Lees meer over deze oproep

Samenwerking ZonMw en NWO aan NWO-KIC

NWO werkt samen met ZonMw aan twee missiegedreven subsidieoproepen. Dit doen we met behulp van onderzoek en op basis van publiek-private samenwerking.

Lees meer over de NWO-KIC
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website