ZonMw coördineert binnen het NWO Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) meerdere subsidieoproepen van de missiecalls. Eén van deze subsidieoproepen is 'Leven met dementie'. De deadline van deze subsidieoproep is verstreken en het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Subsidieoproep Leven met dementie

Deze subsidieoproep levert een bijdrage aan de missiedoelstelling dat in 2030 de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% is toegenomen. Het gaat om onderzoek dat zich met name richt op: onderzoek naar mechanisme(n) van initiatie; preventie van dementie en bijbehorende gevolgen; genezing van dementie; verhogen en/of behouden van de ervaren kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers; en de bijdrage hieraan door het formele zorgsysteem al dan niet met behulp van technologie.
In de oproep wordt gefocust op twee interdisciplinaire onderzoekslijnen waarin voor beide lijnen verbinding wordt gelegd met de sleuteltechnologie artificiële intelligentie (AI):

  1. Mechanistisch onderzoek, uitmondend in kwalitatief hoogwaardige diagnostiek, prognostiek en interventies;
  2. Onderzoek naar psychosociale interventies gericht op gepersonaliseerd zelf- en samenmanagement en op bruikbare technologie voor mensen met dementie en hun (in)formele zorgverleners.

Gehonoreerde projecten

Young onset dementia: mechanisms of selective vulnerability and their contribution to disease presentation (YOD-molecular)
Prof. Dr. Y.A.L. Pijnenburg (KICH1.GZ02.20.004) – Amsterdam UMC
Dementie op jonge leeftijd, meestal veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer of fronto-temporale dementie, wordt vaak te laat herkend, mede door de atypische symptoompresentaties. Dit onderzoek richt zich op het béter herkennen van dementie op jonge leeftijd, door nieuwe testen te ontwikkelen om het gedrag, sociaal-cognitieve vaardigheden, taal en waarneming te meten. Ook richten we ons op het ontrafelen van het onderliggende mechanisme door biologische kenmerken van specifieke hersengebieden in kaart te brengen en met behulp van artificiële intelligentie modellen te maken waarin klinische en biologische kenmerken gekoppeld worden. Hiermee versnellen we de diagnostiek en de ontwikkeling van nieuwe therapieën.

Consortium:
AmsterdamUMC, VU, HU, RUG, EMC, TUD, Winterlight Labs (USA), Immuneering (USA), BioSensics, Young-onset dementia Knowledge Center, Amsterdam Neuroscience, Royal Melbourne Hospital  (AU), FTD Lotgenoten, NL Geheugenkliniek Netwerk, Alzheimer Nederland, Team Alzheimer, LUMC

Quality of Life by use of Enabling AI in Dementia (QoLEAD)
Prof. Dr. W.A. IJsselsteijn (KICH1.GZ02.20.008) – Technische Universiteit Eindhoven

Technologische innovaties zijn dringend nodig om de kwaliteit van leven bij dementie te verbeteren. Echter, bestaande technologische oplossingen sluiten vaak niet goed aan bij individuele behoeften en zijn onvoldoende toegankelijk. QoLEAD benut de kracht van AI om passende, warme, slimme zorgoplossingen te leveren op drie kerndomeinen: 1) gezondheid, veiligheid, kwaliteit van zorg; 2) sociale participatie en sociaal contact; 3) autonomie, zingeving, zelfrespect. Mensen met dementie en mantelzorgers sturen deze innovaties in een open netwerk van praktijklocaties, kennisinstellingen en bedrijven met als ultieme impact een betere kwaliteit van leven.

Consortium:
TU/e, UM, RU, TUDelft, TNO, UMCG, Fontys HS, UT/Tranzo, Rotterdam HS, UU, Alzheimer Nederland, Vilans, JAIN-TIGNL, Avoord, Zonnehuisgroep Amstelland, Tante Louise, SVRZ Servicecentrum, UMCN/UKON, CZ, VGZ

Subsidieoproep 'Leven met dementie'

Lees meer op de NWO website over over de subsidieoproep Leven met dementie

Kennis- en Innovatie Convenant

Subsidieoproep Zorg in eigen leefomgeving

Zorg in eigen leefomgeving subsidieoproep

In deze subsidieoproep doen we onderzoek naar het doorontwikkelen en het toepasbaar en effectief maken van technologie in de eigen leefomgeving.

Lees meer over deze oproep

Samenwerking ZonMw en NWO aan NWO-KIC

NWO werkt samen met ZonMw aan twee missiegedreven subsidieoproepen. Dit doen we met behulp van onderzoek en op basis van publiek-private samenwerking.

Lees meer over de NWO-KIC

Betere zorg en welzijn voor ouderen

ZonMw zet zich met financiering voor onderzoek in voor een betere zorg en welzijn voor ouderen. In de strijd tegen dementie en om gezond ouder te worden. Lees meer over onderzoek naar zorg voor ouderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website